Mekkî Wahy

610-622


 

035.076/el-İNSAN

Esirgeyen Bağışlayan Allah'ın adıyla

 

I           Olgunluk Yolu: 1-22

 

076.01-      Gerçek şu ki, İnsan’ın üzerinden Anılır bir Şey olana dek , Uzun bir Süreç geçti.

076.02-      Biz İnsan’ı, karışık  bir Damla Su’dan yarattık. Onu denemekteyiz. Bundan dolayı Onu İşiten ve Gören yaptık.

076.03-      Biz Ona Yol’u gösterdik. Ya Şükretici ya da Nankör olur.

076.04-      Doğrusu Biz Kafirler’e Zincirler, Demir Halkalar ve Çılgın bir Yangın hazırladık.

076.05-      Elbette ki Ebrar/İyiler, Karışımı Kafur olan bir Kadeh’ten içerler.

076.06-      Allah'ın Kulları’nın kendisinden içtikleri bir Kaynak. Onu diledikleri Yer’e fışkırtır.

076.07-      Adakları’nı yerine getirirler ve Şerr’i Yaygın bir Gün’den korkarlar.

076.08-      Kendileri, Ona karşı duydukları Sevgi’ye rağmen (malı), Yoksul’a, Yetim’e ve Esir’e yedirirler.

076.09-      "Biz Size, ancak Allah'ın Yüzü için yedirmekteyiz. Siz’den ne bir Karşılık istiyoruz, ne de bir Teşekkür." (derler)

076.10-      "Çünkü Biz, Asık Suratlı, Zorlu bir Gün için Rabb'imizden korkmaktayız."

 

               Cennet

 

076.11-      Artık Allah'da, Onları böyle bir Gün’ün Şerr’inden korur ve Onlara  bir Aydınlık ve bir Sevinç verir.

076.12-      Ve Onları sabretmeleri dolayısıyla Cennet/Bahçe’yle ve İpek’le ödüllendirir.

076.13-      Orada, Tahtlar üzerinde yaslanmışlardır. Ne bir Güneş ve ne de Dondurucu bir Soğuk görürler.

076.14-      Gölgeler’i Yakın ve  devşirilmeleri kolay mı kolay (rızıklar).

076.15-      Çevreleri’nde Gümüş Billur Kaplar, Kupalar dolaştırılır.

076.16-      Gümüş Billur Kaplar, Onları belli bir Ölçü’yle tespit etmişlerdir.

076.17-      Orada Karışım’ı Zencefil olan bir Kadeh’den içirilir.

076.18-      Selsebil olarak adlandırılan bir Pınar.

076.19-      Çevrelerinde Ebedî  Gençler dolaşır. Onları gördüğünde Saçılmış bir İnci sanırsın.

076.20-      Nereye baksan, bir Ni’met ve Büyük bir Mülk görürsün.

076.21-      Üzerinde Hafif İpek ve Ağır işlenmiş Atlas olan Yeşil Giysiler. Gümüş’ten Bilezikler’le bezenmişlerdir. Rabb’leri Onlara Tertemiz bir Meşrubat içirmiştir.

076.22-      Bu, Sizin için bir Ödül’dür. Çabalarınız Teşekkür’e değer.

 

II             Qur'ân’ın Safhalar Halinde İnişi: 23-31

 

076.23-      Gerçek şu ki, Qur'ân'ı Sana safhalar halinde bir Tenzil ile indiren Biziz.

076.24-      Öyleyse Rabbi'nin Hükmü’ne sabret. Onlar’dan Günahkar ve Nankör’e itaat etme.

076.25-      Ve Sabah Akşam Rabb'inin Adı’nı zikret.

076.26-      Gece’nin bir Bölümü’nde O'na secde et ve Geceleyin de Uzunca Onu tesbih et.

076.27-      Gerçek şu ki bunlar Çabuk geçen’i seviyorlar. Önlerinde bulunan Ağır bir Gün’ü bırakıyorlar.

076.28-      Onları Biz yarattık ve Bağları’nı Sımsıkı bağladık. Dilediğimiz zaman da  benzerleriyle değiştiririz. 

076.29-      Elbette bu bir Öğüt’tür. Artık dileyen Rabb'ine bir Yol bulabilir.

076.30-      Allah dilemedikce Siz dilemeyezsiniz. Gerçekten Allah Bilen'dir, Hakim'dir.

076.31-      Dilediğini kendi Rahmet’ine sokar. Zalimler  içinse Acıklı bir Azab hazırlamıştır.

 


Mekkî   Sureler  

Medenî   Sureler  

Qur'anu'l Hakîm (Qur'ane'n A'rabiyyen)

 

001 Fatiha

031 Luqman

061 Saf

091 Şems

002 Baqara

032 Secde

062 Cum'a

092 Leyl

003 Ali İmran

033 Ahzab

063 Münafiqun

093 Duha

004 Nisa

034 Sebe

064 Tegabun

094 İnşirah

005 Maide

035 Fatır

065 Talaq

095 Tin

006 En'am

036 YaSin

066 Tahrim

096 Alaq

007 A'raf

037 Saffat

067 Mülk

097 Qadr

008 Enfal

038 Sad

068 Qalem

098 Beyyine

009 Tewbe

039 Zümer

069 Haqqa

099 Zilzal

010 Yunus

040 Mü'min

070 Mearic

100 Adiyat

011 Hud

041 Fussilet

071 Nuh

101 Qaria

012 Yusuf

042 Şura

072 Cin

102 Tekasur

013 Ra'd

043 Zuhruf

073 Müzzemmil

103 Asr

014 İbrahim

044 Duhan

074 Müddessir

104 Hümeze

015 Hicr

045 Casiye

075 Qıyame

105 Fil

016 Nahl

046 Ahqaf

076 İnsan

106 Qureyş

017 İsra

047 Qıtal

077 Mürselat

107 Maun

018 Kehf

048 Fetih

078 Nebe

108 Kewser

019 Meryem

049 Hucurat

079 Naziat

109 Kafirun

020 TaHa

050 Qaf

080 Abese

111 Leheb

021 Enbiya

051 Zariat

081 Tekwir

111 Nasr

022 Hacc

052 Tur

082 İnfitar

112 İhlas

023 Mü'minun

053 Necm

083 Mutaffifin

113 Felaq

024 Nur

054 Qamer

084 İnşiqaq

114 Nas

025 Furqan

055 Rahman

085 Buruc

 

026 Şuara

056 Waqıa

086 Tarıq

 

027 Neml

057 Hadid

087 A'la

 

028 Qasas

058 Mücadile

088 Gaşiye

 

029 Ankebut

059 Haşr

089 Fecr

 

030 Rum

060 Mümtehine

090 Beled