Mekkî Wahy

610-622

 

003.073/el-MÜZZEMMİL

Esirgeyen Bağışlayan Allah'ın adıyla

 

I                 Gece Okuması: 1-19

 

073.01-         Ey bürünen!

073.02-         Az bir kısmı hariç (bütün) Gece kalk.

073.03-         Yarısı kadar ya da biraz Eksiği,

073.04-         Veya ( yarının biraz) fazlası kadar. Qur'ân'ı da bir Tertil üzere izle.

073.05-         Gerçek şu, Biz Sana  Ağır bir Söz bırakacağız.

073.06-         Doğrusu Gece Neşesi   daha Quwwetli etki yapar, Okumak açısından da daha Elverişili’dir.

073.07-         Çünkü Gündüz Senin  Uzun (boylu)  Uğraş var.

073.08-         Rabb'inin İsmi’ni zikret, Herşey’den kendini çek.

073.09-         (Allah) Doğu’nun ve Batı’nın Rabb'idir. O'ndan başka İlah yoktur. Yalnızca O'nu Wekil edin.

073.10-         (İnanmayanların) söylediklerine karşı sabret ve Onlar’dan Güzel bir  Tarz’da ayrıl.

073.11-         Yalanlamakta olan Ni’met Sahipleri’ni Bana bırak. Ve Onlara biraz Süre tanı.

073.12-         (Onlar İçin)  yanımızda Bukağılar ve yanmakta olan bir Ateş var’dır.

073.13-         Boğaz’ı tıkayan bir Yemek ve Elîm bir Azab.

073.14-         Öyle bir Gün ki, Yer ve Dağlar titreşir, Dağlar göçen bir Kum Yığını’na döner.

 

                  Fir'awn'ın Helakı

 

                  (Bak:   10/Fecr 9

                             29/Şems 17-20

                             37/Qaf 12-15

                             40/Qamer 41-42

                             41/Sad 12-16

                             42/A'raf 136-137)

 

073.15-         Fir'awn’a  bir Elçi gönderdiğimiz gibi Sizin üzerinize de Şahit olacak bir Elçi gönderdik..

073.16-         Ama Fir'awn Elçi'ye isyan etti. Biz de O'nu çok Wahim bir Tarz’da yakaladık.

 

073.17-         Eğer İnkar ederseniz Çocuklar’ın (bile) Saçları’nı ağartacak bir Gün’de kendinizi nasıl koruyacağınızı düşünmez misiniz?

073.18-         Gök bile çatlamış, O'nun Waadi gerçekleşmiştir.

073.19-         Elbette bu bir Öğüt’tür. Artık dileyen Rabb'ine (giden) bir Yol tutar.

 

II                Gece Qur'ân Okuma : 20

 

073.20-         Gerçekten Rabb'in, Senin Gece’nin Üçteikisi’nden biraz azında, Yarısı’nda veya üçtebiri’nde (okumaya ) kalktığını biliyor; Seninle birlikte olanlar’dan bir Topluluğun da. Gece ve Gündüz’ü Allah Taqdir eder. Sizin bunu sayamayacağınızı bildi. Böylece (kalkma zorunluluğunu) bağışladı. Artık Qur'ân'dan Kolay geleni okuyun. Allah içinizde Hastalar olduğunu, bazılarınızın Allah'ın Fadlı’ndan aramak için Yeryüzü’nde dolaşacaklarını, diğerlerinin Allah Yolu’nda savaşacaklarını biliyor. Öyleyse O'ndan Kolayınız’aa geleni okuyun,  Salat’ı kılın, Zekat’ı verin ve Allah'a Güzel bir Borç  verin. Hayr olarak kendiniz için önceden Taqdim ettiğiniz Şeyler’i daha Hayırlı ve daha Büyük bir Ecr olarak Allah katında bulacaksınız. Allah Gafur'dur, Rahim'dir.

 

 

            Mekkî   Sureler

     Medenî   Sureler  

  Qur'anu'l Hakîm (Qur'ane'n A'rabiyyen)

 

001 Fatiha

031 Luqman

061 Saf

091 Şems

002 Baqara

032 Secde

062 Cum'a

092 Leyl

003 Ali İmran

033 Ahzab

063 Münafiqun

093 Duha

004 Nisa

034 Sebe

064 Tegabun

094 İnşirah

005 Maide

035 Fatır

065 Talaq

095 Tin

006 En'am

036 YaSin

066 Tahrim

096 Alaq

007 A'raf

037 Saffat

067 Mülk

097 Qadr

008 Enfal

038 Sad

068 Qalem

098 Beyyine

009 Tewbe

039 Zümer

069 Haqqa

099 Zilzal

010 Yunus

040 Mü'min

070 Mearic

100 Adiyat

011 Hud

041 Fussilet

071 Nuh

101 Qaria

012 Yusuf

042 Şura

072 Cin

102 Tekasur

013 Ra'd

043 Zuhruf

073 Müzzemmil

103 Asr

014 İbrahim

044 Duhan

074 Müddessir

104 Hümeze

015 Hicr

045 Casiye

075 Qıyame

105 Fil

016 Nahl

046 Ahqaf

076 İnsan

106 Qureyş

017 İsra

047 Qıtal

077 Mürselat

107 Maun

018 Kehf

048 Fetih

078 Nebe

108 Kewser

019 Meryem

049 Hucurat

079 Naziat

109 Kafirun

020 TaHa

050 Qaf

080 Abese

111 Leheb

021 Enbiya

051 Zariat

081 Tekwir

111 Nasr

022 Hacc

052 Tur

082 İnfitar

112 İhlas

023 Mü'minun

053 Necm

083 Mutaffifin

113 Felaq

024 Nur

054 Qamer

084 İnşiqaq

114 Nas

025 Furqan

055 Rahman

085 Buruc

 

026 Şuara

056 Waqıa

086 Tarıq

 

027 Neml

057 Hadid

087 A'la

 

028 Qasas

058 Mücadile

088 Gaşiye

 

029 Ankebut

059 Haşr

089 Fecr

 

030 Rum

060 Mümtehine

090 Beled