Mekkî Wahy

610-622


                       

 076.071/NUH

Esirgeyen Bağışlayan Allah'ın adıyla

                                                             

I           Nûh'un İrşâdı 1-20

 

071.01-      Elbette Biz Nûh'u "Qawmi’ni, Onlara Elîm bir Azab gelmeden önce uyar" diye kendi Qawm’ine gönderdik.

071.02-      O da dedi ki: "Ey Qawmim, gerçek şu ki, Ben Size Apaçık bir Uyarıcı'yım.

071.03-      "Allah'a kulluk edin. O'ndan ittiqa edin ve O'na itaat edin."

071.04-      "Sizin Günahlarınız’ı bağışlar ve Sizi Adı konulmuş bir Ecel’e kadar erteler. Elbette Allah'ın Eceli geldiği zaman, O ertelenmez. Bir bilmiş olsaydınız."

071.05-      Dedi ki: "Rabb'im, gerçekten Ben Qawmim’i Gece ve Gündüz çağırdım."

071.06       "Fakat Benim çağırmam, bir Kaçış’tan başkasını artırmadı."

071.07-      "Doğrusu Ben, Senin Onları bağışlaman için her Dawetim’de, Onlar Parmakları’nı Kulakları’na tıkadılar. Örtüleri’ni Başlar’ına çektiler ve İstikbar ettikce İstikbar ettiler."

071.08       "Sonra Ben Onları Açıktan açığa da dawet ettim."

071.09-      "Daha sonra Onlara açıkca duyurdum ve kendilerine Gizli gizli Yollar’la yanaşmak istedim."

071.10-      "Bundan böyle" dedim. "Rabb'inizden Mağfiret isteyin. Çünkü gerçekten O  Çokgafur'dur.

071.11-      "Üzerinize Gök’ten Sağanak sağdırsın."

071.12-      "Size Mallar ve Çocuklar’la Yardım’da bulunsun. Size Bahçeler ve Irmaklar da versin."

071.13-      "Size ne oluyor ki, Allah'tan bir Weqar’ı ummuyorsunuz?"

071.14-      "Oysa O, sizi gerçekten Tavır tavır yaratmıştır."

071.15-      "Görmüyor musunuz, Allah Yedi Göğü birbirleriyle bir Uyum içinde yaratmıştır."

071.16-      "Ve Ay’ı da bunlar içinde bir Nur olarak kılmış, Güneş’i de bir Kandil yapmıştır."

071.17-      Allah, Sizi Yer’den bir Bitki gibi bitirti."

071.18-      "Sonra Sizi yine onda geri çevirecek ve Sizi bir Çıkarış’la çıkaracaktır."

071.19-      "Allah, Yer’i Sizin için bir Yaygı kıldı."

071.20-      "Öyle ki, Onun içinde Geniş Yolları’nda dolaşasınız, diye."

 

II             Nûh'un Duası: 21-28

 

071.21-      Nûh: "Rabb'im, gerçekten Onlar Bana İsyan, Mal ve Çocuklar’ı kendisine Kayıp’tan başka bir Şey’i artırmayan kimseler’e uydular."

071.22-      "Ve Büyük Hileli Düzenler kurdular."

071.23-      "Ve dediler ki: Kendi İlahlarınız’ı bırakmayın;  Wedd'i, Suwa'yı, Yeğus'u, Ye'uk'u, Nesr'i."

071.24-      "Böylece Onlar, çoğu Kimseyi saptırdılar. Sen de o Zalimler’e Sapıklık’tan başkasını artırma."

071.25-      Bunlar, Hatalar’ı dolayısıyla Su’da boğuldular. Sonra Ateş’e sokuldular. O zaman da Allah'ın dışında hiçbir Yardımcı bulamadılar.

071.26-      Nûh: "Rabb'im, Arz’da Kafirler’den Yurt edinen kimseyi bırakma!" dedi.

071.27-      "Çünkü Sen Onları bırakacak olursan, Senin Kulları’nı saptırırlar ve Onlar Facir Kafir’den başkasını doğurmazlar."

071.28-      "Rabb'im, Beni, Annemi Babamı, Mü'min olarak Evim’e gireni, İman eden Erkekler’i ve Kadınlar’ı bağışla. Zalimler’e de Yıkım’dan başkasını artırma!"

 

 

 

Mekkî   Sureler  

Medenî   Sureler  

Qur'anu'l Hakîm (Qur'ane'n A'rabiyyen)

 

001 Fatiha

031 Luqman

061 Saf

091 Şems

002 Baqara

032 Secde

062 Cum'a

092 Leyl

003 Ali İmran

033 Ahzab

063 Münafiqun

093 Duha

004 Nisa

034 Sebe

064 Tegabun

094 İnşirah

005 Maide

035 Fatır

065 Talaq

095 Tin

006 En'am

036 YaSin

066 Tahrim

096 Alaq

007 A'raf

037 Saffat

067 Mülk

097 Qadr

008 Enfal

038 Sad

068 Qalem

098 Beyyine

009 Tewbe

039 Zümer

069 Haqqa

099 Zilzal

010 Yunus

040 Mü'min

070 Mearic

100 Adiyat

011 Hud

041 Fussilet

071 Nuh

101 Qaria

012 Yusuf

042 Şura

072 Cin

102 Tekasur

013 Ra'd

043 Zuhruf

073 Müzzemmil

103 Asr

014 İbrahim

044 Duhan

074 Müddessir

104 Hümeze

015 Hicr

045 Casiye

075 Qıyame

105 Fil

016 Nahl

046 Ahqaf

076 İnsan

106 Qureyş

017 İsra

047 Qıtal

077 Mürselat

107 Maun

018 Kehf

048 Fetih

078 Nebe

108 Kewser

019 Meryem

049 Hucurat

079 Naziat

109 Kafirun

020 TaHa

050 Qaf

080 Abese

111 Leheb

021 Enbiya

051 Zariat

081 Tekwir

111 Nasr

022 Hacc

052 Tur

082 İnfitar

112 İhlas

023 Mü'minun

053 Necm

083 Mutaffifin

113 Felaq

024 Nur

054 Qamer

084 İnşiqaq

114 Nas

025 Furqan

055 Rahman

085 Buruc

 

026 Şuara

056 Waqıa

086 Tarıq

 

027 Neml

057 Hadid

087 A'la

 

028 Qasas

058 Mücadile

088 Gaşiye

 

029 Ankebut

059 Haşr

089 Fecr

 

030 Rum

060 Mümtehine

090 Beled