Mekkî Wahy

610-622 

036.077/el-MÜRSELAT

Esirgeyen Bağışlayan Allah'ın adıyla

  

I           Wahy’i İnkar’ın Sonu: 1-40

 

077.01-      Birbiri andınca Gönderilenler’e andolsun,

077.02-      Derken kökünden koparıp Savuranlar’a.

077.03-      Yaydıkca Yayanlar’a,

077.04-      Böylece ayırdıkca Ayıranlar’a

077.05-      Zikr’i ( insana) Bırakanlar’a,

077.06-      Özür olarak veya İnzar için.

077.07-      Elbette, Size wadedilmekte olan gerçekleşecektir.

 

               Ayırma Günü

 

077.08-      Yıldızlar silindiği zaman,

077.09-      Gök yarıldığı zaman,

077.10-      Dağlar, Kökü’nden savrulduğu zaman,

077.11-      Ve Elçiler'de  Waqitler’ine (girdiği) zaman

077.12-      (Bu azap) Hangi Gün için ertelenmişti?

077.13-      Ayırma Günü için.

077.14-      İdraq edebiliyor musun Ayırma Günü nedir?

077.15-      O Gün, way haline Yalanlayanlar’ın.

 

077.16-      Biz, Öncekileri Yıkıma uğratmadık mı?

077.17-      Sonra arkadan gelenler’i Onların İzi’nde yürüteceğiz.

077.18-      Biz Suçlular’a böyle yapmaktayız.

077.19-      O gün, way haline Yalanlayanlar’ın.

 

077.20-      Sizi Bayağı bir Su’dan yaratmadık mı?

077.21-      Sonra Onu savunması Sağlam bir Qarar yerine yerleştirdik.

077.22-      Belli bir Süre’ye kadar.

077.23-      İşte buna Güç yetirdik. Demek ki Biz ne Güzel Güçyetiren'iz.

077.24-      O gün, way haline Yalanlayanlar’ın.

 

077.25-      Biz Yeryüzü’nü bir Toplanma Yeri kılmadık mı?

077.26-      Diriler’e ve Ölüler’e.

077.27-      Ve Onda Sabit  Yüksek Dağlar var etmedik mi?

               Size Tatlı bir Su da içirmedik mi?

077.28-      O gün ,way haline Yalanlayanlar’ın.

 

077.29-      Kendisini yalanlamakta olduğunuza gidin.

077.30-      Üç Dal’a ayrılmış bir Gölge’ye gidin.

077.31-      Ne Gölge altında bulundurur, ne de Alev’den korur.

077.32-      Gerçekten O, sanki her biri Saray olan bir Kıvılcım saçar.

077.33-      Her biri, sanki Sapsarı Erkek-deve Sürüleri gibidir.

077.34-      O gün, way haline Yalanlayanlar’ın.

 

077.35-      Bu, Onların konuşamayacakları bir Gün’dür.

077.36-      Ve Onlar’a, Özür dilemeleri için İzin de verilmez.

077.37-      O gün, way haline Yalanlayanlar’ın

 

077.38-      Bu, Ayırma Günü'dür. Sizi ve Öncekiler’i bir arada topladık.

077.39-      Şayet kurabileceğiniz Hileli bir düzeniniz varsa, durmaksızın Bana karşı kurun.

077.40-      O gün, way haline Yalanlayanlar’ın.

 

II             Muttaqıler’in ve Suçlular’ın Aqıbeti : 41-50

 

077.41-      Elbette Muttaqiler, Gölgelikler’de ve Pınar başları’ndadırlar.

077.42-      Ve Canlarının çektiği Meyvalar.

077.43-      Yapmakta olduklarınıza Karşılık olmak üzere, Afiyet’le yiyin ve için.

077.44-      Elbette Biz, Güzel Davrananlar’ı böyle ödüllendirmekteyiz.

077.45-      O gün, way haline Yalanlayanlar’ın

 

077.46-      (Sizler de dünyada) Yiyin ve biraz da yararlanın. Çünkü Siz Suçlular’sınız.

077.47-      O gün, way haline Yalanlayanlar’ın.

 

077.48-      Onlara "Ruqu edin" denildiği zaman ruqu etmezler.

077.49-      O gün, way haline Yalanlayanlar’n.

077.50-      Artık Onlar, bundan sonra hangi Söz’e inanacaklar?

 


 

Mekkî   Sureler  

Medenî   Sureler  

Qur'anu'l Hakîm (Qur'ane'n A'rabiyyen)

 

001 Fatiha

031 Luqman

061 Saf

091 Şems

002 Baqara

032 Secde

062 Cum'a

092 Leyl

003 Ali İmran

033 Ahzab

063 Münafiqun

093 Duha

004 Nisa

034 Sebe

064 Tegabun

094 İnşirah

005 Maide

035 Fatır

065 Talaq

095 Tin

006 En'am

036 YaSin

066 Tahrim

096 Alaq

007 A'raf

037 Saffat

067 Mülk

097 Qadr

008 Enfal

038 Sad

068 Qalem

098 Beyyine

009 Tewbe

039 Zümer

069 Haqqa

099 Zilzal

010 Yunus

040 Mü'min

070 Mearic

100 Adiyat

011 Hud

041 Fussilet

071 Nuh

101 Qaria

012 Yusuf

042 Şura

072 Cin

102 Tekasur

013 Ra'd

043 Zuhruf

073 Müzzemmil

103 Asr

014 İbrahim

044 Duhan

074 Müddessir

104 Hümeze

015 Hicr

045 Casiye

075 Qıyame

105 Fil

016 Nahl

046 Ahqaf

076 İnsan

106 Qureyş

017 İsra

047 Qıtal

077 Mürselat

107 Maun

018 Kehf

048 Fetih

078 Nebe

108 Kewser

019 Meryem

049 Hucurat

079 Naziat

109 Kafirun

020 TaHa

050 Qaf

080 Abese

111 Leheb

021 Enbiya

051 Zariat

081 Tekwir

111 Nasr

022 Hacc

052 Tur

082 İnfitar

112 İhlas

023 Mü'minun

053 Necm

083 Mutaffifin

113 Felaq

024 Nur

054 Qamer

084 İnşiqaq

114 Nas

025 Furqan

055 Rahman

085 Buruc

 

026 Şuara

056 Waqıa

086 Tarıq

 

027 Neml

057 Hadid

087 A'la

 

028 Qasas

058 Mücadile

088 Gaşiye

 

029 Ankebut

059 Haşr

089 Fecr

 

030 Rum

060 Mümtehine

090 Beled