Tertil I      Tertil II          Tertil III         Tertil IV         Tertil V          

Tertil VI   Tertil VII        Tertil VIII      Tertil IX         Tertil X

Tertil XI   Tertil XII        Tertil XIII

 

Mekkî  Wahy

610-622

 

 

 

001.096/el-ALAQ

Esirgeyen Bağışlayan Allah’ın adıyla

 

 

 

I İlk Vahy: 1-5

 

096.01-         Oku, Yaratan Rabb'inin Ad’ıyla,

096.02-         O, İnsan’ı   bir Alaq’dan yarattı.

096.03-         Oku, Rabb'in Ekrem'dir,

096.04-         Qalem’le öğretendir.

096.05-         İnsan’a bilmediğini  O öğretti.

 

II  Tuğyan Eden İnsan ve Muttaki: 6-19

 

 

096.06-         Hayır,  İnsan   kesinlikle Tuğyan eder.

096.07-         Kendini müstağni gördüğünde.

096.08-         Oysa Dönüş Rabb'inedir.

 

096.09          Gördün mü engelleyen’i ?

096.10          Salat kıldığında bir Kul’u ,

096.11-         Gördün mü? Ya  O (kul)  Doğru-iz üzerinde ise,

096.12-         Ve Taqwa’yı emrediyorsa,

 

096.13-         Gördün mü? Ya (diğeri)  yalanlıyor  ve yüz çeviriyorsa.

096.14-         Allah'ın görmekte olduğunu bilmiyor mu?

 

096.15-         Hayır, eğer  bir Son vermezse,  Onu Alnından  sürükleyeceğiz.

096.16-         O Yalancı, Hatakar Alnından.

096.17-         O zaman  çağırsın Nadiye’sini.

096.18-         Biz de çağıracağız Koruyucular’ı.

096.19-         Hayır, O'na itaat etme, secde et  (Rabb'ine )  yaklaş.

 


 

002.068/el-QALEM

Esirgeyen Bağışlayan Allah'ın adıyla

 

I    Peygamber'in Yüksek Ahlakı: 1-16

 

068.01-         Nun.

                 Qalem’e ve Satır Satır yazdıklarına andolsun.

068.02-         Sen, Rabb'inin Ni’met’iyle bir Mecnun değilsin.

068.03-         Gerçekten Senin için Kesintisi olmayan bir Ecr vardır.

068.04-         Sen, Büyük bir Ahlaq üzerindesin,

068.05-         Artık yakında göreceksin ve  Onlar da görecekler.

068.06-         Sizden hanginizmiş Meftun ?

068.07-         Elbette senin Rabb'in, kimin kendi Yol’undan saptığını daha iyi Bilen’dir ve kimin Hidayet’e   erdiğini daha iyi Bilen’dir.

068.08-         Şu halde Yalanlayanlar’a itaat etme.

068.09-         Onlar, Senin kendilerine yaranıp Uzlaşmanı arzu ettiler, o zaman Onlar da Sen’le uzlaşacaklardı.

068.10-         Ayrıca Her durmaksızın Yemin eden , Aşağılık’a İiaat etme.

068.11-         Alabildiğine Ayıplayıp-kötüleyen, Söz getinrip-götüren

068.12-         Hayr’ı engellen, , Saldırgan, aşırı Günahkar

068.13-         Zorba-saygısız, sonra da Kulağı Kesik,

068.14-         Mal ve Çocuklar Sahibi oldu diye.

068.15-         Kendisine Ayetler’imiz okunduğu zaman "Ewwelkilerin Masalları" diyen biri.

068.16-         Yakında  Onun Burnunu damgalayacağız.

 

II   Bahçe Ashabı : 17-33

 

                 068.17- Gerçek şu ki, Biz o Bahçe Sahipleri’ne Bela verdiğimiz gibi, bunlara da Bela verdik. Hani Onlar Sabahleyin  kesinlikle (ürünlerini) devşireceklerine dair And içmişlerdi.

068.18-         Hiçbir İstisna da yapmıyorlardı.

068.19-         Fakat Onlar uyuyorlarken, Rabb'in tarafından dolaşan bir Bela Onlar’ı kuşatıverdi.

068.20-         Sonunda (ürün) Kök’ünden Kapkara kesildi.

