Mekkî Wahy

610-622

 

 

075.016/en-NAHL

Esirgeyen Bağışlayan Allah'ın adıyla

                                                                   

I           Tabiatın İlahi Vahyi tastiki 1-9

 

 

016.01-      Allah'ın Emri geldi. Artık bunda acele etmeyin. O Şirk koştukları Şeyler’den , Münezzeh ve Yüce’dir.

016.02-      Kulları’ndan dilediklerine kendi Emri’nden Melekler’i Ruh ile indirir. "Benden başka İlah yoktur. Şu halde Ben’den korkup sakının" diye uyarır.

016.03-      Gökler’i ve Yer’i Haq ile yarattı. O Şirk koştukları Şeyler’den Yüce’dir.

016.04-      İnsan’ı bir Damla Su’dan  yarattı. Buna rağmen o Apaçık bir Düşman’dır.

016.05-      Ve Hayvanlar’ı da yarattı. Sizin için Onlar’da Isınma ve Yararlar var’dır. Ve Onlar’dan yemektesiniz.

016.06-      Akşamlar’ı getirir Sabahlar’ı götürürken bunlarda Sizin için bir Güzellik var’dır.

016.07-      Kendisine ulaşmadan Canlarınız’ın Yarısı’nın Telef olacağı Şehirler’e Onlar  Ağırlıklarınız’ı da taşımaktadırlar.  Elbette Sizin Rabb'iniz Şefkatli ve Merhametli’dir.

016.08-      Onlar’a binmeniz ve Süs için Atlar’ı, Katırlar’ı ve Merkepler’i. Ve daha Sizler’in bilmediğiniz neleri yaratmaktadır.

016.09-      Yolu doğrultmak Allah'a aidtir. Ondan kimi de eğridir. Eğer O dileseydi, Sizin tümünüzü elbette hidayet’e erdirirdi.

 

II          Tabiat ve Tewhid Akıdesi 10-21

 

016.10-      Sizin için Gök’ten Su indiren O’dur. İçecek ondan, Ağaç ondandır. Hayvanlarınız’ı onda otlatmaktasınız.

016.11-      Onunla Sizin için Ekin, Zeytin, Hurmalıklar, Üzümler ve Meyveler’in Her Türlüsü’nden bitirir. Elbette bunda düşünebilen bir Topluluk için Ayetler  var’dır.

016.12-      Gece’yi Gündüz’ü Güneş’i ve Ay’ı Sizin Emriniz’e verdi. Yıldızlar da onun Emr’iyle Emr’e hazır kılınmıştır.  Elbette bunda aqleden bir Toplum için Ayetler var’dır.

016.13-      Yer’de Sizin için üretip türettiği Çeşitli Renkler’dekileri de.  Elbette bunda Öğüt alan bir Qawim için Ayet var’dır.

016.14-      Deniz’i de Sizin Emriniz’e veren O’dur. Ondan Taze Et yemektesiniz ve Giyiminiz’e ondan Süs Eşyaları çıkarmaktasınız. Gemiler’in onda yara yara akıp gittiğini görüyorsun. Onun Fadlı’ndan aramanız ve umulur ki şükretmeniz içindir.

016.15-      Sizi Sarsıntı’ya uğratır diye Yer’de Sarsılmaz Dağlar bıraktı, Irmaklar ve Yollar da. Umulur ki Doğruyol’u bulursunuz.

016.16-      Ve İşaretler de. Onlar Yıldızlar’a Doğru Yol’u bulabilirler.

016.17-      Yaratan hiç yaratmayan gibi midir? Artık  Öğüt alıp düşünmez misiniz?

016.18-      Eğer Allah’ın Ni’meti’ni saymaya kalkışacak olursanız O’nu bir Genelleme ile bile sayamazsınız. Gerçekten Allah Gafur'dur, Rahim'dir.

 

016.19-      Allah saklı tuttuklarını ve açığa vurduklarınızı bilir.

016.20-      Allah'tan başka çağırdıkları Hiçbirşey’i yaratamazlar. Üstelik Onlar yaratılıp durmaktadırlar.

016.21-      Ölü’dürler, Diri değil’dirler. Ne zaman dirileceklerin şuuruna da varamazlar.

