Semantik

Taalluqât

 

Düşünce’nin (Genotip,FenotipKodlar’ı:

 


Aachen

Acz[1],

Açık ve Uzaktan [2]

Ağyazı

Âhi Evren,

Akçalı İşler,

Akkaya, 

Âkif

Aktuel Okuma, Alaq

Âl-i İbrâhim

Almanya

Altenbracher str.,

Anka Kuş’u,

Arapça, 

Arbeiterklasse

Ashâbu’t-Tenwir

Asr Waqt’i

Auslaender

Ausreiss

Âyetler

Âyetler’in Yapıtaşlar’ı,

Belediyecilik Oyun’u,

Berlin Okul’u

Bağdad

Bağımlılık, 

İki Batı, 

Basel

Berliner

Betty Mahmoudy

Beytü’l-Hikme,

Çamur,

Çarşamba], [3] 

Chat Saat’i, 

Cum’a,[4] 

Cumasız

Cum’a Hitâbe’si

Cum’a Tilâwet’i,

Cumartesi, [5] 

Cumhurî Qarar,

Cüzler, [6] 

Çiğli,

Çocuk Câmia’sı,

Dağ Waaz’ı,

Dakik, 

Dâru’d-Dâwûd

Dâwûd-i Qayserî

Deccâl-i Îsâ,

Ders Sözleşme’si

Dewlet

Dewr-i Fetret, 

dır-dır,

DİYD,

Dişi Kuş,

İki Doğu, 

Dortmund

Duha Waqt’i

Duisburg,

Düşük Çocuklar, 

Ebû Sârâ

Ebû Zerr

Ecr,

Eğitim Tebliğ’i, 

Elazığ, 

Emânet, [7]

Erciyes, 

Ersözlü,

Essen,

Facebook, 

Farsça, 

Hz.Fâtımâ

Fecr Waqt’i,

Feminizm, 

Fikr-i Tâqip

Fukuyama,

Gemlik,

Gıybet,

Günah, 

Grekçe

Hacer, 

Hacer-i Eswed,

Hacer-i Muallaq

Hacc

Halil İbrâhim Sofra’sı

Hârûnî Misyon, 

Hz.Hadice,  

Havaüssü

Hewam,

Hikmet, 

Hira Bilinc’i

Huluqu’l-Azîm, 

Humanizm

Humanrights,

Hükümet,

Islah Projeler’i,

İİİT, 

İngilizce,

İnteraktif Okuma, 

İrâde Çatıştırma, 

İsrâil

İsmâil Oğullar’ı

İstanbul

İsewî Misyon, 

İ’tiqâf Günler’i

İzmir,

İznik, 

Jonas str., 

Kayserewî,

Kayseri,

Kayseri Okul’u,

Kelebek,

Kent Düşler’i

Keup str.,

Kimlik ve Çığlık, 

Kindermoschee,

Kişi Haqlar’ı

Kozaklı,

Köln, 

Köpenick, Körfez Deprem’i, 

Kreuzberg,

Kuşlar, 

Kuşoğlu,

Küresel Medine, Küresel Roma

Kütüphâne[8] 

Latince, 

Leine str.,

Leylâ, 

Leyl Waqt’i,

Leyle-i Qadr

Legalite

Luqmânî Misyon,

Mağlubiyet, 

Mâide

Malcom X

Mantıqu’t-Tayr

Masa’ya

Medine

Medine’nin Kapılar’ı,

Medeniyet, 

Mehdiyyet

Mekke

Mesihiyet

Meşruiyyet

Meşweret Ahlâq’ı

Mew-ûde

Mısrî Çevrim,

Mim Demokratlar, 

Muâzî Misyon, 

Muhâlefet

Muqâbeleler[9] 

Musâbî Misyon, 

Mülheim

Müslüman Doğu Roma,

Müzâkere Saat’i, 

Naqip

Naqipler Toplantı’sı,

Nefret ettiği Sorular,[10]

Nefsim, 

Neukölln

Nortmark

Nuzul-i Îsâ

Nuzul Wasat’ı,

O,

Okurluk,

Okul Meclis’i,

Ölüm,

Paylaşım Ahlaq’ı,

Pazar, [11] 

Pazartesi, [12] 

Perşembe, [13] 

Pınarbaşı,

Proje Sorumlular’ı,

Ramazan ,

Paralel Dersler,

Reis Bey,

Risâlet Risâle’si

Ruhrberg,

Rumî Çevrim, 

Qıraat Halka’sı

Qıraat Wasat’ı

Qudüs

Qufe

Qur’ân

Qureyş

Qureyşî Yüzyıllar,

Saatler, 

Salawât,

Salı, [14] 

Samanlık,

Sanal Müzakereler, 

Sankritçe

Schönlein str., 

Segitzdamm,

Sembolik Anlam, 

Sesselmannweg,  

Sigara,

Sipahi, 

Sivilizasyon,

Siyer, 

Siyer’e Zeyl

Sms,

Soğan-Ekmek, 

Solingen,

Sonbahar,

Sorumluluk Bilinc’i

Stadtallendorf,

Şeytanlarım, 

Şuaybî Misyon, 

Taceddin Dergâh’ı

Târih’in Son’u

Teaqqul

Tenfiz

Tenwir Aksiyon’u

Tenwir Kamplar’ı

Tenwir Parti’si, 

Tertiller

Tilâwet Cuma’sı,

Ulûm el-Hikme

Untengörather str.,

Urfa,

Uzatma Dakikalar’ı,

Üşümek,

Varoluş Bilinc’i,

Varoluş Buluşmalar’ı,

Varoluş Kuşağı,

Veterinerlik,

Yazmak, 

Yusufeyn,

Yeşil Kalvinizm

York str., 

Waraqa’l-Cenne

Ve Sonrası[15]

Wizr Paylaşım’ı[16]

Wedâ Hutbe’si

Wedding

Weled-i Bush, 

Zeytûn Dağı,

Zuhr Waqt’i,


 

 

         ZAMAN ALGI’SI:

 

         Hâl:

 

 

        'Asr-ı-Nebi'yi izleyen 12 Qureyşî Yüzyıl'ın ardından Roma Kuşatma’sı altı’ndaki Topraklar'da yaşadığım;

        Hâl Tesbit'im bu..

       1963 Ankara Anlaşma’sı ile Ulus Dewlet Süreci'ni İtmam ederek Avrupa Ümmeti'ne Duhûl Karar’ı alındığı bir Periyod'da doğan Kuşaktaşlarım içinde Varoluş Mücâdele’si verenler'e Cürmüm’ce Katkı'da bulunabilmek;

       Hâl'im de bu:  Evim’in Önü'nü süpürmek..'

 

 

        Kök'ü Mâzi'de olan Âti:

 

 

      'Nûh'dan Sonraki Ulu'l-Azm Mürseller'den İbrâhim a.ı Usûl'un  Başı'na (Mâzi Kök’ü) alacak olursak, Beşerîyet'in 2.500 Yıllık Dilimler'den oluşan 2 Büyük Çevrimi'nin ( Furu’: Mısrî Dönem ve Rumî Dönem) Uzatma Dakikaları'na Teqâbül eden Âti'nin Âqıbeti’nden Söz ediyoruz demektir. Ve Âqıbet Muttaqîler'indir. Dewr-i Fetret'in Bütünü’nü kapsayacak olan Küresel Roma Tezlimi'ni izleyecek bir Küresel Medine Tenwiri'ne Muntazır olanlardan'ım. Âl-i Muhammed'e Salât edenler'den olmanın Tâlib'i...' (K.E)

 

           İftirâlar’ın Ağı’nda İmaj-Makerlik

 

              Mâsumiyet ne Mümkün, Enbiyâ bile Nefsi’ni Temiz’e çıkarmazken… Kamu Önü’nde iseniz Emîn’lik Berâtınız olmalı.. Şâibe altındaysanız çekilirsiniz Şâibe altı’nda bırakmazsınız Dininiz’i…Bazı Suçlamalar vardır ki Onur’dur aslında.. Kokuşmuş bir Çağ’a Teğet geçen değil, Fundementi’nden Kritik getiren olmak gibi.. Waad-i İlâhi’ye inanan bir İntizârınız varsa, Çılgın bir Medyum bulunabilirsiniz. Müslüman Ma’bedi’ne, SırâtMüstaqîm’e Sağı’ndan, Solu’ndan yaklaşıp[17] Humanrigts’i, Demokrasi’yi satanlar’a, Müteceddid’e, Mütenebbi’ye  Ma’bedim’in Göğsü’ne Oryantalist El’i değmesin’) diye Göğsünüz’ü Siper etmişseniz; Kitap Yüklüler’i[18] ürküten bir Ma’bed Diliniz (Mantıqu’t-Tayr) [19] vardır. Siperler Mahalleniz’e çevrilmişse; ‘Sâhibsiz Watan’a Sâhipler, Qıtmirler, ‘Baht-ı Kara Mâderler gönderir Mewlâ, Kelb-i Sâmirî[20]  havlaması tırsar, Baykuş Sesler’i kesilir. Sawt-ı Nebî Karşısı’nda Sesiniz’i kışmışsanız Sawt-ı Merkeb’in[21]    size  gürlediğini duyarsınız. ‘Sa’yınız yalnızca ‘Meşkûr-u İlâhî’ ile Mâkes bulsun’ diye bir Beqâ Tercihiniz varsa , (Merkepleşme’yi Tercih etmemişseniz), Semerler’i Elleri’nde kalanları kızdırırsınız. Ne yaparsın ‘Adam’ın Eser’i kalır, Merkeb’in Semer’i’..

