Ramazan Okumalar’ı

Günler 2001-2010 Âyetler

 

1.Cüz

001.005/el-Fâtiha Sûre’si  001-007

002.093/el-Baqara Sûre’si 001-141

 

2.Cüz

002.093/el-Baqara Sûre’si 142-253

 

3.Cüz

002.093/el-Baqara Sûre’si 254-286

003.095/Âl-i İmrân Sûre’si  001-091

 

4.Cüz

003.095/Âl-i İmrân Sûre’si  092-200

004.098/Nisâ Sûre’si      001-023

 

5.Cüz

004.098/Nisâ Sûre’si     024-0147

 

6.Cüz

004.098/Nisâ Sûre’si     148-176

005.112/Mâide Sûre’si  001-072

 

7.Cüz

005.112/Mâide Sûre’si  073-120

006.060/En’âm Sûre’si  001-110

 

8.Cüz

006.060/En’âm Sûre’si   111-165

007.042/A’râf Sûre’si     001-87

 

9.Cüz

007.042/A’râf Sûre’si    088-206

008.042/Enfâl Sûre’si    001-040

 

10.Cüz

008.094/Enfâl Sûre’si    041-75

009.113/Tewbe Sûre’si  001-93

 

11.Cüz

009.113/Tewbe Sûre’si  094-129

010.055/Yûnus Sûre’si  001-109

011.056/Hûd Sûre’si     001-005

 

12.Cüz

011.056/Hûd Sûre’si     006-123

012.057/Yûsuf Sûre’si  001-052

 

13.Cüz

012.057/Yûsuf Sûre’si   053-111

013.058/Ra’d Sûre’si     001-042

014.077/İbrâhim Sûre’si  001-052

 

14.Cüz

015.059/Hicr Sûre’si     001-099

016.075/Nahl Sûre’si    001-128

 

15.Cüz

017.054/İsrâ Sûre’si       001-111

018.074/Kehf Sûre’si     001-074

 

16.Cüz

018.074/Kehf Sûre’si       075-110

019.047/Meryem Sûre’si  001-098

020.048/TâHâ Sûre’si       001-135

 

17.Cüz

021.078/Enbiyâ Sûre’si     001-112

022.079/Hacc Sûre’si        001-078

 

18.Cüz

023.080/Mü’minûn Sûre’si  001-018

024.103/Nûr Sûre’si       001-064

025.045/Furqân Sûre’si  001-020

 

19.Cüz

025.045/Furqân Sûre’si  021-77

026.051/Şuâra Sûre’si     001-227

027.052/Neml Sûre’si     001-055

 

20.Cüz

027.052/Neml Sûre’si       056-093

028.053/Qasas Sûre’si      001-088

029.091/Ankebût Sûre’si  001-045

 

21.Cüz

029.091/Ankebût Sûre’si  046-069

030.090/Rûm Sûre’si     001-060

031.092/Luqmân Sûre’si  001-034

032.081/Secde Sûre’si   001-030

033.096/Ahzâb Sûre’si  001-030

 

22.Cüz

033.096/Ahzâb Sûre’si  031-073

034.063/Sebe Sûre’si    001-054

035.046/Fâtır Sûre’si    001-045

036.044/YâSîn Sûre’si  001-027

 

23.Cüz

036.044/YaSin Sûre’si   028-083

037.061/Saffat Sûre’si   001-192

038.041/Sad Sûre’si       001-088

039.064/Zümer Sûre’si  001-031

 

24.Cüz

039.064/Zümer Sûre’si    032-075

040.065/Mü’min Sûre’si  001-085

041.066/Fussilet Sûre’si  001-046

 

25.Cüz

041.066/Fussilet Sûre’si  047-054

042.067/Şûra Sûre’si      001-053

043.068/Zuhrûf Sûre’si  001-089

044.069/Dûhan Sûre’si  001-059

045.070/Câsiye Sûre’si  001-032

 

26.Cüz

045.070/Câsiye Sûre’si  033-037

046.071/Ahqâf Sûre’si   001-035

047.099/Qıtal Sûre’si     001-038

048.111/Fetih Sûre’si     001-029

049.106/Hucurât Sûre’si  001-018

050.037/Qâf Sûre’si       001-045

051.072/Zariyât Sûre’si  001-030

 

27.Cüz

051.072/Zariyât Sûre’si  031-060

052.082/Tûr Sûre’si        001-049

053.025/Necm Sûre’si    001-062

054.040/Qamer Sûre’si   001-055

055.013/Rahmân Sûre’si  001-078

056.049/Wâqıa Sûre’si   001-096

057.050/Hadîd Sûre’si    001-029

 

28.Cüz

058.105/Mücâdile Sûre’si  001-022 

059.102/Haşr Sûre’si       001-024

060.097/Mümtahine Sûre’si  001-013

061.109/Saf Sûre’si          001-014

062.110/Cum’a Sûre’si    001-011

063.104/Münâfiqûn Sûre’si  001-011

064.100/Tegâbun Sûre’si  001-018

065.100/Talaq Sûre’si      001-012

066.107/Tahrim Sûre’si    001-012

 

29.Cüz

067.083/Mülk Sûre’si         001-030

068.002/Qalem Sûre’si       001-052

069.084/Haqqa Sûre’si       001-052

070.085/Meâric Sûre’si      001-044

071.076/Nuh Sûre’si           001-028

072.053/Cin Sûre’si           001-028

073.003/Müzzemmil Sûre’si  001-020

074.004/Müddessir Sûre’si  001-056

075.033/Qıyâme Sûre’si    001-040

076.035/İnsân Sûre’si        001-031

077.036/Mürselât Sûre’si  001-050

 

30.Cüz

078.086/Nebe Sûre’si     001-040

079.087/Nâziat Sûre’si    001-046

080.026/Abese Sûre’si    001-042

081.007/Tekwir Sûre’si  001-029

082.088/İnşiqaq Sûre’si  001-019

083.092/Mutaffifîn Sûre’si  001-036

084.089/İnfitar Sûre’si   001-025

085.029/Burûc Sûre’si   001-020

086.039/Târıq Sûre’si    001-018

087.008/A’la Sûresi      001-019

088.073/Gâşiye Sûre’si  001-026

089.010/Fecr Sûre’si      001-030

090.038/Beled Sûre’si    001-020

091.028/Şems Sûre’si     001-015

092.009/Leyl Sûre’si      001-021

093.011/Duha Sûre’si     001-011

094.012/İnşirah Sûre’si   001-008

095.030/Tîn Sûre’si        001-008

096.001/Alaq Sûre’si      001-019

097.027/Qadir Sûre’si     001-005

098.101/Beyyine Sûre’si  001-008

099.015/Zilzâl Sûre’si    001-008

100.016/Âdiyat Sûre’si   001-011

101.032/Qâria Sûre’si     001-011

102.018/Tekâsür Sûre’si  001-008

103.014/Asr Sûre’si        001-003

104.034/Hümeze Sûre’si  001-009

105.021/Fil Sûre’si         001-005

106.031/Qureyş Sûre’si  001-004

107.019/Mâun Sûre’si    001-007

108.017/Kewser Sûre’si  001-003

109.020/Kâfirun Sûre’si  001-006

110.114/Nasr Sûre’si      001-003

111.006/Tebbet Sûre’si  001-005

112.024/İhlâs Sûre’si     001-004

113.022/Felaq Sûre’si    001-005

 114.023/Nâs Sûre’si      001-006

 

[Mekkî   Sureler]

[Medenî   Sureler]

 

Cüzler (Mukabele, 2001/1422), Ulumul-Hikme

Ramazan Okumaları