 

III            Tevhidi ve Wahyi İnkar edenler 22-25

 

016.22-      Sizin İlahınız Tek bir İlah’tır. Ahiret'e inanmayanların Qalpler’i ise İnkarcı’dır ve Onlar Müstekbir olanlar’dır.  

016.23-      Elbette Allah Onlar’ın saklı tuttuklarını ve açığa vurduklarını bilir. Gerçekten O Müstekbirler’i sevmez.

016.24-      Onlar’a "Rabb'iniz ne indirdi?" denildiğin de "Eskiler’in Masalları"nı dediler.

016.25-      Qıyamet Günü'nde kendi Günahları’nın Tümünü ve hiçbir İlm’e dayanmaksızın saptırdıklarının Günahları’nın bir kısmını yüklenmeleri için. Bak ne Kötü Yük yükleniyorlar.

 

IV           Kötüler’in Aqıbeti 26-34

 

016.26-      Onlar’dan öncekiler Hileli Düzenler  kurmuşlardı da Allah Onlar’ın kurdukları yapıların Temelleri’ne geldi. Böylece üstlerinde ki Tavan Tepeleri’ne çöktü. Azab Onlar’a şuurunda olmadıkları yerden gelmişti.

016.27-      Sonra Qıyamet Günü Onlar’ı Aşağılık kılacak ve diyecek ki, "Haklarında Düşman kesildiğiniz Ortaklarım hani nerede?" Kendilerine İlim verilenler dediler ki: "Bugün gerçekten Aşağılanma ve Kötülük Kafirler’in üzerinedir."

016.28-      Ki Melekler kendi Nefisleri’nin Zalimleri olarak Onlar’ın Canları aldıklarında "Biz Hiçbir Kötülük yapmazdık " (diyerek) Teslim olmakla karşılaşırlar. Öyşe değil, elbette Allah Sizin neler yaptığınız Bilen’dir.

016.29-      Öyleyse içinde Ebedi Kalıcılar olarak Cehennem’in  Kapıları’ndan girin. Büyüklük taslayanlar’ın Konaklama Yeri ne Kötü.         

 

016.30-      Sakınanlar’a "Rabb'iniz ne indirdi?" dediğinde "Hayır" dediler. Bu Dünya’da Güzel Davranışlar’da bulunanlara Güzellik var’dır. Ahiret Yurdu ise daha Hayılı’dır. Taqwa Sahipleri’nin Yurdu ne Güzel’dir.

016.31-      Adn Bahçeleri, Ona girerler. O’nun altından Nehirler akar.  İçinde Onlar’ın Her diledikleri Şey var’dır. İşte Allah Taqwa Sahipleri’ni böyle ödüllendirir.

016.32-      Ki Melekler Güzellikle Canları’nı aldıklarında "Selam Size’ derler. Yaptıklarınıza Karşılık olarak Bahçe’ye girin."

 

016.33-      Kendilerine Melekler’in gelmesinden veya Rabb'inin Emri’nin gelmesinden başka bir Şey mi gözlüyorlar? Onlar’dan Öncekiler de öyle yapmıştı. Allah Onlar’a zulmetmedi. Fakat Onlar kendi Nefisleri’ne zulmediyorlardı.

016.34-      Böylece işledikleri Kötülükler’i kendilerine isâbet etti ve Alay’a aldıkları Şey kendilerini sarıp kuşatıverdi.

 

V            Peygamber’in Wazifesi 35-40

 

016.35-      Şirk koşmakta olanlar dediler ki: "Eğer Allah dilesiydi O’nun dışında Hiçbir Şey’e kulluk etmezdik. Biz de Atalarımız da ve O’nsuz Hiçbir Şey’i haram da kılmazdık." Onlar’dan Öncekiler de böyle yapmıştı. Şu halde Elçiler’e düşen Apaçık bir Tebliğ’den başkası mı?

016.36-      Andolsun biz Her Ümmet’e Allah'a kulluk edin Tağut’tan kaçının  diye bir Elçi gönderdik. Böylelik’le Onlar’dan kimine Allah hidayet verdi , Onlar’dan kiminin üzerine de Sapıklık Haqq oldu. Artık Arz’da dolaşın da Yalanlayanlar’ın uğradıkları Sonucu görün.

