.

Dâwûd el-Qayserî K.D. Büro Emekli’si.. (2008-2013) .

 

            Haziran 2008-Haziran 2021 arasında 13 Yıl Süresince Dernek Bünyesi’nde Çalışma Alanmarı’nı Belirleme’de “Muhtar kılındığım” Mesai Dönem’i.

Üye’si olduğu Tek STK [1] olan Dâwûd el-Qayserî K.D.Derneği’ [2] Mekanı’nda İhwân el-Hikme Dersler’i  vermeye Dewâm ediyorum[3].

 

….[1]              Hayat’a Alaq’la Alâqa kurmuşlar için MMBM’dur Rahim. ’Medine’ye Müteweccih Bünyânen Mersus.’ Alaqa Asabiyye’dir, Sivil Toplum kokuşmaya Mahkum Cemiyet’in Hadârî Dergahlar’ı.. MMBM’ oluşmaya Mahkum Cemaât’in Hacerî Dokular’ı..

[2]              Bak: Ebubekir Kurban’ın Gerçek Hayât Röportaj’ı. (Bakamazsınız, çünkü yayınlanmadı). Dergi’den (Ü.A) daha sonra gelen başka bir Mülâkat Taleb’i bu nedenle reddedildi.

[3]              Maqarr-ı Ulemâ

Şerefi’d-Din ve’l-Mille Ödüller’i (Teşrifât’ı)

            Qur’ân-ı Kerîm’in Nuzulu’nden yaklaşık 650 Yıl sonra Dünyâ’ya gelen (1258), Wefâtı’nın üzerinden 660 Yıl geçmiş olan(2010) Dâwûd el-Qayserî Anısı’na…

            Ödül Dallar’ı:

            a)Asıl:Daâwûd el-Kayserî Jüri Özel Ödül’ü:Dâwûd el-Kayserî ve Düşüncesi üzerine yapılmış Çalışmalar üzerine her Yıl bir Çalışma ödüllendirilir

            b)Furu’:Klasik Eğitim Tarihimiz’de Maarif’e Konu olmuş, Temel Branşlar’da her Yıl birer kişiye (çalışmaya) Ödül verilir.

            1.Dilbilim ve Dil Felsefe’si:

            2.Qur’ân İlimler’i

            3.Hadis İlimler’i

            4.Medeniyet ve Tefekkür Târihimiz

            5.Uygarlıklar ve Felsefe

            6.Ehl-i Kitap (Diyalog ve Diyalektik)

            7.Bilim Târih’i ve Bilim Felsefe’si