 

              Kişi Haqlar’ı Bilinc’i

 

           İş’in Baş’ı  ‘Nefsi’ni bilmek’tir Nefsi’ni bilen’den Kul Haqq’ı Sâdır olmaz… ‘Rabbî’ni bilmektir Rabbi’ni bilen Huququ’llâh’a Riyâkat’lı bir Hayat sürer. Kişi Haqq’ı Bilinc’i, Okur olmaktan geçer… ‘Oku da Adam ol Baban gibi, Eşek olma’ demiş Atalarımız.

              Dewr-i Fetret Kuşağı Mâzisi’nden utanıyor. ‘Adam’ olmayı Verili Dünya’da Kariyer Sâhib’i olmak sanıyor.. Egemenler’in taktığı Nişan’la dönüyor Memleketi’ne, Wâli oluyor.. ‘Adam olamazsın demiştin sen bana, bak Wâli oldum’ Küstahlığı’yla Ayağı Ayağı’nın üstündedir. Adam olmuştur Zannı’nca, ‘Baba’sı gibi Eşek olmamıştır.’ Modernite ve Geleneğin Qadim Trajedisi’dir bu.. Kürsü’de Yûsuf’u görmeyi bekleyen Ya’qûblâr’ın Yıkılış’ı..  (Devşirilme Sürec’i: Dün Jön Türkler Bugün Euro Türkler.. (Çifte Kişilik’li Hem Euro hem Müslümanlar (B.Tibi Örneği, Mankurtluk’tan Obamalığa…)

 

             Somut ve Somut olmayan Varlık Beyân’ı: (Haben oder Sein)

              -Yaşama Tarzım, (Günahlarım’la, Sewaplarım’la .. Âinesi İş’tir Kişi’nin)

              -Masaüstü Müştemilât’ı,

              -K.

 

              Akça’lı İşler:

 

           ‘Allâhu Ganiyyun ve Entumu’l-Fuqâra’ buyurur Kerîm Kitâb[22]. ‘Elçi’si de Faqr’ım Fahr’ımdır’ diyecektir. Dediği gibi de Wefât etmiştir. İlmen Faqr içindeyiz, Madden Ebû Zerr’dir Çizgimiz.. ‘Bilmeyenler ne bilsin bizi, bilenlere Selâm olsun.’

              Yaralı Kuş uçamaz, uçan Kuşlar’ı işâretler Îsâ Mesih’in İşâret Parmağı.. ‘Ey Engerekler Nesl’i, Gök’teki Kuşlar’ı görmez misiniz…… [23] ‘

              Biyografmiz[24] Hz.Rasûl’ün Siyeri’ne bir Dipnot’tur ancak.Mekke’sine (Mus’âbî Misyon)  ve Medine’sine (Muazî Misyon).. 

              *Qur’ân okumak, Qur’ân’la Hayât’ı dönüştürmek Namaz gibi, Oruç gibi İbâdet Hayâtımız’ın Mütemmim Cüzü’dür ancak.. ‘İn Ecriye illa li’llah’ [25] diye yürürüz. 29 Yıllık Tertil Serüvenimiz’in Bir Kuruşluk Parasal Beklenti’si ve Girdi’si Sözkonusu olmamıştır, olamaz.. Tüm Tertil Çalışmalarım Kamumalı’dır. İnternet’te Ücretsiz Dolaşım’a açılmıştır. Hayâtım’da hiçbir Türkçe Yazım’dan Bir Kuruşluk Kazanc’ım olmamıştır. Hiçbir Kimse Hayâtım’da veya Ölümüm’den sonra Ben’i veya Tertil Eserleri’ni satamayacaktır. (Mus’âbî Misyon)

              *Muâzî Misyon’un Medenîyet’in Medine’sinde Profesyonel Karşılığı Medreseler’dir. Muallimler, Waqıflar’ın Me’murları’dırlar. Ulûmul-Hikme ise bir Inqıta, bir Fetret Dewr’i Okulu’dur. ‘Kör olası Hâne’de…’ [26] Mâzereti’nin Arkası’na sığınıp, savunduğu Değerler’i Para Karşılığı satarak eğip bükmemek için Mektebî/Akademik Özgürlüğü’nde, Özgün Arayışlar’a İmza atar. Ne Siyasa’nın Memuru’dur, Ne Kapital Sâhipleri’nden beslenir, ne bir Cemaat’e Angaje’dir.. Sponsor’u yoktur, İnternet Sayfaları’nı Reklamlar’la bezemez.. Almanya Süreci’nde 6 Ders Serisi’nde  Tükettiği Aktüel Soluğu’nun Mütewâzi Karşılığı ile yetinmiştir (Hasene fi’d-Dünyâ bilmeyen Öğrencileri’ni Etrafı’ndan uzaklaştırarak kendini yalnızlaştırma Pahâsı’na Çevresi’ni daraltır. Paneller, Sempozyumlar ve dâhi Medyatik Şovlar’dan Şeytân’dan kaçar gibi kaçar. Medya’yı bir Silah gibi kullanan Çağdaşları’nın (Kuşaktaşları’nın) Şerri’ne Karşı Muawwezeteyn’e sığınır. Arkası’nı Güven’le dönebileceği Dost arar. ‘Weqab, Gâsıq’ olunca neler olmaz, [27]  Korkarız Allâh’tan korkmayan’dan. Eylemleri’ni Allâh’ın Nazar’ı ile firenlemesini bilmeyenler’den.  

 

           Numune-i İmtisâl (Doruklar):

 

           -Uswetü’n-Hasene, [28]

           Ellezine yü’minûne…’ Hitâb’ı ile başlayan Cümle’yi tamamlayan Wâsıflar’a İmza atmış Târihim’in Zirwe İsimler’i..

           -Öykündüklerim’i soranlar için I.Tabaqa’dan başlayan bir Dizi Genetik Kod saymak Mümkün.. [29]

 

 

          Nefret ettiği Tawırlar:

 

              -Hz.Rasûl ve Pâk Ehli’ne Hürmetsizlik,

              -Waqit Hırsızlığı,

              -Yapamayacağı Şey’e Söz vermek, Söz verdiği Şey’i yapmamak,

              -İrâde Çatıştırma,

              -Maske,

              -Hased,

              -Dünyâperestlik,

              -Mahrem’i deşen Tecessüs,

              -Dâwetsiz Misâfirlik, Emr-i Wâqiler doğurmak, Geyik Muhabbet’i,[30] 4.Kez Zil’e basış,

              -On-line’de Meşgul görünmene Aldırış etmeyen, kendisi Meşgul değilse ona Cewap vermeye Mecbur olduğunuzu sanan Bedewiyet…

              -Gazete okumayı, Haber dinlemeyi küçümseyen Edâlar,

              -Kifâye’yi Kelâm (Müzâreke-i Kêlam) bilmez, Görüşü’nü Qabul’e Zorlayı’cı Retorik,

              Kerwan Yol’da Düzelircilik’, Husban (Hesaplı İş yapan) Rabb’in Hesapsızlığı İlke edinmiş Kulları’nın Tawırlar’ı..

              -Ehliyetsiz’le Meşweret  ya da Meşweret’in İcrâsı’na Muhâlefet.

              -Legalite’ye [31] tapan Meşruiyet’i onda arayan Garb-zedelik.

              -Terörize edici Aktiviteler, bir Türlü Said olamayan Şaqıy Hırçınlıklar’ı

              -Dengi’ni bekleyen Hediyeleşme,

              -Haber Grupları’nda Muhatabı’nında hazır olduğu Tartışma’ya bırakılmış Konu’yu Kulisler’e çekerek Hümeze-Lübezemsi Girişimler,

              -Çalışmaları’nın Araçsal Maşalar’ı olan Şeyler’i (STK, Legalite Forumları vd) Bâtını’ndaki Karşılıklar’ı Hilâfı’na Gerçeklik atfetmek ve Gerçeğin yerine İqâme etmek..

 

              Refleksler:

 

              -İlkeler’i üzerinde Ödünsüz, Öfke’li,

              -Dostlar’la İlişki’de Hassas, Alıngan,

              -Doğruluğu’nu sorgulayana Karşı bir Çırpı’da Bütün İlişkiler’i kesebilen,

              -Mahremi’ne Müdâhil’i asla affetmeyen, Luzumsuz Tecessüs’den Muzdarib…

              -Projeleri’nin Tahrif’le kendisine Dönüşü’nü qabullenemeyen.(Tahrif Sonrası kendisine dönen Proje’nin Bütünü’nden Beri olur. Hele Tertiller’le Alaqalı’ysa..)

