Mekkî Wahy

610-622

 


 

047.019/MERYEM

Esirgeyen Bağışlayan Allah'ın adıyla

 

I           Zekeriyya ve Yahya :1-14

 

019.01-      Kef Ha Ya Ayın Sad

019.02-      (Bu anlatılanlar) Rabb'inin, Kulu Zekeriya'ya (olan) Rahmeti’ni Anması.

019.03-      Hani O, Rabb'ine içinden yalvarmıştı:

019.04-      "Rabb'im, Kemikler’im gevşedi , Yaşımı başımı aldım, ama Sana ettiğim Dualar Karşılıksız da kalmadı."

019.05-      "Arkamdan gelecek Warisler’im Adı’na korkuyorum, sonra (biliyorsun) Eşim de  Kısır’dır. Katından Bana bir Yardımcı/Weli armağan etsen."

019.06-      "Bana  da,  Ya’qup Soyu’na da Mirascı olur. Rabb'im, O'nu Râzı oldukların’dan kılsan."

 

019.07-      "Ey Zekeriya, Sana, Yahya Adı’nda  bir Oğul müjdeliyoruz. Daha önce Kimse bu Ad’ı taşımadı."

019.08-      (Zekeriya şöyle) Dedi: "Rabb'im, Eşim kısırken, nasıl Oğlum olacak? Ben de çok Yaşlı’yım."

019.09-      (Melek):"Öyle ama" dedi. Rabb'in: "Bu Benim için Kolay’dır,  bir hiçken Seni yaratmıştım." dedi.

019.10-      "Rabb'im, Bana bir İşaret ver." dedi (Zekeriya). Dedi : "Senin Alamet’in, Sapasağlam iken, Üç (gün üç) Gece İnsanlar’la konuşamamandır."

019.11-      Mihrab’den Qawmi’nin karşısına çıkıp Onlar’a İşaret etti: "Sabah Akşam tesbih edin." (diye).

019.12-      "Ey Yahya, Kitab'( Tevrat)a Sıkı sarıl." (dedik). Çocukken O'na  Hikmet verdik.

019.13-      Katımızdan bir Yumuşaklık/Rikkat ve Temizlik. O, Kulluk’ta Titiz’di.

019.14-      Ana-baba’sına Saygılı’ydı, Başkaldıran bir Zorba değildi.

019.15-      O'na Selam olsun, doğduğu Gün, öldüğü Gün ve Diri olarak Ba's edileceği Gün.

 

II          Meryem ve İsa :15-40

 

019.16-      Kitap'da Meryem'i de zikret. Hani O, Ailesi’nden ayrılıp Doğu’da bir Yer’e çekilmişti.

019.17-      Sonra Onlar’dan perdelendi. Böylece O'na Ruhumuz’u gönderdik. Normal Beşer Kalıbı’nda göründü.

019.18-      "Ben, Sen’den Rahman'a sığınırım. Eğer Taqwa Sahibi’ysen" dedi (Meryem).

019.19-      "Ben, Sana Tertemiz bir Oğlan armağan etmek için Rabb'imin bir Elçisi'yim." dedi (Ruh).

019.20-      O: "Nasıl Oğlum olabilir? Bana hiçbir Beşer dokunmadı , Ben Utanmaz biri değilim" dedi.

019.21-      "Böyle." dedi, (Elçi). "Rabb'in, dedi ki: Bu Benim için Kolay’dır. O'nu İnsanlar’a bir Ayet kılacağız ve Biz’den bir Rahmet." İş kesinleşti.

019.22-      Gebe kaldı, sonra O'nunla Issız bir Yer’e çekildi.

019.23-      Doğum Sancısı O’nu bir Hurma Dalı’na sürükledi: "Keşke daha önce  ölseydim, Hafızalar’dan silinseydim." diyordu.

019.24-      Altından O'na seslenildi: "Hüzne kapılma, Rabb'in Aşağıda bir Çağlayan hazırladı."

019.25-      "Hurma Dalı’nı kendine  doğru salla, üzerine Taze Hurma dökülecek."

019.26-      "Artık, ye, iç, Gözün aydın olsun. Eğer bir Beşer görürsen, de ki: "Ben Rahman'a Oruç adadım, Bugün Hiçbir İnsan’la konuşmayacağım."

019.27-      O'nu taşıyarak Qawmi’ne geldi. Dediler ki: "Ey Meryem,  gerçekten  Sen’den beklenmeyen bir Şey yaptın."

019.28-      "Ey Harun'un Kızkardeşi (O'nun soyundan olan), Senin Baban Kötü bir Kişi değildi ve Annen de Utanmaz değildi."

