İslâmîyyun

Şarqzâdeler

 

6 Eylül 2019/Cuma

(31 Ağustos /Giriş)

 

       "Sadece Batı değil Rahmânî olanı yitiren. Küreselleşen Batı düşüncesinin etkisi altındaki Müslümanlar da sekülerleşiyor. İslâm herşeyden önce bir din. Onu salt sekülere indirgenmiş Batı'yla Seküler skala üzerinden karşılaştırırsak buradan İslamcılık doğar. Yani "Hurafeleri'nden arındırılmış Seküler bir geçmiş". Bunun Batı ile ne Karşıtlığı olmuş olabilir ki. Onun Adalet'i Humanrigts, kKalkınma'sı Makineleşme… Yani Parola'sı Küreselleşme, vardığı Nokta'da, İşâret'i Ampul'dür ancak ." Mülakat'tan

 

     (Tanzimat ve Meşrutiyet'in Şâhidler'i, Yokulokuş Süreci'nde Kendilik (İslâmiyyûn) Bilinci'nin Taşıyıcılar'ı.. Garb'ca/Garb'dan/Garb'la yutulmak istemeyenler, Muhalefet, Arayışlar, Cumhuriyet'in Kuruluşu'nun Tanıklar'ı, Arke, İnönü İstibdadı'ndan Geçmişler, 60 Sonrası'na erenler, 71 i yaşayanlar, 28 Şubat'la devrilenler.. 

 

  Sıcak tüm Ağrlığı ile çöktü yine Kent'e, İnsan'a… Mekke'de, Medine'de Hacılar kümelenmeye başladı.. Yaz Sıcağı'nda üşüyecelker… İnsan, Üşüyen Canlı'ya… Eylül'e kadar ki 2 Ayımız'ı İslamiyyun Seminerler'i için değerlendireceğim. Cewdet Paşa Başlangıçlı, içinde 4 Şâir'i de Muhtewî bir Liste üzerinde Harmanlama, Bağlama, Çözmeler. 4.Şâir wel-Asr'da Son 30 Yıl'ın İslamcılar'ından Müstesnalaşan Duruşu'nu böyle paylaşmış(**):

      Akifler'den, Emre Akif'e 17-18 İsim seçme Zorunluluğu, Muhtemel Seçim: (Koyu Kelimeler)

      Ya 60 Sonrasına Doğanlar:     Orda kalıyoruz. o Bambaşka bir Paragraf..

 

1822-1895  Ahmed Cewdet Paşa       06  Eylül     1.Ders   (*)

1842-1918  Abdu’l-Hamid-i Sânî

 

1865-1921  Said Halim Paşa               13  Eylül      2.Ders (**)

1865-1925  Şeyh Said 

1869-1954  Mustafa Sabri Efendi

 

1872-1934  Babanzade Ahmed Nâim 20  Eylül     3.Ders (***)

1873-1925  Seyyid Bey

1873-1936  Mehmed Âkif Ersoy         27  Eylül      4.Ders (****)

1874-1949  Mûsâ Câru’llah Bigiyev

1875-1926  İskilipli Atıf

1877-1960  Said Nursi                         04  Ekim     5.Ders (*****)

1882-1971  Eşref Edip Fergan

1887-1964  Hasan Basrî Çantay         11  Ekim     6.Ders (******)

 

1904-1983  Necip Fazıl Kısakürek     18  Ekim      7.Ders (*******)

1909-1975  Nure'd-Dîn Topçu             25 Ekim      8.Ders (********)

 

1917-1983  Osman Yüksel Serdengeçti

 

1920-2004  Sadre'd-Din Yüksel 

1921-2004  M.Sâid Çekmegil              01  Kasım   9.Ders (*********)

1926-1990  Said Ertürk

1926-2011  Necme'd-Dîn Erbakan     08  Kasım   10.Ders (**********)

1928-          Süleymân Karagülle

 

1933-          Sezai Karakoç                  17  Kasım   11.Ders (***********)

1934-          Hayre’d-Dîn Karaman 

1934 -         Nuri Pakdil                        04  Kasım   12.Ders (************)

1938-          Hüseyin Hatemi

1938-1995  Ercüment Özkan               01  Aralık    13.Ders (*************)

1938-2001  Esad Coşan

 

1942-         Atasoy Müftüoğlu               06 Aralık    14.Ders (**************)

1944-         İhsân Süreyya Sırma 

1944-         İsmet Özel                           13 Aralık    15.Ders (***************)

1947-         D.Mehmet Doğan

1947-         Hikmet Zeyveli 

1947-         Metin Önal Mengüşoğlu 

1947-         Abdu'r-Rahmân Aslan      

 

1950-         Beşir Ersarsoy 

1950-       Ali Bulaç                             20 Aralık    16.Ders (**************** )

1950-2018 Sâlih Mirzabeyoğlu

1952-         İhsan Işık 

1954-2009 Muhsin Yazıcıoğlu             

1955-         Ümid Aktaş 

1955-         İsmâil Kara                         27 Aralık    17.Ders (*****************)

