Mekkî Wahy

610-622

 

 

058.013./er-RA'D

Esirgeyen Bağışlayan Allah'ın adıyla

 

I           Tabiat’taki Deliller :1-9

 

013.01-      Elif Lam Mim Ra  Bunlar Kitab'ın Ayetleri’dir. Ve Sana Rabb'inden indirilen Haq’tır. Ancak İnsanlar’ın çoğu inanmazlar     

013.02-      Allah O dur ki, Gökler’i Dayanak olmaksızın yükseltti; onları görmektesiniz. Sonra Arş’a istiwa etti  ve Güneş ile Ay’a boyun eğdirdi, Her biri Ad’ı konulmuş bir Süre’ye kadar akıp gitmektedir. Her İş’i evirip düzenler, Ayetler’i birer birer açıklar. Umulur ki Rabb'inize kavuşacağınıza Kesin Bilgi’yle inanırsınız.

013.03-      Ve O Yer’i yayıp-uzatan, onda sarsılmaz Dağlar ve Irmaklar kılan’dır. Orada Ürünler’in Herbiri’nden İkişer Çift  yaratmıştır, Gece’yi Gündüz’e bürümektedir. Elbette bunlarda düşünen bir Topluluk için gerçekten İbretler vardır.

013.044-    Yeryüzü’nde birbirine Yakın Komşu Kıtalar vardır. Üzüm Bağları, Ekinler, Çatallı ve Çatalsız Hurmalıklar da var’dır ki bunlar aynı Su ile sulanmaktadırlar. Onları Yiyimler’inde bazısını bazısına üstün kıldık.  Elbette bunlarda aqleden bir Toluluk için gerçekten Ayetler var’dır.

013.05-      Eğer şaşırıyorsan asıl Şaşkınlık Konusu Onlar’ın şöyle demeleridir: "Biz Toprak iken mi gerçekten Biz yeniden mi yaratılacağız. " İşte Onlar Rabb'lerine karşı küfredenler  Boyunları’na Halkalar geçirilenlerdir. İşte Onlar içinde Ebedi kalacakları Ateş'in Arkadaşları olanlar’dır.

013.06-      Onlar İyilik’ten önce Kötülüğü çabuklaştırmak istiyorlar. Oysaki Onlar’dan önce nice Örnekler gelip geçti. Ve Elbette Senin Rabb'in Zulümleri’ne Karşılık İnsanlar için Bağışlama Sahibi’dir. Ve Elbette Senin Rabb'in Sonuçlandırması Şiddetli olan’dır.

 

013.07-      Küfredenler derler ki : "Ona Rabb'inden bir Ayet indirilseydi ya" Sen yalnızca bir Uyarıcı'sın ve Her Topluluk için bir Hidayetci'sin.

013.08-      Allah Her Dişi’nin neyi yüklendiğini ve Rahimler’in neyi eksiltip neyi eklediğini bilir. O'nun katında Herşey bir Miktar iledir.

 

II          Azap Talebi :10-19

 

013.09-      O Gayb’ı da, Müşahede edilen’i de Bilen’dir. Büyük'tür, Yüce'dir.

013.10-      Siz’den Söz’ü saklayan da, O’nu Açığa vuran da, Geceleyin gizlenen de ve Gündüzün ortalıkda gezinen’i de bir’dir.

013.11-      O’nun önünden ve arkasından izleyenler’i vardır. O’nu Allah’ın Emri ile gözetip korumaktadırlar.

Gerçekten Allah kendi Nefisleri’nde olanlar’ı değiştirip bozuncaya kadar bir Toplulukta olan’ı başkalaştırmaz. Allah bir Topluluğa Kötülük diledi mi artık O’nu geri çevirmeye hiç bir İmkan yoktur. Onlar için O’ndan başka bir Weli yoktur.

013.12-      O Size Şimşeği Korku ve Umut olarak gösteren Ağırlaşmış Bulutlar’ı ortaya çıkarandır.

