Mekkî Wahy

610-622

 

 

059.015/el-HİCR

Esirgeyen Bağışlayan Allah'ın adıyla

 

I           Qur'an'ın Korunması :1-15

 

015.01-      Elif Lam Ra  Bunlar, Kitab'ın ve Apaçık olan Qur'an'ın Ayetleri’dir.

015.02-      O Küfredenler Müslüman olmayı nice kereler  dileyecekler.

015.03-      Onlar’ı bırak, yesinler, yararlansınlar ve Onlar’ı Emel oyaladursun. İlerde bilecekler.

015.04-      Biz, kendisi için bilinen bir Kitap  olmaksızın Hiçbir Ümmet’i Yıkım’a uğratmadık.

015.05-      Hiçbir Ümmet, kendi Eceli’ni ne öne alabilir, ne de Onlar ertelenebilirler.

015.06-      Onlar: "Ey kendisine Kitap indirilen. Gerçekten Sen Mecnun'sun." dediler.

015.07-      "Eğer Doğrusöyleyenler’den isen, Bizler’e Melekler’i getirmeli değil miydin?"

015.08-      Haq olmaksızın Biz Melekler’i indirmeyiz. O zaman da Onlar’a göz açtırılmaz.

015.09-      Elbette, Zikr'i Biz indirdik. O'nun Koruyucuları da gerçekten Biz’iz.

015.10-      Andolsun, Sen’den önce geçmiş Topluluklar içinde de gönderdik.

015.11-      Onlar’a Herhangi bir  Elçi gelmeyedursun, kesinlikle Onunla alay ederlerdi.

015.12-      Böylece Biz Onu Suçlular’ın Qalpleri’ne sokarız.

015.13-      Onlar Sana inanmazlar, oysa ki Ewwelkiler’in Sünnet’i geçmiştir.

015.14-      Onlar’ın üzerlerine Gök’ten bir Kapı açsak da ordan yukarı yükselseler de,

015.15-      Kesinlikle: "Gözlerimiz döndürüldü, belki Biz büyülenmiş bir Topluluğuz" diyeceklerdir.

 

II          Allah'ın Herşeye Hakimiyeti :16-25

 

015.16-      Andolsun , Biz Gök’te Burçlar kıldık  ve O’nu gözleyenler için süsledik.

015.17-      Ve O’nu her Kovulan Şeytan’dan koruduk.

015.18-      Ancak Kulak Hırsızlığı yapan olunca O’nu da Parlak bir Ateş izlemektedir.

015.19-      Yer’e gelince, O’nu döşeyip yaydık. O’nda Sarsılmaz Dağlar bıraktık ve onda Herşey’den Ölçülü belirlenmiş Ürünler bitirdik.

015.20-      Ve orda Sizler için ve kendisine Rızıq vericiler olmadığımız kimseler için Geçimlikler kıldık.

015.21-      Hiçbir Şey yoktur ki Hazineleri Bizim katımızda olmasın. Ancak Biz O’nu belirlenmiş bir Miktar olarak indiriz.

015.22-      Ve Aşıyılayıcalar olarak Rüzgarlar’ı gönderdik. Böylelikle Gök’ten Su indirdik de Sizler’i suladık. Oysa Siz O’nun Hazine Koruyucuları değilsiniz.

015.23-      Elbette gerçekten Biz yaşatır ve öldürürüz ve Waris olanlar Biz’iz.

015.24-      Andolsun Siz’den Öne geçenler’i bilmişizdir ve andolsun Geride kalanlar’ı da bilmişizdir.

015.25-      Ve Elbette senin Rabb'ın O, onları haşredecektir. Gerçekten O Hakim'dir, Bilen'dir.

 

III            Şeytan'ın Azgınlığı :26-44

 

015.26-      Andolsun İnsan’ı Kuru bir Çamur’dan, şekillenmiş bir Balçık’tan yarattık.

015.27-      Ve Cann'ı da daha önce Zehirli Ateş’ten yaratmıştık.

015.28-      Hani Rabb'in Melekler’e demişti: "Ben Kuru bir Çamur’dan, Şekillenmiş bir Balçık’tan bir Beşer yaratacağım.

015.29-      O’na bir Biçim verdiğimde ve O’na Ruhum’dan üfürdüğümde hemen O’na secde edin."

015.30-      Böylece Melekler’in Tümü Topluca secde etti.

015.31-      Ancak İblis Secde edenler birlikte olmayıp kaçınıp dayattı.

015.32-      Dedi ki: "Ey İblis, Sana ne oluyor, Secde edenler’le birlikte olmadın?"

015.33-      Dedi ki: "Ben Kuru bir Çamur’dan Şekillenmiş bir Balçık’tan yarattığın Beşer’e secde etmek için var değilim."

015.34-      Dedi ki: "Öyleyse ondan çık. Çünkü Sen Kovulmuş bulunuyorsun."

015.35-      Ve Elbette Din Günü'ne kadar Lanet Senin üzerinde.