068.21-         Sabahleyin birbirlerine seslendiler:

068.22-         "Eğer Ürün’ünüzü  devşirecekseniz erkence çıkın."

068.23-         Derken aralarında fısıldaşarak çıktılar.

068.24-         "Bugün sakın oraya hiç bir Miskin girip de karşımıza çıkmasın,"

068.25-         Engellemeye Güçler’i yetebilirmiş gibi erkenden gittiler.

068.26-         Ama O’nu görünce: "Elbette biz Şaşırmışız" dediler.

068.27-         "Hayır Biz Mahrum bırakılmışız."

068.28-         Mu’tedil olan biri dedi ki: "Ben Size dememiş miydim? Tesbih edip yüceltmeli değil miydik?"

068.29-         Dediler ki: "Rabb'imiz, Seni tesbih ederiz, gerçekten Bizler Zalimler’mişiz."

068.30-         Şimdi birbirlerine karşı kendilerini kınamaya başladılar:

068.31-         "Yazıklar Bize, gerçekten Bizler Azgınlar’mışız."

068.32-         "Belki Rabb'imiz, onun yerine ondan daha Hayırlı’sını verir. Elbette Biz, yalnızca Rabb'imize Rağbet ederiz."

068.33-         İşte Azab böyledir. Ahiret Azab’ı ise kesinlikle çok daha Büyük’tür, Onlar bir bilseler."

 

III    Neye Dayanarak tartışıyorlar: 34-52

 

068.34-         Elbette, Muttaqi olanlar için Rabb'leri katında Ni’metler’le donatılmış Bahçeler vardır.

068.35-         Öyleyse, Müslimler’i Mücrimler gibi kılar mıyız?

068.36-         Size ne oluyor? Nasıl hükmediyorsunuz?

068.37-         Yoksa Sizin Ders yaptığınız bir Kitab’ınız mı var?

068.38-         İçinde, "Siz neyi beğenirseniz kesinlikle Sizin olacak diye."

068.39-         Yoksa Sizin için üzerinizde Qıyamet'e kadar sürecek bir Yemin mi var ki, "Siz neye hükmederseniz O Kesinlikle Sizin olacak" diye

068.40-         Onlara sor: "Hangisi bunu savunacak?

068.41-         Yoksa Onların Ortaklar’ı mı var? Şu halde eğer Doğrusözlüler iseniz, Ortaklar’ınızı da getirin.

068.42-         Bacağın üstünden açılacağı ve Onların Secde’ye çağrılacakları Gün, artık Güç yetinemezler.

068.43-         Gözler’i Korku’dan ve Dehşet’ten düşüp kendilerini de Zillet sarıp kuşatmış. Oysa Onlar Sağlam iken Secde’ye çağırılırlardı.

068.44-         Artık bu Söz’ü Yalanlayan’ı Bana bırak. Onları bilmeyecekleri bir Yön’den  derece derece yaklaştıracağız.

068.45-         Ben Onlara Süre tanıyorum,  Benim Düzen’im Sağlam’dır.

068.46-         Yoksa  Onlar’dan bir Ücret mi istiyorsun da (böylece) Onlar  Borç nedeniyle  bir Yük altında kaldılar?

068.47-         Yoksa Gayp  yanlarında mıdır, kendileri (ondan) yazıp duruyorlar?

 

                 Yunus'un Sabırsızlığı

 

                 (Bak:    55/Yunus 98

                             61/Saffat 139-148,

                             77/Enbiya 87-88)

 

068.48-         Şimdi Sen Rabb'inin Hükmü’ne sabret ve Balık-Sahibi gibi olma.  Hani o içi Kahır dolu olarak yalvarmıştı.

068.49-         Eğer Rabb'inden bir Nimet Ona ulaşmasaydı , Yerilmiş Çıplak bir halde (kıyıya) atılmış olacaktı.

068.50-         Fakat Rabb'i O'nu seçti  ve Salihler’den yaptı.

 

068.51-         O küfretmekte olanlar Zikr’i işittikleri zaman Seni neredeyse Gözler’i ile  devireceklerdi. "O gerçekten bir Mecnun"  diyorlar.

068.52-         Oysa O (okunan)  ancak Alemler için bir Zikr'dir.

 


 

 

003.073/el-MÜZZEMMİL

Esirgeyen Bağışlayan Allah'ın adıyla

 

I    Gece Okuması: 1-19

 

073.01-         Ey Örtüsüne bürünen!