013.13-      Gökgürültüsü O’nu Hamd ile Melekler de O’na olan Korkuları’ndan Tesbih ederler. O Yıldırımlar’ı gönderip bununla dilediğini çarpar. Onlar ise Allah  konusunda çekişip tartışarlar. O Qudret’i Pek Çetin olan’dır.

013.14-      Haqq olan Çağrı yalnızca O’na olandır. Onlar’ın Allah'tan başka çağırdıkları ise Onlar’a hiçbir şeyle cewap vermezler Yalnızca Ağzına ulaşsın diye iki Avucu’nu Su’ya uzatan’ın durumu gibi. Küfredenler’in  Duası Şaşkınlık içinde olmaktan başkası değildir.

013.15-      Gökler’de ve Yer’de ne varsa isteyerek istemeyerek de olsa Allah'a secde ederler. Sabah Akşam onların Gölgeleri de.

 

013.16-      De ki: Gökler’in ve Yer’in Rabb'i kimdir? De ki: "Allah'tır. De ki: "Öyleyse O'nu bırakıp kendilerine bile ne Yarar ve ne de Zarar sağlamaya güç yetiremeyen bir takım Weliler mi edindiniz?"

De ki: "Hiç Görmeyen’le Gören bir olur mu? Veya Karanlık’la Işık bir olabilir mi? Yoksa Allah'a onun Yaratması gibi yaratan Ortaklar buldular da, bu Yaratma, kendilerince birbirine mi benzeşti? 

De ki: "Allah Herşey’in Yaratıcısı’dır ve O Tek'tir, Kahredici-olan'dır.

013.17-      Gök’ten bir Su indirdi de kendi miktarlarınca Sel oldu. Sel de yukarı vuran bir Köpük yüklendi . Bir Süs veya bir Meta sağlamak için Ateş’te üzerine yakıp erittikleri Şeyler’den de bunun gibi bir Köpük var’dır. İşte Allah Haqq ile Batıl’a böyle Örnekler veriyor. Köpüğe gelince o  Dere boyunca gider.  İnsanlar’a yarar sağlayacak Şey ise Yer’de kalır. İşte Allah böyle Örnekler vermektedir.

013.18-      Rabb'lerine İcabet edenler’e daha Güzel’i vardır. O'na ibadet etmeyenler ise Yerdekiler’in Tümü ve bununla birlikte bir katını daha Kurtuluş Fidye’si olarak verirlerdi. Sorgulama’nın en Kötüsü onlar İçin’dir. Onlar’ın Barınma Yerleri Cehennem'dir. Ne Kötü bir Yatak’tır o.

 

013.19-      Peki, Sana Rabb'inden indirilen’in Haqq olduğunu Bilen kişi, o Görmeyen gibi midir? Ancak Ulu’l-Elbâb öğüt alıp düşünürler.

 

III            Cezalandırma Kanunu :20-27

 

013.20-      Onlar Allah'ın Ahdi’ni yerine getirirler ve  ve verdikleri Söz’ü bozmazlar.

013.21-      Ve Onlar Allah'ın ulaştırılmasını emrettiği Şey’i ulaştırırlar, Rabb'lerinden içleri Saygı ile titrer ve Sorgulama’nın Kötü olanından korkarlar.

013.22-      Ve Onlar Rabb'lerinin Yüzü’nü isteyerek Sabredenler, Salat’ı kılarlar, kendilerine Rızıq olarak verdiklerimizden Gizli olarak infaq ederler ve Kötülüğü İyilik’!e savarlar. İşte Onlar, bu Yurd’un Sonucu Onlar içindir.

013.23-      Onlar, Adn Bahçeleri’ne girerler. Babala’ı’ndan, Eşleri’nden ve Soyları’ndan Salih Davranışlar’da bulunanlar da. Melekler Onlar’a " Her bir Kapı’dan girin." (derler)

013.24-      "Sabrettiğinize karşılık Selam size. Yurd’un Sonu ne güzel."

 

013.25-      Allah'a verdikleri Söz’ü, sonu Kesin olarak onayladıktan sonra bozanlar, Allah'ın Ulaştırılmasını emrettiği Şey’i kesip koparanlar ve Arz’da fesat çıkaranlar, işte Onlar, Lanet içindedir ve Yurd’un Kötü olanı da Onlar içindir.

