Medenî Vahiy

622-632


 

 


 

112.005/el-MAİDE

Bismillahirrahmanirrahim

 

I    1-5  Tahaüddler’in Yerine Getirilmesi

 

005.01-Ey İman edenler, Aqidler’i yerine getirin. İhramlı iken Avlanma’yı Helal saymaksızın ve Size okunacaklar dışta tutulmak üzere Hayvanlar size Helal kılındı. Elbette Allah Size dilediği Hükm’ü verir. 

005.02-Ey İman edenler, Allah'ın Şiarları’na, Haram olan Ay’a, Kurbanlık Hayvanlar’a, Gerdanlıklar’a ve Rabb'lerinden bir Fadl ve Hoşnutluk isteyerek Beyti-Haram'a gelenlere sakın Saygısızlık etmeyin. İhram’dan çıktınız mı artık avlanabilirsiniz. Sizi Mescid-i Haram'dan alıkoyduklarından dolayı bir Topluluğa olan Kininiz sakın Sizi haddi aşmaya sürüklemesin. İyilik ve Taqwa Konusu’nda yardımlaşın, Günah ve Haddi aşma’da yardımlaşmayın ve Allah'tan ittiqa edin. Gerçekten Allah sonuçlandırması Pek-şiddetli-olan’dır.

 

005.03-Meyte, Kan, Domuz Eti, Allah'tan başkası Adına kesilen, Boğulmuş, Vurulmuş, Yüksek bir Yer’den düşmüş, Boynuzlanmış, Yırtıcı Hayvan tarafından yenilmiş, kestikleriniz hariç Dikili Taşlar üzerine boğazlanan Hayvanlar ve Fal Okları’yla Kısmet aramanız Size Haram kılındı. Bunlar Fısq’tır.

     Bugün küfredenler Sizin Dininiz’den Umut kesmişlerdir. Artık Onlar’dan korkmayın Ben’den korkun. Bugün Size Dininiz’i tamamladım, üzerinizdeki Ni’meti’mi tamamladım ve Size Din olarak İslam’ı seçtim. Kim şiddetli bir Açlık’ta kaçınılmaz bir İhtiyaç’la karşı karşıya kalırsa Günah’a meyletmeden  yiyebilir. Allah Gafur'dur, Rahim'dir.

005.04-Sana kendilerine neyin Helal kılındığını sorarlar. De ki: "Bütün Temiz Şeyler Size Helal kılındı Allah'ın Size öğrettiği gibi öğretip yetiştirdiğiniz Avcı Hayvanları’nın yakalayıverdiklerinden de üzerlerine Allah'ın Adı’nı anarak yiyin. Allah'tan  ittiqa edin. Elbette Allah Hesab’ı Çabuk Gören'dir.

005.05-Bugün Size Temiz olan Şey Helal kılındı. Kitap verilenlerin Yemeği Size Helal, Sizin de Yemeğiniz Onlar’a Helal’dır. Mü'minler’den Hür ve İffetli Kadınlar’la Siz’den önce Kitap Verilenler'den Özgür ve İffetli Kadınlar’da Namuslu, Fuhuş’ta bulunmayan ve Gizlice Dostlar edinmemişler olarak onlara Ücretleri’ni ödediğinizde Size Helal kılındı. Kim İman’ı tanımayıp küfrederse  elbette onun yaptığı boşa çıkmıştır. O Ahiret'te Hüsran’a uğrayanlardandır.

 

II   6-11 Doğruların Wazifeleri

 

005.06-Ey İman edenler, Salat’a kalktığınız zaman Yüzleriniz’i ve Dirsekler’e kadar Elleriniz’i yıkayın. Başlarınız’ı meshedin ve her iki Topuğa kadar Ayaklarınız’ı da. Eğer Cünüb’seniz tümden temizlenin. Eğer Hasta’ysanız  veya Yolculuk’ta iseniz veya biriniz Ayakyolu’ndan gelmişse yahut Kadınlar’a dokunmuşsanız/ yaklaşmışsanız da Su bulamamışsanız bu durumda Temiz bir Toprağa Teyemmüm edin/yönelin. Yüzleriniz’e ve Elleriniz’e onlardan sürün/onunla meshedin. Allah size Güçlük çıkarmak istemez. Ama Sizi temizlemek ve üzerinizdeki Ni’met’i tamamlamak ister. Umulur ki şükredersiniz.

 

005.07-Allah'ın üzerinizdeki Ni’meti’ni ve "İşittik ve itaat ettik" dediğiniz de Sizi kendisiyle Bağımlı kıldığı Misaqı’nı anın. Allah'tan ittiqa edin. Elbette Allah Göğüsler’de olanı Bilen'dir.

005.08-Ey İnananlar, Adalet’li Şahidler olarak Allah için Haqq’ı ayakta tutanlar olun. Bir Topluluğa olan Kininiz Sizi Adalet’ten alıkoymasın. Adalet yapın, bu Taqwa’ya daha yakın’dır. Allah'tan ittiqa edin. Elbette Allah yapmakta olduklarınızından Haberdar'dır.

005.09-Allah İnananlar’a ve Salih Çalışmalar’da bulunanlara wadetmiştir onlar için bir Bağışlanma ve Büyük bir Ecr vardır.

005.10-Küfredenler ve Ayetlerimiz’i yalanlayanlar ise Onlar da Alevli Ateş'in Ashabıı’dırlar.