 

              Çalışma Ofisi’ndeki Tabela:

 

 ‘Allâh Konuşmalarımız’ı işitiyor, Şeytânlar dinliyor. Bir Tanımı’na göre de Mü’min, ‘Eli’nden, Dili’nden Kardeşi’nin Emin olduğu, Dili’ne Hâkim olan Kişi’dir.’ Kardeşler’in duyacak olsa hoşlanmayacağı Söz’ü etmek Gıybet’tir ve Gıybet ‘Ölü Et’i yemek’ Çirkinliği’nde bir Kul Haqqı’dır.[32] Konuşan da Dinleyen de Mes’ul

‘Suqût Orucu’ndayız. Teberrüken Qur’ân dinliyoruz.Lütfen size mahsus bir İstisna beklemeyiniz. Kararımız’a Saygı duyunuz. ‘ 

 

[Ana Sayfa] [Ulum el-Hikme Okulu] [Qur’an İlimleri] [Rivayet İlimleri ]

[Medenî Düşünce Târihi] [Medine Sonrası Ehli Kitab Tarihi ]

[ Medine Öncesi Düşünce Tarihi] [Medine Sonrası Düşünce Tarihi ]  [Bilim Tarihi ] [Seminerler Dizisi] [Kişi Haqları ] [Diğer Maqaleler/Tebliğler] [Makaleler] [E-Mail]

 

 [1]              ‘1397 ve 1398 Yılları’nda yazdığınız Şiirleriniz’i aldık. Şiirleriniz Uyku Hâli’ndeki Konuşmalarınız ve Hezeyanlar’dan İbâret. Nerden geliyor bu Tür Öfke, bu Diş Gıcırtdatmalar, bu Patırtı? Çok Merak ediyorum, kendinizle Yıllar’dır nasıl bir arada oturabiliyorsunuz. Nedir sizi hop oturtup hop kaldıran. Bu Asâbiyet’le bir de Güzellik Peşi’nde koşuyorsunuz. Şiir yazıyorsunuz. Bunların henüz Şiir’le Yakın Uzak hiçbir İlgi’si yok. Sakın kendinizi kandırmayın. Çok okumanız gereken bir Çizgide’siniz anladığım kadarıyla. İlkin Sofuzâde Seyyid Hasan Hulusi Efendi’nin Mecmâu’l-Âdâb İsimli Eseri’ni okayacaksınız, bir Ders Kitab’ı gibi öğreneceksiniz, onları Gücünüz’ün yettiği kadar uygulayacaksınız. Aksi Taqtir’de yolladığınız her Mektub’u Üzüntü’yle okumaktan başka bir Şey gelmeyecek Elimiz’den’ ( C.Z/O. sh.95 ).

[2]              Ia  Arapça I

                Ib  Arapça II

                Ic  Arapça III

                Id  Arapça IV

                Ie   Arapça 1

                If   Arapça 2

                IIa Latince I

                IIb Latince II

                IIc Latince III

                IId Latince IV

                IIIa Türk Dil’i I

                IIIb Türk Dil’i II

                IIIc Türk Dil’i I

                IIId Türk Dil’i II

                IIIe Osmanlı Türkçe’si

                IIIf Türk İslam Edebiyat’ı

                IV  İngilizce I II III IV V (1979-1985)

                V   Almanca I (Heinrich Heine Uni 1990)

                VI İşaret Dil’i

                00a Klasik Mantıq I

                00b Klasik Mantq II

                00c Modern Mantıq I

                00d Modern Mantıq II

                00e Mantıq Târih’i

                00f Mantıq Çeşitler’i I

                00g Mantıq Çeşitler!i II

                00h Mantıq Felsefe’si

                00k Mantıq ve Bilgisayar Uygulamalar’ı I

                00l  Mantıq ve Bilgisyar Uygulamalar’ı II

                00m Temel Bilgi Teknolojiler’i I

                00n  Temel Bilgi Teknolojiler’i II

                00p  Mantıq

                01a Felsefe Öncesi Düşünüş

                01b Felsefî Düşünce’nin Oluşum’   

                02a Felsefe’nin Temel Kavramlar’ı I

                02b Felsefe’nin Temel Kavramlar’ı II

                02c Felsefe’nin Temel Disiplinler’i

                02d Felsefe Târih’i Metodoloji’si I

                02e Felsefe Târih’i Metodoloji’si II

                02f Felsefe Târih’i Sorunlar’ı I

                02g Felsefe Târih’i Sorunlar’ı II

02h Felsefe Târih’i

                03   Felsefe’ye Giriş

                04a İlk Çağ Felsefe’si

                04b İlk Çağ Felsefe’si Metinler’i

                05a İlk Çağ Klasik Dönem Felsefe’si

                05b İlk Çağ Klasik Dönem Felsefe Metinler’i

                06   Ortaçağ Felsefe’si Târih’i

                07   Modern Felsefe’nin Oluşum’u

                08   Yeni Çağ Felsefe’si

                09   Kant Felsefe’si

                10a 20yy Felsefesi’nin Temel Sorunlar’ı

                10b 20.yy Felsefe’si

                10c Çağdaş Felsefe’den Kesitler

                11   Mantıqsal Pozitivizm

12   Varoluşcu Felsefeler

                13a Bilim Felsefe’si

                13b Bilimsel Gelişim’in Târih’i

                13c Bilimsel Bilgi’nin Sosyoloji’si

14a Felsefe Bilim Din İlişkiler’i

14b Din Felsefe’si

15a Ahlaq Felsefe’si

15b İslâm Ahlâq Felsefe’si

15c İslam Ahlâq Esaslar’ı

15b Değer Felsefe’si

15e Tasavvuf

16a Bilgi Felsefe’si

16b Zihin Felsefe’si

17   Varlık Felsefe’si

18a  Estetik

18b  Güzel Sanatlar I

18c Güzel Sanatlar II

18d Sanatçılar ve Felsefe

18e İslam Sanatlar’ı Târih’i

19a Tarih Felsefe’si

19b Inqılab Târih’i I

19c Inqılab Târih’i II

19d Inqılab Târih’i I

19e Inqılab Târih’i II

20 Yaşama Felsefeler’i

21a Sosyal Bilimler’in Felsefe’si

21b Sosyal Bilimler’de Metod ve Araştırma Teknikler’i

22a Siyaset Felsefe’si

22b Siyasal Düşünceler Târih’i

23a Psikoloji’ye Giriş I

23b Osikoloji’ye Giriş II

23c Çağdaş Psikoloji Akımlar’ı

23d Din Psikoloji’si

23e Din Eğitim’i ve Din Hizmetler’i Rehberlik

24a Sosyal Psikoloji’ye Giriş I

24b Sosyal Psikoloji’ye Giriş II

25a Sosyoloji’ye Giriş I

25b Sosyoloji’ye Giriş II

25c Sosyoloji Târih’i I

25d Sosyoloji Târih’i II

25e Çağdaş Sosyoloji Teoriler’i

25f Kültür Sosyoloji’si Çalışmalar’ı

25g İletişim Sosyoloji’si

25h Değişim Sosyoloji’si

25i Türkiye’nin Toplumsal Yapı’sı

25j Şehir ve Kültür

25k Afet Kültür’ü

25l Din Sosyoloji’si

26a İslam Düşüncesi’ne Giriş

26b İslam Felsefe’si Tarih’i I

26c İslam Felsefe’si Târih’i II

26d İslâm Düşünce Târih’i

26e İslâm Felsefe’si

27a Klasik Türk Düşünce’si

27b Osmanlı Dönem’i Düşünce Târih’i

27c Tanzimat’tan Günümüz’e Türk Düşünce’si

28   Girişimcilik

29a Dinler Târih’i

29b Yaşayan Dünya Dinler’i

30a Qur’ân Okuma ve Tecwid I

30b Qur’ân Okuma ve Tecwid II

30c Qur’ân Okuma ve Tecvid III

30d Qur’ân Okuma ve Tecwid IV

31a İslam İnanç Esaslar’ı

31b Kelam’a Giriş

31c Sistematik Kelâm

32a Fıqıh Usul’u

32b Günümüz Fıqıh Proplemler’i

32c İslam İbadet Esaslar’ı

32d İslam Huququ’na Giriş

32e İslam Huquq’u I

32f İslam Huquq’u II

33a Tefsir Târih’i ve Usul’ü

33b Tefsir

33c Tefsir Metinler’i I

33d Tefsir Metinler’i II

34a Hadis Târih’i ve Usul’ü

34b Hadis

34c Hadis Metinler’i I

34d Hadis Metinler’i II

35a İlk Dönem İslam Târih’i

35b İslâm Târih’i I

35c İslâm Tarih’i II

35d İslam Kurumlar’ı ve Medeniyet’i

35e İslam Mezhepler’i Târih’i

[3]              19 Kasım 2008, Ka’be: Tertil XIII/ Mülk, Haqqa, Meâric, Nebe, Naziât,İnfitar,İnşiqaq, Rûm,  Ankebût, Mutaffifin.  04 Temmuz 2016, Ka’be

[4]              14 Kasım 2008, Ka’be: Tertil III/ Beled, Târıq, Qamer, Sâd, A’raf,  23 Haziran 2016, Mescid-i Nebi

                21 Kasım 2008, Ka’be: Tertil IV/ Cin, YâSîn, Furqân, Fâtır, Meryem, 24 Haziran 2016, Mescidi Nebî

[5]              15 Kasım 2008, Ka’be: Tertil V/Tâhâ,Wâqıa,Hadîd,Şuâra,  25 Haziran 2016, Hicret Yolu

                22Kasım 2008, Ka’be: Tertil VI/  Neml, Qasas.  26 Haziran 2016, Ka’be

[6] 1.Cüz:            16 Kasım 2001                         2.Cüz:  17 Kasım 2001

                        06 Kasım 2002                                     07 Kasım 2002

                        26 Ekim 2003                                       27 Ekim 2003

                        15 Ekim 2004                                       16 Ekim 2004

                        04 Ekim 2005                                       05 Ekim 2005

                        23 Eylül 2006                                       24 Eylül 2006

                        12 Eylül 2007                                       13 Eylül 2007

                        31 Ağustos 2008                                  01 Eylül 2008

                        21 Ağustos 2009                                  22 Ağustos 2009          

                        10 Ağustos 2010                                  11 Ağustos 2010

                        31 Temmuz 2011                                 01 Ağustos 2011

                        19 Temmuz 2012                                  20 Temmuz 2012

                        08 Temmuz 2013                                  09 Temmuz 2013

                        27 Haziran 2014                                   28 Haziran 2014

                        18 Haziran 2015                                   19 Haziran 2015

06 Haziran 2016                                   07 Haziran 2016

27 Mayıs 2017                                     28 Mayıs 2017       

16 Mayıs 2018                                     17 Mayıs 2018

06 Mayıs 2019                                     07 Mayıs 2019

 