073.02-         Az bir kısmı hariç (bütün) Gece kalk.

073.03-         Yarısı kadar ya da biraz Eksiği,

073.04-         Veya ( yarının biraz) fazlası kadar. Qur'an'ı da bir Tertil üzere izle.

073.05-         Gerçek şu, Biz Sana  Ağır bir Söz bırakacağız.

073.06-         Doğrusu Gece Neşesi   daha Quwwetli etki yapar, Okumak açısından da daha Elverişili’dir.

073.07-         Çünkü Gündüz Senin  Uzun (boylu)  Uğraş var.

073.08-         Rabb'inin İsmi’ni zikret, Herşey’den kendini çek.

073.09-         (Allah) Doğu’nun ve Batı’nın Rabb'idir. O'ndan başka İlah yoktur. Yalnızca O'nu Wekil edin.

073.10-         (İnanmayanların) söylediklerine karşı sabret ve Onlar’dan Güzel bir  Tarz’da ayrıl.

073.11-         Yalanlamakta olan Ni’met Sahipleri’ni Bana bırak. Ve Onlara biraz Süre tanı.

073.12-         (Onlar İçin)  yanımızda Bukağılar ve yanmakta olan bir Ateş var’dır.

073.13-         Boğaz’ı tıkayan bir Yemek ve Acıklı bir Azab.

073.14-         Öyle bir Gün ki, Yer ve Dağlar titreşir, Dağlar göçen bir Kum Yığını’na döner.

 

                 Fir'avn'ın Helakı

 

                 (Bak:    10/Fecr 9

                             29/Şems 17-20

                             37/Kaf 12-15

                             40/Kamer 41-42

                             41/Sad 12-16

                             42/A'raf 136-137)

 

073.15-         Fir'awn’a  bir Elçi gönderdiğimiz gibi Sizin üzerinize de Şahit olacak bir Elçi gönderdik..

073.16-         Ama Fir'awn Elçi'ye isyan etti. Biz de O'nu çok Wahim bir Tarz’da yakaladık.

 

073.17-         Eğer İnkar ederseniz Çocuklar’ın (bile) Saçlar’ını ağartacak bir Gün’de kendinizi nasıl koruyacağınızı düşünmez misiniz?

073.18-         Gök bile çatlamış, O'nun Waadi gerçekleşmiştir.

073.19-         Elbette bu bir Öğüt’tür. Artık dileyen Rabb'ine (giden) bir Yol tutar.

 

II   Gece Kur'an Okuma : 20

 

073.20-         Gerçekten Rabb'in, Senin Gece’nin Üçteikisi’nden biraz azında, Yarısı’nda veya üçtebiri’nde (okumaya ) kalktığını biliyor; Seninle birlikte olanlar’dan bir Topluluğun da. Gece ve Gündüz’ü Allah Taqdir eder. Sizin bunu sayamayacağınızı bildi. Böylece (kalkma zorunluluğunu) bağışladı. Artık Qur'an'dan Kolay geleni okuyun. Allah içinizde Hastalar olduğunu, bazılarınızın Allah'ın Fadl’ından aramak için Yeryüzü’nde dolaşacaklarını, diğerlerinin Allah Yolu’nda savaşacaklarını biliyor. Öyleyse O'ndan Kolayınıza geleni okuyun,  Salat’ı kılın, Zekat’ı verin ve Allah'a Güzel bir Borç  verin. Hayr olarak kendiniz için önceden Taqdim ettiğiniz Şeyler’i daha Hayırlı ve daha Büyük bir Ecr olarak Allah katında bulacaksınız. Allah Gafur'dur, Rahim'dir.

 


 

004.074/el-MÜDDESSİR

Esirgeyen Bağışlayan Allah'ın adıyla

 

I    İnzar Görevini Alış : 1-30     

 

074.01-         Ey (örtüye) bürünen,

074.02-         Kalk ve uyar

074.03-         Rabb'ini tekbir et

074.04-         Elbise’ni temizle

074.05-         Ricz’den uzaklaş

074..06-         Daha çok istemek için İyilik yapma.

074.07-         Rabb'in için sabret.

 

074.08-         Artık O ( evreni altüst edecek) Boru’ya üfürüldüğü zaman

074.09-         İşte O Gün Çetin bir Gün’dür.