013.26-      Allah dilediğinize Rızq’ı genişletir ve daraltır da. Onlar ise Dünya Hayatı’na sevindiler. Oysaki Dünya Hayatı, Ahiret’te bir Meta’dan başkası değildir.

013.27-      Küfredenler: "O'na Rabb'inden bir Ayet indirilseydi ya" derler. De ki: "Elbette Allah, dilediğini saptırır, kendisine katıksızca Yönelen’i de Dosdoğru Yol’a yöneltir."

 

IV           Qur'an'ın Mucizeleri :28-32

 

013.28-      Bunlar, İnananlar ve Qalpler’i Allah'ın Zikri’yle tatmin olanlardır. Haberiniz olsun, Qalbler yalnızca Allah'ın Zikri’yle  tatmin bulur.

013.29-      İnanan ve Salih Çalışmalar’da bulunanlar, ne Mutlu onlara. Varılacak Yer’in Güzel olanı (onlara).

 

013.30-      Böylece Biz Seni, kendisinden önce Nice Ümmetler gelip geçmiş olan bir Ümmet’le gönderdik, Sana wahyettiklerimizi Onlar’a okursun diye. Oysa Onlar Rahman'ı tanımazlık etmektedirler. De ki : "Bu, benim Rabb'imdir, O'ndan başka İlah yoktur, Ben O'na tewekkül ettim ve Son Dönüş O'nadır."

013.31-      Eğer bir Qur'an, O’nunla Dağlar  yürütülseydi, Yer Parçalar’a ayrılsaydı veya O’nunla Ölüler konuşturulsaydı.  Hayır, Emr’in Tümü Allah'ındır. İman edenler hala anlamadılar mı ki, eğer Allah dilemiş olsaydı, İnsanlar’ın Tümü’nü hidayet’e erdirirdi. Küfredenler, Allah'ın Wadi gelinceye kadar, yaptıkları dolasıyısıyla ya başlarına Çetin bir Bela çatacak veya Yurtları’nın Yakınına inecek. Elbette Allah, verdiği Söz’den dönmez.

013.32-      Andolsun, Sen’den önceki Elçiler’le de Alay edildi, bunun üzerine Ben de o Küfredenler’e bir süre tanıdım, sonra Onlar’ı yakalayıverdim. İşte nasıldı o Sonuçlandırma?

 

V          Muhalefet’in Yok olması :33-38

 

013.33-      Her Nefs’in bütün kazandıkları üzerinde Gözetici olan’a mı? Onlar Allah'a Ortaklar koştular. De ki: "Bunları adlandırın. Yoksa biz Arz’da bilmeyeceği bir Şey’i O'na Haber mi veriyorsunuz? Ya da, Söz’den Dış yüzü Çekici olanı mı? Hayır, Küfredenler’e kendi Hileli Düzenler’i Süslü-çekici gösterilmiştir ve Onlar Yol’dan alıkonmuşlardır. Allah kimi saptırırsa, artık onun için Hiçbir Yol Gösterici yok’tur.

013.34-      Dünya Hayatı’nda Onlar için bir Azab vardır, Ahiret'in Azab’ı ise daha Zorlu’dur. Onlar’ı Allah'tan (kurtaracak) Hiçbir Kurtarıcı da yok’tur.

013.35-      Taqwa Sahipleri’ne wadedilen Bahçe, O’nun  altından Nehirler akar, Yemişler’i ve Gölgelikler’i Sürekli’dir.  Bu Sakınmaları Sonucu’dur, Küfredenler’in Sonu ise Ateş'tir.

013.36-      Kendilerine  Kitap verdiklerimiz Sana indirilen dolayısıyla sevinirler,  fakat Bölükler’den, onun bazısını İnkar edenler vardır.  De ki: "Ben, yalnızca Allah'a kulluk etmek ve O'na Ortak koşmamakla emrolundum. Ben yalnızca O'na dua ederim, ve Son Dönüş’üm O'nadır."