3.Cüz:              18 Kasım 2001                         4.Cüz:  19 Kasım 2001

                        08 Kasım 2002                                     09 Kasım 2002

                        28 Ekim 2003                                       29 Ekim 2003

                        17 Ekim 2004                                       18 Ekim 2004

                        06 Ekim 2005                                       07 Ekim 2005

                        25 Eylül 2006                                       26 Eylül 2006

                        14 Eylül 2007                                       15 Eylül 2007

                        02 Eylül 2008                                       03 Eylül 2008

                        23 Ağustos 2009                                  24 Ağustos 2009

12 Ağustos 2010                                  13 Ağustos 2010

02 Ağustos 2011                                  03 Ağustos 2011

                        21 Temmuz 2012                                  22 Temmuz 2012

10 Temmuz 2013                                  11 Temmuz 2013

29 Haziran 2014                                   30 Haziran 2014

19 Haziran 2015                                   20 Haziran 2015

08 Haziran 2016                                   09 Haziran 2016

29 Mayıs 2017                                      30 Mayıs 2017

18 Mayıs 2018                                      19 Mayıs 2018

08 Mayıs 2019                                     09 Mayıs 2019

 

5.Cüz:              20 Kasım 2001                         6.Cüz:  21 Kasım 2001

                        10 Kasım 2002                                     11 Kasım 2002

                        30 Ekim 2003                                       31 Ekim 2003

                        19 Ekim 2004                                       20 Ekim 2004

                        08 Ekim 2005                                       09 Ekim 2005

                        27 Eylül 2006                                       28 Eylül 2006

                        16 Eylül 2007                                       17 Eylül 2007

                        04 Eylül 2008                                       05 Eylül 2008

25 Ağustos 2009                                  26 Ağustos 2009          

14 Ağustos 2010                                  15 Ağustos 2010

                        04 Ağustos 2011                                  05 Ağustos 2011

23 Temmuz 2012                                  24 Temmuz 2012

12 Temmuz 2013                                  13 Temmuz 2013

01 Temmuz 2014                                  02 Temmuz 2014

21 Haziran 2015                                   22 Haziran 2015

10 Haziran 2016                                   11 Haziran 2016

31 Mayıs 2017                                      01 Haziran 2017

20 Mayıs 2018                                      21 Mayıs 2018

10 Mayıs 2019                                     11 Mayıs 2019

 

7.Cüz:              22 Kasım 2001                         8.Cüz:  23 Kasım 2001

                        12 Kasım 2002                                     13 Kasım 2002

                        01 Kasım 2003                                     02 Kasım 2003

                        21 Ekim 2004                                       22 Ekim 2004

10 Ekim 2005                                      11 Ekim 2005

                        29 Eylül 2006                                       30 Eylül 2006

                        18 Eylül 2007                                       19 Eylül 2007

                        06 Eylül 2008                                       07 Eylül 2008

                        27 Ağustos 2009                                  28 Ağustos 2009

                        16 Ağustos 2010                                  17 Ağustos 2010

                        06 Ağustos 2011                                  07 Ağustos 2011

25 Temmuz 2012                                  26 Temmuz 2012

14 Temmuz 2013                                  15 Temmuz 2013

03 Temmuz 2014                                  04 Temmuz 2014

23 Haziran 2015                                   24 Haziran 2015

12 Haziran 2016                                   13 Haziran 2016

02 Haziran 2017                                   03 Haziran 2017

22 Mayıs 2018                                      23 Mayıs 2018

12 Mayıs 2019                                     13 Mayıs 2019

 

9.Cüz               24 Kasım 2001                         10.Cüz:25 Kasım 2001

14 Kasım 2002                                     15 Kasım 2002

                        03 Kasım 2003                                     04 Kasım 2003

                        23 Ekim 2004                                       24 Ekim 2004

                        12 Ekim 2005                                       13 Ekim 2005

                        01 Ekim 2006                                       02 Ekim 2006

                        20 Eylül 2007                                       21 Eylül 2007

                        08 Eylül 2008                                       09 Eylül 2008

                        29 Ağustos 2009                                  30 Ağustos 2009

                        18 Ağustos 2010                                  19 Ağustos 2010

08 Ağustos 2011                                  09 Ağustos 2011

                        27 Temmuz 2012                                  28 Temmuz 2012

16 Temmuz 2013                                  17 Temmuz 2013

05 Temmuz 2014                                  06 Temmuz 2014

25 Haziran 2015                                   26 Haziran 2015

14 Haziran 2016                                   15 Haziran 2016

04 Haziran 2017                                   05 Haziran 2017

24 Mayıs 2018                                      25 Mayıs 2018

14 Mayıs 2019                                     15 Mayıs 2019

11.Cüz:            26 Kasım 2001                         12.Cüz: 27 Kasım 2001

                        16 Kasım 2002                                     17 Kasım 2002

                        05 Kasım 2003                                     06 Kasım 2003

                        25 Ekim 2004                                       26 Ekim 2004

                        14 Ekim 2005                                       15 Ekim 2005

03 Ekim 2006                                       04 Ekim 2006

22 Eylül 2007                                       23 Eylül 2007

                        10 Eylül 2008                                      11 Eylül 2008

                        31 Ağustos 2009                                  01 Eylül 2009

                        20 Ağustos 2010                                  21 Ağustos 2010

                        10 Ağustos 2011                                  11 Ağustos 2011

29 Temmuz 2012                                  30 Temmuz 2012

18 Temmuz 2013                                  19 Temmuz 2013

07 Temmuz 2014                                  08 Temmuz 2014

27 Haziran 2015                                   28 Haziran 2015

16 Haziran 2016                                   17 Haziran 2016

06 Haziran 2017                                   07 Haziran 2017

26 Mayıs 2018                                      27 Mayıs 2018

16 Mayıs 2019                                     17 Mayıs 2019

 

13.Cüz:            28 Kasım 2001                         14.Cüz: 29 Kasım 2001

                        18 Kasım 2002                                     19 Kasım 2002

                        07 Kasım 2003                                     08 Kasım 2003

                        27 Ekim 2004                                       28 Ekim 2004

                        16 Ekim 2005                                       17 Ekim 2005

                        05 Ekim 2006                                       06 Ekim 2006

                        24 Eylül 2007                                       25 Eylül 2007

                        12 Eylül 2008                                       13 Eylül 2008

                        02 Eylül 2009                                       03 Eylül 2009

                        22 Ağustos 2010                                 23 Ağustos 2010

                        12 Ağustos 2011                                  13 Ağustos 2011

31 Temmuz 2012                                  01 Ağustos 2012

20 Temmuz 2013                                  21 Temmuz 2013

09 Temmuz 2014                                  10 Temmuz 2014

                        29 Haziran 2015                                   30 Haziran 2015

18 Haziran 2016                                   19 Haziran 2016

08 Haziran 2017                                   09 Haziran 2017

28 Mayıs 2018                                      29 Mayıs 2018

18 Mayıs 2019                                     19 Mayıs 2019

 

15.Cüz:            30 Kasım 2001                         16.Cüz 01 Aralık 2001

                        20 Kasım 2002                                     21 Kasım 2002

                        08 Kasım 2003                                     09 Kasım 2003

                        29 Ekim 2004                                       30 Ekim 2004

                        18 Ekim 2005                                       19 Ekim 2005

                        07 Ekim 2006                                       08 Ekim 2006

                        26 Eylül 2007                                       27 Eylül 2007

                        14 Eylül 2008                                       15 Eylül 2008

                        04 Eylül 2009                                       05 Eylül 2009

                        24 Ağustos 2010                                  25 Ağustos 2010

                        14 Ağustos 2011                                  15 Ağustos 2011

02 Ağustos 2012                                 03 Ağustos 2012

22 Temmuz 2013                                  23 Temmuz 2013

11 Temmuz 2014                                  12 Temmuz 2014

01 Temmuz 2015                                  02 Temmuz 2015

20 Haziran 2016                                   21 Haziran 2016

10 Haziran 2017                                   11 Haziran 2017

30 Mayıs 2018                                      31 Mayıs 2018

20 Mayıs 2019                                     21 Mayıs 2019

 

17.Cüz:            02 Aralık 2001                          18.Cüz: 03 Aralık 2001

                        22 Kasım 2002                                      23 Kasım 2002

                        10 Kasım 2003                                     11 Kasım 2003

                        31 Ekim 2004                                       01 Kasım 2004

                        20 Ekim 2005                                       21 Ekim 2005

                        09 Ekim 2006                                       10 Ekim 2006

                        28 Eylül 2007                                       29 Eylül 2007

                        16 Eylül 2008                                       17 Eylül 2008

                        06 Eylül 2009                                       07 Eylül 2009

                        26 Ağustos 2010                                  27 Ağustos 2010

16 Ağustos 2011                                  17 Ağustos 2011

04 Ağustos 2012                                  05 Ağustos 2012

24 Temmuz 2013                                  25 Temmuz 2013

13 Temmuz 2014                                 14 Temmuz 2014

03 Temmuz 2015                                  04 Temmuz 2015

22 Haziran 2016                                   23 Haziran 2016

12 Haziran 2017                                   13 Haziran 2017

01 Haziran 2018                                   02 Haziran 2018

22 Mayıs 2019                                     23 Mayıs 2019

19.Cüz:            04 Aralık 2001                          20.Cüz: 05 Aralık 2001