016.37-      Sen Onlar’ın Hidayet bulmaları ne kadar Tutku ile istesen de Allah elbette saptırdığına Hidayet vermez. Onlar için Yardım edecek yok’tur.

016.38-      Olanca Yeminleri ile "Öleni Allah diriltmez" diye Yemin ettiler. Hayır, bu onun üzerine Haqq olan bir Waid’dir. Ancak İnsanlar’ın Çoğu bilmezler.

016.39-      Hakkında ihtilaf’a düştükleri Şey’i Onlar’a açıklaması ve Küfredenler’in kendilerinin Yalancı olduklarını bilmesi için.

016.40-      Onu istediğimizde herhangi bir Şey için Sözümüz O’na yalnızca "ol" demekten ibarettir, O da hemen oluverir.

 

VI           Peygamberler’in Tebliğleri 41-50

 

016.41-      Zulmedildikten sonra Allah Yolu’nda Hicret edenler’i Dünya’da  elbette Güzel bir Biçimde yerleştireceğiz,  Ahiret Karşılığı ise daha Büyük’tür, bilmiş olsalardı.

016.42-      Onlar Sabredenler ve Rabb'lerine Tewekkül edenler’dir.

016.43-      Biz Sen’den Ewwel kendilerine wahyettiğimiz Adamlar’dan başka göndermedik. Eğer bilmiyorsanız Zikr Ehli'ne  sorun.

016.44-      Apaçık Delliller ve Kitaplar’la Sana da Zik'i indirdik ki İnsanlar’a kendilerine indirileni açıklayasın. Onlar da İyice düşünsünler diye.

016.45-      Artık Kötülüğü örgütleyip düzenleyenler Allah'ın kendileri Yer’in Dibi’ne geçirmeyeceğinden veya şuuruna varamayacakları yerlerden Azab’ın gelmeyeceğinden Emin midirler?

016.46-      Ya da Onlar dönüp dolaşmaktalarken Onlar’ı yakalayıvermesinden. Ki Onlar Aciz bırakacak değildirler.

016.47-      Veya Onlar’ı bir Korku üzerinde yakalayıvermesinden. Öyleyse Rabb'in gerçekten Şefkatli ve Merhamet Sahibi’dir.

 

016.48-      Allah'ın Herhangi bir Şey’den Yarattığına bakmıyorlar mı O'nun Gölgeleri küçülerek (sürünenek) Sağ’dan ve Sol’dan Allah'a secde ederek döner.

016.49-      Gökler’de ne varsa ve Yerler’de ki Canlılar  ve Melekler Allah'a secde ederler ve Onlar Büyüklük taslamazlar.

 

VII          İnsan’ın Tabiatı Şirk’e isyan eder 51-60

 

016.50-      Rabb'lerinin Üstlerinden Onlar’a ne yapacağından korkarlar ve emrolunduğu Şey’i yaparlar.

016.51-      Allah dedi ki: "İki İlah edinmeyin. O ancak Tek bir İlah’tır. Öyleyse Ben’den, yalnızca Ben’den korkun."

016.52-      Gökler’de ve Yer’de ne varsa O’nundur. İtaat, Kulluk da Sürekli olarak O’nundur. Böyleyken Allah'tan başkasından mı korkup sakınıyorsunuz?

016.53-      Ni’met olarak Size ulaşan ne varsa Allah'tandır. Sonra Size bir Zarar dokunduğunda ancak O’na yalvarmaktasınız.

016.54-      Sonra Siz’den Zararı kaldırdığında Siz’den bir Gurup Rabb’lerine Şirk koşarlar.

016.55-      Kendilerine verdiklerimizi karşı Nankörlük etmek için. Öyleyse yararlanın. İlerde bileceksiniz.

016.56-      Kendilerine Rızıq olarak verdiklerimizden Hiçbir Şey bilmeyenler’e Paylar ayırıyorlar. Andolsun Allah'a karşı düzmekte olduklarınıza karşı kesinlikle  Sorgu’ya çekileceksiniz.