013.37-      İşte böylece Biz O'nu A’rabî bir Hüküm olarak indirdik. Andolsun, Sana gelen bu İlim’den sonra, onların Hewaları’na uyacak olursan, Senin için Allah'tan ne bir Yardımcı ne de bir Koruyucu var’dır.

013.38-      Andolsun Sen’den önce de Biz Elçiler gönderdik, Onlar’a Eşler ve Çocuklar verdik. Allah'ın İzni olmaksızın bir Elçi'ye bir Ayet’i getirmek olacak İş değildi. Her Ecel için bir Kitap var’dır.

 

VI           Haqiqat’in İlerlemesi: 39-44

 

013.39-      Allah dilediğini ortadan kaldırır ve bırakır, Kitab’ın Anası O'nun katındadır.

013.40-      Onlar’a Waadettiklerimizden bir kısmını Sana göstersek de, Senin Hayatı’na Son versek de, Sana düşen yalnızca Tebliğ’dir ve Sorgulama da Bize aittir.

013.41-      Onlar görmüyorlar mı ki, gerçekten Biz Arz’a geliyor ve O’nu çevresinden eksiltiyoruz. Allah hüküm verir. O'nun Hükmü’nün peşine düşecek de yok’tur. Ve O, Hesab’ı pek çabuk-gören’dir.

013.42-      Onlar’dan öncekiler de mekrettiler, fakat Düzen Kuruculuğu’n Tümü Allah'a aittir. Her bir Nefs’in ne kazandığını O bilir. Bu Yurd’un Sonu kimindir, Küfredenler pek yakında bileceklerdir.

013.43-      O Küfredenler şöyle derler: "Sen Gönderilmiş değilsin." De ki:" Benimle Sizin aranızda Şahid olarak Allah yeter ve yanlarında Kitab’ın İlm’i bulunanlar da."

 

 

Mekkî   Sureler  

Medenî   Sureler  

Qur'anu'l Hakîm (Qur'ane'n A'rabiyyen)

 

001 Fatiha

031 Luqman

061 Saf

091 Şems

002 Baqara

032 Secde

062 Cum'a

092 Leyl

003 Ali İmran

033 Ahzab

063 Münafiqun

093 Duha

004 Nisa

034 Sebe

064 Tegabun

094 İnşirah

005 Maide

035 Fatır

065 Talaq

095 Tin

006 En'am

036 YaSin

066 Tahrim

096 Alaq

007 A'raf

037 Saffat

067 Mülk

097 Qadr

008 Enfal

038 Sad

068 Qalem

098 Beyyine

009 Tewbe

039 Zümer

069 Haqqa

099 Zilzal

010 Yunus

040 Mü'min

070 Mearic

100 Adiyat

011 Hud

041 Fussilet

071 Nuh

101 Qaria

012 Yusuf

042 Şura

072 Cin

102 Tekasur

013 Ra'd

043 Zuhruf

073 Müzzemmil

103 Asr

014 İbrahim

044 Duhan

074 Müddessir

104 Hümeze

015 Hicr

045 Casiye

075 Qıyame

105 Fil

016 Nahl

046 Ahqaf

076 İnsan

106 Qureyş

017 İsra

047 Qıtal

077 Mürselat

107 Maun

018 Kehf

048 Fetih

078 Nebe

108 Kewser

019 Meryem

049 Hucurat

079 Naziat

109 Kafirun

020 TaHa

050 Qaf

080 Abese

111 Leheb

021 Enbiya

051 Zariat

081 Tekwir

111 Nasr

022 Hacc

052 Tur

082 İnfitar

112 İhlas

023 Mü'minun

053 Necm

083 Mutaffifin

113 Felaq

024 Nur

054 Qamer

084 İnşiqaq

114 Nas

025 Furqan

055 Rahman

085 Buruc

 

026 Şuara

056 Waqıa

086 Tarıq

 

027 Neml

057 Hadid

087 A'la

 

028 Qasas

058 Mücadile

088 Gaşiye

 

029 Ankebut

059 Haşr

089 Fecr

 

030 Rum

060 Mümtehine

090 Beled