 

005.11-Ey inananlar, Allah'ın üzerinizdeki Ni’meti’ni hatırlayın. Hani bir Topluluk Size Elleri’ni uzatmaya yeltenmişti de onların Elleri’ni Siz’den geri püskürtmüştü. Allah'tan ittiqa edin. Mü'minler yalnızca Allah'a Tewekkül etsinler.

 

III  12-19 Museviler’le Hristiyanlar’ın Söz vermeleri

 

005.12-Andolsun, Allah İsrâiloğulları’ndan Misaq almıştı. Onlar’dan Oniki Naqip göndermiştik. Ve Allah Onlar’a  demişti ki: Ben Sizinle birlikteyim eğer Salat’ı kılar, Zekat’ı verir ve Elçilerim’e inanır, Onlar’ı desteklerseniz ve Allah'a Güzel bir Qarz verirseniz o zaman sizin Kötülükleriniz’i örter ve Sizi gerçekten içinden Irmaklar akan Bahçeler'e korum. Bundan sonra Siz’den kim inkar ederse Dümdüz-yol’dan sapmıştır."

005.13-Misaqları’nı bozmaları nedeniyle Onlar’ı lanetledik ve Qalpleri’ni Kaskatı kıldık. Onlar Kelimeler’i konuldukları Yerler’den saptırırlar. Kendilerine hatırlatılan Şey’den Pay almayı unuttular. İçlerinden azı dışında Onlar’dan Sürekli ihanet görürsün. Yine de Onlar’ı affet. Aldırış etme. Elbette Allah  Muhsinler’i sever.

 

005.14-Ve "Biz Hıristiyanlarız" diyenlerden Misaq almıştık. Sonunda Onlar kendilerine hatırlatılan Şey’den Pay almayı unuttular. Böylece Biz de Qıyamet'e kadar aralarında Kin ve Düşmanlık saldık. Allah yaptıkları şeyi onlar’a Haber verecektir.

005.15-Ey Kitap Ehli! Kitap'tan gizlemekte olduklarınızın çoğunu Size açıklayan ve bir çoğundan geçiveren Elçimiz geldi. Size Allah'tan bir Nur ve Apaçık bir Kitap da geldi.

005.16-Allah Rızası’na uyanları, bununla Kurtuluş Yolları’na ulaştırır. Onları kendi İzni’yle Karanlıklar’dan Nur’a çıkarır. Onlar’ı Dosdoğru Yol’a iletir.

005.17-Andolsun Gerçek şu ki, "Allah Meryemoğlu Mesihtir" diyen küfretmiştir. De ki: "O, Meryemoğlu Mesih'i O'nun Annesi’ni ve Arzdakiler’in Tümünü Helak etmek isterse Allah'tan kim bir Şey’e Malik olabilir. Gökler’in, Yer’in ve bunlar arasındakilerin Tümünün Mülk’ü Allah'ındır. Dilediğini yaratır. Allah Herşey’e Güçyetiren'dir."

005.18-Yahudi ve Hıristiylanlar "Biz Allah'ın Çocukları’yız ve Sevdikleri’yiz" dediler. Peki ne diye Sizi Günahlarınız’dan dolayı azablandırıyor. Hayır, Siz onun yarattığı’ndan birer Beşer’siniz. O dilediğini bağışlar dilediğini azablandırır. Gökler’in, Yer’in ve bunların arasındakilerin tümünün Mülk’ü Allah'ındır. Son Varış O'nadır.

005.19-Ey Kitap Ehli "Elçiler’in Arası kesildiği Dönem’de Bize Müjdeci de Uyarıcı da gelmedi" dememeniz  için Size Apaçık anlatan Elçi geldi. Böylece Müjdeci de Uyarıcı da gelmiştir artık. Allah Herşey’e Güçyetiren'dir.

 

IV   20-26     İsrailoğulları’nın Sözleri’ni Bozmaları

 

005.20-Hani Musa Qawmi’ne demişti: "Ey Qawmim, Allah'ın üzerinizdeki Ni’meti’ni anın. İçinizden Nebiler çıkardı, İçiniz’den Yöneticiler kıldı ve Alemler’den hiç kimseye vermediğini Size verdi."

005.21-"Ey Qawmim, Allah'ın Sizin için yazdığı Arzı-Muqaddes'e girin ve gerisin geri arkanıza dönmeyin. Yoksa Kayb’a uğrayanlar olarak çevrilirsiniz."

005.22-Dediler ki: "Ey Musa, orda Zorba bir Qawm vardır. Onlar ordan çıkmadıkları sürece Biz oradan Kesinlikle girmeyiz. Şayet ordan çıkarlarsa Biz de elbette gireriz."

005.23-Korkanlar arasında olup da Allah'ın kendisine Ni’met verdiği İki kişi "Onların üzerine Kapı’dan girin, ona girerseniz elbette Sizler Galip’siniz. Eğer Mü'minler’denseniz yalnızca Allah'a Tewekkül edin" dedi.

005.24-Dediler ki: "Ey Musa Biz onda Onlar olduğu sürece hiçbir zaman oraya girmeyeceğiz. Sen ve Rabb'in git, ikiniz savaşın. Biz burada duracağız."

005.25-Rabb'im gerçekten kendimden ve Kardeşim’den başkasına Malik olamıyorum. Öyleyse bizimle  Fasıqlar Topluluğu’nun arasını sen ayır" dedi.

005.26-Dedi ki" "Artık orası kendilerine Kırk Yıl Haram kılınmıştır. Onlar Arz’da dolaşıp-duracaklar. Sen de o Fasıqlar Topluluğu’na karşı üzülme."

