Mekkî Wahy

610-622

 


 

 

044.036/ YASİN

Esirgeyen Bağışlayan Allah'ın adıyla

 

I              Qur'an Mucizedir : 1-12

               Qur'an, Rasul ve Qawmi

 

036.01-      Ya Sin

036.02-      Hakim Qur'an'a andolsun.

036.03-      Gerçekten Sen Gönderilenler' densin,

036.04-      Dosdoğru  Yol üzerindesin.

036.05-      Aziz ve Rahim'in İndirmesi (yle),

036.06-      Babalar’ı uyarılmamış, böylece kendileri de Gafil olan bir Qawm’i uyarman için.

 

               Uzun Yıllar uyarılmasına Rağmen Vahyi Anlamaya Yanaşmayanlar

  

036.07-      Andolsun, Onlar’ın ( uzun yıllar uyarılmış olanların) çoğu üzerinde o Söz Haqq oldu. Artık Onlar inanmazlar.

036.08-      Gerçekten Biz Onlar’ın Boyunları’na Halkalar geçirdik ta Çeneler’ine kadar. Bu yüzden Yer’e bakmazlar.

036.09-      Biz Onlar’ın önlerine bir Sed, arkalarına da bir Sed çektik. Böylece Onlar’ı örtüverdik, artık görmezler.

036.10-      Kendilerini uyarsan da uyarmasan da Onlar için bir’dir, Onlar inanmazlar.

 

               Vahyi Anlama Potansiyeli Olanlar

 

036.11-      Sen ancak, Zikr'e uyan ve Gayb ile Rahman'a Haşyet duyan’ı uyarırsın. Onlar’ı, bir Bağışlanma’yla ve Kerim bir Ecir’le müjdele.

036.12-      Elbette Ölüler’i Biz diriltiriz, Onlar’ın önlerinden gönderdiklerini ve Eserleri’ni de yazarız. Herşey’i Apaçık  bir Kitap’ta tespit ediyoruz.

 

“II           Hakkın Teyidi: 13-32

 

               İnkarcılara Tarihsel Bir Ders

 

036.13-      Sen Onlar’a, ‚O Qarye Ashabı’nı örnek ver,  oraya  Gönderilen'ler gelmişti.

036.14-      Onlar’a  İki Kişi göndermiştik. Onlar’ı yalanlamışlardı. Biz de Üçüncü Kişi’yle  güçlendirmişdik. Şöyle dediler: "Elbette Biz Size Gönderilenler'iz."

036.15-      (Kentliler) dediler ki: "Siz, Bizim gibi bir Beşer’siniz. Rahman da bir Şey indirmedi. Siz, yalnızca Yalancı’sınız."

036.16-      (Gönderilenler) : "Rabb'imiz, Size Gönderilenler olduğumuzu biliyor" dediler.

036.17-      Bize  (görev olarak) düşen Şey Apaçık bir Tebliğ’dir."

036.18-      Onlar dediler ki: "Herhalde, Siz’den dolayı Uğursuzluğa uğradık. Eğer son vermezseniz  Sizi taşlayacağız ve elbette Biz’den  Size Elim bir Azab dokunacaktır."

036.19-      (Gönderilenler) dediler ki: "Uğursuzluk Sizin’ledir. Size Öğüt verildi diye mi? Hayır Siz Ölçü’yü taşıran bir Qawim’siniz."

036.20-      ‚O Medine’nin Uzağından bir Adam koşarak geldi. "Ey Qawmim, Gönderilenler'e uyun" dedi.

036.21-      "Siz’den Ücret istemeyenlere uyun, Onlar Hidayet bulanlar’dır."

036.22-      "Bana ne oluyor ki Beni Yaratan’a kulluk etmeyecek mişim? Siz O'na döndürüleceksiniz."

036.23-      "Ben O'ndan başka İlahlar edinir miyim? Rahmân Bana bir Zarar verecek olsa Onlar’ın Şefaati Bana  Yarar sağlamaz, Onlar Beni kurtaramazlar."

