Mekkî Wahy

610-622

 

 

004.074/el-MÜDDESSİR

Esirgeyen Bağışlayan Allah'ın adıyla

 

I              İnzar Görevini Alış : 1-30   

 

074.01-      Ey bürünen,

074.02-      Kalk ve uyar

074.03-      Rabb'ini tekbir et

074.04-      Elbise’ni temizle

074.05-      Ricz’den uzaklaş

074..06-     Daha çok istemek için İyilik yapma.

074.07-      Rabb'in için sabret.

 

074.08-      Artık O ( evreni altüst edecek) Boru’ya üfürüldüğü zaman

074.09-      İşte O Gün Çetin bir Gün’dür.

074.10-      Kafirler için Kolay değil’dir.

 

074.11-      Kendisini Tek olarak yarattığımı Bana bırak

074.12-      Ki Ben O'na alabildiğine Mal verdim

074.13-      Gözü önünde (büyüyen) Çocuklar,

074.14-      (Herşeyi)  önüne sundum.

074.15-      Sonra  daha da artırayım diye tamah eder.

074.16-      Hayır,  O Bizim Ayetlerimiz’e karşı tam bir İnatcı’dır.

074.17-      O'nu Sarp bir Yokuş’a süreceğim

074.18-      Çünkü o düşündü, ölçüp biçti.

074.19-      Kahrolası, ölçüp biçti!

074.20-      Kahrolası, nasıl da  ölçüp biçti.

074..21-     Sonra bir baktı.

074.22-      Kaşları’nı çattı ve Suratı’nı astı.

074.23-      Sonra da  (Gerçeğe) Sırtını döndü ve İstikbar etti.

074.24-      "Bu (Qur'ân)  yalnızca etkileyen bir Büyü’dür ." dedi.

074.25-      "Bu bir Beşer Sözü’nden başkası değildir."

 

074.26-      Ben O'nu Saqar'a atacağım

074.27-      Saqar'ın ne olduğunu Sen idrak edebiliyor  musun?

074.28-      Ne (yanında ) alıkor , ne  (serbest) bırakır.

074.29-      Beşer’e Lewwahe’dir.

074.30-      Üzerinde Ondokuz vardır.                 

 

II             31-56

               Ateşin Bekçileri

 

074.31-      Biz  Melekler’den başkasını Ateş’in Ashâbı yapmadık, Onların Sayısı Küfredenler için bir Sınav’dır. (Böylece) kendilerine Kitap verilenler Kesin Bilgi’yle inansın, İnananlar’ın da İmanlar’ı artsın. Kitap verilenler ve Mü'minler  Kuşku’ya kapılmasın ve Qalpleri’nde bir Hastalık olanlar ile Kafirler de şöyle desin: "Allah bu Örnek’le neyi anlatmak istedi." İşte Allah dilediğini böyle şaşırtır dilediğini de böyle Hidayet’e iletir. Rabb'inin Orduları’nı kendisinden başkası bilmez. Bu (anlatılanlar) ise Beşer için yalnızca bir Öğüt’tür.

 

               Beşer İçin Bir Uyarı

 

074.32-      Hayır, Ay’a andolsun.

074.33-      Dönüp gittiği zaman Gece’ye,

074.34-      Ağardığı zaman Sabah’a ki,

074.35-      Gerçekten bu   (anlatılanlar) Büyük (olay) lerden biridir.

074.36-      Beşer için bir Uyarı’dır.

074.37-      Sizler’den Öne geçmek ve Geriye kalmak isteyenler  için.

074.38-      Her Nefs için kazandıklarına Karşılık olmak üzere bir Rehine’dir.

074.39-      Ancak "Ahdleri’ni Koruyanlar Topluluğu" hariç.

074.40-      Onlar Cennetler’dedirler, birbirlerine sorarlar,

074.41-      Mücrimler’i

074.42-      "Sizi şu Cehennem’e sürükleyen nedir?"

074.43-      Onlar "Biz Salat kılanlar’dan değildik" derler.

074.44-      "Yoksul’a da yedirmezdik.

074.45-      Dalıp gidenler’le bizde dalıp giderdik

074.46-      Din Günü'nü Yalan sayardık.

074.47       Sonunda Yakin gelip Bize çattı."

 

               Bir Öğüt: Şefaat’in Yararı Yok

 

074.48-      Artık Şefatciler’in Şefaati Onlar’a bir yarar sağlamaz.

074.49-      Buna rağmen Bunlar’a ne oluyor ki Zikr'den yüz çeviriyor?.

074.50-      Sanki Onlar ürkmüş Yaban Eşekleri,

074.51-      Arslan’dan korkup kaçmışlar (gibi).

074.52-      Hayır , Onların her biri kendisine Açılmış (vahy)  Sahifeleri’nin verilmesini ister.

074.53-      Hayır, Onlar  Ahiret'ten korkmuyorlar.

074.54-      Gerçekte bu  elbette bir Öğüt’tür.

074.55-      Artık  dileyen Öğüt alıp düşünür.

074.56-      Allah  (aksini) dilemedikce Onlar öğüt alıp dileyemez ( hale gelirler). "Taqwa Yapılıcak Olan" O'dur, "Mağfiret Edecek Olan" O'dur.

 


Mekkî   Sureler  

Medenî   Sureler  

Qur'anu'l Hakîm (Qur'ane'n A'rabiyyen)

 

001 Fatiha

031 Luqman

061 Saf

091 Şems

002 Baqara

032 Secde

062 Cum'a

092 Leyl

003 Ali İmran

033 Ahzab

063 Münafiqun

093 Duha

004 Nisa

034 Sebe

064 Tegabun

094 İnşirah

005 Maide

035 Fatır

065 Talaq

095 Tin

006 En'am

036 YaSin

066 Tahrim

096 Alaq

007 A'raf

037 Saffat

067 Mülk

097 Qadr

008 Enfal

038 Sad

068 Qalem

098 Beyyine

009 Tewbe

039 Zümer

069 Haqqa

099 Zilzal

010 Yunus

040 Mü'min

070 Mearic

100 Adiyat

011 Hud

041 Fussilet

071 Nuh

101 Qaria

012 Yusuf

042 Şura

072 Cin

102 Tekasur

013 Ra'd

043 Zuhruf

073 Müzzemmil

103 Asr

014 İbrahim

044 Duhan

074 Müddessir

104 Hümeze

015 Hicr

045 Casiye

075 Qıyame

105 Fil

016 Nahl

046 Ahqaf

076 İnsan

106 Qureyş

017 İsra

047 Qıtal

077 Mürselat

107 Maun

018 Kehf

048 Fetih

078 Nebe

108 Kewser

019 Meryem

049 Hucurat

079 Naziat

109 Kafirun

020 TaHa

050 Qaf

080 Abese

111 Leheb

021 Enbiya

051 Zariat

081 Tekwir

111 Nasr

022 Hacc

052 Tur

082 İnfitar

112 İhlas

023 Mü'minun

053 Necm

083 Mutaffifin

113 Felaq

024 Nur

054 Qamer

084 İnşiqaq

114 Nas

025 Furqan

055 Rahman

085 Buruc

 

026 Şuara

056 Waqıa

086 Tarıq

 

027 Neml

057 Hadid

087 A'la

 

028 Qasas

058 Mücadile

088 Gaşiye

 

029 Ankebut

059 Haşr

089 Fecr

 

030 Rum

060 Mümtehine

090 Beled