074.10-         Kafirler için ise  Kolay değil’dir.

 

074.11-         Kendisini Tek olarak yarattığımı Bana bırak

074.12-         Ki Ben O'na alabildiğine Mal verdim

074.13-         Gözü önünde (büyüyen) Çocuklar,

074.14-         (Herşeyi)  önüne sundum.

074.15-         Sonra  daha da artırayım diye tamah eder.

074.16-         Hayır,  O Bizim Ayetler’imize karşı tam bir İnatcı’dır.

074.17-         O'nu Sarp bir Yokuş’a süreceğim

074.18-         Çünkü o düşündü, ölçüp biçti.

074.19-         Kahrolası, nasıl  ölçüp biçti!

074.20-         Kahrolası, nasıl da  ölçüp biçti.

074..21-         Sonra bir baktı.

074.22-         Kaşlar’ını çattı ve Surat’ını astı.

074.23-         Sonra da  (Gerçeğe) Sırtını döndü ve İstikbar etti.

074.24-         "Bu (Kur'an)  yalnızca etkileyen bir Büyü’dür ." dedi.

074.25-         "Bu bir Beşer Sözü’nden başkası değildir."

 

074.26-         Ben O'nu Saqar'a atacağım

074.27-         Saqar'ın ne olduğunu Sen idrak edebiliyor  musun?

074.28-         Ne (yanında ) alıkor , ne  (serbest) bırakır.

074.29-         Beşer’e delicesine susamıştır.

074.30-         Üzerinde Ondokuz vardır.                    

 

II              31-56

                 Ateşin Bekçileri

 

074.31-         Biz  Melekler’den başkasını Ateş’in Ashabı yapmadık, Onların Sayısı Küfredenler için bir Sınav’dır. (Böylece) kendilerine Kitap verilenler Kesin Bilgi’yle inansın, İnananlar’ın da İmanlar’ı artsın. Kitap verilenler ve Mü'minler  Kuşku’ya kapılmasın ve Qalpler’inde bir Hastalık olanlar ile Kafirler de şöyle desin: "Allah bu Örnek’le neyi anlatmak istedi." İşte Allah dilediğini böyle şaşırtır dilediğini de böyle Hidayet’e iletir. Rabb'inin Orduları’nı kendisinden başkası bilmez. Bu (anlatılanlar) ise Beşer için yalnızca bir Öğüt’tür.

 

                 Beşer İçin Bir Uyarı

 

074.32-         Hayır, Ay’a andolsun.

074.33-         Dönüp gittiği zaman Gece’ye,

074.34-         Ağardığı zaman Sabah’a ki,

074.35-         Gerçekten bu   (anlatılanlar) Büyük (olay) lerden biridir.

074.36-         Beşer için bir Uyarı’dır.

074.37-         Sizler’den Öne geçmek ve Geriye kalmak isteyenler  için.

074.38-         Her Nefs için kazandıklarına Karşılık olmak üzere bir Rehine’dir.

074.39-         Ancak "Ahdler’ini Koruyanlar Topluluğu" hariç.

074.40-         Onlar Cennetler’dedirler, birbirlerine sorarlar,

074.41-         Mücrimler’i

074.42-         "Sizi şu Cehennem’e sürükleyen nedir?"

074.43-         Onlar "Biz Salat kılanlar’dan değildik" derler.

074.44-         "Yoksul’a da yedirmezdik.

074.45-         Dalıp gidenler’le bizde dalıp giderdik

074.46-         Din Günü'nü Yalan sayardık.

074.47          Sonunda Yakin gelip Bize çattı."

 

                 Bir Öğüt: Şefaatin Yararı Yok

 

074.48-         Artık Şefatciler’in Şefaati Onlar’a bir yarar sağlamaz.

074.49-         Buna rağmen Bunlar’a ne oluyor ki Zikr'den yüz çeviriyor?.

074.50-         Sanki Onlar ürkmüş Yaban Eşekleri,

074.51-         Arslan’dan korkup kaçmışlar (gibi).

074.52-         Hayır , Onların her biri kendisine Açılmış (vahy)  Sahifeleri’n verilmesini ister.

074.53-         Hayır, Onlar  Ahiret'ten korkmuyorlar.

074.54-         Gerçekte bu  elbette bir Öğüt’tür.