036.24-      "O zaman gerçekten  bir Sapıklık içinde kalırım."

036.25-      "Elbette  Sizin Rabb'inize inandım. Beni duyun."

036.26-      O’na " Cennet’e gir "denildiğinde "Keşke  Qavmim (bu durumu) bilseydi."

036.27-      "Rabb'imin Beni bağışladığı ve  ağırladığını" dedi.

036.28       Kendisinden sonra ise Qawmi’ne Gök’ten bir Ordu göndermedik, gönderecek de değildik.

036.29-      Bir Çığlık yetti. Anında sönüverdiler.

 

               Wahyi Yalanlayanları Helak Eden Azab Yasası

 

036.30-      Yazıklar olsun şu  Kullar’a: Onlar’a ne zaman bir Elçi gelse,  O’nu Alay’a aldılar.

036.31-      Kendilerinden önce nice Kuşaklar’ı yıkıma uğrattığımızı görmüyor mı? Onlar tekrar kendilerine dönemiyorlar.

036.32-      Onların hepsi toplanıp Huzurumuz’aa getirildiler.

 

III            Deliller :33-50

 

               İnsana Çevresindeki Ayetlerin (Toprak, Gece, Gündüz, Ay, Güneş, Gemiler) Verdiği Dersler

 

036.33-      Ölü Toprak Onlar’a bir Ayet’tir. Onu diriltip,  çıkarttığımız Taneler’den yiyorlar.

036.34-      Orda Hurmalıklar’dan ve Üzüm Bağları’ndan Bahçeler hazırladık ve içlerinde Pınarlar fışkırttık.

036.35-      O’nun Ürünleri’nden ve kendi Elleri’nin yaptıklarından yemeleri için. Hala şükretmiyorlar mı?

036.36-      Yerin bitirdiklerinden, kendi Nefisleri’nden ve daha bilmedikleri Şeyler’den bütün  Çiftler’i yaratan Yüce (olan Allah)'dır.

036.37-      Gece de kendileri için bir Ayet’tir. Gündüzü O’ndan sıyırıp yüzünce Karanlık’ta kalırlar.

036.38-      Güneş de kendi  Müsteqarrı’na doğru akıyor. Bu Aziz ve Bilen'nin Taqdiri’dir.

036.39-      Ay’a gelince ,O’na bir takım Uğrak Yerleri taqdir ettik.  Eski bir Hurma Dalı (görünümü) alıyor.

036.40-      Ne güneş, Ay’a yetişir ne de  Gece Gündüz’ün önüne geçer. Hepsi (Ayrı bir) Yörünge’de yüzer. 

036.41-      Soyları’nı Dolu Gemiler’le taşımamız da Onlar için bir Ayet’tir.

036.42-      Binmekte oldukları bunun benzeri (diğer) Şeyler’i yaratmamız da.

036.43-      Eğer dilesek Onlar’ı batırırdık. Ne  İmdadları’na yetişen olurdu ne de kurtulabilirlerdi.

036.44-      Ancak Biz’den bir Rahmet’le  belirli bir Zaman’a dek yararlandırmamız hariç.

 

               Wahy'den Yüzçevirenlerin Tutumları (İnfaq’ı Saçma Bulmaları, Azab’ı İnkarları)

 

036.45-      Onlar’a "Geleceğinizden ve Geride bıraktığınızdan ittiqa edin, belki esirgenirsiniz" denildiğinde (fayda vermez),

036.46-      Onlar’a Rabb'lerinden  ne zaman  bir Ayet geldiyse kesinlikle yüzçevirdiler.

036.47-      "Size Allah'ın  verdiği  Rızıqlar’dan infaq edin," denilince de İnkarcılar İnananlar’a "Allah'ın eğer dilemiş olsa Allah'ın yedirebileceği kimseyi Biz mi yedirecek mişiz? Gerçekten Siz düpedüz bir Şaşkın’sınız."

