Medenî Wahiy

622-632

 

 

094-008/el-ENFAL

Bismillahirrahmanirrahim

 

 


 

I1   1-10      Bedir Savaşı

 

008.01- Sana Enfal'den sorarlar. De ki: "Enfal Allah'ın ve Elçisi'nindir. Buna göre eğer inanıyorsanız Allah'tan ittiqa edin, aranızı düzeltin. Ve Allah'a ve Elçisi'ne itaat edin."

008.02- Mü'minler ancak o kimselerdir ki, Allah anıldığı zaman Yürekleri ürperir, O'nun Ayetler’i okunduğu zaman İmanlar’ını artırır ve yalnızca Rabb'lerine Tewekkül ederler.

008.03- Onlar Salat’ı kılarlar ve kendilerine Rızıq olarak verdiklerimizden infaq ederler.

008.04- İşte gerçek Mü'minler bunlardır. Rabb'leri katında onlar için Dereceler, Bağışlanma, ve üstün bir Rızıq vardır.

 

008.05- Rabb'in Seni Ev’inden Haqq uğruna çıkardığında Mü'minler’den bir Bölük isteksizdi.

008.06- Artık açıkca ortaya çıktıktan sonra bile, sanki kendileri, göz göre göre Ölüm’e sürükleniyorlarmış gibi, Sen’inle Haq konusunda tartışıyorlardı.

008.07- Hani Allah, İki Topluluk’tan birinin elbette Sizin olacağını wadetmişti. Siz de Görkemsiz olan’ın Sizin olmasını istemiyordunuz. Oysa Allah, Sözleri’yle Haqq’ın gerçekleşmesini sağlamak Küfredenler’in arkasını kesmek istiyordu.

008.08- O, Suçlular istemese de Haqq’ı gerçekleştirmek ve Batıl’ı geçersiz kılmak için.

 

008.09- Siz Rabb'inizden Yardım taleb ediyordunuz, O da: "Elbette Ben Size birbiri ardınca Bin Melek ile Yardım ediciyim" diye cewap vermişti.

008.10- Allah, bunu, yalnızca bir Müjde ve Qalpleriniz’in tatmin bulması için yapmıştı. (Yoksa) Allah'ın katından başkasına Nusret yoktur. Elbette Allah Aziz'dir, Hakim'dir.

 

II2  11-19     Bedir Savaşı

 

008.11- Hani kendisinden bir Güvenlik olarak Sizi bir Uyuklama bürüyordu. Sizi kendisiyle Tertemiz kılmak, Siz’den Şeytan’ın Pisliği’ni gidermek, Qalpleriniz’in üstünde pekiştirmek ve bununla Ayaklarınız’ı sağlamlaştırmak için Size Gök’ten Su indiriyordu.

008.12- Rabb'in Melekler’e wahyetmişti ki: "Elbette Ben Sizinleyim. İnananlar’a Sağlamlık katın, Küfredenler’in Qalbleri’ne amansız bir Korku salacağım. Öyleyse vurun Boyunları’nın üstüne, vurun Onların Bütün Parmakları’na."

008.13- Bu, tartışmasız, onların Allah'a ve Elçisi'ne baş kaldırmaları dolayısıyladır. Kim Allah'a ve Elçisi’ne baş kaldırırlarsa, elbette Allah Sonuçlandırması Pek Şiddetli olan’dır.

008.14- İşte bu, Sizin,  artık tadın bunu. Küfredenler için bir de Ateş Azabı vardır.

 

008.15- Ey İnananlar, Toplu olarak Kafirler’le karşılaştığınız zaman, Onlar’a arka çevirmeyin.

008.16- Kim Onlar’a böyle bir Gün’de yine savaşmak için bir yana çekilen ya da bir başka Bölüğe katılmak için Yer tutan’ın dışında arkasını çevirirse, gerçekten o, Allah'tan bir Gazab’a uğramıştır ve onun Barınma Yeri Cehennem’dir. Ne Kötü bir Yatak’tır o.

 

008.17- Onlar’ı Siz öldürmediniz, ama Onlar’ı Allah öldürdü. Attığın zaman da Sen atmadın, ama Allah attı. Mü'minler’i kendinden güzel bir İmtihan’la imtihan etmek için. Şüphesiz Allah İşiten'dir, Bilen'dir.

008.18- İşte Size böyle... Gerçekten Allah, Kafirler’in Düzenlerini boşa çıkarmıştır.

 

008.19- Eğer Fetih istiyorduysanız, işte Size Fetih. Ama eğer vazgeçiyorsanız bu Sizin için daha Hayırlı’dır. Yok eğer geri dönerseniz Biz de döneriz. Topluluğunuz çok da olsa, Size bir Şey sağlayamaz. Çünkü Allah Mü'minler’le beraber’dir.