016.57-      Ve Allah'a Kızlar İsnat ediyorlar. O Yüce’dir. Hoşlandıkları da kendilerinindir.

016.58-      Onlar’dan birine Dişi (/kız)  müjdelendiği zaman İçi Öfke’yle taşarak Yüz’ü Simsiyah kesilir.

016.59-      Kendisine verilen Müjde’nin Kötülüğünden dolayı Topluluk’tan gizlenir. O’nu aşağılanarak tutacak mı yoksa Toprağa mı gömecek, bak, verdileri Hüküm ne Kötü.

016.60-      Ahiret'e inanmayanlar’ın Kötü Örneği var’dır. En Yüce Örnekler ise Allah'a aittir. O Aziz'dir, Hakim'dir.

 

VIII         İlahî Wahy’e ihtiyaç 61-65

 

016.61-      Eğer Allah İnsanlar’ı Zulumleri nedeniyle Sorgu’ya çekecek olsaydı O’nun üstünde Hiçbir Dabbe bırakmazdı. Ancak Onlar’ı alıkonulmuş bir Süre’ye kadar ertelemektedir. Onlar’ın Ecelleri gelince ne bir Saat ertelenebilirler ne de Öne alınabilirler.

016.62-      Onlar Allah'a Hoşlar’ına gitmeyecek Şeyler’i Uygun görürler. Diller’i de Yalan olarak en Güzel olan’ın kendilerinin olduğunu düzmektedir. Elbette Ateş Onlar içindir ve elbette Onlar Öncüler’dir.

016.63-      Andolsun Allah'a, Sen’den önceki Ümmetler’e de gönderdik. Fakat Onlar’a Şeytân yaptıklarını Süslü gösterdi. Bugün de Onlar’ın Welisi odur. Ve Onlar için Acıklı bir Azab var’dır.

016.64-      Biz Kitab'ı ancak kendisinde İhtilaf’a düştükleri Şey’i Onlar’a açıklaman ve inanan bir Qawm’e Rahmet ve Hidayet olması dışında indirmedik.

 

016.65-      Allah Gök’ten Su indirdi böylelikle Ölüm’ünden sonra Yer’i O’nunla diriltti.  İşitebilen bir Topluluk için bunda gerçekten bir Ayet var’dır.

 

IX           Vahyin doğruluğunu gösteren Misaller 66-70

 

016.66-      Sizin için Hayvanlar’da da elbette İbretler var’dır. Size Onlar’ın Karınları’ndaki Fışkı ile Kan arasından içenlerin Boğazı’ndan kolaylıkla kayan Dupduru bir Süt içirmekteyiz.

016.67-      Hurmalıklar’ın ve Üzümlükler’in Meyveleri’nden. O’ndan hem İçki hem de Güzel bir Rızıq ediniyorsunuz. Elbette aqleden bir Qawm için bunda gerçekten bir Ayet var’dır.

 

016.68-      Rabb'in Balarısı’na wahyetti:  "Dağlar’dan, Ağaçlar’dan ve Onlar’ın yaptıkları Asmalar’dan kendine Evler edin."

016.69-      "Sonra Meyveler’in Tümü’nden ye, böylece Rabb'inin Sana kolaylaştırdığı Yollar’da yürü. Onlar’ın Karınları’ndan türlü Renkler’de Şerbetler çıkar, onda İnsanlar için bir Şifa var’dır." Elbette düşünen bir Qawim için gerçekten bunda bir Ayet var’dır.

016.70-      Allah Sizi yarattı. Sonra Sizi öldürüyor, Siz’den kimi de bildikden sonra birşey bilmesin diye. Ömrünün en Aşağı Ucu’na geri çevrilier. Elbette Allah Bilen'dir, Güçyetiren'dir.

 

X            Peygamber’i seçmek 71-76

 

016.71-      Allah Rızıq’ta kiminizi kiminize Üstün kıldı. Üstün kılınanlar  Rızıqları’nı Elleri’nin altında bulunanlar’a onda Eşit olacak  şekilde çevirip vermezler ( Ellerinin altında bulunanlar’a vermezlerki, Onlar da Rızıq’ta Onlar’a Eşit olsunlar/kendilerine eşit olmaları için Ellerinin altında bulunanlara vermezler." Şimdi Allah'ın Ni’meti’ni İnkar mı ediyorlar?