                        24 Kasım 2002                                     25 Kasım 2002

                        12 Kasım 2003                                     13 Kasım 2003

                        02 Kasım 2004                                     03 Kasım 2004

                        22 Ekim 2005                                       23 Ekim 2006

                        11 Ekim 2006                                       12 Ekim 2006

                        30 Eylül 2007                                       01 Ekim 2007

                        18 Eylül 2008                                       19 Eylül 2008

                        08 Eylül 2009                                       09 Eylül 2009

29 Ağustos 2010                                  29 Ağustos 2010

19 Ağustos 2011                                  20 Ağustos 2011

06 Ağustos 2012                                  07 Ağustos 2012

26 Temmuz 2013                                  27 Temmuz 2013

15 Temmuz 2014                                  16 Temmuz 2014

05 Temmuz 2015                                  06 Temmuz 2015

24 Haziran 2016                                   25 Haziran 2016

14 Haziran 2017                                   15 Haziran 2017

03 Haziran 2018                                   04 Haziran 2018

24 Mayıs 2019                                     25 Mayıs 2019

21.Cüz:            06 Aralık 2001                          22.Cüz: 07 Aralık 2001

                        26 Kasım 2002                                     27 Kasım 2002

                        14 Kasım 2003                                     15 Kasım 2003

                        04 Kasım 2004                                     05 Kasım 2004

                        24 Ekim 2005                                       25 Ekim 2005

                        13 Ekim 2006                                       14 Ekim 2006

                        02 Ekim 2007                                       03 Ekim 2007

                        20 Eylül 2008                                       21 Eylül 2008

                        10 Eylül 2009                                       11 Eylül 2009

                        30 Ağustos 2010                                  31 Ağustos 2010

                        20 Ağustos 2011                                  21 Ağustos 2011

08 Ağustos 2012                                  09 Ağustos 2012

28 Temmuz 2013                                  29 Temmuz 2013

17 Temmuz 2014                                  18 Temmuz 2014

07 Temmuz 2015                                  08 Temmuz 2015

26 Haziran 2016                                   27 Haziran 2016

16 Haziran 2017                                   17 Haziran 2017

05 Haziran 2018                                   06 Haziran 2018

26 Mayıs 2019                                     27 Mayıs 2019

 

23.Cüz:            08 Aralık 2001                          24.Cüz: 09 Aralık 2001

                        28 Kasım 2002                                     29 Kasım 2002

                        16 Kasım 2003                                     17 Kasım 2003

                        06 Kasım 2004                                     07 Kasım 2004

                        26 Ekim 2005                                       27 Ekim  2005

                        15 Ekim 2006                                       16 Ekim 2006

                        04 Ekim 2007                                       05 Ekim 2007

                        22 Eylül 2008                                       23 Eylül 2008

                        12 Eylül 2009                                       13 Eylül 2009

                        01 Eylül 2010                                       02 Eylül 2010

                        22 Ağustos 2011                                  23 Ağustos 2011

10 Ağustos 2012                                  11 Ağustos 2012

30 Temmuz 2013                                  31 Temmuz 2013

19 Temmuz 2014                                  20 Temmuz 2014

09 Temmuz 2015                                  10 Temmuz 2015

28 Haziran 2016                                   29 Haziran 2016

18 Haziran 2017                                   19 Haziran 2017

07 Haziran 2018                                   08 Haziran 2018

28 Mayıs 2019                                     29 Mayıs 2019

25.Cüz:            10 Aralık 2001                          26.Cüz: 11 Aralık 2001

                        30 Kasım 2002                                     01 Aralık 2002

                        18 Kasım 2003                                     19 Kasım 2003

                        08 Kasım 2004                                     09 Kasım 2004

                        28 Ekim 2005                                       29 Ekim 2005

                        17 Ekim 2006                                       18 Ekim 2006

                        06 Ekim 2007                                       07 Ekim 2007

                        24 Eylül 2008                                       25 Eylül 2008

                        14 Eylül 2009                                       15 Eylül 2009

                        03 Eylül 2010                                       04 Eylül 2010

                        24 Ağustos 2011                                  25 Ağustos 2011

12 Ağustos 2012                                  13 Ağustos 2012

01 Ağustos 2013                                  02 Ağustos 2013

21 Temmuz 2014                                  22 Temmuz 2014

11 Temmuz 2015                                  12 Temmuz 2015

30 Haziran 2016                                   01 Temmuz 2016

20 Haziran 2017                                   21 Haziran 2017

09 Haziran 2018                                   10 Haziran 2018

30 Mayıs 2019                                     31 Mayıs 2019

 

27.Cüz:            12 Aralık 2001                          28.Cüz: 13 Aralık 2001

                        02 Aralık 2002                                      03 Aralık 2002

                        20 Kasım 2003                                     21 Kasım 2003

                        10 Kasım 2004                                     11 Kasım 2004

                        30 Ekim 2005                                       31 Ekim 2005

                        19 Ekim 2006                                       20 Ekim 2006

                        08 Ekim 2007                                       09 Ekim 2007

                        26 Eylül 2008                                       27 Eylül 2008

                        16 Eylül 2009                                       17 Eylül 2009

05 Eylül 2010                                       06 Eylül 2010

26 Ağustos 2011                                  27 Ağustos 2011

14 Ağustos 2012                                  15 Ağustos 2012

03 Ağustos 2013                                  04 Ağustos 2013

23 Temmuz 2014                                  24 Temmuz 2014

13 Temmuz 2015                                  14 Temmuz 2015

01 Temmuz 2016                                  03 Temmuz 2016

22 Haziran 2017                                   23 Haziran 2017

11 Haziran 2018                                   12 Haziran 2018 

01 Haziran 2019                                   02 Haziran 2019

29.Cüz:            14 Aralık 2001                          30. Cüz: 15 Aralık 2001

                        04 Aralık 2002                                      05 Aralık 2002

                        22 Kasım 2003                                     23 Kasım 2003

                        12 Kasım 2004                                     13 Kasım 2004

                        01 Kasım 2005                                     02 Kasım 2005

                        21 Ekim 2006                                       22 Ekim 2006

                        10 Ekim 2007                                       11 Ekim 2007

                        28 Eylül 2008                                       29 Eylül 2009

                        18 Eylül 2009                                       19 Eylül 2009

                        07 Eylül 2010                                       08 Eylül 2010

                        28 Ağustos 2011                                  29 Ağustos 2011

16 Ağustos 2012                                  17 Ağustos 2012

05 Ağustos 2013                                  06 Ağustos 2013

25 Temmuz 2014                                  26 Temmuz 2014

15 Temmuz 2015                                  16 Temmuz 2015

04 Temmuz 2016                                  05 Temmuz 2016

24 Haziran 2017                                   25 Haziran 2017 (Bayram)

13 Haziran 2018                                   14 Haziran 2018

03 Haziran 2019                                   04 Haziran 2019

 

[7]              17 Mart 2009 ‘Medrese’deki Tecessüs: Gazzâlî’ Dersi’ni Müteâkip ‘Emânet’i Teslim etmek için yaptığı Çağrı Qabul edilmeyerek Naqipler  tarafından yeniden Kürsü’ ye Mahkum edildi. 25.Yıl Buluşmaları’nın Wedâ-Teslim’e dönüştürülmesi reddedildi. (O.G, F.Ö, A.Ş, H.E,İ.O, M. A, S.Ş, )

[8]              Hangi Şehir’desin? Çekirdeğinde Qur’ân’ın Yer altığı en Büyük Kütüphâne’yi örgütlemelisin. Sistematiği Qur’ân’la Yörünge bulsun.  Dostlar Kütüpkanecilik’te görsün için değil, Şu Kitap burda  Gereksiz Lafı’nı Ağzı’na alanlar’la değil,  Yerimiz doldu, artık Kitap almayalım diyenler’le değil..

[9]              Muqaddime 02 Ocak 1998

                1.Cüz: 7 Aralık 1998

2.Cüz: 17 Aralık 1999

3.Cüz: 10 Aralık 2000

4.Cüz: 18 Kasım 2001

5.Cüz: 10 Kasım 2002

6.Cüz: 1 Ekim 2003

7.Cüz: 1 Ekim 2004

8.Cüz: 11 Ekim 2005

9.Cüz: 01 Ekim 2006

10.Cüz: 1 Eylül 2007

11.Cüz: 10 Eylül 2008

12.Cüz: 1 Eylül 2009

13.Cüz: 2 Ağustos 2010

14.Cüz: 13 Ağustos 2011

15.Cüz: 2 Ağustos 2012

16.Cüz: 3 Temmuz 2013

17.Cüz: 13 Temmuz 2014

18.Cüz: 04 Temmuz 2015

19.Cüz: 24 Haziran 2016

20.Cüz: 15 Haziran 2017

21.Cüz: 05 Haziran 2018

22.Cüz: 27 Mayıs 2019

[10]            Burda Sigara yakabilir miyim?’ (Hele Sigara içmediğimi, bundan Rahatsız olduğumu bilenlerce sorulunca…)

Kitab yazıyor musunuz?’ [10] (Yazarlık diye bir İddia-Hedef Sâhib’i olduğunuz Zannı’yla.. Okurluğa Terfi etmeyi öğrenecekler ne kadar da Yekûn tutuyor…

Konuşmalarınız’ı kaydedebilir miyiz?’ (Ses-Görüntü. Bana Asl’ı Teslim edilip, Kopya’sı İmhâ edilmemiş her Kayıt’tan Dawacı’yım Mahşer’de)

            Çalışmak’tan yorulmuyor musunuz?’ (Bu Soru’yu cewaplamaktan Yorgun’um, buna Emin olabilirsiniz)

  Şu Konu’da bir Fetwâ verir misiniz?’ (Mus’âbî Kimliğin İş’i mi bu şimdi? Muallim Sapkam’sa Balık tutmayı öğretmek içindir ancak, Balık Tewzii değil.)