 

V    27-34     Adem'in Oğulları Qıssası

 

005.27-Onlar’a Âdem'in İki Oğlu’nun gerçek olan Haberi’ni oku. Onlar yaklaştıracak birer Qurban sunmuşlardı. Onlar’dan birinin ki qabul edilmiş, diğerinin ki qabul edilmemişti. Demişti ki "Seni  elbette öldüreceğim. "Allah ancak Muttaqiler’den qabul eder.

005.28-"Eğer Sen Beni öldürmek için Eli’ni Bana uzatacak olursan, Ben Elim’i Sana uzatacak değilim. Çünkü Ben Alemler’in Rabb'i olan Allah'tan korkarım,

005.29-Elbette Senin kendi Günahı’nı ve benim Günahım’ı yüklenmeni, böylelikle Ateş'in Ashabı’ndan olmanı isterim. Zulmedenler’in Cezası budur.

005.30-Sonra Nefs’i O'na Kardeşi’ni öldürtmeyi kolaylaştırdı. Böylece O'nu öldürdü. Böylece Husran’a uğrayanlar’dan oldu.

005.31-Derken Allah O'na Yer’i eşeleyerek Kardeşi’nin Cesedi’ni nasıl örteceğini gösteren bir Karga gönderdi. "Bana Yazıklar olsun" dedi. "Kardeşim’in Cesedini örtmek için bu Karga kadar da mı Aciz kaldım." Artık o Pişmanlık duyanlar’dan olmuştu.

 

005.32-Bu nedenle İsrâiloğulları’na şunu yazdık."Kim bir Nefs’i bir başka Nefs’e ya da Yeryüzü’ndeki bir Fesad’a karşılık olmaksızın öldürürse, sanki Bütün İnsanlığı öldürmüş gibi olur. Kim de onu diriltirse bütün İnsanlar’ı diriltmiş gibi olur." Andolsun Elçilerimiz onlara Apaçık Belgeler’le gelmişlerdir. Sonra bunun ardından onlar’dan birçoğu Arz’da Ölçüyü-taşıranlar’dır.

005.33-Allah'a ve Elçisi’ne karşı Savaş-açanlar’ın ve Arz’da Fesad için çabalayanlar’ın Cezası ancak öldürülmeleri, asılmaları ya da Eller’i ile Ayakları’nın çarprazca kesilmeleri veya oradan sürülmeleridir. Bu Onlar için Dünya’daki Aşağılanma’dır. Ahiret'te de Onlar için Büyük bir Azab vardır.

005.34-Ancak Sizin Onlar’a güç yetirmenizden önce Tewbe edenler başka. Bilesiniz ki elbette Allah Gafur'dur, Rahim'dir.

005.35-Ey İman edenler, Allah'tan ittiqa edin ve O'na Wesile arayın. O'nun Yolu’nda cihad edin, umulurki Kurtuluş’a erersiniz.

 

VI   35-43     Mütecavizler’in Cezası

 

005.36-Gerçek şu ki küfredenler Arz’da olanların Tümü ve bununla birlikte bir katı daha Onlar’ın olsa bununla da Qıyamet Günü'nün Azabı’ndan Fidye vermeye kalkışsalar yine Onlar’dan qabul edilmez. Onlar için Elîm bir Azab vardır.

005.37-Ateş'ten çıkmak isterler. Ama ondan çıkacak değiller. Onlar için Sürekli bir Azab vardır.

 

005.38-Erkek-hırsız ve Kadın-Hırsız’ın kazandıklarına Karşılık Allah'tan da tekrarını önleyen Kesin bir Ceza olarak Ellerini kesin. Allah Aziz'dir, Hakim'dir.

005.39-Ancak kim işlediği Zulum’den sonra Tewbe eder ve düzeltirse elbette Allah onun Tewbesi’ni qabul eder. Elbette Allah Gafur'dur, Rahim'dir.

005.40-Gökler’in de Yer’in de Mülkü’nün Allah'a aid olduğunu bilmiyor musun? O kimi dilerse azablandırır kimi dilerse bağışlar. Allah Herşey’e Güçyetiren'dir.

 

005.41-Ey Elçi! Qalpler’i inanmadığı halde Ağızları’yla "İnandık" diyenlerle Yahudiler’den Küfür içinde çabalayanlar Seni üzmesin. Onlar Yalan’a Kulak tutanlar, Sana gelmeyen diğer Topluluk adına Kulak tutanlardır. Onlar Kelimeler’i yerlerine konulduktan sonra saptırırlar. "Size bu verilirse onu alın, o verilmezse ondan kaçının" derler. Allah kimin Fitnesi’ni isterse artık onun için Sen Allah'tan Hiçbir şey’e Malik olamazsın. İşte onlar Allah'ın Qalpleri’ni arıtmak istemedikleridir. Dünya’da onlar için bir Aşağılanma, Ahiret'te de onlar için Büyük bir Azab vardır.

005.42-Onlar Yalan’a kulak tutanlardır. Haram Yiyiciler’dir. Sana gelirlerse aralarında hükmet ya da onlardan yüz çevir. Eğer onlardan yüzçevirecek olursan Sana Hiçbir     Şey’le zarar veremezler. Aralarında hükmedersen de Adalat’le hükmet. Elbette Allah Adalet’le hükmedenleri sever.

005.43-Allah'ın Hükmü’nün bulunduğu Tewrat yanlarında olduğu halde Seni nasıl Hakem kılıyorlar ve sonra bunun peşinden yüzçevriyorlar. İşte onlar İnanmış olanlar değildir.

