Mekkî Wahy

610-622

 


049.056/el-WAQIA

Esirgeyen Bağışlayan Allah'ın adıyla

 

I              Üç Sınıf İnsan: 1-39

 

056.01-      Waqıa wuqu bulduğu zaman

056.02-      Onun Wuquu’nu yalanlayabilecek yoktur.

056.03-      O Aşağılatıcı, Yüceltici’dir.

056.04-      Yer, Şiddetli bir Sarsıntı’yla sarsıldığı,

056.05-      Ve Dağlar darmadağın olup ufalandığı,

056.06-      Derken toz duman halinde savrulduğu,

056.07-      Ve Sizler de Üç Sınıf olduğunuz zaman;

 

056.08-      İşte o Meymene Ashâbı, ne Ashâb-ı Meymene!

056.09-      Meş'eme Ashâbı, ne Meş'eme Ashâbı!

056.10-      Yarışıp öne geçenler de Öne geçmiş Öncüler’dir.

056.11-      İşte Onlar Muqarreb’dir.

056.12-      Ni’metler’le donatılmış Bahçeler'de

056.13-      Birçoğu Geçmişler’dendir.

056.14-      Birazı da Sonrakiler’den.

056.15-      İşlenmiş Tahtlar üzerindedirler.

056.16-      Üstlerinde Karşılıklı olarak yaslanmışlardır.

056.17-      Çevrelerinde Ölümsüzlüğe ulaşmış Gençler dolaşır.

056.18-      Kaynağı’ndan Testiler, İbrikler ve Kadehler,

056.19-      Ki bundan ne Başlar’ı ağrır ne de kendilerinden geçip Aqıllar’ı çelinir.

056.20-      Arzulayıp seçecekleri Meyveler,

056.21-      Canları’nın çektiği Kuşeti,

056.22-      Ve İri Gözlü Huriler,

056.23-      Sanki Saklı İnciler gibi.

056.24-      Yapmakta olduklarına Karşılık olmak üzere.

056.25-      Orada  ne Boş Söz işitirler, ne de Günah’a sokma.

056.26-      Yalnızca bir Söz: Selam, Selam.

056.27-      Yemin Ashâbı, ne Ashâb-ı Yemin!

056.28-      Yüklü Dallar’ı bükülmüş Kiraz,

056.29-      Üstüste dizili Meyveleri sarkmış Muz Ağaçları,

056.30-      Yayılıp uzanmış Gölgeler,

056.31-      Durmaksızın akan Su,

056.32-      Ve bir çok Meyveler arasında,

056.33-      Eksilmeyen, yasaklanmayan,

056.34-      Yüksekler’e kurulmuş Döşekler.

056.35-      Gerçek şu ki: Biz Onları yeni bir inşa ile inşa ettik

056.36-      Onları hep Bakireler kıldık.

056.37-      Eşleri’ne Sevgi ile Tutkun, hep Yaşıt,

056.38-      Yemin Ashabı olanlar için.

056.39-      Birçoğu Geçmişler’den.

056.40-      Bir çoğu da Sonrakiler’den.

 

II             Günahkarlar: 40-74

 

056.41-      Şimal Ashâbı, ne Şimal Ashâbı!

056.42-      Hücreler’e işleyen Kavurucu bir Sıcaklık ve Kaynar Su,

056.43-      Ve Kapkara Duman’dan olan bir Gölge içindedirler.

056.44-      Ki o, ne Serin’dir, ne de Kerim.

056.45-      Çünkü Onlar, bundan önce Varlıkla şımartılmış olanlar’dı.

056.46-      Onlar, Büyük Günah üzerinde Israrlı davrananlar’dı.

056.47-      Ve derlerdi ki: "Biz öldüğümüz, Toprak ve Kemik olduğumuz da mı, gerçekten Biz mi diriltilecek mişiz?"

056.48-      "Önceden geçmiş Atalarımız da mı?"

056.49-      De ki: "Elbette, Öncekiler de ve Sonrakiler de."

056.50-      "Bilinen bir Gün’ün belli vaktinde elbette toplanacaklardır."

056.51-      Sonra gerçekten Siz, ey Sapık olan Yalanlayıcılar,

056.52-      Elbette  Zakkumolan bir Ağaç’tan yiyeceksiniz.

056.53-      Böylece Karınlar’ı O’ndan dolduracaksınız.

056.54-      Onun üzerine de alabildiğine Kaynar Su’dan içeceksiniz.

056.55-      Üstelik içtikce susayan Hasta Develer’in İçişi gibi içeceksiniz.

056.56-      İşte bu, Onların Din Günü'nde Şölenleri’dir.

  

056.57-      Sizleri Biz yarattık, yine de Tasdiq etmeyecek misiniz?

056.58-      Şimdi dökmekte olduğunuz Meni’yi gördünüz mü?

056.59-      Onu Sizler mi yaratıyorsunuz, yoksa yaratan Bizler miyiz?

056.60-      Sizin aranızda Ölüm’ü Taqdir edenler Biziz  ve Biz önüne geçilecek olanlar değiliz.

056.61-      Benzerlerinizi getirip değiştirme ve Sizi şimdi bilemeyeceğiniz bir şekilde inşa etme konusunda,

056.62-      Andolsun İlk İnşa’yı bildiniz, ama Öğüt almanız gerekmez mi?

056.63-      Şimdi ekmekte olduğunuz’u gördünüz mü?