1956-2018 Hüsamettin Arslan

1957-2017 Akif Emre   

1958-1979 Metin Yüksel                                                     (********************)

                              

 

 

 

 

(*) "Politika alemi bir başka alemdir. İnsan, Karındaşı olsa Feda eder" Ahmed Cevdet Paşa/ Tezakir, 21-39, Haz.Cavid Baysun, Ankara:19 sayfa198 91

(**)

(***)

(****)

(*****)

(******)

   (*******) "Bilhassa Saf Fikir ve İdeolocya Cephesi'yle Zayıf olan Memleketim'de beklenen Büyük Sanatkâr'ın, Bütün bu şŞubeleri dolduracak Mikyas'ta Heyulâ gibi bir iİnsan olması lLzım geldiğini anladım. Bu iİqtidar'ı kendimde asla görmemekle beraber, Memlekette 'Büyük Sanatkâr’ın Misyonu'nun bu olduğuna inandım. Ben de Muhteris bir Sanatkâr olmak itibarıyla bu Misyon'u kahramanca Qabul etmeye ve bu uğurda Savaşma'ya Qarar verdim. Bunun için Herşey'den ewwel Yepyeni bir Dünya Görüşü ve Cemiyet Sistemi Telaqqi'si lâzım'dı. Günü geldiği zaman Mücâdelem görülecektir. Bu Telaqqi'nin isİmi'ni 'Büyük Doğu' koydum: Asyacı, Avrupa’ya yalnız Müsbet İlimleri'yle Tarafdar, Rûh Qutupları' Asya Kaynakları'nda aramak ve Avrupa'ya Tatbik etmek Dâwası'nda Allahlı, Şahsiyetçi; Faşizm, Komünizm ve Liberalizm dDüşman'ı ve Mülkiyet'te Tahditli (fakat Komünist değil) bir tTlakki... Zamanında, Hayatım'ı dahi bu uğurda vererek, Dâwam'ı Örgütleştirme'ye çalışacağım. Bunu bitirdikten sonra kendimi Saf Şiir'e vereceğim. Kendi Ruhum'un ve Kafam'ın İklimi'ni kurduktan sonra, yalnız onun Duyguları'nı Temsil eden Şiir'e çalışmaktan başka Gayem yok." (Yedigün, 21.7.1941/N.F.K.)

 

(********)

(*********)

(**********)

   (***********İslam Devleti, başka bir şey demeye gerek yok. Türk İslam Devleti, Türkiye İslam Dewleti demeye Gerek yok. Çünkü: Öbürleri katılamaz sana. İslam Devleti… İran da İslam Dewleti desin. Suudi Arabiyya demesin mademki Şeriat'le idare ediliyor, mademki İslam Devleti'dir. Neden Suudi Arap? Hepsi İslam Devleti yapsın adını tabi İslam'a uyarak. Ha… Bakacağız 3-5 Tane İslam Dewleti çıktı ortaya. Birleştirsin bir Tek İslam Dewleti olsun. Fakat o kendi Irkı'nın Adı'nı koyarsa, biz koyarsak, öbürü İran yaparsa, Mısır öyle yaparsa… Her biri böyle yaparsa ve Küçük Küçük Coğrafyalar.. Suriye, işte Bugünkü Hâli'ni görüyoruz. 30 sene 40 sene evvel ben yazdım. Irak, kalamaz böyle dedim, Suriye kalamaz. Bir an önce birleşmeleri lazım. Yalnız kendileriyle değil, bizimle de birleşmeleri Lazım. Fakat tabiî ki bu Sözlerimiz'i iletemedik.  (27 Haziran 2017)

(************) “Kalbimin yarısı Mekke'dir, yarısı Medine! Üzerinde bir tül gibi Qüdüs vardır! “

(*************)

    (************** "Enformasyon Devrimi'nin tamamlandığı bir Çağ'da yaşamaktayız. Dolayısıyla Müslümanlar olarak Bütün Dünyâ'nın Nabzı' tutacak bir Birikim'e Sâhip olmamız gerekir. Bu hâliyle İslamî Yapılar Toplumsal bir Dönüşümü gerçekleştirmekten uzaklar.  2 Sene önce yazdığım bir Yazı'da Libya'nın yeniden sömürgeleştirildiğini söyledim, oysa Aynı Dönem'de bazı Lümpen İslamcılar "Libya'da İslâmî bir Devrim olduğunu" dile getirdiler. "Libyalı Muhalifler, Emperyalistler'le İşbirliği yaptılar ve Ükeleri'ni 3 Kuruş'a sattılar. Libyalı Muhalif Liderler'den biri, Geçen Yıl İtalyanlar'ın Trablus'ta düzenledikleri 'işgal yıldönümü' töreninde İtalyan Kolonyalizmi'ni övdü ve biz Herşeyi İtalyanlar'dan aldık dedi.." Libya'yı şu an Büyük bir Belirsizlik bekliyor." Libya'nın geleceğini Libyalılar belirlemeyecekler.