019.29-      O'nu işaret etti. Dediler ki: " Beşik’teki  Çocuk’la nasıl konuşabiliriz?"

019.30-      (Çocuk) Dedi: "Ben Allah'ın Kulu’yum. Bana Kitab'ı verdi ve Beni Nebi kıldı."

019.31-      "Nerede olursam Beni Kutlu kıldı ve Hayat’tayken Bana Namaz’ı ve Zekat’ı wasiyet etti."

019.32-      "Annem’e itaati de. Ve Beni Mutsuz bir Zorba kılmadı."

019.33-      "Selam üzerimedir, doğduğum Gün, öleceğim Gün, ve Ba's edileceğim  Gün de."

 

019.34-      İşte Meryemoğlu İsa  Konusunda Kuşku’ya düştükleri "Gerçek Söz."

019.35-      Allah'ın Çocuk edinmesi olacak Şey değildir. O Yüce’dir. Bir İş’in olmasına karar verirse, O’na: "Ol" der, o da oluverir.

019.36-      "Gerçekten Allah Benim de Rabb'im, Sizin de Rabb'inizdir. Öyleyse O'na Kulluk edin. Dosdoğru Yol budur."

 

019.37-      Aralarındaki bir çok Mezhep Ayrılığa düştü. Artık Büyük  Gün’de göreceklerinden dolayı, Way Küfredenler’e.

019.38-      Bize gelecekleri Gün, neler işitecekler, neler göreceklerdir. Bugün o Zalimler açık bir Sapıklık’dadırlar.

019.39-      İş Hükm’e bağlanacağı, Kahır dolu Pişmanlık Günü’yle Onlar’ı uyar. Onlar bir Gaflet içindedirler, inanmıyorlar.

019.40-      Arzı ve üzerindekilere Waris olacak Biz’iz ve Onlar Bize döndürülecekler.

 

III            İbrâhim Babası'yla : 41-50

 

019.41-      Kitap'ta İbrâhim'i de hatırlat. Gerçekten O, Doğru’yu söyleyen bir Nebi'ydi.

019.42-      Hani Babası’na demişti ki: "Babacığım, işitmeyen, görmeyen ve Seni herhangi bir Şey’den Özgür kılmayan Şeyler’e niye tapınırsın?"

019.43-      "Babacığım, Sana gelmeyen bir İlim Bana geldi . Bana tabi ol, Seni Düz yol’a çıkarayım."

019.44-      "Babacığım, Şeytân’a kulluk etme, kuşkusuz Şeytân, Rahman'a başkaldıran’dır.

019.45-      "Babacığım, gerçekten Sana Rahman tarafından bir Azab’ın dokunmasından korkuyorum, o zaman Şeytân’ın Welisi olursun."

019.46-      (Babası şöyle) Dedi: "İbrâhim, Benim İlahlarım’dan yüz mü çeviriyorsun? Buna son vermezsen, seni taşlarım, çek git, Uzun bir Süre de Ben’den Uzak dur."

019.47-      "Selam Sana, senin için Rabb'imden Bağışlanma dileyeceğim , çünkü, O, Bana pek Lutufkar’dır." (dedi İbrahim)

019.48-      "Siz’den ve Allah'tan başka taptıklarınızdan i'tizal ediyorum ve Rabb'ime dua ediyorum. Rabb'ime dua ederek Mutsuz olmayacağımı umarım."

019.49-      Onlar’dan ve Allah'tan başka taptıklarından i'tizal edince O'na İshaq ve Ya’qub'u Armağan ettik ve herbirini Nebiler kıldık.

019.50-      Onlar’a Rahmet’imizden Armağan bağışladık ve Onlar için Yüce bir Sıdq Dili verdik.

 

IV           Diğer Peygamberler : 51-65

 

               Musa'nın Tur'da Wahy Alışı


019.51-     Kitap'ta Musa'yı da zikret. Çünkü O, İhlas’a erdirilmiş, Elçi bir Nebi'ydi.

019.52-      O'na, Tur'un Sağı’ndan seslendik ve O'nu Gizlice söyleşmek için yakınlaştırdık.

 

               Harun'un Yardımcı Yapılması

               (Bak:   Furqan 35)

 

019.53-      O'na Rahmetimiz’den Kardeşi Harun'u da bir Nebi olarak armağan ettik.

 

               İsmâil'in Tebliği

 

019.54-      Kitap'ta İsmail'i de zikret. Çünkü o, Waad’inde Doğru’ydu ve Elçi bir Nebi'ydi.

019.55-      Halkına, Salat’ı ve Zekat’ı emrediyordu ve O, Rabb'i katında kendisinden Râzı olunan’dı.