015.36-      Dedi ki: "Rabb'im, öyleyse Onlar’ın dirileceği Gün’e kadar Bana Süre tanı."

015.37-      Dedi ki: "Öyleyse Sen Süre tanınanlardan’sın."

015.38-      Bilinen Gün’ün Wakti’ne kadar.

015.39-      Dedi ki: "Rabb'im Beni kışkırttığın Şey’e karşılık andolsun Ben Yeryüzü’nde Onlar’a süsleyip Çekici göstereceğim ve Onlar’ın Tümü’nü kesinlikle kışkırtup saptıracağım."

015.40-      Ancak Onlar’dan Muhlis olan Kullar’ın Müstesna.

015.41-      Dedi ki: "İşte bu Bana göre Mustaqım olan Yol’dur.

015.42-      Elbette Kıştırtılmışlar Sana uyanlar dışında Senin Benim Kullarım üzerinde Zorlayıcı bir Güc’ün yoktur.

 

015.43-      Ve elbette Onlar’ın Tümü’nün Buluşma Yeri Cehennem’dir.

015.44-      O’nun Yedi Kapı’sı vardır. Onlar’dan Her bir Kapı için bir Bölük ayrılmıştır.

 

IV           İbrahim :45-60

 

015.45-      Gerçekten Taqwa Sahibi Olanlar Bahçeler'de ve Pınarbaşları’ndadır.

015.46-      Oraya Esenlikle ve Güvenlik’le girin.

015.47-      Onların Göğüsleri’nden Kin’i sıyırıp çektik. Kardeşler olarak Tahtlar üzerinde Karşıkarşıya’dırlar.

015.48-      Orda Onlar’a Hiçbir Yorgunluk dokunmaz ve Onlar ordan çıkarılacak değildirler.

015.49-      Haber ver Kullar’ıma, elbette Ben Gafur'um, Rahim'im.

015.50-      Elbette Azab’ım Elîm bir Azab’tır.

 

015.51-      Onlar’a İbrahim'in Konukları’ndan Haber ver.

015.52-      Yanına girdiklerinde "Selam" demişlerdi. O da "Biz Siz’den korkmaktayız" demişlerdi.

015.53-      Dediler ki:" Korkma Biz Sana Bilgin bir Çocuk müjdelemekteyiz.

015.54-      Dedi ki: "Bana İhtiyarlık gelip çökmüşken mi müjdeliyorsunuz. Beni ne ile müjdelemektesiniz?

015.55-      Dediler ki:"Seni Gerçekle müjdeledik. Öyleyse Umut kesenler’den olma.

015.56-      Dedi ki: "Sapıklar dışında Rabb'inin Rahmeti’nden kim umut keser.

015.57-      Dedi ki: "Ey Elçiler İşiniz ne?"

015.58-      Dediler ki: "Gerçekte Biz Suçlu olan bir  Qawn’e gönderildik.

015.59-      Ancak Lut Ailesi hariç’dir. Biz Onlar’ın tümünü  kesinlikle kurtaracağız.

015.60-      Ama Karısını dışında tutttuk. O Geride kalanlar’dandır.

 

V          Lut ve Şuayb :61-79

 

015.61-      Böylelikle Elçiler Lut Ailesi’ne geldiklerinde,

015.62-      Dedi ki: "Sizler gerçekten tanınmamış bir Topluluk’sunuz."

015.63-      "Hayır " dediler: "Biz Sana Onlar Konusunda Kuşku’ya kapıldıkları Şey’le geldik."

015.64-      Sana Gerçeği getirdik. Biz Elbette Doğrucular’ız.

015.65-      Hemen Aile’ni Gece’nin bir Bölümü’nde Yol’a çıkar. Sen de Onlar’ın ardından git ve Siz’den hiçkimse arkasına bakmasın. Emrolunduğunuz Yer’e gidin.

015.66-      Ve Onlar’a şu Emr’i verdik. Sabah’a çıkarlarken Onlar’ın arkası kesinlikle kesilecektir.

015.67-      Şehir Halkı birbirlerine  Müjdeler vererek geldi.

015.68-      "Bunlar Benim Konuğu’mdur, Beni utandırıp dillere düşürmeyin" dedi.

015.69-      Allah'tan korkup sakının ve Beni Küçük düşürmeyin.

015.70-      Dediler ki: " Biz Seni Herkes’e karışmaktan alıkoymamış mıydık."

015.71-      Dedi ki: "Eğer (nikah ) yapmak istiyorsanız işte bunlar Benim Kızlarım."

015.72-      Ömrüne andolsun ki Onlar Sarhoşlukları içinde Kör sersem’diler.

015.73-      Derken Tanyeri’nin ağarma vaktine girdiklerinde Onlar’ı Çığlık yakalayıverdi.

015.74-      Anında üstünü altına cevirdik ve üzerlerine Balçık’tan Pişirilmiş Taş yağdırdık.

015.75-      Elbette bunda Derin bir kavrayışa sahip olanlar için Ayetler var’dır.