 

VII  44-50     Qur'an ile Önceki Kitaplar

 

005.44-Gerçek şu ki Biz Tewrat'ı içinde bir Hidayet ve Nur olarak indirdik. Teslim olmuş Nebiler Yahudiler’e O’nunla hükmederlerdi. Rabbâniyyun ve Ahbar da Allah'ın Kitabı’nı korumakla Görevli kılındıklarından ve O'nun üzerine Şahidler olduklarından. Öyleyse İnsanlar’dan korkmayın Ben’den korkun ve Ayetlerim’i az bir Paha’ya karşılık satmayın. Kim Allah'ın indirdikleri ile hükmetmezlerse işte onlar Kafirler’dir.

005.45-Biz O'nda onların üzerine yazdık: "Can’a Can, Göz’e Göz, Burun’a Burun, Kulağa Kulak, Diş’e Diş ve Yaralar’da Qısas vardır. Ama kim bunu Sadaqa olarak bağışlarsa o kendisi için bir Keffaret’tir. Kim Allah'ın indirdiği ile hükmetmezse işte onlar Zalimler’dir.

005.46-Eliniz’deki Tewrat'tan olanı Doğrulayıcı olarak Meryemoğlu İsa'yı onların İzleri’ne ekledik ve O'na içinde Hidayet ve Nur olarak önündeki Tewrat'ı  doğrulayan ve Muttaqiler icin Hidayet ve Mew’ıza olan İncil'i verdik.

005.47-İncil Sahipleri Allah'ın O’nda indirdikleri ile hükmetsinler. Kim Allah'ın indirdikleri ile hükmetmezse işte onlar Fasıqlar’dır.

005.48-Sana da önündeki Kitap'tan olanı Doğrulayıcı ve O’na bir Şahid olarak Kitab'ı indirdik. Öyleyse aralarında Allah'ın indirdiği ile hükmet ve Sana gelen Haq’tan sapıp onların Hewaları’nıa uyma. Sizin her biriniz için bir Şeriat ve Minhac kıldık. Eğer Allah dileseydi sizi bir Tek Ümmet kılardı ancak Size verdikleri ile Sizi denemesi içindir. Artık Hayırlar’da yarışınız. Tümünüzün Dönüş’ü Allah'adır. Hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz Şeyler’i Size haber verecektir.

005.49-Aralarında Allah'ın indirdiği ile hükmet ve onların Hewaları’na uyma. Allah'ın Sana indirdiklerinin bir kısmından Seni şaşırtmasınlar diye onlardan sakın. Şayet yüzçevirirlerse bilinki Allah bir kısım Günahları nedeniyle Onlar’a bir Musibet taddırmak istemektedirler. Elbette İnsanlar’ın çoğu gerçekten Fasıqlar’dır.

005.50-Onlar hala Cahiliye Hükmü’nü mü arıyorlar? Kesin bir Bilgi’ye inanan bir Topluluk için Hükmü Allah'tan daha Güzel olan kimdir.

 

VIII 51-56     Müslümanlar’la Düşmanları

 

005.51-Ey İman edenler, Yahudi ve Hıristiyanlar’ı Weliler edinmeyin. Onlar birbirlerinin Welisi’dirler. Sizden Onlar’ı kim Weli edinirse kuşkusuz Onlar’dandır. Elbette Allah Zalimler Topluluğu’na Hidayet vermez.

005.52-İşte Qalpleri’nde Hastalık olanların "Zamanın Felaketleri’yle aleyhimize dönüp Bize çatmasından korkuyoruz" diyerek aralarında Çabalar yürüktüklerini görürsün. Umulur ki Allah bir Fetih veya katından bir Emr getirecek de Onlar içlerinde Gizli tuttuklarından dolayı Pişman olacaklardır.

005.53-İnananlar da  olanca Yeminler’i ile elbette Sizlerle birlik olduklarına dair Yemin edenler, bunlar mıdır? Bunların Bütün yaptıkları boşa çıkmıştır. Böylece Hüsran’a uğrayanlar olmuşlardır " derler.

005.54-Ey inananlar, içinizden kim Dini’nden dönerse Allah kendisinin Onlar’ı sevdiği, Onlarında kendisini sevdiği Mü'minler’e karşı Alçak Gönüllü, Kafirler’e karşı ise İzzet Sahibi Allah Yolu’nda Cihad eden ve kınayanın kınaması’ndan korkmayan bir Qawm getirir. Bu Allah'ın bir Fadlı’dır, Onu dilediğine verir. Allah Wasiy'dir, Alim'dir.

005.55-Sizin  Weliniz, ancak Allah, onun Elçisi, Ruqu ediciler olarak Salat eden ve  Zekat’ı veren Mü'minler’dir.

005.56-Kim Allah'a onun Elçisi’ni ve iman edenleri Weli edinirse Elbette Galip gelen  Allah'ın Hizbi’dir.

 

IX   57-66      İslam’la Alay edenler

 

005.57-Ey İman edenler, Siz’den önce Kitap verilenlerden Dininiz’i Alay ve Oyun edinenler’i ve Kafirler’i Weliler edinmeyin. Eğer inanıyorsanız Allah'tan ittiqa edin.

005.58-Onlar Siz birbirinizi Salat’a çağırdığınızda onu Alay ve Oyun edinirler. Bu gerçekten onların aqletmeyen bir Topluluk olmalarındandır.

005.59-De ki Ey Kitap Ehli "Yalnızca Allah'a, Bize indirilene ve önceden indirilene inanmamız ve Sizin çoğunuzun Fasıqlar olmanız nedeniyle mi Biz’den hoşlanmıyorsunuz?"

