Mekkî Wahy

610-622 

013.055/er-RAHMAN

Esirgeyen Bağışlayan Allah'ın adıyla

 

I              1-25

               Rahmân'ın Yaratışı, Öğretişi ve Mizan

 

055.01-      Rahmân,

055.02-      Qur'ân'ı öğretti.

055.03-      İnsan’ı yarattı.

055.04-      Ona Beyan’ı öğretti.

055.05-      Güneş ve Ay bir Hesap iledir.

055.06-      Bitki ve Ağaç secde etmektedir.

055.07-      Semâ’yı  yükseltti ve Mizan’ı koydu.

055.08-      Sakın Mizan’da Haqqsızlık va Taşkınlık yapmayın.

055.09-      Tartı’yı Adâlet’le tutun ve Tartı’yı noksan yapmayın.

 

055.10-      Yer’e gelince, Onu da Varlıklar için alçalttı.

055.11-      Orada Meyveler ve Tomurcuklu Hurmalıklar var’dır.

055.12-      Yapraklı Taneler ve Güzel Kokulu Bitkiler.

055.13-      Öyleyse Rabb'inizin Hangi İyiliği’ni yalanlıyorsunuz?

 

055.14-      İnsan’ı, Pişmiş Kuru bir Çamur’dan yarattı.  

055.15-      Cinn'i de Dumansız bir Ateş’ten yarattı.

055.16-      Öyleyse Rabb'inizin Hangi İyiliği’ni yalanlıyorsunuz?

 

055.17-      O, İki Doğu’nun da Rabb'idir , İki Batı’nın da Rabb'idir.

055.18-      Öyleyse Rabb'inizin hangi İyiliği’ni yalanlıyorsunuz?

 

055.19-      Birbiriyle kavuşmak üzere İki Deniz’i salıverdi.

055.20-      İkisi arasında bir Engel var,  birbirlerinin Sınırları’nı geçmezler.

055.21-      Öyleyse Rabb'inizin hangi İyiliği’ni yalanlıyorsunuz?

 

055.22-      İkisinden de İnci ve Mercan çıkar,

055.23-      Öyleyse Rabb'inizin Hangi İyiliği’ni yalanlıyorsunuz?

 

055.24-      Deniz’de Koca Dağlar gibi yükselen Gemiler de  O'nundur.

055.25-      Öyleyse Rabb'inizin Hangi İyiliği’ni  yalanlıyorsunuz?

 

II             Sorumluluk’tan Kaçış Yok, Cehennem: 26-45

 

055.26-      Onun üzerindeki Herşey  Yokolucu’dur.

055.27-      Celal ve İkram Sahibi Rabb'inin Yüz’ü baqi kalacaktır.

055.28-      Öyleyse Rabb'inizin Hangi İyiliği’ni  yalanlıyorsunuz?

 

055.29-      Gökler’de ve Yer’de olan ne varsa O'ndan ister. O, Hergün bir İş’tedir.

055.30-      Öyleyse Rabb'inizin Hangi İyiliği’ni  yalanlıyorsunuz?

 

055.31-      Ey İki  (sorumlu) Ağırlık,  yakında  Sizin için de Vakit ayıracağız.

055.32-      Öyleyse Rabb'inizin Hangi İyiliği’ni  yalanlıyorsunuz?

 

055.33-      Ey Cin ve İnsan Toplulukları, eğer Gökler’in ve Yer’in Bucakları’ndan aşıp geçmeye Güç yetirebilirseniz, hemen aşıp geçin. Ancak bir Sulta olmaksızın aşamazsınız.

055.34-      Öyleyse Rabb'inizin Hangi İyiliği’ni yalanlıyorsunuz?

 

055.35-      İkisinin de üzerine Ateş’ten Yalın bir Alev ve Kıpkızıl bir Duman salıverir de kurtulup başaramazsınız.

055.36-      Öyleyse Rabb'inizin Hangi İyiliği’ni yalanlıyorsunuz?

 

055.37-      Sonra Gök yarılıp Yağ gibi erimiş, Kıpkırmızı bir Gül gibi  olduğu zaman,

055.38-      Öyleyse Rabb'inizin Hangi İyiliği’ni yalanlıyorsunuz?

 

055.39-      İşte o Gün, ne İnsan’a, ne de Cinn’e Günahı’ndan sorulmaz.

055.40-      Öyleyse Rabb'inizin Hangi İyiliği’ni  yalanlıyorsunuz?

 

055.41-      Suçlular, Simaları’ndan tanınır, Alınları’ndan ve Ayakları’ndan yakalanır.

055.42-      Öyleyse Rabb'inizin Hangi İyiliği’ni yalanlıyorsunuz?

  

055.43-      İşte bu, Suçlular’ın yalanlamakta oldukları Cehennem'dir.

055.44-      Onlar, kendisiyle Kaynar hale getirilmiş Su arasında dönüp dururlar.

055.45-      Öyleyse Rabb'inizin Hangi İyiliği’ni  yalanlıyorsunuz?

  

III            İyiler İçin Bahçeler: 46-78

 

055.46-      Rabb’in Makamı’ndan korkan kimse için  İki Bahçe  vardır.

055.47-      Öyleyse Rabb'inizin Hangi İyiliği’ni  yalanlıyorsunuz?

  

055.48-      Çeşitli İncelikler’e ve Güzellikler’e sahiptirler.

055.49-      Öyleyse Rabb'inizin Hangi İyiliği’ni yalanlıyorsunuz?