 

III  20-28     Başarı Yolu

 

008.20- Ey İman edenler, Allah'a ve Elçisi’ne itaat edin. Siz de işitiyorken, ondan yüz çevirmeyin.

008.21- Ve: "Biz işittik" dedikleri halde, gerçekte işitmeyenler -kulak asmayanlar-  gibi olmayın.

008.22- Gerçek şu ki, Allah katında Yer’de Debelenenler’in en Kötüsü, aqletmez olan Sağırlar ve Dilsizler’dir.

008.23- Eğer Allah, Onlar’dan bir Hayır görseydi elbette Onlar’a işittirirdi. İşittirseydi bile, arka çevirenler olarak yüz çevirirlerdi.

008.24- Ey inananlar, Size Hayat verecek Şeyler’e Sizi çağırdığı zaman, Allah'a ve Elçisi'ne icabet edin. Ve bilin ki elbette Allah, Kişi ile Qalb’i arasına girer ve Siz gerçekten O'a döndürülüp toplanacaksınız.

008.25- Ve Sizler’den yalnızca Zulmedenler’e isabet etmekle kalmayan bir Fitne’den ittiqa edin. Bilin ki gerçekten Allah, Sonuçlandırması pek Şiddetli olan’dır.

 

008.26- Hatırlayın, hani Sizler sayıca Az’dınız ve Arz’da zayıf bırakılmışlardınız,  İnsanlar’ın Sizi yakalayıvermelerinden korkuyordunuz. İşte O, Sizi barındırandı, Sizi Yardımı’yla destekledi ve Size Tertemiz Rızıqlar verdi. Umulur ki şükredersiniz.

008.27- Ey İnananlar, Allah'a ve Elçisi’ne ihanet etmeyin, Siz de biliyorken Emanetleriniz’e de ihanet etmeyin.

008.28- Bilin ki, Sizin Mallar’ınız ve Çocuklar’ınız ancak bir Deneme’dir. Elbette Allah  Büyük Fadl Sahibi’dir.

 

IV4  29-38     Müslümanlar ve Kabenin Yönetimi

 

008.29- Ey İnananlar, Allah'tan ittiqa ederseniz, Size Furqan’ı (doğruyu yanlıştan ayıran’ı) verir, Allah ise, elbette  Büyük Karşılık katında olandır.

 

008.30- Hani o Küfredenler, Seni tutuklamak ya da öldürmek veya Seni Sürgün etmek amacıyla, Sana tuzak kuruyorlardı. Onlar bu Tuzağı tasarlıyorken, Allah da bir Düzen kuruyordu. Allah, Düzen kuranlar’ın Hayırlı’sıdır.

008.31- Ayetlerimiz Onlar’a okunduğu zaman: "İşittik" dediler," İstesek, Biz de bunun bir Benzerini söyleyebiliriz. Bu, Eskiler’in Masalları’ndan başka değil’dir."

008.32- Bir de: " Ey Allah'ımız, eğer bu bir Gerçek olarak Senin katından ise, Gök’ten üzerimize Taş yağdır veya Elîm bir Azab getir." demişlerdi.

008.33- Oysa Sen, içlerinde bulunduğun sürece, Allah Onlar’ı azablandıracak değildir. Ve onlar, Bağışlanma dilemektelerken de Allah Onlar’ı azablandıracak değildir."

008.34- Onlar Mescid-i Haram'dan alıkoyarlarken (yesuddune) ve onun Koruyucuları değilken Allah, ne diye Onlar’ı azablandınmasın? Onun Koruyucular’ı yalnızca İttiqa edenler’dir. Ancak Onlar’ın çoğu   bilmezler.

008.35- Onların Beyt'in önündeki Salat’ları, Islık  çalmaktan/ mukaen ve El çırpmaktan/tesdiyetün Kandırma ve İnkar) başkası değildir. Artık Küfrettikleriniz nedeniyle Azab'ı tadın.

008.36- Gerçek şu ki, Küfredenler Allah'ın Yolu’ndan engellemek için Malları’nı harcarlar, bundan böyle de harcayacaklardır. Sonra bu, Onların Kahırlı Özlemleri’ni olacaklardır, sonra da Bozgun’a uğrayacaklardır. Küfredenler sonunda Cehennem’e sevkolunacaktır.

008.37- Bu, Allah'ın Murdar’ı Temiz’den ayırdetmesi, Murdar’ı, bir kısmını bir kısmı üzerinde kılıp Tümünü biriktirerek Cehennem’e atması içindir. İşte bunlar Hüsran’a uğrayanlar’dır.

