Mekkî Wahy

610-622


092.083/el-MUTAFFİFİN

Esirgeyen Bağışlayan Allah'ın adıyla

 

I              1-36    

               Way hile yapanlara

                                                 

083.01-      Way haline Eksik ölçüp tartanlar’ın.

083.02-      Ki Onlar, İnsanlar’dan aldıklarında noksansız alırlar.

083.03-      Onlar tartıklarında ise eksiltirler.

083.04-      Yoksa Onlar, diriltileceklerini sanmıyorlar mı?

083.05-      Büyük bir Gün'de.

083.06-      İnsanlar’ın, Alemler’in Rabb'i için kalkacağı Gün'de.

 

Kötüler’in Kitabı "Siccin"

 

083.07-      Hayır, Fâcir olanlar’ın Kitabı şüphesiz Siccin'dedir.

083.08-      Siccin'in ne olduğunu İdraq ettin mi?

083.09-      Merkum (yazılı) bir Kitap’tır.

083.10-      O Gün, way haline Yalanlayanlar’ın.

083.11-      Ki Onlar, Din Günü'nü yalanlamaktadırlar.

083.12-      Oysa O'nu Sınır tanımaz Saldırgan, oldukca Günahkar olandan başkası yalanlamaz.

083.13-      Ona Ayetlerimiz okunduğu zaman, "Geçmişlerin Masalları " dedi.

083.14-      Bilakis. Onların kazanmakta oldukları, Qalpler’i üstünde Pas tutmuştur.

083.15-      Hayır, gerçekten Onlar Rabb'lerinden perdelenmişlerdir.

083.16-      Sonra Onlar, kuşkusuz/kesinlikle  Cahim'e yollanacaklardır.

083.17-      Sonra Onlara, "İşte Sizin yalanlamakta olduğunuz budur." denir.

 

İyiler’in Kitabı "İlliyyin"

 

083.18-      Hayır, Ebrâr'ın Kitabı İlliyin'dedir.

083.19-      İlliyin'in ne olduğunu İdrak ettin mi?

083.20-      Merkum bir Kitap’tır.

083.21-      Ona Muqarreb olanlar Şahid’dirler.

083.22-      Gerçek şu ki, Ebrâr, elbette Ni’metler içindedirler.

083.23-      Tahtlar üzerinde seyretmektedirler.

083.24-      Ni’met’in Parıltısı’nı Sen Onların yüzlerinde tanırsın.

083.25-      Onlar’a Mühürlü, Katıksız bir Şarap’tan içirilir.

083.26-      Ki onun sonu Misk’tir. Öyleyse, Değerli Şeyler’e ulaşmak için (can atanlar) bu (cennet içkisi)ni hedeflesinler.

083.27-      Onun Karışımı Tesnim'dendir.

083.28-      Bir (nimetin) Kaynak ki, Muqarrebler O’ndan içer.

 

               Suçlular

 

083.29-      Doğrusu, Suç işleyenler kimi İnananlar’a gülüp geçerlerdi.

083.30-      Ve ne zaman yanlarından geçseler birbirlerine (istihza ile) göz kırparlar;

083.31-      Kendi Yakınları’na döndükleri zaman da Neşe’yle dönerlerdi.

083.32-      Onlar’ı (inanaları) gördükleri zaman ise: " Bunlar kuşkusuz Sapıklar’dır" derlerdi.

083.33-      Oysa kendileri Onlar’ın üzerine Gözcü olarak gönderilmişlerdi.

083.34-      Artık Bugün de, inananlar, Kafir olanlar’a gülmektedirler.

083.35-      Tahtlar üzerinde seyrederek.

083.36-      Nasıl, Kafir olanlar işlemekte olduklarının Feci karşılığını gördüler mi?

 

Mekkî   Sureler  

Medenî   Sureler  

Qur'anu'l Hakîm (Qur'ane'n A'rabiyyen)

 

001 Fatiha

031 Luqman

061 Saf

091 Şems

002 Baqara

032 Secde

062 Cum'a

092 Leyl

003 Ali İmran

033 Ahzab

063 Münafiqun

093 Duha

004 Nisa

034 Sebe

064 Tegabun

094 İnşirah

005 Maide

035 Fatır

065 Talaq

095 Tin

006 En'am

036 YaSin

066 Tahrim

096 Alaq

007 A'raf

037 Saffat

067 Mülk

097 Qadr

008 Enfal

038 Sad

068 Qalem

098 Beyyine

009 Tewbe

039 Zümer

069 Haqqa

099 Zilzal

010 Yunus

040 Mü'min

070 Mearic

100 Adiyat

011 Hud

041 Fussilet

071 Nuh

101 Qaria

012 Yusuf

042 Şura

072 Cin

102 Tekasur

013 Ra'd

043 Zuhruf

073 Müzzemmil

103 Asr

014 İbrahim

044 Duhan

074 Müddessir

104 Hümeze

015 Hicr

045 Casiye

075 Qıyame

105 Fil

016 Nahl

046 Ahqaf

076 İnsan

106 Qureyş

017 İsra

047 Qıtal

077 Mürselat

107 Maun

018 Kehf

048 Fetih

078 Nebe

108 Kewser

019 Meryem

049 Hucurat

079 Naziat

109 Kafirun

020 TaHa

050 Qaf

080 Abese

111 Leheb

021 Enbiya

051 Zariat

081 Tekwir

111 Nasr

022 Hacc

052 Tur

082 İnfitar

112 İhlas

023 Mü'minun

053 Necm

083 Mutaffifin

113 Felaq

024 Nur

054 Qamer

084 İnşiqaq

114 Nas

025 Furqan

055 Rahman

085 Buruc

 

026 Şuara

056 Waqıa

086 Tarıq

 

027 Neml

057 Hadid

087 A'la

 

028 Qasas

058 Mücadile

088 Gaşiye

 

029 Ankebut

059 Haşr

089 Fecr

 

030 Rum

060 Mümtehine

090 Beled