016.72-      Allah Size kendi Nefisleriniz’den Eşler yaratı. Ve Size Eşleriniz’den de Çocuklar ve Ahfat yarattı. Ve Sizi Güzel Şeyler’den rızıqlandırır. Şimdi Onlar Batıl’a mı inanıyorlar ve Allah'ın Ni’meti’ni inkar  mı ediyorlar?

016.73-      Allah'ın dışında kendileri  için Gökler’den ve Yer’den hiçbir Rızq’a ve Hiçbir Şey’e Malik olmayan ve buna Güçler’i yetmeyen Şeyler’e mi tapıyorlar?

016.74-      Artık Allah'a benzerler aramaya kalmışmayın. Çünkü Allah bilir, Siz bilmezsiniz?

 

016.75-      Allah Hiçbir Şey’e Gücü yetmeyen ve başkasının Mülkü’nde olan ile tarafımızdan kendisine Güzel bir Rızıq verdiğimiz böylelikle O’ndan Gizli ve Açık infaq eden kimse’yi Örnek olarak gösterdi. Bunlar hiç Eşit olur mu? Hamd Allah'ındır. Fakat Onlar’ın çoğu bilmezler.

016.76-      Allah Şu Örneği de verdi: İki Kişi, bunlardan birisi Dilsiz, Hiçbir Şey’e gücü yetmez ve herşeyiyle Efendisi’nin üstünde. O, Onu hangi Yön’e gönderse bir Hayır getirmez. Şimdi bu, Adalet’le emreden ve Dosdoğru yol üzerinde bulunanla Eşit olabilir mi?

 

XI        Azab’ın Geciktirilmesi 77-83

 

016.77-      Gökler’in ve Yer’in Gaybı Allah'a aittir. Saat'in Emr’i de yalnızca bir Göz Çırpması gibidir veya  daha Yakın’dır. Elbette Allah Herşey’e Güçyetiren'dir.

016.78-      Allah, Sizi Anneleriniz’in Karnı’ndan Hiçbir Şey bilmeksizin çıkardı ve umulur ki şükredersiniz diye İşitme, Görme ve Fuad/Gönüller verdi.

016.79-      Göğün Boşluğu’nda Boyun eğdirilmiş Kuşlar’ı görmüyorlar mı? Onları Allah'tan başkası tutmuyor. Elbette İnanan bir Qawim için bir Ayet var’dır.

016.80-      Allah Size Evleriniz’den Güvenlik ve Huzur bulacağınız Yerler kıldı ve Size Hayvan Derileri’nden hem Göç Günü’nde hem de Yerleşme Günü’nde kolaylıkla taşıyabileceğiniz Evler Yünleri’nden Yapağıları’ndan ve Kılları’ndan bir zamana kadar Giyimlikler ve Döşemelikler ve bir Meta kıldı.

016.81-      Allah Sizin için yarattığı Şeyler’den Gölgeler kıldı. Dağlar’da da Sizin için Barınaklar, Siperler kıldı. Sizi Sıcak’tan koruyacak Elbiseler, Sizi Savaşınız’da koruyacak Giyimlikler de varetti. İşte O üzerinizdeki Ni’meti’ni böyle tamamlamaktadır , umulurki teslim olursunuz.

016.82-      Fakat Onlar yüz çevirirlerse Sana düşen yalnızca Apaçık bir Tebliğ’dir.

016.83-      Onlar Allah'ın Ni’meti’ni bilmektedirler sonra da inkar etmektedirler Onlar’ın Çoğu Küfredenler’dir.   

 

XII          Peygamberlerin şehadeti 84- 89

  

016.84-      Her Ümmet’ten bir Şahid göndereceğimiz Gün sonra ne Küfredenler’e izin verilecek ne de Hoşnutluk Dilekleri kabul edilecek.

016.85-      O Zulmedenler Azab gördüklerinde ne Onlar’a hafifletilecek ne de Onlar’a süre tanınacaktır.