008.38- O Küfredenler’e de ki: "Eğer vazgeçerlerse geçmişteki Şeyler bağışlanacaktır. Ama yine dönecek olurlarsa, önceki Sünnet elbette geçmiş olacaktır."

 

V5   39-44     Bedir ve Muhammed a.ın Peygamberliği

 

008.39- Fitne kalmayıncaya ve Din’in hepsi Allah'ın oluncaya kadar Onlar’la savaşın. Şayet vazgeçecek olurlarsa,  elbette Allah, yapmakta olduklarını Gören'dir.

008.40- Yüz çevirirlerse, bilin ki gerçekten Allah Sizin Mewla'nızdır. O ne güzel Mewla'dır ve ne de güzel Yardımcı'dır.

 

008.41- Bilin ki, Ganimet olarak ele geçirdiğiniz Şeyler’in Beştebir’i, elbette Allah'ın, Elçisi'nin, Yakınlar’ın, Yetimler’in, Yoksullar’ın ve Yolcu’nundur. Eğer Allah'a, Haqq ile Batıl’ın birbirinden ayrıldığı Gün, İki Ordu’nun karşı karşıya geldiği Gün’de Kul’umuza indirdiğimize iman ediyorsanız Allah Herşey’e Güçyetiren'dir.

008.42- Hani Siz Wadi’nin yakın Kenarı’nda, onlar da Uzak Yamacı’ndayken, Kervan ise Siz’den daha aşağı’daydı. Eğer sözleşseydiniz kaçınılmaz olarak Sözleşme Yeri Konusunda  Anlaşmazlığa düşerdiniz, ancak Allah olacağı olan (yapılmasını irade buyurduğu) işi gerçekleştirmek için. Helak olan Apaçık Delil’le Helak olsun yaşayan da  Beyyine ile yaşasın diye. Allah İşiten'dir, Bilen'dir.

008.43- Hani Allah, Onlar’ı Sana Uyku’nda Az gösteriyordu, eğer Sana çok gösterseydi gerçekten Yılgınlığa kapılacaktınız ve İş (tutulacak yol) n Konusunda gerçekten Çekişme’ye düşecektiniz. Ancak Allah Esenlik bağışladı. Çünkü o, elbette Sineler’in Özü’nde saklı-duran’ı Bilen'dir.

008.44- Karşı karşıya geldiğinizde Allah olacağı olan İş’i gerçekleştirmek için Onlar’ı Gözlerinize Az gösteriyordu. Sizi de Onların Göz’ünde azaltıyordu. Ve İşler Allah'a döndürülür.

 

VI6  45-48     Zafer ve Çokluk

 

008.45- Ey İnananlar, bir Topluluk’la karşı karşıya geldiğiniz zaman, Dayanıklılık gösterin ve Allah'ı çokca zikredin. Umulur ki Felah bulursunuz.

008.46- Allah'a ve Elçisi'ne itaat edin ve çekişip birbirinize düşmeyin. Çözülüp yılgınlaşırsanız, Güc’ünüz gider. Sabredin. Elbette Allah, Sabredenler’le beraber’dir.

008.47- Bir de Yurtları’ndan Refah’tan şımarıp azıtarak, İnsanlar’a gösteriş yaparak çıkanlar ve Allah'ın Yolu’ndan alıkoyanlar gibi olmayın. Allah, Onlar’ın yapmakta olduklarını Çepeçevre Kuşatan’dır.

008.48- O zaman Şeytan Onlar’a Amelleri’ni Çekici göstermiş ve Onlar’a: "Bugün Sizi İnsanlar’dan Bozgun’a uğratacak Kimse yok’tur ve Ben de Sizin Yardımcı’nızım." demişti. Ne   zaman ki, İki Topluluk birbirini görür gibi oldu o, İki Topuğu üstünde geri döndü ve : "Elbette Ben Siz’den Uzağım. Çünkü Ben Sizin görmediğinizi görmekteyim, Ben Allah'tan da korkmaktayım." dedi. Allah, Sonuçlandırması pek Şiddetli olan’dır.

 

VII7 49-58     Düşman Kuvvetin Za'fı

 

008.49- Münafıqlar ve Qalpler’inde Hastalık bulunanlar şöyle diyorlardı:      "Bunları Dinler’i aldattı. Oysa kim Allah'a Tewekkül ederse, elbette Allah Aziz'dir, Hakim'dir.

008.50- Melekler’i, Onlar’ın Yüzleri’ne ve Arkaları’na vurarak: "Yakıcı Azab’ı tadın" diye o Küfredenler’in Canları’nı alırken görmelisin."