[11]            16 Kasım 2008, Ka’be: Tertil VII/İsrâ,Yûnus, Hûd 27 Haziran 2016, Ka’be

23 Kasım 2008, Ka’be: Tertil VIII/Yûsuf, Râd,Hicr, En’âm 28 Haziran 2016, Ka’be

[12]            17 Kasım 2008, Ka’be: Tertil IX/Saffat, Luqmân, Sebe, Zümer,29 Haziran 2016, Ka’be

                24 Kasım 2008, Ka’be: Tertil X/Mü’min, Fussilet, Şûrâ, Zuhruf, Duhân, Câsiye,30 Haziran 2016, Ka’be:

[13]            13 Kasım 2008, Ka’be: Tertil I/  Alaq, Qalem, Müzzemmil, Müddessir, Fâtiha, Mesed, Tekwir,  A’lâ, Leyl, Fecr, Duha, İnşirah, Rahman, Asr, Zilzal. 21 Haziran 2016, Mescîd-i Nebî:

                20 Kasım 2008, Ka’be: Tertil II/  Âdiyât, Kewser, Tekâsür, Kâfirûn, Mâûn, Fil, Felaq, Nâs, İhlâs,Necm,Abese,Qadr, Şems,Buruc,Tîn, Qureyş, Qâria, Qıyâme, Hümeze, İnsân, Mürselât, Qâf,  22 Haziran 2016, Mescîd-i Nebî 

[14]            18 Kasım 2008, Ka’be: Tertil XI/ Ahqaf, Zâriyat, Gâşiye, Nahl, Kehf, 01 Temmuz 2016, Ka’be

                25 Kasım 2008, Ka’be: Tertil XII/Nûh, İbrâhim, Enbiyâ, Hacc, Mü’minûn, Secde, Tûr, 02 Temmuz 2016, Ka’be

 

[15]            Lisans Derslerini izlediğim İ.Ü. Öğretim Üyeler’i: Abdurkadir Cüşen,Abdurrahman Aliy,Ahmet Ayhan Çitil,Ayhan Bıçak,Cahit Şenel,Cengiz Çakmak, Cüneyt Kaya,Çiğdem Dürüşken, Enes Kabakçı, Enver Orman,Fatih Özbay,Hidayet Arslan,İlhan Kaya,Mehmet Günenç,Melih Arat,Meral Sert Ağır, Muammer Ülker  ,Nazlı İnönü, Nur Taviloğlu ,Nurhan Atasoy,Uşun Tükel  ,Özgüç Güven,Sema Karakelle, Sevinç Gülseçen,Sibel Arkonaç,Sühendan Temeller,Şafak Hayri Ural, Şerare Yetkin,      Şevket Kamil Akar,Tarcan Yılmaz  ,Uğur Ekren,Uşun Tükel  ,Ünsal Yücel ,Yıldırım Güngör,Yıldız Demiriz,Yücel Yüksel, (Diğer Akademik Küme: Abdulkerim Bahadır,Abdullah Aydınlı,Abdullah Özbek,Abdullah Kahraman, Abdurrahman Haçkalı, Abdurrahman Özdemir,Adnan Demircan,Ahmet Bostancı, Ahmet Yücel,Ahmet Tahir Dayhan, Ahmet Turan Arslan,Ahmet Yaman,Ali Bulut, Ali Erbaş, Ali Gâlip Gezgin,Ali Öztürk,Ali Ulvi Mehmedoğlu, Alim Yıldız,Aliye Çınar,Alper Tolga Kumtepe,Ara Altun,Atilla Arkan,Aziz Doğanay, Bahattin Dartma, Barış Günaydın, Bekir Kuzudişli,Bilal Kemikli,Burhan Köroğlu, Burhanettin Tatar, Cafer Sadık Yaran,Cağfer Karadaş, Cakan Aydın , Casim Avcı,Cemalettin Erdemci, Cengiz Hakan Aydın,Cezmi Eraslan,Çağrı Erhan, Davud İltaş,Dursun Hazer,Ejder Okumuş, Elif Toprak,Emin Aşıkkutlu, Emine Kolaç,Engin Kurşun,Engin Tamer Şen, Enver Uysal, Erdinç Ahatlı, Erdinç Tokgöz, Esra Pınar Uça Güneş,Evrim Genç Kumtepe, Eyüp Bekiryazıcı, Fahrettin Atar, Faruk Karaca, Fatma Çiçek Derman, Fethi Ahmet Polat,Fuat Aydın, Gökhan Erdem, Gülsün Eby,Hacı Mehmet Günay, Hacı Yunus Apaydın, Halil İbrahim Kaçar, Halit Çalış,Haluk Akalın,Hasan Aksoy, Hasan Çalışkan,Hasan Hacak, Hasan Keskin,Hayati Hökelekli, Hüseyin Algül, Hüseyin Günday, Hüseyin Peker, İbrahim Aydın Yüksel, İbrahim Hatipoğlu, İhsan Güneş,İlker Usta, İlyas Üzüm, İrem Erdem Aydın,İsmail Taşpınar, İsmail Yiğit,Kamil Güneş , Kaşif Hamdi Okur, Kenan Olgun,Kürşat Çağıltay, Mazlum Uyar,Mefail Hızlı, Mehmet Ali Büyükkara, Mehmet Bayraktar, Mehmet Bayyiğit, Mehmet Dalkılıç Mehmet Emin Ay, Mehmet Emin Mutlu,Mehmet Fırat,Mehmet Özşenel, Mehmet Sait Özervarlı, Mehmet Şeker, Mevlüt Özer, Muhittin Serin,Muhsin Demirci, Muhammet Recep Okur, Mustafa Durmuş,Mustafa İsmet Uzun, Mustafa Özel, Mustafa Sinanoğlu, Mustafa Tekin, Mustafa Turan, Mustafa Ünver,Mustafa Yılmaz, Müjgan Yazıcı Bozkaya,Nejdet Karadağ, Nezip Orhon, Nihat Dalgın,Nilgün Özdamar Keskin, Nuri Kara,Nuri Köstüklü, Nuri Özcan, Oğuz Onay, Osman Çetin, Ömer Dumlu,Ömer Faruk Harman, Ömer Faruk Teber, Ömer Kara, Özgür Yılmazel, Özkan Dalbay, Rahmi Yaran, Ramazan Altıntaş, Reha Yurdakul, Rıza Savaş, Salahattin Polat, Selahittin Tolkun Selma Yel, Sema Aslan Demir, Serap Cavkaytar, Serpil Koçdar, Sinan Aydın, Suat Cebeci, Süer Eker, Süleyman Beyoğlu, Şahabettin Ergüven , Şefaettin Severcan, Şinasi Gündüz, T.Volkan Yüzer, Tacettin Uzun,Tahsin Görgün, Talip Küçükcan, Talip Türcan, Tevhit Ayengin,Tevfik Yücedoğru, Tuba Işınsu Duruş, Turgay Gündüz, Tunç Durmuş Medeni, Türkan Karakuş ,Uğur Dermân,Ulvi Murat Kılavuz, Vahit Türk, Vecdi Akyüz, Vejdi Bilgin, Yusuf Şevki Yavuz,Zekeriya Güler, Zeki Salih Zengin,Ziya Kazıcı, Zülfikar Durmuş,)

[16]         Tertil Süreci’nde Sunumları’nı Dinlediklerim ya da Beklenti’de olduklarım:

001.001            096/Alaq I                    001-005            Murat Balanlı,

002.002            068/Qalem I                 001-004            Mehmet Alpcan, A.Alpcan, İ.Alpcan, Z.Alpcan,,

003.003            073/Müzzemmil I         001-009            İsmâil Doğu, D.Doğu, Z.H.Doğu, Z.Doğu,

004.004            074/Müddessir I           001-007            Yûsuf Yerli,S.Yerli,     

005.005            001/Fâtiha                    001-007            M.Beşir Utlu,   

006.006            110/Tebbet                   001-005            Osman Gerçek, H.Gerçek,A.Gerçek,S.Gerçek         

007:001            096/Alaq II                   006-019            Ahmet Şenaltun,         

008.002            068/Qalem II                005-016            Hakan Karagöz,N.Karagöz,     

009.002            068/Qalem III               017-033            Fâtih Özer,M.Özer,      

010.002            068/Qalem IV               034-052            Yunus Ergin,

011.003            073/Müzzemmil II        010-019            Yahya Görüryılmaz, 

012.003            073/Müzzemmil III        020                    M.Mansur Tultay,A.Tultay, E.Tultay,B.Tultay,

013.004            074/Müddessir II          008-030            Tâhâ Yerli,R.Yerli,

014.004            074/Müddessir III         031-056            Mustafa Yıldız,

015.007            081/Tekwir                   001-029            Vedat Karabacak 

016.008            087/A’lâ                       001-019            Hasan Ekici,    

017.009            092/Leyl                       001-021            Seyyid Şişman,           

018.010            089/Fecr                       001-030            Mustafa Özenoğlu,      

019.011            093/Duha                     001-011            İbrâhim Oğuz,  

020.012            094/İnşirâh                   001-008            Mustafa Ersözlü, N.Ersözlü,

021.013            055/Rahmân                 001-078            Abdurrahmân Kösedağ,

022.014            103/Asr                        001-003            Ömer İkbal Ayar, A.Ayar,A.Ayar,S.Ayar,

023.015            099/Zilzâl                     001-008            Hasan Ersözlü, F.Ersözlü, R.Ersözlü,

 

024.016            100/Adiyât                    001-011            Cevher Gürlevik ,

025.017            108/Kewser                  001-003            Hâyri Arı, T.K.Arı,

026.018            102/Tekâsür                 001-008            Yüksel Kahraman,

027.019            107/Mâun                     001-007            İdris Yoksul, E. Yolsul,

028.020            109/Kâfirûn                  001-006            Özden Karaçay,

029.021            105/Fil                         001-005            Necdet Paran,A. Paran,

030.022            113/Felâq                     001-005            Süleymân Melez,

031.023            114/Nâs                        001-006            Bekir Karabulut,M.Karabulut,

