Mekkî Wahy

610-622

 


                                                 

082.052/et-TUR

Esirgeyen Bağışlayan Allah'ın adıyla

                                                 

I           Mü'minler Muwaffak olacaklar :1-28

 

052.01-      Andolsun Tur'a,

052.02-      Ve satırlanmış Kitab'a,

052.03-      Yayımlanmış İnce Deri’de.

052.04-      Ve Ma'mur Ev'e,

052.05-      Yükseltilmiş Tavan’a,

052.06-      Kabarıp tutuşan Deniz’e,

052.07-      Elbette Senin Rabb'inin Azabı Kesinlikle wuku bulacaktır.

052.08-      O'nu uzaklaştırıp engelleyecek yok’tur.

052.09-      O Gün Gök sarsılıp çalkalanır.

052.10-      Ve Dağlar bir Yürüyüş’le yürür.

052.11-      İşte o Gün, way haline Yalanlayanlar’ın.

052.12-      Ki Onlar, daldıkları Saçma bir Uğraşı içinde oyalananlar’dır.

052.13-      Cehennem Ateş'ine Küçültücü bir Sürüklenme ile sürüklenecekleri Gün,

052.14-      "İşte Sizin yalanlamakta olduğunuz Ateş bu’dur."

052.15-      "Bu da bir Büyü mü, yoksa Siz mi görmüyorsunuz?"

052.16-      "Gidin Ona, artık ister sabredin, ister sabretmeyin, Sizin için bir’dir.  Siz ancak yaptıklarınızla cezalandırılıyorsunuz."

 

052.17-      Elbette Muttaqiler Bahçeler'de ve Ni’met’tedirler.

052.18-      Rabb'lerinin kendilerine verdikleriyle Sevinçli-Mutlu’durlar. Rabb'leri, kendilerini Cahim'in Azabı’ndan korumuştur.

052.19-      "Yaptıklarınızdan dolayı Afiyet’le yiyin ve için."

052.20-      Özenle dizilmiş Tahtlar üzerinde yaslanmışlardır. Ve Biz Onları İri Göz’lü Huriler’le eşleştirmişizdir.

052.21-      İnananlar ve Soylar’ı da kendilerini İman’da izleyenler; Biz Onların Soyları’nı da kendilerine katmışızdır. Onların Çalışmaları’ndan Hiçbirşey i eksiltmedik. Herkes kendi kazanmakta olduğunu Karşılık bir Rehin’dir.

052.22-      Onlara, istek duyup arzuladıkları Meyveler’den ve Et’ten bol bol verdik.

052.23-      Orada bir Kadeh kapışıp çekişirler ki, onda ne Boş bir Söz, ne de bir Günah’a sokma yok.

052.24-      Kendileri için Civanlar, etrafında dolaşırlar, sanki Sedefte Saklı İnci gibi Tertemiz, Pırıl pırıl.

052.25-      Kimi kimine dönüp sorarlar.

052.26-      Dediler ki: "Biz doğrusu daha önce Ailemiz içinde endişelenirdik."

052.27-      "Şimdi Allah lutfetti ve İlikler’e işleyen Kavurucu Azab’tan bizi korudu.

052.28-      "Elbette, Biz bundan önce O'na dua ederdik. Gerçekten O,  İyiliği Bol ve Rahim olan’dır."

 

II          Muhalifler Hüsran’a uğrayacaklar :29-49

 

052.29-      O halde Sen, öğüt ver. Çünkü Sen, Rabbi'nin Ni’met’iyle ne bir Kahin’sin ne de bir Mecnun.

052.30-      Yoksa Onlar: "Bir Şair’dir, Biz Ona zamanın Felaketler’ini gözlüyoruz" mu diyorlar?

052.31-      De ki: "Siz gözetleyip durun. Çünkü Ben de Sizinle birlikte gözetleyenler’denim."

052.32-      Yoksa bunu Onlara Saçma aqılları mı emrediyor? Yoksa kendileri Taşkın bir Qawim mi?

052.33-      Yoksa:" Onu, kendisi söyledi" mi diyorlar?

052.34-      O halde, eğer Sadıqlar iseler, O'nun benzeri bir Söz getirsinler.    

052.35-      Yoksa Onlar, hiçbir şey olmaksızın mı yaratıldılar? Yoksa Yaratıcılar kendileri mi?