 

               İdris Yüce Maqam’da

 

019.56-      Kitap'ta İdris'i de zikret. Çünkü O, Doğru olan bir Nebi'ydi.

019.57-      Biz O'nu Yüce olan bir Maqam’a ref'ettik.

 

               Âdem, Nuh, İbrâhim, İsrâil Soyu

 

019.58-      İşte bunlar, kendilerine Allah'ın Ni’met verdiği Nebiler'dendir, Âdem'in Soyu’ndan, Nuh ile birlikte taşıdıklarımız’dan, İbrâhim ve İsrâil'in Soyu’ndan, Doğru Yol’a eriştirdiklerimizden ve Seçtiklerimiz’dendir. Onlara Rahman'ın Ayetler’i okunduğunda ağlayarak secde’ye kapanırlar.

 

               Adn Bahçeleri

 

019.59-      Sonra Onlar’ın arkasından öyle Kuşaklar türedi ki, Salat’ı kaybettiler ve Şehvetler’ine daldılar.  Bunlar Azgınlıkları’nın Cezası’yla karşılaşacaklar.

019.60-      Ancak Tewbe eden, İnanan ve Salih Çalışmalar’da bulunanlar dışında. Bunlar Cennet'e girecekler ve Hiçbir şekilde zulmedilmeyeceklerdir.

019.61-      Adn Bahçeler'i ki, Rahman kendi Kulları’na Gayb’dan waadetmişti. Elbette O'nun Wadi yerine gelecektir.

019.62-      O’nda Boş’a harcanmış bir Söz işitmezler, yalnızca Selam. Sabah Akşam Onlar’ın Rızıqlar’ı ordadır.

019.63-      O Bahçe ki , Biz Kullarımız’dan Taqwa Sahipleri’ni O’na Waris kılacağız.

019.64-      Biz, ancak Rabb'inin Emri’yle ineriz. Önünüzde, ardımızda ve bunlar arasında olan Herşey O'nundur. Rabb'in kesinlikle Unutkan değildir.

019.65-      Gökler’in, Yer’in ve her ikisi arasındakilerin Rabb'idir. Şu halde O'na ibadet et ve O'na İbadet’te Kararlı ol. Hiç O'nun Adaşı’nı biliyor musun?

 

V          İnkarcı İçin Cehennem : 66-83

 

019.66-      İnsan diyor ki:"Ben öldükten sonra mı, gerçekten Diri olarak çıkarılacağım?

019.67-      Daha önce, o, Hiçbir Şey değilken,  Bizim O’nu yarattığımızı İnsan hiç düşünmüyor mu?

019.68-      Andolsun Rabb'ine, Biz Onlar’ı da, Şeytânlar’ı da elbette haşredeceğiz, sonra Onlar’ı Cehennem'in Çevresi’nde Diz üstü çökmüş hale getireceğiz.

019.69-      Sonra, her  Gurup’tan Rahman'a karşı Azgınlık etmede en Şiddetli olanlar’ı ayıracağız.   

019.70-      Biz O’na girmeye kimlerin daha Uygun olduğunu  biliyoruz.

019.71-      Siz (kafirler) den O’na girmeyecek Kimse yoktur. Bu, Rabb'inin aldığı bir Karar’dır.

019.72-      Sonra Taqwa Sahipleri’ni kurtarırız ve Zulm’e Sapanlar’ı Diz üstü çökmüş halde bırakırız.

019.73-      Onlar’a Apaçık Ayetlerimiz okunduğunda, İnkarcılar İnananlar’a derlerdi ki: "İki Bölük’ten hangisi,  daha iyi Mewki de ,  daha Güzel bir Topluluk’tur?"

019.74-      Onlar’dan önce nice Kuşaklar’ı yıkıma uğrattık, Onlar Mal  ve, Gösterişce daha İleri’ydiler.

019.75-      De ki:"Kim Sapıklık içindeyse, Rahman O’na süre tanır. Kendilerine waadedilen’i ,Azab’ı veya Saat’i gördükleri zaman artık kimin Yer’i daha Kötü, kimin Güc’ü daha Zayıf’mış öğreneceklerdir.

019.76-      Allah, Hidayet’i bulanlara Hidayet’i arttırır. Sürekli olan Salih Davranışlar, Rabb'inin katında Sevapca daha Hayırlı, varılacak Sonuç bakımından da daha Hayırlı’dır.

019.77-      Ayetlerimiz’e küfredip, "Bana elbette Mal ve Çocuklar verilecektir" diyeni gördün mü?

019.78-      O, Gayb’a Tanık  mı oldu, yoksa Rahman'ın katında bir Ahid mi aldı?

019.79-      Asla, demekte olduğunu yazacağız ve O’nun için Azab’ta da  Uzun Süre tanıyacağız.