032.024            112/İhlâs                      001-004            Abdussamed Ersözlü,

033.025            053/Necm I                  001-035            Hârun Sönmez, A.Sönmez,

034.025            053/Necm II                 036-062            Ruhi Açıkgöz,

035.026            080/Abese                    001-042            Sâlim Mısırlıoğlu, N.Mısırlıoğlu,  

036.027            097/Qadr                      001-005            Mehmet İçer,

037.028            091/Şems                     001-015            Sâlih Özhaşlamacı,

038.029            090/Buruc                    001-022            Muammer Ünal, G.Ünal

039.030            095/Tîn                        001-008            İbrahim Kamberlioğlu,

040.031            106/Qureyş                  001-004            Bülent Söyleyici,

041.032            101/Qâria                     001-011            Ömer Faruk Gunca,

042.033            104/Hümeze                 001-009            Mustafa Karakaya,      

043.034            075/Qıyâme                  001-040            Ömer Faruk Gunca,

044.035            076/İnsân                     001-031            Suat Kakriman,

045.036            077/Mürselât                001-050            İbrahim Ersözlü (61),

046.037            050/Qâf                        001-045            Necdet Kaplan,

 

047.038            090/Beled                     001-020            Hasan Akgüneş,                     

048.039            086/Târıq                     001-017            Akif Sağlam, A.Sağlam,          

049.040            054/Qamer I                 001-032            Mustafa Akdeniz,

050.040            054/Qamer II                033-055            İsmâil Gül,       

051.041            038/Sâd I                     001-016            Ali Hasözhan,  

052.041            038/Sâd II                    017-040            Ömer İrfan Toker,                   

053.042            038/Sâd  III                  041-070            İbrahim Ersözlü ??      

054.042            038/Sâd IV                   071-088            Eyüp Çetin,                 

055.042            007/A’raf I                    001-009            S.Uzunkol,                  

056.042            007/A’raf II                   010-025  Âdem Kıranatlı,H. Kıranatlı,Ş.Kıranatlı

057.042            007/A’raf III                  026-031            Osman Durmuş,                     

058.042            007/A’raf IV                 032-039            E. Sarıca,        

059.042            007/A’raf V                  040-053            Gökhan Gökahmetoğlu,,                     

060.042            007/A’raf VI                 054-064            Aziz Kahriman,           

061.042            007/A’raf VII                065-072            Adil Bayraktar,             

062.042            007/A’raf VIII               073-084            Ali Karabulut,              

063.042            007/A’raf IX                 085-099            Nasuh Olgun,              

064.042            007/A’raf X                  100-129            Musa Yılmaz,              

065.042            007/A’raf XI                 130-137            Selahattin Rumeli(Uzun),                     

066.042            007/A’raf XII                138-151            Harun Çelik,                

067.042            007/A’raf XIII               152-171            Nurullah Yağcı,            

068.042            007/A’raf XIV               172-188            Hasan Çilkolukısa,                  

069.042            007/A’raf XV                189-206            Mustafa Uluçay,

                       

070.043            072/Cîn                        001-028            Selami Tınaz, N.Tınaz,

071.044            036/YâSin I                  001-012            Cafer Altun,

072.044            036/YâSin II                 013-032            Mükremin Şaraplı, Hikmet Şaraplı,

073.044            036/YâSin III                033-050            Hasan Hüseyin Şahin,

074.044            036/YaSin IV                051-068            Erkan Özdemir,

075.044            036/YâSin V                 069-083            Serdar Kozan,

076.045            025/Furqân I                001-020            Ali Maden,

077.045            025/Furqân II               021-034            Kaan Balkaya,

078.045            025/Furqân III              035-044            Kenan Vural,

079.045            025/Furqân IV              045-060            İrfan Tan,

080.045            025/Furqân V               061-077            Gökhan Özdemir,

081.046            035/Fâtır I                    001-014            Kadir Sarı,

082.046            035/Fâtır II                   015-026            Ramazan Sarı,

083.046            035/Fâtır III                  027-037            Ümit Şeker,

084.046            035/Fâtır IV                  038-045            Ümit Bekir Durdu,

085.047            019/Meryem I               001-015            Rahim Maraşlı,

086.047            019/Meryem II              016-033            M.Yazgan,

087.047            019/Meryem III             034-040            Fevzi Akyüz,

088.047            019/Meryem IV             041-050            İsmail,Dr

089.047            019/Meryem V             051-058            Mehmet Bamyacı,S.Bamyacı,

090.047            019/Meryem VI             059-065            Osman Akdemir,

091.047            019/Meryem  VII           066-083            Osman Aslantaş, M. Aslantaş,

092.047            019/Meryem VIII          084-098            Mehmet Keser,

 

093.048            020/TâHâ I                   001-024            Adnan Kuş,                 

094.048            020/TâHâ II                  025-056            Kemâl Öztürk, 

095.048            020/TâHâ IIII               057-076            Selçuk Temir,  

096.048            020/TâHâ IV                 077-089            Harun Varol, N.Varol,              

097.048            020/TâHâ V                  090-104            Mete Sungur,              

098.048            020/TâHâ VI                 105-114            Mustafa S.Dezgahcı,               

099.048            020/TâHâ VII                115-126            Turabi Aşık,     

100.048            020/TâHâ VIII               127-135            Çetin Güngör,             

101.049            056/Wâqıa I                 001-040            Ahmet Yakut, F.Yakut                         

102.049            056/Wâqıa II                041-096            Tayyar Halıcı,  

103.050            057/Hâdid I                  001-010            Hanifi Özdal,   

104.050            057/Hâdid II                 021-025            Hacı Ahmet Fındık,

105.050            057/Hâdid III                026-029            Fâruk Keklik,               

106.051            026/Şuâra I                  001-033            Göksel Ulusoy,

107.051            026/Şuâra II                 034-051            Hârun Bolat,                

108.051            026/Şuâra III                052-068            İhsan Özkan,               

109.051            026/Şuâra IV                069-104            Halil Budak,                

110.051            026/Şuâra V                 105-122            Sadık Yılmaz,

111.051            026/Şuâra VI                123-140            Ali Göroğlu,     

112.051            026/Şuâra VII               141-159            Bekir Uluhan,              

113.051            026/Şuâra VIII              160-175            Kemal Aslan,C. Aslan,Servet Aslan,

114.051            026/Şuâra IX                176-191            Bülent Yağcı,   

115.051            026/Şuâra X                 192-227            ,                      

 

116.052            027/Neml I                   001-006            Veysel Samur,

117.052            027/Neml  II                 007:014            Ömer Kahveci,

118.052            027/Neml III                 015-021            Hüseyin Küçükköse,

119.052            027/Neml IV                 022-031            Muhammed Türkmen,

120.052            027/Neml V                  032-044            Abuzer Üçtaş,

121.052            027/Neml VI                 045-053            Yücel Feryat,

122.052            027/Neml VII                054-058            Nurettin Yakutsoy,

123.052            027/Neml VIII               059-066            Mehmet Altıngül,

124.052            027/Neml IX                 067-075            Ahmet Ürküntaş,

125.052            027/Neml X                  076-081            Abdulkadir Soytürk,

126.052            027/Neml XI                 082                  E.Yıldırım,

127.052            027/Neml XII                083-093            İsmâil Bahçeci, B. Bahçeci,R.Bahçeci,

128.053            028/Qasas I                 001-006            Mehmet Gezer,

129.053            028/Qasas II                007:013            İbrâhim Ersözlü (74),

130.053            028/Qasas III               014-021            Sinan Y.Yelken, R. Yelken,

131.053            028/Qasas IV               024-028            Ali Ersözlü,

132.053            028/Qasas V                029-035            Suat Kahriman,

133.053            028/Qasas VI               036-042            Ahmet Kurt (67),B.Kurt,

134.053            028/Qasas VII              043-050            Necdet Kaptan,

134.053            028/Qasas VIII             051-060            Halil Karakuş,

134.053            028/Qasas IX               061-075            T.Köseoğlu,

134.053            028/Qasas X                076-082            Muhammed Yıldız,

134.053            028/Qasas XI               083-088            Veysel Taşkın,

 

139.054            017/İsra I                     001                  Ali Tokluman,  

140.054            017/İsra II                    002-021            Ali Yunusoğlu,            

141.054            017/İsra IIII                  022-039            İbrâhim Kamberlioğlu,

142.054            017/İsra IV                   040-052            Hasan Zeyrek, 

143.054            017/İsra V                    053-060            T.Abaoğlu,      

144.054            017/İsra VI                   061-070            Kamil Melez,    

145.054            017/İsra VII                  071-084            Mahmut Çangal,          

146.054            017/İsra VIII                 085-100            Niyazi Şimşek,            

147.054            017/İsra IX                   101-111            Ömer Kantarcı,

148.055            010/Yunus I                 001-020            Ziya Dalaş,

149.055            010/Yunus II                021-040            Turhan Arslan, A.Arslan,        

150.055            010/Yunus III               041-070            Mehmet Işıklı, 

151.055            010/Yunus IV               071-082            Ömer Bahar,B.Bahar,

152.055            010/Yunus V                083-092            Yunus Fidan,

153.055            010/Yunus VI               093-109            Selahattin Üstün,

154.055            011/Hud I                     001-024            Ali Osman Aydoğdu,

155.056            011/Hud II                    025-049            Mehmet Zeki Yalçın,

156.056            011/Hud III                   050-060            Fevzi Toy,

157.056            011/Hud IV                  061-068            Muhammed Özcan,

158.056            011/Hud V                   069-076            Ali Delioğlu,

159.056            011/Hud VI                  077-083            Ömer Kaplan,

160.056            011/Hud VII                 084-095            Ahmet Yalçın, H.Yalçın,,