036.48-      Ve derler ki: "Eğer doğru söylüyorsanız bu Waad ne zamanmış?"

036.49-      Yalnızca Tek bir Çığlığı gözetsinler. Onlar birbirleriyle çekişirlerken kendilerini yakalayacak.

036.50-      Artık ne tawsiyeleşebilirler ne de Aileler’ine dönebilirler.

 

IV           Mükafat ve Ceza: 51-67

 

               Sur'a Üfürüldükten Sonraki Günler

 

036.51-      Sur’a üfürülmüştür, Qabirleri’nden kalkıp Rabb'lerine doğru giderler.

036.52-      Derler ki: "Eyvah Bize, uyuduğumuz Yer’den Bizi kim kaldırdı?  Rahmân'ın waadettiği bu. Meğer Gönderilenler  doğru söylemiş."

036.53-      Yalnızca bir Tek Çığlık. Sonra  Hepsi toplanıp Huzurumuz’a getirilirler.

036.54-      Bugün  Hiçbir şekilde kimseye zulmedilmez .Gördüğünüz Karşılık yaptığınızdan başkası değildir.

036.55-      Bugün Cennet Ashabı Sevinçli’dir, Mutlu’dur.

036.56-      Kendileri ve Eşler’i Gölgelikler’de Tahtlar’a yaslanırlar.

036.57-      Taptaze Meyveler  ve arzuladıkları Herşey Onlar’ındır.

036.58-      Onlar’a Esirgeyen Rabb'dan  bir Selam/barış sözü.

036.59-      "Ey Suçlular Bugün Sizler bir yana çekilin."(denilir)

 

               Dünya’daki Uyarıların Hatırlatılması ve Şimdiki Halleri

 

036.60-      "Ey Âdemin Çocukları, Size Büyük bir And vermişdim: Şeytân'a kulluk etmeyin. O Sizin Apaçık bir Düşmanınız’dır.

036.61-      Bana kulluk edin, Doğru Yol bu’dur."

036.62-      O Sizin bir çok Kuşağınızı saptırdı. Hala aqletmiyor musunuz?

036.63-      İşte bu, Size waadedilmiş Cehennem’dir.

036.64-      Bugün İnkarınız’ın Karşılığı olarak oraya girin."

036.65-      Bugün Onlar’ın Ağızlarını damgalıyoruz. Kazandıkları’nı  Eller’i Bize söylemekte Ayaklar’ı da Şahidlik etmektedir.

036.66-      Eğer dileseydik Gözleri’nin üzerine bastırıp Kör ederdik. Böylece yola dökülüp koşuşurlardı. Nasıl göreceklerdi ki ?

036.67-      Eğer dileseydik oldukları yerde  başka bir Kalıb’a sokardık. Ne ileri gidebilir ne de geri dönebilirlerdi.

036.68-      Uzun Ömür verdiğimizi Yaratılış’ta  tersine çeviriyoruz.  Hala aqletmeyecekler  mi?

 

V            İslam'ın Melekutu: 69-83

 

               Qur'an'ın Savunulması

 

036.69-      Biz O'na Şiir öğretmedik, O'na yaraşmaz da. O (Wahy) ancak  bir Öğüt, Apaçık bir Okuma'dır.

036.70-     Diriler’in uyarılması ve İnkarcılar’a (azaba ilişkin) Söz’ün Haqq olması için.

 

               Yeryüzü’nde İnsana Sunulan Ni’metler

 

036.71-      Ellerimiz’le kendilerine nice Hayvanlar yarattığımızı görmüyorlar mı? Böylece Onlar’ın Sahibi oluyorlar.

036.72-      Onlar’ı kendilerine boyun eğdirdik. Bir kısmı Binekleri’dir; bir kısmını da yiyorlar.

036.73-      Onlar da  daha nice Yararlıklar ve İçecekler vardır. Hala şükretmeyecekler mi?

