Mekkî Wahy

610-622

 


033.075/el-QIYâME

Esirgeyen Bağışlayan Allah'ın adıyla

 

I              Kıyametin Hakikati: 1-30

 

075.01-      Qıy+amet Günü'ne ( o kadar kesin ki) Qasem etmiyorum.

075.02-      Hayır, Kendini kınayan’a Qasem etmiyorum.

 

075.03-      İnsan,  Kemikleri’ni bizim kesinlikle bir araya getiremeyeceğimizi mi sanıyor?

075.04-      Evet, onun Parmak-Uçları’nı bile düzenlemeye Güçyetiren'leriz.

075.05-      Ancak İnsan, önündeki (hayatı) ni de Fucur’la sürdürmek ister.

075.06-      "Qıyâmet Günü ne zaman?" diye sorar.

 

075.07-      Ama Göz kamaşıp kaydığı,

075.08-      Ay’ın karardığı,

075.09-      Güneş ve Ay birleştirildiği zaman;

075.10-      İnsan o Gün der: "Kaçış nereye?"

075.11-      Hayır, (bugün) Sığınacak herhangi bir Yer yok.

075.12-      O Gün Müstaqar yalnız Rabbi'nin katıdır.

075.13-      İnsan’a o Gün önceden Taqdim ettikleri ve ( yapmayıp) erteledikleri Şeyler’le Haber verilir.

 

075.14-      Hayır, İnsan kendine karşı bir Basiret’tir,

075.15-      Kendi Mazeretleri’ni ortaya atsa bile.

 

               Rasûl'un Qur'’an'ı Ezberleme Çabası

 

075.16-      Acele’yle Dil’ini  hareket-ettirme

075.17-      Elbette O' ( Okuduğu) nu Toplamak ve  Okutmak Bize ait’tir.

075.18-      O halde Biz Onu okuduğumuz zaman, Sen de Onun Okunuşu’nu izle.

075.19-      Sonra elbette  O'nu açıklamak Bize aittir.

 

               Ahiret

 

075.20-      Hayır, siz Çabuk geçen’i  seviyorsunuz.

075.21-      Ve Ahiret’i bırakıyorsunuz.

075.22-      O Gün Yüzler Işıl ışıl parlar.

075.23-      Rabb'lerine bakar.

075.24-      O Gün, öyle Yüzler vardır ki kararmıştır.

075.25-      Kendisine, Beli büken işler’in yapılacağını anlamaktadır.

075.26-      Hayır, Can Köprücük Kemiği’ne dayandığı zaman,

075.27-      "Son Müdahale’yi kim yapacak?" denir.

075.28-      Artık  gerçekten, kendisi de bir Ayrılık olduğunu kavramıştır.

075.29-      Ayaklar da birbirine dolaştığında,

075.30-      O Gün Sevk, yalnızca Rabb'inedir.

 

II             Ölüler Dirilecek: 31-40

 

075.31-      Fakat O ne doğrulamış ne de salat  etmişti.

075.32-      Ancak  yalanlamış ve yüzçevirmişti.

075.33-      Sonra da Çalım yaparak yakınlarına gitmişti.

075.34-      Sen buna layıksın, dahasına da layık’sın.

075.35-      Evet buna layıksın, dahasına da layık’sın.

 

075.36-      İnsan kendi başına bırakılacağını mı sanıyor?

075.37-      Kendisi dökülen Meni’den bir Damla su değil miydi?

075.38-      Sonra bir Alaq oldu, derken yarattı ve bir Düzen’e soktu.

075.39-      Böylece Ondan Erkek ve Dişi olmak üzere iki Çift kıldı.

075.40-      Ölüler’i diriltmeye Güçyetiren değil midir?

 


 


Mekkî   Sureler  

Medenî   Sureler  

Qur'anu'l Hakîm (Qur'ane'n A'rabiyyen)

 

001 Fatiha

031 Luqman

061 Saf

091 Şems

002 Baqara

032 Secde

062 Cum'a

092 Leyl

003 Ali İmran

033 Ahzab

063 Münafiqun

093 Duha

004 Nisa

034 Sebe

064 Tegabun

094 İnşirah

005 Maide

035 Fatır

065 Talaq

095 Tin

006 En'am

036 YaSin

066 Tahrim

096 Alaq

007 A'raf

037 Saffat

067 Mülk

097 Qadr

008 Enfal

038 Sad

068 Qalem

098 Beyyine

009 Tewbe

039 Zümer

069 Haqqa

099 Zilzal

010 Yunus

040 Mü'min

070 Mearic

100 Adiyat

011 Hud

041 Fussilet

071 Nuh

101 Qaria

012 Yusuf

042 Şura

072 Cin

102 Tekasur

013 Ra'd

043 Zuhruf

073 Müzzemmil

103 Asr

014 İbrahim

044 Duhan

074 Müddessir

104 Hümeze

015 Hicr

045 Casiye

075 Qıyame

105 Fil

016 Nahl

046 Ahqaf

076 İnsan

106 Qureyş

017 İsra

047 Qıtal

077 Mürselat

107 Maun

018 Kehf

048 Fetih

078 Nebe

108 Kewser

019 Meryem

049 Hucurat

079 Naziat

109 Kafirun

020 TaHa

050 Qaf

080 Abese

111 Leheb

021 Enbiya

051 Zariat

081 Tekwir

111 Nasr

022 Hacc

052 Tur

082 İnfitar

112 İhlas

023 Mü'minun

053 Necm

083 Mutaffifin

113 Felaq

024 Nur

054 Qamer

084 İnşiqaq

114 Nas

025 Furqan

055 Rahman

085 Buruc

 

026 Şuara

056 Waqıa

086 Tarıq

 

027 Neml

057 Hadid

087 A'la

 

028 Qasas

058 Mücadile

088 Gaşiye

 

029 Ankebut

059 Haşr

089 Fecr

 

030 Rum

060 Mümtehine

090 Beled