008.51- Bu Elleriniz’in önceden taqdim etmesi ve Allah'ın gerçekten Kullar’a Zulmedici olmamasındandır.

008.52- Fir'awn Ailesi’nin ve Onlar’dan Öncekiler’in Gidiş’i gibi. Allah'ın Ayetleri’ne küfrettiler de , Allah Onlar’ı Günahlar’ından dolayı yakaladı. Elbette Allah Büyük Quwwet Sahibi’dir, Sonuçlandırma’sı Şiddetli-olan’dır.

008.53- Nedeni şu: Bir Qawim, kendinde olanı değiştirinceye kadar Allah, O’na Nimet olarak bağışladığını değiştirecek değildir. Allah Elbette İşiten'dir, Bilen'dir.

008.54- Fir'awn Aile'sinin ve Onlar’dan Öncekiler’in Gidiş’i gibi. Onlar Rabb'lerinin Ayetleri’ni yalanladılar, Biz de Günahlar’ı dolayısıyla onlar’ı yıkıma uğrattık. Fir'awn Ordusu’nu Su’da boğduk. Onlar’ın tümü zulmedenler’di.

008.55- Allah katında yer’de debelenenler’in en kötüsü, şüphesiz küfredenler’dir, Artık onlar inanmazlar.

008.56-Bunlar içlerinden Anlaşma yaptığın kimselerdir ki, sonra her defasında Ahidleri’ni bozarlar. Onlar ittiqa etmezler.

008.57- Bundan dolayı Savaş’ta onlar’ı yakalarsan, öyle darmadağın et ki, onlar’la arkalarından gelecek olanlar  Umulur ki ibret alırlar.  

008.58- Eğer bir Qawm’in ihanet edeceğinden korkarsan, Sen de Açık ve Adil bir tutumla at. Gerçekten Allah, İhanet edenler’i sevmez.

 

IX   59-64     Sulh ve Kuvvet

 

008.59- Küfredenler, kaçıp kurtulacaklarını sanmasınlar, gerçek şu ki, Onlar (bizi) Aciz bırakamazlardı.

008.60- Onlar’a karşı Gücünüz’ün yettiği kadar Quwwet ve Besili Atlar hazırlayın. Bununla Allah'ın Düşman’ı ve Sizin Düşmanınız’ı ve bunların dışında Sizin bilmediğiniz Allah'ın bildiği diğerlerini korkutup caydırınız. Allah Yolu’nda her ne infaq ederseniz Size Eksiksiz ödenir ve Siz Haqsızlığa uğratılmazsınız.

 

008.61- Eğer Onlar Barış’a eğilim gösterirlerse Sen de ona eğilim göster ve Allah'a tewekkül et. Çünkü O, İşiten'dir, Bilen'dir.

008.62- Onlar, Seni aldatmak isterlerse, elbette Allah Sana yeter. O, Seni Yardımı’yla ve Mü'minler’le destekledi.

008.63- Ve onların Qalbleri’ni uzlaştırdı. Sen, Arzdakiler’in tümünü/ Arz’da ne varsa harcasaydın bile, Onlar’ın Qalbleri’ni uzlaştıramazdın. Ama Allah, onların Aralarını uzlaştırdı. Çünkü  Aziz'dir, Hakim'dir.

008.64- Ey Nebi, Sana ve Seni izleyen Mü'minler’e Allah yeter.

 

9    65-75     Müslümanlar ve Üstünlükleri

 

008.65- Ey Nebi, Mü'minler’i Savaş’a teşvik et. Eğer içinizde sabreden Yirmi Kişi bulunursa, İkiyüz’ü mağlup eder. Ve eğer içinizde Yüz’ü bulunursa, bunlar da Kafirler’den Bin’ini yener. Çünkü Onlar kavramayan bir Qawm’dir.

008.66-Şimdi Allah Siz’den hafifletti ve Siz’de bir Zaaf olduğunu da bildi. Siz’den Yüz Sabırlı bulunursa İkiyüz’ünü Bozgun’a uğratır. Eğer Siz’den Bin olursa İkibini’ni yener. Allah Sabredenler’le beraberdir.

008.67- Hiç bir Nebi'ye Yeryüzü’nde kesin bir Zafer kazanıncaya kadar Esir alması yakışmaz. Siz Dünya’nın Geçici Yararı’nı istiyorsunuz. Oysa Allah Ahiret'i istemektedir. Allah Aziz'dir, Hakim'dir.

008.68- Eğer Allah'ın Geçmiş’te bir Yazması olmasaydı aldıklarınıza karşılık Size gerçekten büyük bir Azab dokunurdu.