016.86-      O Şirk koşanlar Şirk koştuklarını gördükleri zaman "Rabb'imiz Seni bırakıp Bizim tapmakta olduğumuz Ortaklarınız bunlardır, diyecekler. Siz gerçekten Yalan söyleyenlersiniz" diye Söz’ü fırlatacaklar.

016.87-      O Gün Allah'a Teslim olmuşlardır ve uydurdukları da onlar’dan çekilip uzaklaşmıştır.

016.88-      Küfredip de Allah Yolu’ndan alıkoyanlar, Biz, işledikleri Fesad’a karşılık, Onlar’a Azab üstüne Azab ekledik.

016.89-      Her Ümmet içinde kendi Nefisleri’nden Onların üzerinde bir Şahid getirdiğimiz Gün Seni de Onlar üzerinde bir Şahid olarak getirecğiz. Biz Kitab'ı Sana Herşey’in Açıklayıcısı/Beyanı Müslümanlar’a da bir Hidayet, bir Rahlmet ve bir Müjde olarak indirdik.

 

XIII         İyilik ve Fenalık 90-100

 

016.90-      Elbette Allah Adalet’i, İhsan’ı, Yakınlar’a vermeyi emreder. Fahşa’dan Münker’den ve Zorbalıklar’dan sakındırır. Size Öğüt vermektedir. Umulur ki Öğüt alıp düşünürsünüz.

016.91-      Ahitleştiğiniz zaman Allah'ın Ahdi’ni yerine getirip pekiştirdikten sonra Yeminler’i bozmayın. Çünkü Allah'ı üzerinize Kefil kılmışsınızdır. Elbette Allah yaptıklarınızı bilir.

016.92-      Bir Ümmet diğer bir Ümmet’ten daha Gelişkin’dir diye Yeminleriniz’i kendi aranızda bir Bozuculuk Unsuru yaparak İpi’ne Quwwet’le eğirdikten sonra bozan gibi olmayın. Elbette Allah Sizi bununla İmtihan eder. Qıyamet Günü hakkında İhtilaf’a düştüğünüz Şey’i Size elbette açıklayacaktır.

016.93-      Eğer Allah dileseydi Sizi tam bir Ümmet kılardı. Ancak dilediğini saptırır, dilediğini Hidayet’e erdirir. Yaptıklarınızdan elbette sorulacaksınız.

016.94-      Yeminleriniz’i kendi aranızda bir Bozgunculuk Unsur’u edinmeyin. Sonra Sapasağlam basan Ayak kayar ve Allah Yolu’ndan alıkoyduğunuz için Kötülüğü tadarsınız. Büyük Azab da Sizin içindir.

016.95-      Allah'ın Ahdi’ni Ucuz bir Değer’e Karşılık satmayın. Eğer bilirseniz Allah katında olan Sizin için daha Hayırlı’dır.

016.96-      Sizin yanınızda olan tükenir, Allah'ın katında olan ise Kalıcı’dır. Sabredenler’in Karşılığı’nı yaptıklarının en Güzeli’yle Biz kesinlikle vereceğiz.

016.97-      Erkek olsun Kadın olsun bir Mü’min olarak kim Salih bir Eylem’de bulunursa elbette Biz O’nu Güzel bir Hayat’la yaşatırız ve Onların Karşılığını yaptıklarının en Güzel’iyle elbette veririz.

 

016.98-      Öyleyse Qur'an okuduğu zaman Racim Şeytan’dan Allah'a sığın.

016.99-      Gerçek şu ki İnananlar ve Rabb'lerine Tewekkül edenler üzerinde O’nun hiçbir Zorlayıcı Güc’ü yoktur.

016.100-    Onun Zorlayıcı Gücü ancak O’nu Weli edinenler O’na Ortak koşanlar üzerindedir.

 

XIV         Qur'an Haqtır 101-110

 

016.101-    Biz bir Ayet’i bir Ayet’in Yeri ile değiştirdiğimiz zaman Allah neyi indirdiğini daha iyi bilmektedir ‘’Sen yalnızca İftira edici’sin" dediler. Hayır Onlar’ın Çoğu bilmezler.