005.60-Allah hakkınızda kesinleşmiş bir Ceza olarak bundan daha Kötüsü’nü haber vereyim mi? Allah'ın kendisene la’net ettiği, ona karşı gazablandığı ve Onlar’dan Maymunlar ve Domuzlar kıldığı ile Tağut'a Tapanlar, işte bunlar yerleri daha kötü ve Dümdüz-yol’dan da sapmışlardır.

005.61-Size geldiklerinde "İnandık" derler. Oysa Onlar küfre girmişler ve onunla çıkmışlardır. Allah gizlediklerini daha iyi bilir.

005.62-Onlar’dan çoğunun Günah’ta, Düşmanlık’ta, ve Haram Yiyicilik’te Çabaları’na hız kattıklarını görürsün. Yaptıkları ne Kötü’dür.

005.63-Rabbâniyyun ve Ahbâriyyun onları Günah söylemelerinden ve Haram Yiyicilikleri’nden sakındırmalı değil miydi? Yapmakta oldukları ne Kötü’dür.

005.64-Yahudiler "Allah’ın Eli Sıkı’dır" dediler. Onlar’ın Eller’i bağlandı ve söylediklerinden dolayı la’netlendiler. Hayır O'nun İki Eli Açık’tır. Nasıl dilerse infaq eder. Andolsun Rabbi’nden Sana indirilen Onlar’ın çoğunun Tuğyanları’nı ve Küfürleri’ni artıracaktır. Biz de Onlar’ın arasında Qıyamet Günü'ne kadar sürecek Düşmanlık      ve Kin salıverdik. Onlar ne zaman Savaş için bir Ateş alevlendirdiler ise Allah onu söndürmüştür. Arz’da Fesad’a çabalayanlar. Allah ise Fesatcılar’ı sevmez.

005.65-Eğer Kitap Ehli inanıp sakınsalardı elbette onların Kötülükleri’ni örter ve Onlar’ı Ni’metler’le donatılmış Bahçeler'e sokardık.

005.66-Ve eğer Onlar Tewrat'ı, İncil'i ve kendilerine Rabb'lerinden indirileni ayakta tutsalardı elbette Üstlerinden ve Ayaklar’ının altından yiyeceklerdi. İçlerinde Mu’tedil bir Ümmet vardı. Onların çoğunun yapmakta oldukları ise ne Kötü’dür.

 

X    67-77     Hristiyanlar’ın Yolsuzluğu

 

005.67-Ey Elçi, Rabb'inden Sana indirileni tebliğ et. Eğer yapmayacak olursan O'nun Elçiliğini yapmamış olursun. Allah Seni İnsanlar’dan koruyacaktır. Elbette Allah Kafir olan bir Topluluğu Hidayet’e eriştirmez.

005.68-De ki "Ey Kitap Ehli! Tewrat'ı, İncil'i ve size Rabb'inizden indirileni ayakta tutmadıkca Hiçbir Şey üzerinde değilsiniz." Andolsun Rabb'inden Sana indirilen onlardan çoğunun Tuğyanları’nı ve Küfürleri’ni artıracaktır. Sen de Kafirler Topluluğu’na karşı Üzüntü’ye kapılma.

005.69-Gerçek şu ki İman edenler, Yahudiler, Sabiiler, ve Hıristiyanlar’dan Allah'a Son Gün’e inanan ve Salih çalışmalar’da bulunanlar, Onlar için Korku yoktur, Onlar Mahzun da olacak değillerdir.

 

005.70-Andolsun Biz İsrâiloğulları’ndan Misaq almış ve Onlar’a Elçiler göndermiştik. Onlar’a ne zaman Nefisleri’nin hoşuna gitmeyen bir şeyle bir Elçi geldiyse bir Bölümü’nü yalanladılar bir Bölümü’nü de öldürdüler.

005.71-Bir Fitne olmayacak sandılar. Körleştiler, sağırlaştılar sonra Allah Tewbeleri’ni qabul etti. Onlar’dan çoğunluğu körleştiler, sağırlaştılar, Allah yapmakta oldruklarını Gören'dir.

005.72-Andolsun gerçekten "Allah Meryemoğlu Mesih'tir" diyenler küfretti. Oysa Mesih'in dediği şu: "Ey İsrâiloğulları benim de Rabb'im sizin de Rabb'iniz olan Allah'a İbadet edin, çünkü O kendisine Şirk koşana elbette Bahçe'yi Haram kıldı. Onun Barınma yeri Ateş'tir. Zulmedenler’in Yardımcısı yoktur."

005.73-"Andolsun Allah ‘Üçün Üçünçüsü’dür" diyenler küfretmiştir. Oysa tek bir İlah’tan başka İlah yoktur. Eğer söylemekte olduklarından vazgeçmezlerse onlardan küfredenleri mutlaka Elîm bir Azab dokunacaktır.

005.74-Yine de Allah'a Tewbe edip Bağışlanma istemeyecekler mi? Oysa Allah Gafur'dur, Rahim'dir.

005.75-Meryemoğlu Mesih yalnızca bir Elçi’dir. Onlar’dan önce de Elçiler gelip geçti. O'nun Annesi dosdoğru’dur. İkisi de Yemek yerlerdi. Bir bak Onlar’a Ayetler’i nasıl açıklıyoruz. Bir bak Onlar ise nasıl da çevriliyorlar.

