Medenî Wahiy

622-632


 

099.047/el-QITAL

Bismillahirrahmanirrahim

 

                    

I    Muhalifler Savaşlar’da helak olacaklar 1-11        

 

047.01- Onlar ki küfrettiler ve Allah'ın Yolu’ndan alıkoydular, O, Onların Çalışmaları’nı giderip boşa çıkarmıştır.

047.02- İnanan ve Salih Çalışmalar’da bulunan ve Muhammed'e indirilene  ki o Rabb'lerinden olan bir Haqq’tır, İnananlar’ın Kötülükleri’ni örtmüş, durumlarını ıslah etmiştir.

047.03- İşte böyle. Elbette Küfredenler Batıl olan’a uymuştur ve elbette İnananlar da Rabb'lerininden olan Haqq’a uymuşlardır. İşte Allah İnsanlar’a kendi Örneklerini böyle verip-göstermekter.

047.04- Öyle ise (savaşta) Küfredenler’le karşılaştığınız zaman  hemen Boyunları’nı vurun. Sonunda Onlar’ı iyice Bozgun’a uğratıp Zafer kazanınca da artık Bağı sıkı tutun. Bundan sonra ya bir Lutuf olarak ya da bir Fidye. Öyle ki Savaş Ağırlıkları’nı bıraksın. İşte böyle. Eğer Allah dilemiş olsaydı elbette Onlar’dan İntikam alırdı. Ancak Sizleri birbirinizle Denemesi içindir. Allah Yolu’nda öldürülenler ise Kesin olarak onların Çalışmaları’nı boşa çıkarmaz.

047.05- Onları hidayete erdirecek ve onların durumlarını düzeltecektir,

047.06- Ve Onlar’ı kendilerine Tarif ettiği/tanıttığı Bahçe'ye sokacaktır.

047.07- Ey İnananlar! Eğer Siz Allah'a yardım ederseniz O da Size yardım eder ve Sizin Ayaklarınız’ı sağlamlaştırır.

047.08- İnkar edenler ise Yüzükoyun-düşüş Onların olsun. Onların Çalışmaları’nı giderip boşa çıkarmıştır.

047.09- İşte böyle. Çünkü Onlar Allah'ın indirdiğini kerih gördüler, bundan dolayı O da Onların Çalışmaları’nı boşa çıkardı.

047.10- Onlar Arz’da gezip dolaşmıyorlar mı ki kendilerinden Öncekiler’in nasıl bir Son’a uğradıklarını görsünler. Allah Onlar’ı yerle bir etti. O Kafirler içinde bunun bir benzeri vardır.

047.11- İşte böyle. Çünkü Allah İnananlar’ın Welisi’dir. Kafirler’in ise, Onların Weli’si yok’tur.

 

II   Muhalifler kırılacaklar 12-19       

 

047.12- Elbette Allah İnanan ve Salih Çalışmalar’da bulunanlar’ı altından Nehirler akan Bahçeler'e sokar. İnkar edenler ise metalanırlar ve Hayvanlar’ın Yemesi gibi yerler. Ateş Onlar için bir Konaklama Yeri’dir.

047.13- Seni sürüp çıkaran Memleketi’nden Quwwet bakımından daha Üstün Nice Memleketler vardır ki Biz Onlar’ı yıkıma uğrattık da kendileri için bir Yardımcı yoktu.

047.14- Şimdi Rabb'inden Apaçık bir Belge üzerinde bulunan kimse Kötü Eylem’i kendisine Süslü ve Çekiçi gösterilmiş ve kendi Hewâları’na uyan Kimseler gibi midir?

 

047.15- Taqwa Sahipleri’ne Wadedilen Bahçe'nin Misali: İçinde Bozulmayan-su’dan Irmaklar, Tadı değişmeyen Süt’ten Irmaklar, içenler için Lezzet veren Şarap’tan Irkaklar ve Süzme Bal’dan Irmaklar vardır. Onda onlar için     Meyveler’in her türlüsünden ve Rabb'lerinden bir Mağfiret de vardır. Hiç Ateş'in içinde Ebedî olarak kalan ve Bağırsakları’nı parça parça koparan Kaynar Su’dan içirilen Kişi gibi olur mu?