 

055.50-      İkisinde de akmakta olan İki Pınar vardır.

055.51-      Öyleyse Rabb'inizin Hangi İyiliği’ni yalanlıyorsunuz?

 

055.52-      İkisinde de Her Meyve’den İki Çift vardır.

055.53-      Öyleyse Rabb'inizin Hangi İyiliği’ni yalanlıyorsunuz?

 

055.54-      Astarlar’ı, Ağır işlenmiş Atlas’tan Yataklar üzerinde yaslanır/dayanırlar.  İki Bahçe'nin de Meyve Devşirme vakti’dir.

055.55-      Öyleyse Rabb'inizin Hangi İyiliği’ni yalanlıyorsunuz?

 

055.56-      Orada Bakışları’nı yalnızca Eşleri’ne çevirmiş Kadınlar vardır. Kendilerinden önce Onlara ne  İnsan, ne de bir Cin dokunmuştur.

055.57-      Öyleyse Rabb'inizin Hangi İyiliği’ni yalanlıyorsunuz?

 

055.58-      Sanki O (kadı)nlar Yakut ve Mercan..

055.59-      Öyleyse Rabb'inizin Hangi İyiliği’ni yalanlıyorsunuz?

 

055.60-      İhsan’ın Karşılığı İhsan’dan başka mıdır?

055.61-      Öyleyse Rabb'inizin Hangi İyiliği’ni yalanlıyorsunuz?

 

055.62-      Bu ikisinin ötesinde iki  Bahçe daha var.

055.63-      Öyleyse Rabb'inizin Hangi İyiliği’ni yalanlıyorsunuz?

 

055.64-      Alabildiğine Yemyeşil.

055.65-      Öyleyse Rabb'inizin Hangi İyiliği’ni yalanlıyorsunuz?

 

055.66-      İçlerinde durmadan Fışkıran İki Kaynak var.

055.67-      Öyleyse Rabb'inizin Hangi İyiliği’ni yalanlıyorsunuz?

 

055.68-      Meyveler, Eşsiz Hurma ve Eşsiz Nar var.

055.69-      Öyleyse Rabb'inizin Hangi İyiliği’ni yalanlıyorsunuz?

 

055.70-      Huyları Güzel, Yüzleri Güzel Eşler.

055.71-      Öyleyse Rabb'inizin hangi İyiliği’ni yalanlıyorsunuz?

 

055.72-      Otağlar içinde korunmuş Huriler.

055.73-      Öyleyse Rabb'inizin Hangi İyiliği’ni yalanlıyorsunuz?

 

055.74-      Bunlardan önce kendilerine ne İnsan, ne de bir Cin dokunmuştur.

055.75-      Öyleyse Rabb'inizin Hangi İyiliği’ni yalanlıyorsunuz?

  

055.76-      Yeşil Yastıklar’a ve Çarpıcı Döşekler’e yaslanırlar.

055.77-      Öyleyse Rabb'inizin Hangi İyiliği’ni yalanlıyorsunuz?

 

               Celal ve İkram Sahibi Yüce Rabb

 

055.78-      Celal ve İkram Sahibi olan Rabb'inin Adı ne Yüce'dir.

 


 

Mekkî   Sureler  

Medenî   Sureler  

Qur'anu'l Hakîm (Qur'ane'n A'rabiyyen)

 

001 Fatiha

031 Luqman

061 Saf

091 Şems

002 Baqara

032 Secde

062 Cum'a

092 Leyl

003 Ali İmran

033 Ahzab

063 Münafiqun

093 Duha

004 Nisa

034 Sebe

064 Tegabun

094 İnşirah

005 Maide

035 Fatır

065 Talaq

095 Tin

006 En'am

036 YaSin

066 Tahrim

096 Alaq

007 A'raf

037 Saffat

067 Mülk

097 Qadr

008 Enfal

038 Sad

068 Qalem

098 Beyyine

009 Tewbe

039 Zümer

069 Haqqa

099 Zilzal

010 Yunus

040 Mü'min

070 Mearic

100 Adiyat

011 Hud

041 Fussilet

071 Nuh

101 Qaria

012 Yusuf

042 Şura

072 Cin

102 Tekasur

013 Ra'd

043 Zuhruf

073 Müzzemmil

103 Asr

014 İbrahim

044 Duhan

074 Müddessir

104 Hümeze

015 Hicr

045 Casiye

075 Qıyame

105 Fil

016 Nahl

046 Ahqaf

076 İnsan

106 Qureyş

017 İsra

047 Qıtal

077 Mürselat

107 Maun

018 Kehf

048 Fetih

078 Nebe

108 Kewser

019 Meryem

049 Hucurat

079 Naziat

109 Kafirun

020 TaHa

050 Qaf

080 Abese

111 Leheb

021 Enbiya

051 Zariat

081 Tekwir

111 Nasr

022 Hacc

052 Tur

082 İnfitar

112 İhlas

023 Mü'minun

053 Necm

083 Mutaffifin

113 Felaq

024 Nur

054 Qamer

084 İnşiqaq

114 Nas

025 Furqan

055 Rahman

085 Buruc

 

026 Şuara

056 Waqıa

086 Tarıq

 

027 Neml

057 Hadid

087 A'la

 

028 Qasas

058 Mücadile

088 Gaşiye

 

029 Ankebut

059 Haşr

089 Fecr

 

030 Rum

060 Mümtehine

090 Beled