 

               Şirke Sapma ve Rasûl'ün Hüzünlenmesi

 

036.74-      Yardım görmek umuduyla  Allah'tan başka İlahlar edindiler.

036.75-      Onlar kendilerine  bile Yardım edemezler. Oysa kendileri Onlar için hazırlanmış Askerler’dir.

036.76-      Öyleyse söyledikleri Seni hüzünlendirmesin. Biz Onlar’ın gizlediklerini de  açığa vurduklarını da biliyoruz.

 

               Yaratılış’ın Hatırlatılması, Diriliş’in Mümkünlüğü, O'na Dönüş

 

036.77-      İnsan kendisini bir Damla Su’dan yarattığımızı görmez mi?  Sonra Apaçık bir Düşman kesiliyor.

036.78-      Yaratılışı’nı unutarak Bize bir Örnek veriyor: "Çürümüşken bu Kemikler’i kim diriltecekmiş?" diyor.

036.79-      De ki: "İlk defa yaratan diriltecek. O Herşey’i nasıl yaratacağını bilir."

036.80-      Yeşil Ağaç’tan bir Ateş  (yaratan) dır. Ondan yakıyorsunuz.

036.81-      Gökler’i ve Yer’i yaratan , bir benzerini yaratamaz mı? Tartışmasız o Yaratan'dır, Bilen'dir.

036.82-      Bir şeyi Murad ettiği zaman  O’na yalnızca "ol " diye emreder, hemen oluverir.

036.83-      Herşey’in Melekutu Eli’nde bulunan ne Yüce’dir, Siz de O'na döndürülüyorsunuz.

 

 

 

 

Mekkî   Sureler  

Medenî   Sureler  

Qur'anu'l Hakîm (Qur'ane'n A'rabiyyen)

 

001 Fatiha

031 Luqman

061 Saf

091 Şems

002 Baqara

032 Secde

062 Cum'a

092 Leyl

003 Ali İmran

033 Ahzab

063 Münafiqun

093 Duha

004 Nisa

034 Sebe

064 Tegabun

094 İnşirah

005 Maide

035 Fatır

065 Talaq

095 Tin

006 En'am

036 YaSin

066 Tahrim

096 Alaq

007 A'raf

037 Saffat

067 Mülk

097 Qadr

008 Enfal

038 Sad

068 Qalem

098 Beyyine

009 Tewbe

039 Zümer

069 Haqqa

099 Zilzal

010 Yunus

040 Mü'min

070 Mearic

100 Adiyat

011 Hud

041 Fussilet

071 Nuh

101 Qaria

012 Yusuf

042 Şura

072 Cin

102 Tekasur

013 Ra'd

043 Zuhruf

073 Müzzemmil

103 Asr

014 İbrahim

044 Duhan

074 Müddessir

104 Hümeze

015 Hicr

045 Casiye

075 Qıyame

105 Fil

016 Nahl

046 Ahqaf

076 İnsan

106 Qureyş

017 İsra

047 Qıtal

077 Mürselat

107 Maun

018 Kehf

048 Fetih

078 Nebe

108 Kewser

019 Meryem

049 Hucurat

079 Naziat

109 Kafirun

020 TaHa

050 Qaf

080 Abese

111 Leheb

021 Enbiya

051 Zariat

081 Tekwir

111 Nasr

022 Hacc

052 Tur

082 İnfitar

112 İhlas

023 Mü'minun

053 Necm

083 Mutaffifin

113 Felaq

024 Nur

054 Qamer

084 İnşiqaq

114 Nas

025 Furqan

055 Rahman

085 Buruc

 

026 Şuara

056 Waqıa

086 Tarıq

 

027 Neml

057 Hadid

087 A'la

 

028 Qasas

058 Mücadile

088 Gaşiye

 

029 Ankebut

059 Haşr

089 Fecr

 

030 Rum

060 Mümtehine

090 Beled