052.36-      Yoksa Gökler’i ve Yeri Onlar mı yarattılar? Hayır, Onlar, Kesin bir Bilgi’yle inanmıyorlar.

052.37-      Yoksa Senin Rabb'inin Hazineleri Onların yanında mıdır?

Yoksa Üstün Güç Sahipleri kendileri mi dirler?

052.38-      Yoksa Onların bir Merdivenler’i mi var, Onunla dinliyorlar? Öyleyse, dinleyeni İspatlı bir Delil getirsin.

052.39-      Yoksa Kızlar O'nun da, Oğlanlar Sizin mi?

052.40-      Yoksa Sen Onlar’dan bir Ücret mi istiyorsun ki, Haqqsız bir Borç’tan dolayı Onlar, Ağır bir Yük altındadırlar?

052.41-      Yoksa Gayb Onların katında mıdır, böylece Onlar yazıyorlar.

052.42-      Yoksa Hileli bir Düzen mi kurmak istiyorlar? Fakat o küfredenler, kendileri Hileli Düzen’e düşücek olanlar’dır.

052.43-      Yoksa Onlar’ın, Allah'ın dışında başka İlahlar’ı mı var? Allah, Onların Şirk koşmakta olduklarından Yüce’dir.

052.44-      Eğer Gök’ten bir Parça’nın düşmekte olduğunu görseler bile: "Üstüste  bir Bulut" derler.

052.45-      Öyleyse Sen Onları kendisinde çarpılacakları kendi Günler’ine kavuşuncaya kadar bırak.

052.46-      O Gün, ne Düzenler’i kendilerine Herhangi bir Şey’le yarar sağlayacak, ne de kendileri Yardım görecekler.

052.47-      Elbette, zulmetmekte olanlar’a, bundan önce de Azab vardır, ancak  Onların çoğu bilmezler.

052.48-      Artık Sen, Rabb'inin Hükm’üne sabret. Çünkü gerçekten Sen, bizim Gözlerimiz’in önündesin. Ve Her Kalkışı’nda da Rabbi'ni Hamd ile tesbih et.

052.49-      Gece’nin bir Bölümü’nde ve Yıldızlar’ın Batışı’nın ardında da O'nu tesbih et.

 

 

 

Mekkî   Sureler  

Medenî   Sureler  

Qur'anu'l Hakîm (Qur'ane'n A'rabiyyen)

 

001 Fatiha

031 Luqman

061 Saf

091 Şems

002 Baqara

032 Secde

062 Cum'a

092 Leyl

003 Ali İmran

033 Ahzab

063 Münafiqun

093 Duha

004 Nisa

034 Sebe

064 Tegabun

094 İnşirah

005 Maide

035 Fatır

065 Talaq

095 Tin

006 En'am

036 YaSin

066 Tahrim

096 Alaq

007 A'raf

037 Saffat

067 Mülk

097 Qadr

008 Enfal

038 Sad

068 Qalem

098 Beyyine

009 Tewbe

039 Zümer

069 Haqqa

099 Zilzal

010 Yunus

040 Mü'min

070 Mearic

100 Adiyat

011 Hud

041 Fussilet

071 Nuh

101 Qaria

012 Yusuf

042 Şura

072 Cin

102 Tekasur

013 Ra'd

043 Zuhruf

073 Müzzemmil

103 Asr

014 İbrahim

044 Duhan

074 Müddessir

104 Hümeze

015 Hicr

045 Casiye

075 Qıyame

105 Fil

016 Nahl

046 Ahqaf

076 İnsan

106 Qureyş

017 İsra

047 Qıtal

077 Mürselat

107 Maun

018 Kehf

048 Fetih

078 Nebe

108 Kewser

019 Meryem

049 Hucurat

079 Naziat

109 Kafirun

020 TaHa

050 Qaf

080 Abese

111 Leheb

021 Enbiya

051 Zariat

081 Tekwir

111 Nasr

022 Hacc

052 Tur

082 İnfitar

112 İhlas

023 Mü'minun

053 Necm

083 Mutaffifin

113 Felaq

024 Nur

054 Qamer

084 İnşiqaq

114 Nas

025 Furqan

055 Rahman

085 Buruc

 

026 Şuara

056 Waqıa

086 Tarıq

 

027 Neml

057 Hadid

087 A'la

 

028 Qasas

058 Mücadile

088 Gaşiye

 

029 Ankebut

059 Haşr

089 Fecr

 

030 Rum

060 Mümtehine

090 Beled