047.16- Onlardan kimi gelip Seni dinler, nitekim yanından çıkıp gittikleri zaman kendilerine İlim verilenler’e derler ki: O biraz önce ne söyledi. İşte Onlar Allah Onlar’ın Qalpleri’ni damgalamıştır ve Onlar kendi Hewâları’na uymuşlardır.

047.17- Hidayet’i bulmuş olanlar’a gelince Onlar’ın Hidayetleri’ni artırmış ve Onlar’a Taqwaları’nı vermiştir.

047.18- Artık Onlar Saati’n kendilerine Apansız gelmesinden başkasını mı gözlüyorlar . İşte onun İşaretler’i gelmiştir. Fakat kendilerine geldikten sonra Öğüt alıp düşünmeleri Onlara neyi sağlar.

047.19- Şu halde bil, gerçek şu ki Allah'tan başka İlâh yok’tur. Hem kendi Günah’ın hem Mü'minler ve Mü’mineler için mağfiret dile. Allah Sizin dönüp dolaşacağınız yeri de bilir, Konaklama Yerinizi de.

 

III  Qalbler’i Zayıf olanlar 20-28       

 

047.20- İnananlar derler ki: "Bir Sure indirilmeli değil miydi? Fakat içinde Qıtal Zikri geçen Muhkem bir Sure indirildiği zaman Qalpleri’nde Hastalık bulunanların üzerine Ölüm Baygınlığı çökmüş olanlar’ın Baygınlığı gibi Sana baktıklarını gördün. Bu da Onlar için daha Ewla’dır.

047.21- İtaat ve Ma’ruf Sözü. Fakat İş Kesinlik ve Qararlılık gerektirdiği zaman şayet onlar Allah'a Sadaqat  gösterselerdi elbette Onlar için daha Hayırlı olurdu.

047.22- Demek İş-başına gelip Yönetim’i ele alırsanız hemen Arz’da fesad çıkaracak ve Aqrabalık Bağlarınız’ı koparıp atacaksınız öğle mi?

047.23- İşte bunlar, Allah Onlar’ı lanetlemiş, böylece sağırlaştırmış ve Basiretleri’ni de köretmiştir.

047.24- Öyle olmasaydı Qur'ân'ı iyiden iyiye düşünmezler miydi? Yoksa bir takım Qalpler üzerinde Kilitler mi vurulmuş.

047.25- Elbette kendilerine Hidayet açıkca belli olduktan sonra gerisin geri İrtidad edenleri Şeytân kışkırtmış ve Uzun Emeller’e kaptırmıştır.

047.26- İşte böyle. Çünkü gerçekten Onlar Allah'ın indirdiğini Çirkin karşılayanlar’a dediler ki Size bazı İşler de itaat edeceğiz. Oysa Allah Onların Sakladıklarını  biliyor.

047.27- Öyleyse Melekler Onların Yüzleri’ne ve arkalarına vura vura Canları’nı aldıkları zaman nasıl olacak  

047.28- İşte böyle çünkü gerçekten Onlar Allah'ı gazablandıran Şey’e uydular ve O'nu Razı edecek Şeyler’i Çirkin karşıladılar. Bundan dolayı Onların Çalışmaları’nı boşa çıkardı.

 

IV   Münafıqlar 29-38         

 

047.29- Yoksa Qalpleri’nde Hastalık bulunanlar kendi Kinleri’ni Allah'ın hiç çıkarmayacağını mı sandılar?

047.30- Eğer Biz dilersek Sana Onları elbette gösteririz. Böylece Sen Onları Simalar’ından tanımış olursun. Andolsun Sen Onları Sözleri’nin Anlatım Biçimi’nden de tanırsın. Allah Amelleriniz’i bilir.

047.31- Andolsun Biz Siz’den Mücahid olanlar’la Sabredenler’i bilinceye kadar Sizi deneyeceğiz ve Haberleriniz’i de sınayacağız.