056.64-      Onu Sizler mi bitiriyorsunuz yoksa bitirmekte olanlar Biz miyiz?

056.65-      Eğer dilemiş olsaydık, gerçekten Onu birer Ot Kırıntısı kılardık, böylelikle şaşırırdınız.

056.66-      "Doğrusu Biz, Ağır bir Sonuç altına girip zorlandık,"

056.67-      "Hayır, Biz büsbütün Yoksun bırakıldık."

056.68-      Şimdi Siz, içmekte olduğunuz Su’yu gördünüz mü?

056.69-      Onu Sizler mi Bulut’tan indiriyorsunuz, yoksa indirmekte olanlar Biz miyiz?

056.70-      Eğer dilemiş olsaydık Onu Tuzlu kılardık, ama şükretmeniz gerekmez mi?

056.71-      Şimdi yakmakta olduğunuz Ateş'i gördünüz mü?

056.72-      Onun Ağacı’nı Sizler mi inşa ediyorsunuz yoksa onu İnşa eden Bizler miyiz?

056.73-      Biz Onu hem bir Öğüt ve Hatırlatma, hem de İhtiyacı olanlar’a bir Meta kıldık.

 

III            Hüküm yaklaşıyor :75-96

 

056.74-      Şu halde Rabb'ini Büyük İsm’iyle tesbih et.

056.75-      Hayır, Yıldızlar’ın yerlerine/konumlarına Yemin ederim,

056.76-      Elbette O, eğer bilirseniz gerçekten Büyük bir Yemin’dir.

056.77-      Tartışmasız bu bir Kerim Qur'an'dır.

056.78-      Korunmuş bir Kitap'dadır.

056.79-      O'na, Temizlenmiş olan’dan/arınmışdan başkası dokunamaz/kavramayaz.

056.80-      Alemler’in Rabb'inden İndirilme’dir.

056.81-      Şimdi Siz bu Söz’ü mü horgörüyorsunuz?

056.82-      Ve Rızqınız’ı elbette yalanlamaktan İbaret mi kılıyorsunuz?

 

056.83-      Hele Can Boğaz’a gelip dayandığında,

056.84-      Ki o sırada Siz bakıp duruyorsunuz.

056.85-      Biz Ona Siz’den daha yakınız, ancak Siz görmezsiniz.

056.86-      İşte o vakit, eğer Siz ceza görmeyecek iseniz.

056.87-      Eğer Doğrusözlüler iseniz, Onu  geri çevirsenize!

 

056.88-      Eğer O, Yakın kılananlar’dan ise,

056.89-      Bu durumda Rahatlık, Güzel Rızıq ve Ni’metler’le donatılmış Bahçe.

056.90-      Ve eğer Yemin Ashâbı’ndan ise,

056.91-      Artık Yemin Ashâbı’ndan Selam Sana!

 

056.92-      Ve eğer O Yalanlayan Sapıklar’dan ise,

056.93-      Artık alabildiğine Kaynar Su’dan bir Şölen vardır.

056.94-      Ve Çılgınca yanan Ateş'e bir Atılma da.

056.95-      Elbette bu Kesin Bilgi ifade eden bir Gerçek’tir.

056.96-      Öyleyse Rabb'ini Yüce İsm’iyle tesbih et.

 

 

 

Mekkî   Sureler  

Medenî   Sureler  

Qur'anu'l Hakîm (Qur'ane'n A'rabiyyen)

 

001 Fatiha

031 Luqman

061 Saf

091 Şems

002 Baqara

032 Secde

062 Cum'a

092 Leyl

003 Ali İmran

033 Ahzab

063 Münafiqun

093 Duha

004 Nisa

034 Sebe

064 Tegabun

094 İnşirah

005 Maide

035 Fatır

065 Talaq

095 Tin

006 En'am

036 YaSin

066 Tahrim

096 Alaq

007 A'raf

037 Saffat

067 Mülk

097 Qadr

008 Enfal

038 Sad

068 Qalem

098 Beyyine

009 Tewbe

039 Zümer

069 Haqqa

099 Zilzal

010 Yunus

040 Mü'min

070 Mearic

100 Adiyat

011 Hud

041 Fussilet

071 Nuh

101 Qaria

012 Yusuf

042 Şura

072 Cin

102 Tekasur

013 Ra'd

043 Zuhruf

073 Müzzemmil

103 Asr

014 İbrahim

044 Duhan

074 Müddessir

104 Hümeze

015 Hicr

045 Casiye

075 Qıyame

105 Fil

016 Nahl

046 Ahqaf

076 İnsan

106 Qureyş

017 İsra

047 Qıtal

077 Mürselat

107 Maun

018 Kehf

048 Fetih

078 Nebe

108 Kewser

019 Meryem

049 Hucurat

079 Naziat

109 Kafirun

020 TaHa

050 Qaf

080 Abese

111 Leheb

021 Enbiya

051 Zariat

081 Tekwir

111 Nasr

022 Hacc

052 Tur

082 İnfitar

112 İhlas

023 Mü'minun

053 Necm

083 Mutaffifin

113 Felaq

024 Nur

054 Qamer

084 İnşiqaq

114 Nas

025 Furqan

055 Rahman

085 Buruc

 

026 Şuara

056 Waqıa

086 Tarıq

 

027 Neml

057 Hadid

087 A'la

 

028 Qasas

058 Mücadile

088 Gaşiye

 

029 Ankebut

059 Haşr

089 Fecr

 

030 Rum

060 Mümtehine

090 Beled