019.80-      O’nun söylediklerine de Mirascı olacağız,  Bize Tek başına gelecektir.

019.81-      Kendilerine İzzet sağlasınlar diye, Allah'tan başka İlahlar edindiler.

019.82-      Hayır, Onlar’ın Tapınışları’nı İnkar edecekler ve Onlar’a karşı Çelişki’ye düşeceklerdir.

019.83-      Görmedin mi, Biz gerçekten Küfredenler’in üzerine (Şeytanları) gönderdik, Onlar’ı Tahrik ediyorlardı.

 

VI           Allah'a Oğul isnad etmek :84-99

 

019.84-      Onlar’a karşı Acele davranma, Onlar için Süreler saymaktayız.

019.85-      Taqwa Sahipleri’ni Rahman'ın Huzuru’nda toplayacağımız Gün,

019.86-      Suçlular'ı da susamışlar olarak Cehennem'e sürükleyeceğiz.

019.87-      Şefaat’e Mâlik olmayacaklardır, meğer ki Rahman'ın Katında Ahid’i olsun.

019.88-      "Rahman Çocuk edinmiştir" dediler.

019.89-      Andolsun, Çirkin bir Şey  getirdiniz.

019.90-      Bundan dolayı, Gökler Paramparça olacak, Yer çatlayacak ve Dağlar yıkılıp göçecekti.

019.91-      Rahman Adına Çocuk öne sürdüklerinden.

019.92-      Rahman'a Çocuk edinmek yaraşmaz.

019.93-      Gökler’de ve Yer’de olanlar’ın tümü, Rahman'a yalnızca Kul olarak geleceklerdir.

019.94-      Andolsun, Onlar’ın Tümü’nü kuşatmış ve Onlar’ın Sayıları’nı belirlemiştir.

019.95-      Qıyamet Günü Onlar’ın hepsi Tek başlarına geleceklerdir.

019.96-      İnananlar ve Salih Çalışmalar’da bulunanlara ise, Rahman  bir Sevgi sunacaktır.

019.97-      Biz bu ( gerçeği )Senin Dili’nde kolaylaştırdık, Taqwa Sahipleri’ne Müjde vermen ve direnen bir Qawmi İnzar etmen için.

019.98-      Biz, Onlar’dan önce nice Kuşaklar’ı yıkıma uğrattık. Onlar’dan  birini algılıyor ya da Fısıltılar’ını duyuyor musun?

                                     

 

Mekkî   Sureler  

Medenî   Sureler  

Qur'anu'l Hakîm (Qur'ane'n A'rabiyyen)

 

001 Fatiha

031 Luqman

061 Saf

091 Şems

002 Baqara

032 Secde

062 Cum'a

092 Leyl

003 Ali İmran

033 Ahzab

063 Münafiqun

093 Duha

004 Nisa

034 Sebe

064 Tegabun

094 İnşirah

005 Maide

035 Fatır

065 Talaq

095 Tin

006 En'am

036 YaSin

066 Tahrim

096 Alaq

007 A'raf

037 Saffat

067 Mülk

097 Qadr

008 Enfal

038 Sad

068 Qalem

098 Beyyine

009 Tewbe

039 Zümer

069 Haqqa

099 Zilzal

010 Yunus

040 Mü'min

070 Mearic

100 Adiyat

011 Hud

041 Fussilet

071 Nuh

101 Qaria

012 Yusuf

042 Şura

072 Cin

102 Tekasur

013 Ra'd

043 Zuhruf

073 Müzzemmil

103 Asr

014 İbrahim

044 Duhan

074 Müddessir

104 Hümeze

015 Hicr

045 Casiye

075 Qıyame

105 Fil

016 Nahl

046 Ahqaf

076 İnsan

106 Qureyş

017 İsra

047 Qıtal

077 Mürselat

107 Maun

018 Kehf

048 Fetih

078 Nebe

108 Kewser

019 Meryem

049 Hucurat

079 Naziat

109 Kafirun

020 TaHa

050 Qaf

080 Abese

111 Leheb

021 Enbiya

051 Zariat

081 Tekwir

111 Nasr

022 Hacc

052 Tur

082 İnfitar

112 İhlas

023 Mü'minun

053 Necm

083 Mutaffifin

113 Felaq

024 Nur

054 Qamer

084 İnşiqaq

114 Nas

025 Furqan

055 Rahman

085 Buruc

 

026 Şuara

056 Waqıa

086 Tarıq

 

027 Neml

057 Hadid

087 A'la

 

028 Qasas

058 Mücadile

088 Gaşiye

 

029 Ankebut

059 Haşr

089 Fecr

 

030 Rum

060 Mümtehine

090 Beled