Mekkî Wahy

610-622


 

043.072/el-CİN

Esirgeyen Bağışlayan Allah'ın adıyla

                                                 

I              Qur'an Dinleyen Yabancı Topluluk: 1-19

 

072.01-      "Bana şunlar wahyolundu:" de. " Cinler’den bir Topluluk (beni)  dinleyip şöyle demişler : Doğrusu Hayret verici bir Okuyuş/Qur'’an dinledik."

072.02-      O,  (dinleyeni) Gerçeğe iletiyor. Biz O'na inandık. Artık Rabb'imize Şirk koşmayacağız."

072.03-      "Rabb'imizin Şanı Yüce’dir. O, ne bir Eş ne de bir Çocuk edindi."

072.04-      "Doğrusu şu: Bizim Sefihlerimiz Allah'a İftira etmişler."

072.05-      "Biz, İnsanlar’ın ve Cinler’in Allah'a karşı Yalan söyleyemeceklerini sanırdık."

072.06-      Bazı kimseler, Cinler’den bazılarına sığınırlardı. Bu da Onların Azgınlıkları’nı artırmışdı."

072.07-      Ve  Onlar, Sizin  gibi Allah'ın Hiç kimseyi Ba's etmeyeceğini sanmışlardı."

072.08-      "Doğrusu Biz Göğü yokladığımızda , Onu oldukca-Güçlü Bekçiler ve Şihaplar’la Kaplı bulduk."

072.09-      "Oysa Biz, dinlemek için Onun bazı  yerlerinde otururduk. Şimdi kim dinlemek istese, (karşısında) Rasat eden bir Şihab bulur.

072.10-      "Doğrusu bilmiyoruz, Yerdekiler için bir Kötülük mü istendi, yoksa Rabb'leri bir Hayr mı diledi?"

072.11-      "Gerçekte, Biz’den Salihler de vardır , Gayrısı da. Değişik Yollar’dayız."

072.12-      "Biz  Allah'ı Arz’da asla Aciz bırakamayağımızı, kaçarak da Onu Aciz bırakamayacağıımızı anladık."

072.13-      "Elbette Biz, O Yolgösterici'yi işitince O'na inandık. Kim Rabb'ine inanırsa, o ne (Ecrinin) eksileceğinden korkar ve ne de Haqsızlığa uğrayacağından."

072.14-      "Ve elbette Biz’den Teslim olanlar da var, Fâsıqlar da. Teslim olanlar, Onlar Rüşd’e  yönelenler’dir."

072.15-      "Zulmedenler ise, Onlar da Cehennem için Odunu’durlar".

 

072.16-      Eğer Onlar Yol’da İstiqâmet etselerdi, elbette Biz Onlara bol Yağmur yağdırırdık.

072.17-      Ki, kendilerini bununla denemek için. Kim Rabb'inin Hatırlatışı’ndan yüz çevirirse Onu Çetin bir  Azab’a sürükler.

072.18-      Elbette Mescidler Allah'ındır. Öyleyse , Allah ile beraber başka Hiçbir Şey’e Dua etmeyin.

 

072.19-      Allah'ın Kulu, O'na Dua için kalktığında/ O'na çağırdığında, neredeyse üzerine çullanacaklardı.

 

II             Görev’in Yalnızca Tebliğ: 20-28

 

072.20-      De ki: "Ben  yalnızca Rabb'ime Dua ediyorum ve O'na kimseyi Ortak koşmuyorum.

072.21-      De ki: "Ben, Sizin için ne bir Zarar verebilir, ne de irşâd edebilirim."

072.22-      De ki: "Beni Allah'tan Hiç kimse kurtaramaz. O'nun dışında da Asla bir Sığınak bulamam."

072..23-     (görevim) "Yalnızca Allah'tan olan’ı  ve O'nun Gönderdiklerini Tebliğ’dir. Kim Allah'a ve O'nun Elçisi'ne İsyan ederse, içinde Ebedi kalacağı onun için  Cehennem Ateşi var’dır.

072.24-      Sonunda Onlar, kendilerine Waadedileni gördükleri zaman, Yardımcı bakımından kim daha Zayıf ve sayıca kim daha Azmış artık bilecekler.

 

               Gayb’ı Ancak Allah bilir ve bildirebilir

 

072.25-      De ki: "Bilmiyorum, Size Waadedilen Yakın mı yoksa Rabb'im  Uzun bir Süre mi belirledi?"

072.26-28 O Gayb’i Bilen'dir. Razı olduğu  Elçi'den başka Kimseye (onu) İzhar etmez. Rabb'lerinden gelen Elçiliği Tebliğ ettiklerini bilmesi için bunun önüne ve arkasına Rasad ediciler dizer. Onların Nezdinde olanlar’ı  kuşatmış ve Herşey’i sayarak Tesbit etmiştir.

 

Mekkî   Sureler  

Medenî   Sureler  

Qur'anu'l Hakîm (Qur'ane'n A'rabiyyen)

 

001 Fatiha

031 Luqman

061 Saf

091 Şems

002 Baqara

032 Secde

062 Cum'a

092 Leyl

003 Ali İmran

033 Ahzab

063 Münafiqun

093 Duha

004 Nisa

034 Sebe

064 Tegabun

094 İnşirah

005 Maide

035 Fatır

065 Talaq

095 Tin

006 En'am

036 YaSin

066 Tahrim

096 Alaq

007 A'raf

037 Saffat

067 Mülk

097 Qadr

008 Enfal

038 Sad

068 Qalem

098 Beyyine

009 Tewbe

039 Zümer

069 Haqqa

099 Zilzal

010 Yunus

040 Mü'min

070 Mearic

100 Adiyat

011 Hud

041 Fussilet

071 Nuh

101 Qaria

012 Yusuf

042 Şura

072 Cin

102 Tekasur

013 Ra'd

043 Zuhruf

073 Müzzemmil

103 Asr

014 İbrahim

044 Duhan

074 Müddessir

104 Hümeze

015 Hicr

045 Casiye

075 Qıyame

105 Fil

016 Nahl

046 Ahqaf

076 İnsan

106 Qureyş

017 İsra

047 Qıtal

077 Mürselat

107 Maun

018 Kehf

048 Fetih

078 Nebe

108 Kewser

019 Meryem

049 Hucurat

079 Naziat

109 Kafirun

020 TaHa

050 Qaf

080 Abese

111 Leheb

021 Enbiya

051 Zariat

081 Tekwir

111 Nasr

022 Hacc

052 Tur

082 İnfitar

112 İhlas

023 Mü'minun

053 Necm

083 Mutaffifin

113 Felaq

024 Nur

054 Qamer

084 İnşiqaq

114 Nas

025 Furqan

055 Rahman

085 Buruc

 

026 Şuara

056 Waqıa

086 Tarıq

 

027 Neml

057 Hadid

087 A'la

 

028 Qasas

058 Mücadile

088 Gaşiye

 

029 Ankebut

059 Haşr

089 Fecr

 

030 Rum

060 Mümtehine

090 Beled