005.76-De ki: "Size Yarar’a da Zarar’a da güç yetirmeyen Allah'tan başka Şeyler’e mi tapıyorsunuz. Oysa Allah İşiten'dir, Bilen'dir.

005.77-De ki "Ey Kitap Ehli Haqsızca Dininiz konusunda aşırı gitmeyin ve daha önce sapmış ve bir çoğunuda saptırmış ve Dümdüz-yol’dan sapmış bir Topluluğun Hewaları’na uymayın.

005.78-İsrâiloğulları’ndan küfredenlere Dâwud ve Meryemoğlu İsa Dili’yle la’net edilmiştir. Bu İsyan etmeleri ve Haddi aşmaları nedeniyledir.

 

XI   78-86     Müslümanlar ve Hristiyanlık

 

005.79-Yapmakta oldukları Münkerler’den birbirlerini sakındırmıyorlardı. Yapmakta oldukları Şey ne Kötü idi.

005.80-Onlar’dan çoğunun Küfredenler’le Teqalla içinde olduklarını görürsün. Kendileri için Nefisleri’nin taqdim ettiği şey ne Kötü’dür. Allah Onlar’a gazablandı ve Onlar Azab’da Ebedi kalacaklardır.

005.81-Eğer Allah’a, Nebi'ye ve O'na indirilene inansalardı Onlar’ı Weliler edinmezlerdi. Ama Onlar’dan çoğu Fasıqlar’dır.

005.82-Andolsun İnsanlar’dan İnananlar’a Düşmanlık bakımından en Şiddetli olanlar’ın Yahudiler ve Müşrikler olduğunu görürsün. Onlardan İnananlar’a Sevgi bakımından en yakınında "Biz Hristiyanlarız" diyenleri bulursun. Bu onlar’dan Qıssıs ve Ruhbanlar olması ve onların  İstikbar etmemelerindendir.

005.83-Elçi’ye indirileni dinlediklerinde Haqq’ı tanımadıklarından dolayı Gözleri’nin Yaşlar’la dolup taştığını görürsün. Derler ki:" Rabb'imiz inandık Bizi Şahidler’le berebar yaz."

005.84-"Hem Rabb'imizin bizi Salihler Topluluğu’na katmasını umarken ne diye Allah'a ve bize Haqq’tan gelene inanmayalım."

005.85-Böylelikle Allah dediklerine Karşılık olarak içinde Ebedi kalacakları içlerinden Nehirler akan Bahçeler verdi. Bu İyilik yapanlar’ın Karşılığıdır.

005.86-Küfredenler ve Ayetler’imizi yalanlayanlar işte Onlar Cahim Arkadaşları’dır.

 

XII  87-93     Müslümanlar’a ihtarlar

 

005.87-Ey İnananlar, Allah'ın Size Helal kıldığı güzel Şeyler’i Haram kılmayın ve Haddi aşmayın. Elbette Allah Haddi aşanlar’ı sevmez.

005.88-Allah'ın size Rızıq olarak verdiklerinden Helal ve Temiz olarak yiyin. Kendisine inanmakta olduğunuz Allah'tan da ittiqa edin.

 

005.89-Allah Sizi Yeminleriniz’de ki rastgele söylemelerinizden Boşsözler’den dolayı Sorumlu tutmaz. Ancak Yeminleriniz’le bağladığınız Sözler’den Sorumlu tutar. Onun Keffaret’i Aileleriniz’e yedirdiğinizin Ortalaması’ndan On Yoksul’u doyurmak ya da Onlar’ı giydirmek ya da bir Köle’yi Özgürlüğüne kavuşturmaktır. Bulamayan için Üç Gün Oruç. Bu Yemin ettiğiniz de Yeminleriniz’in Keffareti’dir. Yeminleriniz’i koruyunuz. Allah size Ayetleri’ni böyle açıklar. Umulur ki şükredersiniz.

 

005.90-Ey İnananlar, İçki (Hamr: saroş ediciler/ örtücüler),Kumar, Dikili Taşlar ve Fal Okları   ancak Şeytân İşi Pislikler’dir. Öyleyse bundan kaçının. Umulur ki Kurtuluş’a erersiniz.

005.91-Gerçekten Şeytân İçki ve Kumar’la aranıza Düşmanlık ve Kin düşürmek ve Sizi Allah'ı anmaktan ve Salat’tan alıkoymak ister. Artık vazgeçtiniz değil mi?

005.92-Allah'a itaat edin, Elçisi’ne de itaat edin ve ittiqa edin. Eğer yüzçevrirseniz bilin ki Elçimiz’e düşen ancak Apaçık bir Tebliğ’dir.

005.93-İnananlar ve Salih Çalışmalar’da bulunanlar için İttiqa ettikleri, İnandıkları ve Salih Çalışmalar’da bulundukları, sonra İttiqa ettikleri ve İyilik’te bulundukları taktirde (önceki) dedikleri dolayısıyla bir Sorumluluk yoktur. Allah İyilik yapanlar’ı sever.

 

XIII 94-100          Kabenin masuniyeti

 

005.94- Ey İnananlar, Allah Gayb’te kendisinden kimin korktuğunu ortaya çıkarmak için Elleriniz’in ve Mızraklarınız’ın erişeceği Av’dan bir Sey’le andolsun Sizi deneyecektir. Artık kim bundan sonra Haddi aşarsa onun için Elim bir Azab vardır.

