Medenî Wahiy

622-632

 

 

110.062/el-CUMA

Bismillahirrahmanirrahim

 

I    1-8  Her Dewr’in Mürşidi

 

062.01- Gökler’de ve Yer’de Olanlar’ın Tümü, Melik, Quddus, Aziz, Hakim Allah'ı tesbih etmektedir.

062.02- O, Ümmiler içinde, kendilerinden olan ve Onlara Ayetleri’ni okuyan, Onları arındıran ve Onlara Kitap ve Hikmet'i öğreten bir Elçi'yi ba's edendir. Oysa Onlar, bundan önce gerçekten Açıkca bir Sapıklık içinde idiler.

062.03- Ve Onların henüz kendilerine ulaşıp katılmamış bulunan diğerlerine de. O, Aziz'dir, Hakim'dir.

062.04- Bu, Allah'ın dilediğine verdiği bir Fadlı’dır. Allah Büyük Fadl Sahibi’dir.

062.05- Kendilerine Tewrat yükletilip de sonra Onu yüklenmemiş olanlar’ın durumu, Koskoca Sıfırları Yükü taşıyan Eşeğin durumu gibidir. Allah'ın Ayetleri’ni yalanlayan bir Qawm’in durumu ne Kötü’dür. Allah Zalim Qawm’i Hidayet’e erdirmez.

062.06- De ki: "Ey Yahudi olanlar, eğer Siz, insanlar’dan ayrı olarak yalnızca Sizler’in gerçekten Allah'ın Welileri olduğunu öne  sürüyorsanız, şu halde Ölümü temenni edin, eğer Doğrusözlü iseniz.

062.07- Oysa Onlar, Elleri’nin öne taqdim ettikleri dolayısıyla bunu hiçbir zaman temenni edemezler. Allah Zalimler’i Bilen'dir.

062.08- De ki: "Hiç tartışmasız Sizin kendisinden kaçmakta bulunduğunuz Ölüm, elbette Sizinle buluşacaktır. Sonra Gayb’ı da, Müşahade edileni de Bilen’e döndürüleceksiniz. O da Size yapmakta olduklarınızı Haber verecektir."

 

II   Cuma Namazı 9-11    

 

 

062.09- Ey İnananlar, Cuma Günü Salat için Nida edildiğinde hemen Allah'ı zikretmeye koşun ve Alış veriş’i bırakın. Eğer bilirseniz bu Sizin için daha Hayırlı’dır.

062.10- Artık Salat’ı kılınca, Arz’a dağılın, Allah'ın Fadlı’nı ibtiga edin ve Allah'ı çokca zikredin, umulur ki Felah’a erersiniz.

062.11- Oysa Onlar bir Ticaret ya da bir Eğlence konusu gördükleri zaman, Ona sökün ettiler ve Seni Ayakta bıraktılar. De ki: "Allah'ın katında bulunan, Eğlence’den de, Ticaret’ten de daha Hayırlı’dır. Allah Rızıq verenler’in en Hayırlı’sıdır."

 


 

 

 

   Mekkî   Sureler

  Medenî   Sureler  

Qur'anu'l Hakîm (Qur'ane'n A'rabiyyen)

 

001 Fatiha

031 Luqman

061 Saf

091 Şems

002 Baqara

032 Secde

062 Cum'a

092 Leyl

003 Ali İmran

033 Ahzab

063 Münafiqun

093 Duha

004 Nisa

034 Sebe

064 Tegabun

094 İnşirah

005 Maide

035 Fatır

065 Talaq

095 Tin

006 En'am

036 YaSin

066 Tahrim

096 Alaq

007 A'raf

037 Saffat

067 Mülk

097 Qadr

008 Enfal

038 Sad

068 Qalem

098 Beyyine

009 Tewbe

039 Zümer

069 Haqqa

099 Zilzal

010 Yunus

040 Mü'min

070 Mearic

100 Adiyat

011 Hud

041 Fussilet

071 Nuh

101 Qaria

012 Yusuf

042 Şura

072 Cin

102 Tekasur

013 Ra'd

043 Zuhruf

073 Müzzemmil

103 Asr

014 İbrahim

044 Duhan

074 Müddessir

104 Hümeze

015 Hicr

045 Casiye

075 Qıyame

105 Fil

016 Nahl

046 Ahqaf

076 İnsan

106 Qureyş

017 İsra

047 Qıtal

077 Mürselat

107 Maun

018 Kehf

048 Fetih

078 Nebe

108 Kewser

019 Meryem

049 Hucurat

079 Naziat

109 Kafirun

020 TaHa

050 Qaf

080 Abese

111 Leheb

021 Enbiya

051 Zariat

081 Tekwir

111 Nasr

022 Hacc

052 Tur

082 İnfitar

112 İhlas

023 Mü'minun

053 Necm

083 Mutaffifin

113 Felaq

024 Nur

054 Qamer

084 İnşiqaq

114 Nas

025 Furqan

055 Rahman

085 Buruc

 

026 Şuara

056 Waqıa

086 Tarıq

 

027 Neml

057 Hadid

087 A'la

 

028 Qasas

058 Mücadile

088 Gaşiye

 

029 Ankebut

059 Haşr

089 Fecr

 

030 Rum

060 Mümtehine

090 Beled