Medenî Wahiy

622-632


 

107.066/et-TAHRİM

Bismillahirrahmanirrahim

 

 

I    Peygamber’in Ailesi’yle ilişkileri 1-7        

 

066.01-Ey Nebi, Eşleri’nin Hoşnutluğu’nu isteyerek, Allah'ın Sana helal kıldıklarını niçin Haram kılıyorsun? Allah Gafur'dur, Rahim'dir.

066.02-Allah, Yeminleriniz’in Çözülmesini Size Farz kıldı. Allah Sizin Mewlanız’dır, O, Bilen'dir, Hakim'dir.

066.03-Hani, Nebi Eşler’-i’nden bazılarına Gizli bir Söz söylemişti. Derken     O (eşi) bunu haber verip Allah  da onu bunu açığa vurunca O da bir kısmını açıklamış bir kısmını vazgeçmişti. Sonunda Onu kendisi Haber verince (eşi) demişti ki: "Bunu Sana kim Haber verdi?" O da: " Bana Bilen, (herşeyden) haberdar olan  Haber verdi" demişti.

066.04-Eğer Sizler (Peygamberin iki eşi) Allah'a tewbe ederseniz (ne güzel) çünkü Qalpleriniz Eğrilik gösterdi. Yok eğer Ona karşı birbirinize Destekçi olmaya kalkışırsanız, artık Allah, Onun Mewlası’dır; Cibril de ve Mü'minler’in Salih olan(lar)ı da. Bunların   arkasından Melekler de Onun Destekçi’sidirler.

066.05-Belki Onun Rabbi, eğer O Sizi boşayacak olursa Ona Sizin yerinize Sizler’den daha Hayırlı Müslüman, Mü'min, Gönül’den İtaat eden, Tewbe eden, İbadet eden, Oruç tutan Dul ve Bakire Eşler verir.

066.06-Ey İnananlar, kendinizi ve Yakınlarınız’ı Ateş’ten koruyun ki onun Yakıtı İnsanlar ve Taşlar’dır; üzerinde oldukça Sert, Güçlü Melekler var’dır. Allah kendilerine neyi emretmişse Ona isyan etmezler ve emredildiklerini yerine getirirler.

066.07-Ey küfretmekte olanlar, Bugün Özür beyan etmeyin. Siz Ancak yaptıklarınızla cezalandırılıyorsunuz.

 

II   8-12      Mü'minler İlerleyecekler

 

066.08-Ey İnananlar, Allah’a Nasuh bir Tewbe ile tewbe edin. Olabilirki Allah Sizin Kötülükleriniz’i örter ve içinden Nehirler akan Bahçeler’e sokar. O Gün Allah Elçisi ve Onunla birlikte İnananlar’ı Küçük düşürmeyecektir. Nurlar’ı önlerinde ve Sağ yanlarında koşup parıldar. Derler ki: "Rabb'imiz Nurumuz’u tamamla, Bizi bağışla, Elbette Sen Herşey’e Güçyetiren'sin."

066.09-Ey Nebi, Kafirler’e ve Münafıklar’a karşı cihad et ve Onlara karşı, Sert ve Caydırıcı davran. Onların Barınma  Yeri Cehennem'dir. Ne Kötü bir Dönüş Yeri’dir O.

 

066.10-Allah Küfredenler’e Nûh'un Eşi’ni ve Lût'un Eşi’ni Örnek olarak verdi. İkisi de Kullarımız’dan Salih olan İki Kulumuz’un Nikahlar’ı altındaydı. Ancak Onlara İhanet ettiler. Şundan dolayı Onlara kendilerine Allah'tan gelen hiçbir Şey’le Yarar sağlamadılar. İkisine de: "Ateş'e diğer girenler’le birlikte girin" , denildi.

066.11-Allah, İnananlar’a da Fir'awn'un Karısı’nı Örnek olarak verdi. Hani demişti ki; "Rabb'im Bana kendi katında, Cennet’te bir Ev yap; Beni Fir'awn'dan ve Onun yaptıklarından kurtar ve Beni o Zalimler Topluluğu’ndan da kurtar."

066.12-İmrân'ın Kızı Meryem'i de. Ki O kendi Irz’ını korumuştu. Böylece Biz de Ona kendi Ruhumuz’dan üfledik. O da Rabb'inin Kelimeleri’ni ve Kitapları’nı tastik etti. O, Gönül’den bağlı Olanlar'dandı.

 


 

   Mekkî   Sureler

  Medenî   Sureler  

Qur'anu'l Hakîm (Qur'ane'n A'rabiyyen)

 

001 Fatiha

031 Luqman

061 Saf

091 Şems

002 Baqara

032 Secde

062 Cum'a

092 Leyl

003 Ali İmran

033 Ahzab

063 Münafiqun

093 Duha

004 Nisa

034 Sebe

064 Tegabun

094 İnşirah

005 Maide

035 Fatır

065 Talaq

095 Tin

006 En'am

036 YaSin

066 Tahrim

096 Alaq

007 A'raf

037 Saffat

067 Mülk

097 Qadr

008 Enfal

038 Sad

068 Qalem

098 Beyyine

009 Tewbe

039 Zümer

069 Haqqa

099 Zilzal

010 Yunus

040 Mü'min

070 Mearic

100 Adiyat

011 Hud

041 Fussilet

071 Nuh

101 Qaria

012 Yusuf

042 Şura

072 Cin

102 Tekasur

013 Ra'd

043 Zuhruf

073 Müzzemmil

103 Asr

014 İbrahim

044 Duhan

074 Müddessir

104 Hümeze

015 Hicr

045 Casiye

075 Qıyame

105 Fil

016 Nahl

046 Ahqaf

076 İnsan

106 Qureyş

017 İsra

047 Qıtal

077 Mürselat

107 Maun

018 Kehf

048 Fetih

078 Nebe

108 Kewser

019 Meryem

049 Hucurat

079 Naziat

109 Kafirun

020 TaHa

050 Qaf

080 Abese

111 Leheb

021 Enbiya

051 Zariat

081 Tekwir

111 Nasr

022 Hacc

052 Tur

082 İnfitar

112 İhlas

023 Mü'minun

053 Necm

083 Mutaffifin

113 Felaq

024 Nur

054 Qamer

084 İnşiqaq

114 Nas

025 Furqan

055 Rahman

085 Buruc

 

026 Şuara

056 Waqıa

086 Tarıq

 

027 Neml

057 Hadid

087 A'la

 

028 Qasas

058 Mücadile

088 Gaşiye

 

029 Ankebut

059 Haşr

089 Fecr

 

030 Rum

060 Mümtehine

090 Beled