005.95- Ey İnananlar, Siz İhramlı iken Av’ı öldürmeyin. Siz’den kim onu Taammüden öldürürse Cezası Hayvan’dan öldürdüğünün bir benzeridir. Bunu da Qabe'ye ulaşmış bir Kurbanlık olarak içinizden Adalet Sahibi İki Kişi hükmedecektir veya Yoksullar’ı doyurmak ya da onun Dengi Oruç tutmak olan bir Kefferat vardır. Böylelikle      işlediğinin Webali’ni tatmış olsun. Allah geçmişte olanı bağışladı. Ama kim tekrarlar, Allah ondan öç alacaktır. Allah , Aziz'dir, Öc-sahibi' dir.

005.96- Sizin için Deniz Avı ve onu Yemek Size ve dolaşanlara bir Yarar olarak Helal kılındı. İhramlı olduğunuz sürece Kara Avı ise size Haram kılınmıştır. O’na varacağınız Allah'tan ittiqa edin.

 

005.97- Allah, Beyt-i Haram’ı İnsanlar için bir Qıyam yeri kıldı. Haram Ayı, Kurban’ı ve Boyunlar’daki Gerdanlıklar’ı da. Bu Allah'ın Gökler’de ve Yer’de ne Varsa Tümünü bildiğini ve Allah'ın Herşey’i Bilen olduğunu Sizin bilmeniz içindir.

005.98- Bilin ki Allah gerçekten sonuçlandırması Pek Şiddetli olan’dır ve Allah Gafur'dur, Rahim'dir.

005.99- Elçi'ye Tebliğ’den başka düşen yoktur. Allah da açığa vurduklanızı da gizli tutttuklarınızı da bilir.

005.100-De ki: "Murdar ile Temiz, Murdar’ın çokluğu hoşunuza gitse de bir olmaz. Ey Ulu’l-Elbâb Allah'tan ittiqa edin. Umulur ki Felah’a erersiniz.

 

XIII 101-108   Müslümanlar’a Talimat

 

005.101-Ey İnananlar, Size açıklandığında sizi üzecek Şeyler’i sormayın. Qur'an indirilirken sorarsanız size açıklanır. Allah O’nu affetti. Allah Gafur'dur, Halim'dir.

005.102-Siz’den önce bir Topluluk onu sormuştu da sonra Kafirler olmuşlardı.

005.103-Allah Bahire’den, Saibe’den, Wasile’den, ve Ham'dan hiçbirini Meşru kılmamıştır. Ancak küfredenler Allah'a karşı Yalan uyduruyorlar.Onların çoğu aqıl erdirmezler.

005.104-Onlar’a "Allah'ın indirdiğene ve Elçi'ye gelin" denildiğinde," Atalarımız’ı üzerinde bulduğumuz Şey bize yeter" derler. Ya Atalar’ı bir şey bilmiyor ve Hidayet’e ermiyor idiyseler.

005.105-Ey İnananlar, üzerinizdeki kendi Nefisleriniz’dir. Siz Doğru Yol’a erişirseniz, sapan size Zarar veremez. Tümünüzün Dönüşü Allah'adır. O Size Haber verecektir.

 

005.106-Ey İnananlar Siz’den birinize Ölüm gelip çattığında Wasiyet hazırlanışında içinizden Adalet’li İki Kişi’yi (Şahid tutun), Veya Yolculuk’ta olup Size Ölüm Musibet’i gelip çatarsa Siz’den olmayan başka İki Kişi’yi. Şayet kuşkulanacak olursanız Salat’tan sonra alıkorsunuz. Onlar da Aqraba dahi olsa "Onu hiçbir Değer’e değiştirmeyeceğiz ve Allah'ın Şahidliğini gizlemeyeceğiz. Aksi taktirde Biz elbette Günahkarlar’dan oluruz " diye Allah Adına Yemin etsinler.

005.107-Eğer o ikisi aleyhinde Kesin olarak Günah’ı hak ettiklerine ilişkin Bilgi Sahibi olunursa bu durumda Haqsızlığa uğrayanlardan İki Kişi ki bunlar buna daha Haqq Sahibi’dirler öbürlerinin yerine geçerler ve "bizim Şehadetimiz o ikisinin Şehadeti’nden şüphesiz daha Doğru’dur Biz Haddi aşmadık yoksa gerçekten zulmedenlenden oluruz" diye Allah'a yemin ederler.

005.108-Bu gerektiği gibi Şahidliği yapmalarına veya Yeminleri’nden sonra Yeminleri’nin reddedilmesinden korkmalarına daha Yakın’dır. Allah'tan ittiqa edin ve dinleyin. Allah Fasıqlar Topluluğu’nu hidayet’e erdirmez.

 

XIV  109-115   Hristiyanlar’ın Dünya’ya Düşünlükleri


00
5.109-Allah Elçiler’i toplayacagı Gün şöyle diyecek: "Size verilen Cewap nedir?" Onlar da "Bizim Bilgimiz yoktur , elbette görülmeyenleri Bilen Sensin Sen." diyecekler.

005.110-Allah şöyle diyecektir. "Ey Meryemoğlu İsa, Sana ve Anne’ne olan Ni’metim’i hatırla. Ben Seni Ruhul-Qudus ile destekledim; Beşik’te iken de, Yetişkin iken de İnsanlar’la konuşuyordun. Sana Kitab'ı Hikmet'i Tewrat'ı ve İncil'i öğrettim. İznim’le Çamur’dan Kuş Biçimi’nde oluşturuyordun da İznim’le O’na üfürdüğünde bir Kuş oluyordu. Doğuştan Kör’ü, Alacalı’yı İznim’le iyileştiriyordun. Benim İznim’le Ölüler’i çıkarıyordun. İsrâiloğulları’na Apaçık Belgeler’le geldiğinde Onlar’dan küfredenler "Elbette bu Apaçık bir Sihir’dir" demişti. İsrâiloğulları’nı Sen’den geri püskürtmüştüm.