047.32- Elbette İnkar edenler Allah'ın Yolu’ndan alıkoyanlar ve kendilerine Hidayet açıkca belli olduktan sonra  Elçi'ye karşı gelip Zorluk çıkaranlar Kesin olarak Allah'a Hiçbir Şey’de Zarar veremezler, Onların Eylemleri’ni boşa çıkaracaktır.

047.33- Ey İnananlar! Allah’a itaat edin , Elçi'ye itaat edin ve kendi Eylemleri’ni geçersiz kılmayın.

047.34- Elbette İnkar edenler Allah'ın Yolu’ndan alıkoyanlar ve kendileri Kafirler iken ölenler, işte Allah Onlar’a Kesinlikle mağfiret etmeyecektir.

047.35- Öyleyse Siz Üstün iken Barış’a çağırmak suretiyle Gevşeklik göstermeyin. Allah Sizin’le bareberdir. O Sizin Amelleri’nizi asla eksiltmez.

047.36- Gerçekten Dünya Hayatı ancak bir Oyun ve bir Oyalanma’dır. Eğer inanırsanız ve sakınırsanız O Size Ecirleriniz’i verir ve Mallarınız’ı da istemez.

047.37- Eğer Siz’den Onları isteyip Sizi Çıplak bırakacak olursa Cimrilik ederseniz ve Sizin Kinleriniz’i de ortaya çıkarmış olur.

047.38- İşte Sizler böylesiniz. Allah Yolu’nda infaq etmeye çağrılıyorsunuz buna rağmen Siz’den kimi Cimrilik etmektedir. Kim Cimrilik ederse artık O ancak kendi Nefsi’ne Cimrilik etmektedir. Allah ise Gani'dir. Fakir olanlar ise sizler’siniz. Eğer Siz yüz çevirecek olursanız Siz’den başka bir Qawm’i getirip değiştirir sonra Onlar Sizin benzerleriniz de olmazlar.

 


 

 

   Mekkî   Sureler

  Medenî   Sureler  

Qur'anu'l Hakîm (Qur'ane'n A'rabiyyen)

 

001 Fatiha

031 Luqman

061 Saf

091 Şems

002 Baqara

032 Secde

062 Cum'a

092 Leyl

003 Ali İmran

033 Ahzab

063 Münafiqun

093 Duha

004 Nisa

034 Sebe

064 Tegabun

094 İnşirah

005 Maide

035 Fatır

065 Talaq

095 Tin

006 En'am

036 YaSin

066 Tahrim

096 Alaq

007 A'raf

037 Saffat

067 Mülk

097 Qadr

008 Enfal

038 Sad

068 Qalem

098 Beyyine

009 Tewbe

039 Zümer

069 Haqqa

099 Zilzal

010 Yunus

040 Mü'min

070 Mearic

100 Adiyat

011 Hud

041 Fussilet

071 Nuh

101 Qaria

012 Yusuf

042 Şura

072 Cin

102 Tekasur

013 Ra'd

043 Zuhruf

073 Müzzemmil

103 Asr

014 İbrahim

044 Duhan

074 Müddessir

104 Hümeze

015 Hicr

045 Casiye

075 Qıyame

105 Fil

016 Nahl

046 Ahqaf

076 İnsan

106 Qureyş

017 İsra

047 Qıtal

077 Mürselat

107 Maun

018 Kehf

048 Fetih

078 Nebe

108 Kewser

019 Meryem

049 Hucurat

079 Naziat

109 Kafirun

020 TaHa

050 Qaf

080 Abese

111 Leheb

021 Enbiya

051 Zariat

081 Tekwir

111 Nasr

022 Hacc

052 Tur

082 İnfitar

112 İhlas

023 Mü'minun

053 Necm

083 Mutaffifin

113 Felaq

024 Nur

054 Qamer

084 İnşiqaq

114 Nas

025 Furqan

055 Rahman

085 Buruc

 

026 Şuara

056 Waqıa

086 Tarıq

 

027 Neml

057 Hadid

087 A'la

 

028 Qasas

058 Mücadile

088 Gaşiye

 

029 Ankebut

059 Haşr

089 Fecr

 

030 Rum

060 Mümtehine

090 Beled