016.102-    İnananlar’ı sağlamlaştırmak Müslümanlar’a bir Müjde ve Hidayet olmak üzere O’nu Haqq olarak Rabb'inden Ruhu’l-Quds indirmiştir.

016.103-    Andolsun ki Biz Onlar’ın "Bunu ancak bir Beşer öğretmektedir." dediklerini biliyoruz. Kendisine saparak Eğilim gösterdiklerinin Dil’i A’cem’dir, bu ise Açıkca Arapça olan bir Dil’dir.

016.104-    Allah’ın Ayetleri’ne inanmayanları Allah Hidayet’e ulaştırmaz ve Onlar için Elîm bir Azab var’dır.

016.105-    Yalan’ı yalnızca Allah'ın Ayetleri’ne inanmayanlar uydurur. İşte Yalancılar’ın asıl kendileri de onlar’dır.

016.106-    Kim İmanı’ndan sonra Allah'a küfredip de Qalb’i İman’la tatmin bulmuş olduğu halde Baskı altında zorlanan Haric Küfr’e Göğüs açarsa işte Onlar’ın üzerinde Allah'tan bir Gazap var’dır ve Büyük Azab Onlar’ındır.

016.107-    Bu Onlar’ın Dünya Hayatı’nı Ahiret’e göre daha Sevimli bulmalarından ve elbette Allah'ın da küfreden bir Qawm’i Hidayet’e ulaştırmaması nedeniyledir.

016.108-    Onlar Allah'ın Qalpleri’ni Kulaklar’ı ve Gözleri’ni Mühürlediği kimselerdir. Gafiller’de Onlar’ın ta kendileridir.

016.109-    Elbette Onlar Ahiret'te Ziyan’a uğrayanlar’dır.

016.110-    Sonra gerçekten senin Rabb'in İşkence’ye uğratıldıktan sonra Hicret edenler’in ardından Cihad edip sabredenler’in (destekcisidir). Elbette Senin Rabb'in gerçekten Gafur'dur, Rahim'dir.

 

XV          Mekkeliler’in Aqıbeti 111-119

 

016.111-    O Gün Herkes kendi Nefs’i Adına Mücaedele eder ve Herkes’e yaptığının karşılığı Eksiksiz ödenir. Onlar Zulm’e uğratılmazlar.

 

016.112-    Allah bir Şehr’i Örnek verdi. Güvenlik ve Huzur içindeydi, Rızq’ı da Heryer’den bol bol gelmekteydi. Fakat Allah'ın Ni’metleri’ne Nankörlük etti. Böylece Allah yaptıklarına karşılık olarak Ona Açlık ve Korku Elbisesi’ni taddırdı.

016.113-    Andolsun Onlar’a kendi içlerinden bir Elçi gelmişti. Fakat Onu yalanladılar. Böylece Onlar Zulumler’ine dewam ederlerken Azab Onlar’ı yakalayıverdi.

016.114-    Öyleyse Allah'ın Sizi rızıqlandırdığı Şeyler’den Helal Temiz olan’ı yiyin. Eğer Ona Kulluk etmekte iseniz. Allah'ın Ni’meti’ne şükredin.

 

016.115-    O Size ancak Ölü’yü, Kan’ı, Domuz Eti’ni ve Allah'tan başkası Adı’na kesilmiş olanı Haram kıldı. Fakat kim Mecbur kalırsa, saldırmamak ve sınırı taşmamak üzere (izinlidir). Gerçekten Allah Gafur'dur, Rahim'dir.

016.116-    Dilleriniz’in Yalan yere nitelendirmesiyle şuna Helal buna Haram demeyin. Allah'a karşı Yalan uydurmuş olursunuz. Allah'a karşı Yalan uyduranlar Kurtuluş’a eremezler.

016.117-    Pek az bir Meta.  Onlar’a ise Elîm bir Azab var’dır.

016.118-    Yahudi Olanlar’a da, bundan önce Sana aktardıklarımızı Haram kıldık. Biz Onlar’a zulmetmedik, ancak Onlar kendi Nefisleri’ne zulmediyorlardı.