161.056            011/Hud VIII                096-123            Suat Kaplan, E.Kalkan,

 

162.057            012/Yusuf I                  001-020            Bülent Özgün,

163.057            012/Yusuf II                 021-029            H.Sungur,

164.057            012/Yusuf III                030-042            Z.Uzun,

165.057            012/Yusuf IV                043-057            Muhammet Oğuz,

166.057            012/Yusuf V                 058-068            Bünyamin Mete, 

167.057            012/Yusuf VI                069-093            Hakan Cantürk,

168.057            012/Yusuf VII               094-111            E. Aydın

169.058            013/Rad I                     001-027

170.058            013/Rad II                    028-043            Guddusi Öztürk,L.Öztürk,

171.059            015/Hicr I                     001-015            Hilmi F. Aslan,               

172.059            015/Hicr II                    016-025            Abdullah Emre Gülhan, 

173.059            015/Hicr III                   026-044            Mehmet Çatlı

174.059            015/Hicr IV                  045-057            Mustafa Karakaya

175.059            015/Hicr V                   061-079            Derviş Serdar Uyanık, 

176.059            015/Hicr VI                  080-099            Özden Karaçay,

177.060            006/En’âm I                 001-020            Uğur Doğan,

178.060            006/En’âm II                021-051            Hayri Arı, 

179.060            006/En’âm III               052-070            S. Dal

180.060            006/En’âm IV               071-090            Oğuzhan Şölen, 

181.060            006/En’âm V                091-100            M.Z.Bilicik, 

182.060            006/En’âm VI               111-129            B.N.Serin, 

183.060            006/En’âm VII              130-144            S.Sancar, 

184.060            006/En’âm VII              145-165            S.İnan, 

 

185.061            037/Saffât I                  001-118            S.Mazıcı, 

186.061            037/Saffât II                 019-074            Ş.D..Gündüz, 

187.061            037/Saffât III                075-082            Ümmet Yanar, 

188.061            037/Saffât IV                083-113            Y.Kuruçay, 

189.061            037/Saffât V                 114-122            Serhat Akdoğan,

190.061            037/Saffât VI                123-132            İlyas.Özselçuk,  H.Özselçuk,

191.061            037/Saffât VII               133-138           

192.061            037/Saffât VIII              139-182           

192.063            037/Sebe II                  139-182            Süleyman Şimşek,

204.064            039/Zümer III               022-032            Ali Karaca,A.Karaca,

 

210.065            040/Mü’min III              038-060            Necdet Paran,

215.065            041/Fussilet IV            033-054            Tahsin Sönmez,

 

237.072            051/Zariyat III              047-060            Ahmet Metiner,

241.074            018/Kehf III                  024-045            Metin Yemlihalıoğlu,A.Yemlihalıoğlu,

251.074            016/Nahl VI                  071-083            Sefa Kılınçer,

252.074            016/Nahl VII                 084-110            Muhammed Cihad Saylan,

 

260.078            021/Enbiya II               048-075            Ömer Faruk.Gunca,

261.078            021/Enbiya III              076-088            İdris.Yoksul,

264.079            022/Hacc I                   001-025            Mehmet Akif.Yıldız,

267.079            022/Hacc IV                 049-064            Abdurrezak Karaköse,

271.080            023/Mü’minun III         045-051            M.C.Kabakçı,

276.082            052/Tur II                     029-049            E.Şahin,

 

[17]          07/el-A’raf 17

[18]          62/el-Cum’a 5

[19]         27/en-Neml 16

[20]          07/el-A’raf  176

[21]          31/Luqmân  19

[22]          47/Qıtâl 38

[23]         İncil

[24]          Notlar Hayât’ın Zâhir’i, Dipnotlar Bâtın’ı… Notlar Karşı’dan görünen, Dipnotlar İçer’den… Notlar Yer’in Üstü’ndeki Hayât, Dipnotlar Altyapı… Notlar Ansiklopedist’e Hitâp eder, Dipnotlar Derin’de olan ‘İnsan’ı arayana.. Notlar Yaşanmışlıklar, Dipnotlar Muhâsebe… Notlar Dünyâ Hayâtı’nın Ziynet’i, Lewh ve Leib… Dipnotlar Fiten, Sınav yani… Hâfıda ve Râfia Geçitler’i.. Notlar Acele’si olanlar için, Dipnotlar Dostlar’a, Ashâb’a…

[25]          26/eş-Şuârâ 109

[26]          Tâlib-i Saadet olanlar Hâne-i Saadet’in Tercihleri’ni kuşanırlar (33/el-Ahzâb 28, Tahayyur Âyet’i). Hayât’ın Sınırı’nda yaşamayı Tercih edenler, Tercihleri’ne Kimse’yi İcbâr etme Haqlar’ı yoktur. Herkes Tercihi’nce ödüllendirilecektir. Ewlâdİyâli’nin Kumaşı’nı kendisininkine ekleyince ancak bir Dikimlik Elbise varedebilen Ömer’in mi Wâris’i  oluyor ‘Marka Müslümanlar’? Jipi’nden inemeyenler, ‘Allâh ve Rasûl’ü’ ile yetinemeyenler. Tükürün ‘Maskeli Wicdânı’na ‘Tırnak İçi Müslümanlar’ın, tükürün.’

[27]          113/el-Felâq Sûre’si .

[28]          ‘Mantıqu’l-Qur’ân’ Karşılığı olarak ‘Yaşayan Qur’ân’ demiştim ona 1995’deki bir Çalışmam’da (Hikmet/İslâm Bilim). Bir Meâl Marka’sı ile Meşhur olan Söz’le Benzerliği’n, Öz’de bir Gerçekliği bulunmamaktadır. Qur’ân Peygamber’e, Qıraat bize Nisbet edilir.

[29]         ‘Hepiniz Allâh’ın Halifesi’siniz, benimkisi NiâbetÇatı’yı Doğru çattı Ebubekr. Ali’nin Medine’nin Kapı’sı, Mûsâ’nın Hârûn’u olduğunu hiç unutmadım. Ebû Zerr hep Ayrıcalık’lı bir Yıldız’dı, Bugün’ün Yıldız’ı.. Zinnureyn, Mekke’de Doğru Taraf’ta Yer almayı başardı, Qabile Asabiyeti’ni parçalayan bir Örnek’ti. Medine’ye gönderilen Mus’ab olmak isterdim. Muaz’ın Taswib gören İlkeler’i üzerine İnşâ ettim Ulûm el-Hikme’yi. ‘Sen ve Rabbîn gidip savaşın’ dememeyi Sa’d’dan öğrendiğimi saklayabilir miyim? Ömer Teori ve Pratik Birlikteliği’nin Anıt Şahsiyet’i.. Kapital’in Dewlet olmamasını ondan öğrendim. Hatice gibi Eş bulabilmek Hz.Rasûl’ün, ‘Dünyânız’dan 3 Şey sevdirildi’ Beyânı’na ‘Kadınlar’ı da sokturmuştur. Âişe Kariyeri’ni Koca’sı yanında tamamlayan Annemiz. Fâtıma’dan İyi kim Zürriyet bahşedebilir Babası’na.  Zeynep, ‘Kız Erkek gibi değildir’ diyenlere verilmiş bir Altın Cewap’tır. ibnu Mes’ud’un Medrese’sini izledim. Selmân’da beni hep çeken bir Tılsım var, bir Gün çözerim belki. Zeyd ibnu Sabit Beytu’l-Hikme’nin Tersi’nden Bâni’si.  Zeyd bin Harise’yi kim kıskanmaz, Qur’ân’da Rasûl’den sonra Ad’ı anılan İkinci ve Tek Sahâbe.. Bir Boşanma Olayı’nın ona bu İmtiyaz’ı kazandıracağını kim düşünebilirdi. Suheyb bizim Topraklar’dan bir İsim. Ammar’ın Anne’si belki bir Türk Ağzı konuşuyordu. Ümeyye Oğullları’na Hulefâ deneme de Öğretmenimiz Ebi Waqqas’ın Oğlu Sa’d. ibnu Abbas Tefsir’de Pirimiz.

[30]          Bir Otel, bir Turist Rehber’i Hizmet’i beklemek, Biyografim’deki Acenta’da yazan Yoğun Programım’a ve bunlara hazırlanacak bir Mesâi’ye olan İhtiyac’ı düşünememek.. (49/el-Hucurât Sûre’si)

[31]          Tüzüğü’nden Anayasası’na dek Tüm Legalite’ler Roma’ya çıkar, Sivilizasyon’un Kulları’nca Muteber’dir (ABeDe’t-Tağut, Maymunlaşma).  Dostlar’ım beni bağlayan’ın yalnızca Meşruiyet olduğu’nu bilirler. Yazı (İlâhi Kelâm)’la Bağlı’yım, ha yazmışım ha Söz vermişim. Akitler’in Er’i olmak Gerek. Hiçbir Tasarruf’um bu İlke dışında yorumlanamaz. Küresel Legalite ile (Roma Huquq’u) Bulaşıklık, Zaruret Miktar’ı.. (el-Kâfirûn 6/ Ben Dinim’e Medyun’um, Romalılaşma Müzâkereleriniz Siz’i bağlar)

[32]          Pasif Gıybetci Durumu’na düşürüldüğümde Göğsüm daralıyor, Herşey’i olduğu Yer’de bırakıp bir Köy Evi’nde İnziwâ’ya çekilmek geçiyor içimden.. Aktif Gıybetciler’den bizi koru ya Râb! Gıybet’in Mağdur’u olan Dostlarımız da biz Pasifler’i Aff buyursunlar. Bilsinler ki nice kez Sorumluk’tan kurtulmak için Muhâtabımız’ı kırmışızdır.