Mekkî Wahy

610-622


 

087.079/en-NAZİAT

Esirgeyen Bağışlayan Allah'ın adıyla

                                                 

I           Büyük Sarsıntı: 1-26

 

079.01-      Derinden sökerek Çıkaranlar’a andolsun

079.02-      Yumuşakca çekip alanlar’a,

079.03-      Yüzdükce yüzenler’e,

079.04-      Öncü olarak yarışıp geçenler’e,

079.05-      Derken işi bir düzen içinde evrip çevirenler’e,

079.06-      O Sarsıntı’nın sarsacağı Gün,

079.07-      Ardından onu diğer bir Sarsıntı izleyecek.

079.08-      O Gün Yürekler hoplayacak.

079.09-      Gözler de Zillet içinde düşecek.

 

079.10-      Kendileri derler ki: "Biz Çukur’da iken, gerçekten Biz mi yeniden döndürüleceğiz?"

079.11-      "Biz çürüyüp Dağılmış Kemikler olduğumuzda mı?"           

079.12-      Dediler ki: "Şu durumda, Zararına bir Dönüş’tür bu."

079.13-      Oysa bu, yalnızca tek bir Haykırış’tır.

079.14-      Bir de bakarsın ki Onlar Yer’in üstündedirler.

 

079.15-      Mûsa'nın Haberi Sana geldi mi?

079.16-      Hani Rabb'i O'na Muqaddes Wadi Tuwa'da seslenmişti:

079.17-      "Fir'awn'a git, çünkü O azdı."

079.18-      O’na deki: "Temizlenme isteğin var mı?"

079.19-      "Seni Rabb'ine yönelteyim, böylece Haşyet duyarsın."

079.20-      Ona Büyük Ayet'i gösterdi.

079.21-      Fakat O, yalanladı ve İsyân etti.

079.22-      Sonra da çabalayarak Sırtı’nı döndü.

079.23-      Sonunda topladı, seslendi:

079.24-      Dedi ki: "Sizin en Yüce Rabb'iniz Ben’im."

079.25-      Böylelikle Allah O’nu, Ahiret ve Dünya Azâbı’yla yakaladı.

079.26-      Gerçekten bundan Haşyet duyan kimse için elbette bir İbret vardır.

 

II             Büyük Felaket:27-45

 

079.27-      Yaratmak bakımından Siz mi daha Güç’sünüz yoksa Gök mü? Onu  Bina etti.

079.28-      Onun Boyunu yükseltti, Ona belli bir Düzen verdi.

079.29-      Gecesi’ni kararttı, Kuşluğu’nu ağarttı.

079.30-      Bundan sonra Arz’ı  yuvarlattı (serip döşedi./düzenleyip yaydı)

079.31-      Ondan da Suyu’nu ve Otlağı’nı çıkardı.

079.32-      Dağları’nı dikti.(sağlam şekilde yetleştirdi)

079.33-      Size ve Hayvanlarınız’a bir Meta olmak üzere.

 

079.34-      Ancak O Büyük Felaket geldiği zaman,

079.35-      O Gün, İnsan neye çabaladığını anlar.

079.36-      Görebilenler için Cehennem de sergilenmiştir.

079.37-      Artık kim Taşkınlık ederse,

079.38-      Ve Dünya Hayatı’nı seçerse,

079.39-      Şüphesiz Cahim bir Barınma yeri (ona.)

079.40-      Kim de Rabb'inin Maqamı’ndan korkar ve kendini de Hewa’dan sakındırırsa,

079.41-      Artık şüphesiz Cennet/Bahçe (ona) bir Barınma Yeri.

079.42-      "O ne zaman Demir atacak?" diye, Sana (son) Saat'i soruyorlar.

079.43-      Onunla ilgili Sen’de ne Bilgi var ki..

079.44-      En sonunda o Rabb'ine ait’tir.

079.45-      Sen, yalnızca Ondan Haşyet duyanlar için bir Uyarıcı'sın.

079.46-      Kendileri Onu gördükleri Gün, sanki Onlar bir Akşam veya Kuşluk Waqti’nden başkasını yaşamadılar gibi.

 

Mekkî   Sureler  

Medenî   Sureler  

Qur'anu'l Hakîm (Qur'ane'n A'rabiyyen)

 

001 Fatiha

031 Luqman

061 Saf

091 Şems

002 Baqara

032 Secde

062 Cum'a

092 Leyl

003 Ali İmran

033 Ahzab

063 Münafiqun

093 Duha

004 Nisa

034 Sebe

064 Tegabun

094 İnşirah

005 Maide

035 Fatır

065 Talaq

095 Tin

006 En'am

036 YaSin

066 Tahrim

096 Alaq

007 A'raf

037 Saffat

067 Mülk

097 Qadr

008 Enfal

038 Sad

068 Qalem

098 Beyyine

009 Tewbe

039 Zümer

069 Haqqa

099 Zilzal

010 Yunus

040 Mü'min

070 Mearic

100 Adiyat

011 Hud

041 Fussilet

071 Nuh

101 Qaria

012 Yusuf

042 Şura

072 Cin

102 Tekasur

013 Ra'd

043 Zuhruf

073 Müzzemmil

103 Asr

014 İbrahim

044 Duhan

074 Müddessir

104 Hümeze

015 Hicr

045 Casiye

075 Qıyame

105 Fil

016 Nahl

046 Ahqaf

076 İnsan

106 Qureyş

017 İsra

047 Qıtal

077 Mürselat

107 Maun

018 Kehf

048 Fetih

078 Nebe

108 Kewser

019 Meryem

049 Hucurat

079 Naziat

109 Kafirun

020 TaHa

050 Qaf

080 Abese

111 Leheb

021 Enbiya

051 Zariat

081 Tekwir

111 Nasr

022 Hacc

052 Tur

082 İnfitar

112 İhlas

023 Mü'minun

053 Necm

083 Mutaffifin

113 Felaq

024 Nur

054 Qamer

084 İnşiqaq

114 Nas

025 Furqan

055 Rahman

085 Buruc

 

026 Şuara

056 Waqıa

086 Tarıq

 

027 Neml

057 Hadid

087 A'la

 

028 Qasas

058 Mücadile

088 Gaşiye

 

029 Ankebut

059 Haşr

089 Fecr

 

030 Rum

060 Mümtehine

090 Beled