015.76-      O (kent) gerçekten bir Yol üzerinde durmaktadır.

015.77-      Elbette bunda İnananlar için gerçekten Ayetler var’dır.

 

015.78-      Eyke Halkı da gerçekten Zalim kimseler’di.

015.79-      Bundan dolayı Onlar’dan intikam aldık, her ikisi de açıkca (gözler) önündedir.

 

VI           Hicr Halkı: 80-99

 

015.80-      Andolsun Hicr Halkı da Gönderilenler'i yalanlamışlardı.

015.81-      Onlar’a Ayetlerimiz’i vermiştik de O’ndan yüz çevirmişlerdi.

015.82-      Dağlar’dan Güvenli Evler yontuyorlardı.

015.83-      Derken Onlar’ı Sabah Waqti’ne girdiklerinde o Dayanılmaz Çığlık yakalayıverdi.

015.84-      Buna rağmen kazandıkları şeyler Onlar’a yetmedi.

 

015.85-      Biz Gökler’i Yer’i ve her ikisinin arasındakileri Haqq’ın dışında yaratmadık. Elbette o Saat te yaklaşarak gelmektedir. Öyleyse Güzel Davranışlar’la davran.

015.86-      Çünkü Rabb'in Yaratan’dır, Bilen'dir.

015.87-      Andolsun, Sana Çiftler’den Yedi’yi ve Büyük Qur'an'ı verdik.

015.88-      Sakın Onlar’dan bazılarını  yararlandırdığımız şeyler’e Gözünü dikme, Onlar’a karşı Hüzne kapılma, Müminler içinde Kanatlar’ını ger.

015.89-      Ve de ki: "Şüphesiz Ben Apaçık bir Uyarıcı'yım."

015.90-      Muqtesimlere/Taqsim edenler’e indirdiğimiz gibi.

015.91-      Ki onlar Qur'ân'ı parça parça  ettiler.

015.92-      Rabb'ine andolsun Onlar’ın tümüne/hepsine soracağız.

015.93-      Yaptıları Şeyler’i (hesabını).

015.94-      Öyleyse Sen emrolunduğun Şey’i açıkca söyle ve Müşrikler’e aldırma.

015.95-      Elbette o Alaycılar’a Biz Sana yeteriz.

015.96-      Ki Onlar Allah ile beraber başka İlahlar kılıyorlar. Onlar yakında bileceklerdir.

015.97-      Andolsun Onlar’ın söylemekte olduklarına karşı Senin Göğsün’ün daraldığını biliyoruz.

015.98-      Sen Rabb'ine Hamd ile Tesbih et ve Secdedenler’den ol.

015.99-      Ve Yakin Sana gelene dek  Rabb'ine ibadet et.

 

 

Mekkî   Sureler  

Medenî   Sureler  

Qur'anu'l Hakîm (Qur'ane'n A'rabiyyen)

 

001 Fatiha

031 Luqman

061 Saf

091 Şems

002 Baqara

032 Secde

062 Cum'a

092 Leyl

003 Ali İmran

033 Ahzab

063 Münafiqun

093 Duha

004 Nisa

034 Sebe

064 Tegabun

094 İnşirah

005 Maide

035 Fatır

065 Talaq

095 Tin

006 En'am

036 YaSin

066 Tahrim

096 Alaq

007 A'raf

037 Saffat

067 Mülk

097 Qadr

008 Enfal

038 Sad

068 Qalem

098 Beyyine

009 Tewbe

039 Zümer

069 Haqqa

099 Zilzal

010 Yunus

040 Mü'min

070 Mearic

100 Adiyat

011 Hud

041 Fussilet

071 Nuh

101 Qaria

012 Yusuf

042 Şura

072 Cin

102 Tekasur

013 Ra'd

043 Zuhruf

073 Müzzemmil

103 Asr

014 İbrahim

044 Duhan

074 Müddessir

104 Hümeze

015 Hicr

045 Casiye

075 Qıyame

105 Fil

016 Nahl

046 Ahqaf

076 İnsan

106 Qureyş

017 İsra

047 Qıtal

077 Mürselat

107 Maun

018 Kehf

048 Fetih

078 Nebe

108 Kewser

019 Meryem

049 Hucurat

079 Naziat

109 Kafirun

020 TaHa

050 Qaf

080 Abese

111 Leheb

021 Enbiya

051 Zariat

081 Tekwir

111 Nasr

022 Hacc

052 Tur

082 İnfitar

112 İhlas

023 Mü'minun

053 Necm

083 Mutaffifin

113 Felaq

024 Nur

054 Qamer

084 İnşiqaq

114 Nas

025 Furqan

055 Rahman

085 Buruc

 

026 Şuara

056 Waqıa

086 Tarıq

 

027 Neml

057 Hadid

087 A'la

 

028 Qasas

058 Mücadile

088 Gaşiye

 

029 Ankebut

059 Haşr

089 Fecr

 

030 Rum

060 Mümtehine

090 Beled