016.119-    Sonra gerçekten senin Rabb'in Cehalet sonucu Kötülük işleyen, sonra bunun ardından Tewbe eden ve Islah olanlar. elbette Senin Rabb'in bundan sonra Gafur'dur, Rahim'dir.

 

XVI         İbrâhim 120-128

 

016.120-    Gerçek şu ki, İbrâhim bir Ümmet’ti. Allah'a Gönül’den yönelip İtaat eden bir Hanif’ti ve O Müşrikler’den değildi.

016.121-    O’nun Ni’metleri’ne Şükredici’ydi. O’nu seçti ve Doğru Yol’a iletti.

016.122-    Ve Biz O’na Dünya’da bir Güzellik verdik, elbette O , Ahiret'te de Salih olanlar’dandır.

016.123-    Sonra Sana wahyettik: "Hanif olan İbrâhim'in Milleti’ne uy. O Müşrikler'den değildi.

016.124-    Sebt, ancak O’nda ihtilaf’a düşenlere (farz) kılındı. Elbette Senin Rabb'in, Onlar’ın İhtilaf ettikleri Şeyler konusunda Qıyamet Günü aralarında hükmedecektir.

 

016.125-    Rabb'inin Yolu’na Hikmet’le ve Güzel Öğüt’le çağır  ve Onlar’la en Güzel bir biçim’de mücadele et. Elbette senin Rabb'in Yolu’ndan sapanı Bilen'dir ve Hidayet’e ereni de Bilen’dir.

016.126-    Eğer Ceza verecekseniz Size Ceza verilenin Misliyle Ceza verin ve eğer sabrederseniz, andolsun bu, Sabredenler için daha Hayırlı’dır.

016.127-    Sabret, Senin Sabr’ın ancak Allah iledir. Onlar için Hüzn’e kapılma ve kurmakta oldukları Hileli düzenler’den dolayı da Sıkıntı’ya düşme.

016.128-    Elbette Allah Sakınanlar’la ve İyilik edenler’le beraber’dir.

 

 

Mekkî   Sureler  

Medenî   Sureler  

Qur'anu'l Hakîm (Qur'ane'n A'rabiyyen)

 

001 Fatiha

031 Luqman

061 Saf

091 Şems

002 Baqara

032 Secde

062 Cum'a

092 Leyl

003 Ali İmran

033 Ahzab

063 Münafiqun

093 Duha

004 Nisa

034 Sebe

064 Tegabun

094 İnşirah

005 Maide

035 Fatır

065 Talaq

095 Tin

006 En'am

036 YaSin

066 Tahrim

096 Alaq

007 A'raf

037 Saffat

067 Mülk

097 Qadr

008 Enfal

038 Sad

068 Qalem

098 Beyyine

009 Tewbe

039 Zümer

069 Haqqa

099 Zilzal

010 Yunus

040 Mü'min

070 Mearic

100 Adiyat

011 Hud

041 Fussilet

071 Nuh

101 Qaria

012 Yusuf

042 Şura

072 Cin

102 Tekasur

013 Ra'd

043 Zuhruf

073 Müzzemmil

103 Asr

014 İbrahim

044 Duhan

074 Müddessir

104 Hümeze

015 Hicr

045 Casiye

075 Qıyame

105 Fil

016 Nahl

046 Ahqaf

076 İnsan

106 Qureyş

017 İsra

047 Qıtal

077 Mürselat

107 Maun

018 Kehf

048 Fetih

078 Nebe

108 Kewser

019 Meryem

049 Hucurat

079 Naziat

109 Kafirun

020 TaHa

050 Qaf

080 Abese

111 Leheb

021 Enbiya

051 Zariat

081 Tekwir

111 Nasr

022 Hacc

052 Tur

082 İnfitar

112 İhlas

023 Mü'minun

053 Necm

083 Mutaffifin

113 Felaq

024 Nur

054 Qamer

084 İnşiqaq

114 Nas

025 Furqan

055 Rahman

085 Buruc

 

026 Şuara

056 Waqıa

086 Tarıq

 

027 Neml

057 Hadid

087 A'la

 

028 Qasas

058 Mücadile

088 Gaşiye

 

029 Ankebut

059 Haşr

089 Fecr

 

030 Rum

060 Mümtehine

090 Beled