     (***************) (“Reddedilmeyi reddetmek” ..   “Türkiye’de Son 30 Yıl'ın İslamcılar'ı bunu amaçladılar ve Büyük Ölçü'de başardılar. Reddedilmekten kurtulunca da Amaçsız kaldılar. Bu Halleri'yle Sistem'e Yem olmaları kaçınılmazdı. Şimdi bir Ehlileştirme İşlemi'ne bile tabi tutulmaları gerekmeyen İslamcılar Sistem bir bir yutuyor" https://kemal-ersozlu.blogspot.com/2013/06/yanls-bilinc.html

   (**************** ): 'Kürd, Alevi, Gayrimüslimler'in Durum'u, Bölge Politikaları, Suriye'de Taqip ettiğimiz Hatalı Politikalar dolayısıyla Komşularımız'la içine düştüğümüz Durum Târih'in Acı Verici biçimde Tekerrür etmekte olduğunu gösteriyor. Yeni çıkan Tablo'ya bakalım: Iraq Mezhep ve Irk Temeli'nde 3'e bölündü; Suriye benzer Bölünme Süreci'ni Tâqip ediyor. Onlarca Çeyrek ve Yarım Qubbe'yi birleştirici Tek bir Kubbe bulunamazsa, Türkiye ve İran da Aynı Aqııbet'e uğrayacak. Eğer İran Rusya'ya, Türkiye Batı'ya güvenip Siyâsî Birlik ve Toprak Bütünlüğü' koruyabileceklerini düşünüyorlarsa, bizatihi Parçalanma'nın ve Bölünme'nin Haqiqi Faktörleri'nin bunlar olduğunu bilmek Lâzım. Daha Geniş, daha Kapsayıcı, daha bBirleştirici bir Şemsiye'ye, Kucaklayıcı bir kKubbe'ye İhtiyacımız var. Qabul etmek ve görmek lazım ki, Ortadoğu denen Büyük Coğrafya'nın Tam Qalbi'nde 25 milyon Kürd yaşıyor. Ve Kürdler 4 Parça'ya bölünmüş Eski Statüleri'ne artık Rıza göstermiyorlar. Ama onlar da bilmeliler ki, Âdem ve Havva'nın Yüce Allâh'ın Uyarıları'na rağmen Acı Meyve'yi yiyip Dünyâ'ya indirilmeleri gibi, "Her ne olursa olsun, önce bizim de Araplar, Farslar ve Türkler gibi bir Ulus Dewletimiz olsun, sonra oturup Birliği düşünürüz" diyecek olurlarsa, Büyük bir Hata' tekrar edecek, hem kendilerine hem Başkaları'na Acı yaşatacaklardır. Tabii ki, Türkler, Araplar ve İranlılar da artık hiçbir Sorun çözmediği ve Eskisi gibi Dewâm etmesi mMmkün olmadığı anlaşılan Ulus Dewlet, Mezhepçilik ve Milliyetçilik Israrları'ndan waz'geçmelidirler. İslamcılar Bütün Qawimler'i, Dinler'i ve Mezhepler'i içine alacak Büyük bir Bölgesel Entegrasyon öneriyor; İttihad-ı İslam'ın Bugünkü Tercümesi budur.25 Ağustos 2012, 13:26

 

   (********************) "Şehâdet bir Çağrı'dır, Tüm Nesiller'e ve Çağlar'a"

(**************** *)İslamcılık 19-20. yüzyılda İslamı bir bütün olarak (inanç, ibadet, ahlak, felsefe, siyaset, hukuk, eğitim…) ‘yeniden’ hayata hakim kılmak ve akılcı bir metodla Müslümanları, İslam dünyasını batı sömürüsünden, zalim ve müstebit yöneticilerden, esaretten, taklitten, hurafelerden kurtarmak, medenileştirmek, birleştirmek ve kalkındırmak uğruna yapılan aktivist ve eklektik yönleri baskın siyasi, fikri ve ilmi çalışmaların, arayışların bütününü ihtiva eden bir hareket…” (Türkiye'de İslamcılık Düşünce'si)

 

 

https://kemal-ersozlu.blogspot.com/2014/08/soz-dogruysa-kimin-soyledigi-onemli.html

https://kemal-ersozlu.blogspot.com/2003/02/varolus-yazsmalar.html

https://kemal-ersozlu.blogspot.com/2003/03/islamclk-sorular.html

 

[Ana Sayfa] [Ulum el-Hikme Okulu] [Qur’an İlimleri] [Rivayet İlimleri ]

[Medenî Düşünce Târihi] [Medine Sonrası Ehli Kitab Tarihi ]

[ Medine Öncesi Düşünce Tarihi] [Medine Sonrası Düşünce Tarihi ]  [Bilim Tarihi ] [Seminerler Dizisi] [Kişi Haqları ] [Diğer Maqaleler/Tebliğler] [Makaleler] [E-Mail]