Medenî Wahiy

622-632


 

109.061/es-SAFF

Bismillahirrahmanirrahim

 

I    İslam’ın Zaferi 1-9      

 

061.01-Gökler’de ve Yer’de olanlar’ın Tümü Allah'ı tesbih etmiştir. O, Aziz'dir, Hakim'dir.

061.02-Ey İnananlar, yapamayacağınız Şey’i niçin şöylersiniz?

061.03-Yapamayacağınız Şey’i söylemeniz, Allah katında Gazab bakımından büyüdü.

061.04-Elbette Allah kendi Yolu’nda, sanki birbirlerine Kenetlenmiş bir Bina gibi Saf bağlayarak Çarpışanlar’ı sever.

061.05-Hani Mûsa, kendi Qawmi’ne demişti ki: "Ey Qawmim, gerçekten Benim Sizin için Allah'tan gönderilmiş bir Elçi olduğumu bildiğiniz halde, Niçin Bana eziyet ediyorsunuz?" İşte Onlar eğrilip sapınca Allah da Onlar’ın Qalpleri’ni saptırdı. Allah Fâsıq Qawmi Hidayet’e erdirmez.

061.06-Hani Meryemoğlu Îsa da: "Ey İsrâiloğulları, gerçekten Ben, Sizin için Allah'tan gönderilmiş bir Elçi'yim. Ben’den önceki Tewrat'ı Doğrulayıcı ve Ben’den sonra İsm’i Ahmed olan bir Elçi'yi de müjdeleyiciyim." demişti. Fakat O, Onlara Apaçık Belgeler’le gelince: "Bu, Apaçık bir Büyü’dür" dediler.

061.07-İslam'a çağrıldığı halde, Allah'a karşı Yalan düzenden daha Zalim kim’dir? Allah, Zalim Qawm’i Hidayet’e erdirmez.

061.08-Onlar, Allah'ın Nuru’nu Ağızları’yla söndürmek istiyorlar. Oysa Allah, kendi Nuru’nu tamamlayıcıdır, Kafirler hoş görmese de.

061.09-Elçileri’ni Hidayet’le  ve Haqq Din üzere gönderen O'dur. Öyle ki Onu Bütün Dinler’e karşı Üstün kılacaktır. Müşrikler hoş görmese de.

 

II   Müslümanlar Fedakar olmalı 10-14         

 

 

061.10-Ey İnananlar! Sizi Elîm bir Azab’dan kurtaracak bir Ticaret’i Size haber vereyim mi?

061.11-Allah'a ve O'nun Elçisi'ne inanırsanız, Mallarınız’la ve Canlarınız’la Allah Yolu’nda Cihad edersiniz. Bu Sizin için daha Hayırlı’dır, eğer bilirseniz.

061.12-O da Sizin Günahlarınız’ı bağışlar, Sizi içlerinden Nehirler akan Bahçeler'e ve oldukca Hoş olan Adn Bahçeleri'ndeki Konaklar’a yerleştirir. İşte Büyük Fewz budur.

061.13-Ve seveceğiniz dahası da var. Allah'tan Nusret ve Yakın bir Fetih. Mü'minler’i müjdele.

 

061.14-Ey İnananlar! Allah'ın Yardımcıları olun, Meryem oğlu Îsa'nın Hawâriler’e: "Allah'a Benim Yardımcılar’ım kimler’dir?" demesi gibi. Hawâriler de demişlerdi ki: " Allah'ın Yardımcıları Bizler’iz." Böylece İsrâiloğulları’ndan bir Topluluk inanmış, bir Topluluk da küfretmişti. Sonunda Biz de İnananlar’ı Düşmanlar’ına karşı destekledik, Onlar da Üstün geldiler.

 

   Mekkî   Sureler

  Medenî   Sureler  

Qur'anu'l Hakîm (Qur'ane'n A'rabiyyen)

 

001 Fatiha

031 Luqman

061 Saf

091 Şems

002 Baqara

032 Secde

062 Cum'a

092 Leyl

003 Ali İmran

033 Ahzab

063 Münafiqun

093 Duha

004 Nisa

034 Sebe

064 Tegabun

094 İnşirah

005 Maide

035 Fatır

065 Talaq

095 Tin

006 En'am

036 YaSin

066 Tahrim

096 Alaq

007 A'raf

037 Saffat

067 Mülk

097 Qadr

008 Enfal

038 Sad

068 Qalem

098 Beyyine

009 Tewbe

039 Zümer

069 Haqqa

099 Zilzal

010 Yunus

040 Mü'min

070 Mearic

100 Adiyat

011 Hud

041 Fussilet

071 Nuh

101 Qaria

012 Yusuf

042 Şura

072 Cin

102 Tekasur

013 Ra'd

043 Zuhruf

073 Müzzemmil

103 Asr

014 İbrahim

044 Duhan

074 Müddessir

104 Hümeze

015 Hicr

045 Casiye

075 Qıyame

105 Fil

016 Nahl

046 Ahqaf

076 İnsan

106 Qureyş

017 İsra

047 Qıtal

077 Mürselat

107 Maun

018 Kehf

048 Fetih

078 Nebe

108 Kewser

019 Meryem

049 Hucurat

079 Naziat

109 Kafirun

020 TaHa

050 Qaf

080 Abese

111 Leheb

021 Enbiya

051 Zariat

081 Tekwir

111 Nasr

022 Hacc

052 Tur

082 İnfitar

112 İhlas

023 Mü'minun

053 Necm

083 Mutaffifin

113 Felaq

024 Nur

054 Qamer

084 İnşiqaq

114 Nas

025 Furqan

055 Rahman

085 Buruc

 

026 Şuara

056 Waqıa

086 Tarıq

 

027 Neml

057 Hadid

087 A'la

 

028 Qasas

058 Mücadile

088 Gaşiye

 

029 Ankebut

059 Haşr

089 Fecr

 

030 Rum

060 Mümtehine

090 Beled