 

005.111-Hani Hawariler’e "Bana ve Elçime iman edin" diye wahyetmiştim, onlar da "İnandık, gerçekten Müslümanlar olduğumuza Sen de Şahid ol" demişti.

005.112-Hawariler "Ey Meryemoğlu İsa! Rabb'in Bize Gök’ten bir Sofra indirebilir mi?" demişlerdi. O da inanıyorsanız Allah'tan ittiqa edin" demişti.

005.113-"Ondan Yemek istiyoruz, Qalplerimiz tatmin olsun, senin de Bize gerçekten Doğru söylediğini bilelim ve bunda Şahidler olalım" demişlerdi.

005.114-Meryemoğlu İsa'da "Allahım, Rabb'imiz bize Gök’ten bir Sofra indir, öncemiz ve sonramız için bir Bayram ve Sen'den de bir Belge olsun. Bizi rızıqlandır, Sen Rızıq vericiler’den en Hayırlısı’sın " demişti.

005.115-Allah demişti ki: "Elbette Ben bunu Size indireceğim. Artık Siz’den sonra kim küfrederse Ben O’nu gerçekten Alemler’den Hiçkimse’yi azablandırmadığım bir Azab’la azablandıracağım."

 

XV   116-120   Hristiyanların Batıl itikatları

 

005.116-Allah: "Ey Meryemoğlu İsa, İnsanlar’a Beni ve Annem’i Allah'ı bırakarak İki İlah edinin" diye Sen mi söyledin?" dediğin de "Seni Tenzih ederim. Hakkım olmayan bir Söz’ü söylemek Bana yakışmaz. Eğer bunu söyledimse elbette Sen onu bilmişsindir. Sen Ben’de olanı bilirsin. Ama Ben Sen’de olanı bilmem. Gerçekten Gayblar’ı bilen Sen’sin Sen."

005.117-"Ben Onlar’a Bana emrettiklerinin dışında Hiçbir Şey’i söylemedim. Benim de Rabb'im Sizin de Rabb'iniz olan   Allah'a kulluk edin. Onlar’ın içinde kaldığım sürece ben onların üzerinde bir Şahid’im, Benim Hayatım’a son verdiğinde üzerlerindeki Gözetleyici Sen’din. Sen Herşey’in üzerine Şahid'sin."

005.118-"Eğer Onlar’ı azablandırırsan Onlar Senin Kulları’ndır, eğer Onlar’ı bağışlarsan elbette Aziz Hakim olan Sen’sin sen."

0005.119-Allah dedi ki:"Bu Doğrular’a doğru söylemelerin yarar sağladığı Gün’dür. Onlar için içinde Ebedi kalacakları  içinden Irmaklar akan Bahçeler vardır. Allah Onlar’dan Razı oldu, Onlar da O’ndan Razı olmuşlardır, İşte Büyük Kurtuluş budur."

005.120-Gökler’in ,Yer’in ve içlerinde olanlar’ın Tümünün Mülkü Allah'ındır. O Herşey’e Güçyetiren'dir.

 

 

   Mekkî   Sureler

   Medenî   Sureler  

 

Qur'anu'l Hakîm (Qur'ane'n A'rabiyyen)

 

001 Fatiha

031 Luqman

061 Saf

091 Şems

002 Baqara

032 Secde

062 Cum'a

092 Leyl

003 Ali İmran

033 Ahzab

063 Münafiqun

093 Duha

004 Nisa

034 Sebe

064 Tegabun

094 İnşirah

005 Maide

035 Fatır

065 Talaq

095 Tin

006 En'am

036 YaSin

066 Tahrim

096 Alaq

007 A'raf

037 Saffat

067 Mülk

097 Qadr

008 Enfal

038 Sad

068 Qalem

098 Beyyine

009 Tewbe

039 Zümer

069 Haqqa

099 Zilzal

010 Yunus

040 Mü'min

070 Mearic

100 Adiyat

011 Hud

041 Fussilet

071 Nuh

101 Qaria

012 Yusuf

042 Şura

072 Cin

102 Tekasur

013 Ra'd

043 Zuhruf

073 Müzzemmil

103 Asr

014 İbrahim

044 Duhan

074 Müddessir

104 Hümeze

015 Hicr

045 Casiye

075 Qıyame

105 Fil

016 Nahl

046 Ahqaf

076 İnsan

106 Qureyş

017 İsra

047 Qıtal

077 Mürselat

107 Maun

018 Kehf

048 Fetih

078 Nebe

108 Kewser

019 Meryem

049 Hucurat

079 Naziat

109 Kafirun

020 TaHa

050 Qaf

080 Abese

111 Leheb

021 Enbiya

051 Zariat

081 Tekwir

111 Nasr

022 Hacc

052 Tur

082 İnfitar

112 İhlas

023 Mü'minun

053 Necm

083 Mutaffifin

113 Felaq

024 Nur

054 Qamer

084 İnşiqaq

114 Nas

025 Furqan

055 Rahman

085 Buruc

 

026 Şuara

056 Waqıa

086 Tarıq

 

027 Neml

057 Hadid

087 A'la

 

028 Qasas

058 Mücadile

088 Gaşiye

 

029 Ankebut

059 Haşr

089 Fecr

 

030 Rum

060 Mümtehine

090 Beled