008.69- Artık Ganimet olarak elde ettiklerinizden  Helal ve Temiz olarak yiyin ve Allah'tan korkup-sakının. Hiç şüphesiz Allah Gafur'dur, Rahim'dir.

008.70- Ey Nebi! Elleriniz’deki Esirler’e de ki: "Eğer Allah Sizin Qalpleriniz’de bir Hayır olduğunu bilirse Size Siz’den alınandan daha Hayırlısı’nı verir ve Sizi bağışlar. Allah Gafur'dur, Rahim'dir.

008.71- Eğer Sana ihanet etmek isterlerse Onlar daha önce Allah'a da ihanet etmişlerdi böylece o da Onlar’ın Bozgun’a uğramaları için Sana imkan vermişti. Allah Bilen'dir, Hakim'dir.

 

008.72- Gerçek şu ki İnananlar, Hicret edenler, ve Allah Yolu’nda Malları’yla ve Canları’yla Cihad edenler ile Barındıranlar ve Yardım edenler işte birbirlerinin Welisi olanlar bunlardır. İman edip Hicret etmeyenler Onlar Hicret edinceye kadar Sizin Onlar’a hiç bir Şey’le Welayetiniz Sözkonusu değil’dir, yoktur. Ama Din konusunda Siz’den Yardım isterlerse Yardım üzerinizde bir Yükümlülük’tür. Ancak Sizler’le Onlar arasında Anlaşma bulunan bir Qawn’in aleyhine değil. Allah yaptıklarınızı Gören'dir.

008.73- Küfredenler birbirlerinin Welileri’dirler. Eğer Siz bunu yapmazsanız Yeryüzü’nde bir Fitne ve Büyük bir Fesat olur.

008.74- İnananlar, Hicret edenler ve Allah Yolu’nda Cihad edenler ile Barındıranlar ve Yardım edenler işte gerçek Mü'min-olan bunlar’dır. Onlar için bir Bağışlanma ve Üstün bir Rızıq var’dır.

008.75- Bundan sonra İnanan ve Hicret edenler ve Sizinle birlikte Cihad edenler, işte Onlar da Siz’dendir. Aqrabalar Allah'ın Kitab'ına göre birbirlerine Öncelikli’dir. Doğrusu Allah herşeyi Bilen'dir.

 


 

 

   Mekkî   Sureler

  Medenî   Sureler  

 

Qur'anu'l Hakîm (Qur'ane'n A'rabiyyen)

 

001 Fatiha

031 Luqman

061 Saf

091 Şems

002 Baqara

032 Secde

062 Cum'a

092 Leyl

003 Ali İmran

033 Ahzab

063 Münafiqun

093 Duha

004 Nisa

034 Sebe

064 Tegabun

094 İnşirah

005 Maide

035 Fatır

065 Talaq

095 Tin

006 En'am

036 YaSin

066 Tahrim

096 Alaq

007 A'raf

037 Saffat

067 Mülk

097 Qadr

008 Enfal

038 Sad

068 Qalem

098 Beyyine

009 Tewbe

039 Zümer

069 Haqqa

099 Zilzal

010 Yunus

040 Mü'min

070 Mearic

100 Adiyat

011 Hud

041 Fussilet

071 Nuh

101 Qaria

012 Yusuf

042 Şura

072 Cin

102 Tekasur

013 Ra'd

043 Zuhruf

073 Müzzemmil

103 Asr

014 İbrahim

044 Duhan

074 Müddessir

104 Hümeze

015 Hicr

045 Casiye

075 Qıyame

105 Fil

016 Nahl

046 Ahqaf

076 İnsan

106 Qureyş

017 İsra

047 Qıtal

077 Mürselat

107 Maun

018 Kehf

048 Fetih

078 Nebe

108 Kewser

019 Meryem

049 Hucurat

079 Naziat

109 Kafirun

020 TaHa

050 Qaf

080 Abese

111 Leheb

021 Enbiya

051 Zariat

081 Tekwir

111 Nasr

022 Hacc

052 Tur

082 İnfitar

112 İhlas

023 Mü'minun

053 Necm

083 Mutaffifin

113 Felaq

024 Nur

054 Qamer

084 İnşiqaq

114 Nas

025 Furqan

055 Rahman

085 Buruc

 

026 Şuara

056 Waqıa

086 Tarıq

 

027 Neml

057 Hadid

087 A'la

 

028 Qasas

058 Mücadile

088 Gaşiye

 

029 Ankebut

059 Haşr

089 Fecr

 

030 Rum

060 Mümtehine

090 Beled