074.55-         Artık  dileyen Öğüt alıp düşünür.

074.56-         Allah  (aksini) dilemedikce Onlar öğüt alıp dileyemez ( hale gelirler). "Taqwa Yapılıcak Olan" O'dur, "Mağfiret Edecek Olan" O'dur.

 


 

005.001/el-FATİHA

Esirgeyen Bağışlayan Allah'ın adıyla

 

I Allah'a Hamd ve  Hidayet Duası : 1-7

 

001.01-         Alemlerin Rabbi ( olan) Allah'adır Hamd ,

001.02-         Rahman, Rahim,

001.03-         Din Günü'nün Malik’i (olana).

001.04-         Biz yalnız sana abdolur ve yalnız senden yardım dileriz.

001.05-         Bizi Doğru yol’a ilet,

001.06-         Kendilerine Ni’met  verdiklerinin yoluna,

001.07-         Gazab(ın)a uğrayanların ve  Sapmışlarınkine değil.

 


 

006.111/el-MESED

Esirgeyen Bağışlayan Allah'ın adıyla

 

I    Ebu Leheb'in Akıbeti:1-5

 

111.01-         Ebu Leheb'in İki Eli kurusun, kurudu ya.

111.02-         Mal’ı da, kazandıkları da kendisine bir Yarar sağlamadı.

111.03-         Alevli bir Ateş'e girecek.

111.04-         Karısı da, Odun Taşıyıcısı olarak,

111.05-         Boynunda bükülmüş bir İp’le.

 


 

007.081/et-TEKVİR

Esirgeyen Bağışlayan Allah'ın adıyla

 

I    1-29    

      Kainat Dengelerinin Bozulduğu Gün

      Kadının  Yerilmesinin Hesabı Sorulacak

 

081.01-         Güneş köreltildiğinde,

081.02-         Yıldızlar döküldüğünde

081.03-         Dağlar yürütüldüğünde,

081.04-         Gebe Develer terkedildiğinde

081.05-         Wahşi Hayvanlar toplandığında,

 

081.06-         Denizler tutuşturulduğunda

081.07-         (O zaman) Nefisler birleştiğinde,

081.08-         Sorulduğunda "Diri olarak Toprağı gömülen Kız",

081.09-         Hangi Suç’tan dolayı öldürülmüştü?

 

                 Hesap Günü

 

081.10-         Sahifeler açıldığı zaman,

081.11-         Gök sıyrıldığı  zaman,

081.12-         Cahim kızıştığı zaman,

081.13-         Cennet (inananlara) yaklaştırıldığı zaman,

081.14-         Her Nefis, neyi ( bugüne )hazırladığını bilmiştir.

 

      Güvenilir Elçi ve Peygamber

 

081.15-         Hayır, artık Yemin ederim sinip Dönenler’e,

081.16-         Bir akış içinde yerini Alanlar’a,

081.17-         Kararmağa İlk başladığı zaman, Gece’ye,

081.18-         Nefes almaya başladığı zaman, Sabah’a.

 

081.19-         Hiç tartışmasız O,  Kerim bir Elçi'nin Sözü’dür.

081.20-         (Elçi) Yetki Sahibi’dir, Mekin Arş’ın Sahibi katında.

 

081.21-         O'na İtaat edilir, O'na güvenilir.

 

081.22-         Sizin Arkadaşınız   bir Mecnun değildir.

081.23-         Andolsun  O'nu Apaçık  bir Ufuk’ta gördü..

081.24-         O, Gayb hakkında  (söylediklerinden dolayı) suçlanamaz.

081.25-         O  Racim Şeytan'ın Sözü değil’dir.

081.26-         Şu halde,  nereye kaçıyorsunuz?

081.27-         O bir Zikir'dir, Alemler için .

081.28-         Sizin Doğru bir Yön bulmak isteyenleriniz için .

081.29-         Alemlerin Rabb'i Allah, dilemedikce ( ki o yol gösterir 9/Leyl 12),  dileyemezsiniz.

 


 

008.087/el-A'LA

Esirgeyen Bağışlayan Allah'ın adıyla

 

I    1-19     Yücelerin Yücesi

 

087.01-         Rabbi'nin yüce (olan ) İsmini zikret.

087.02-         Ki O yarattı ve bir Biçim verdi.

087.03-         Taqdir etti, böylece Yol gösterdi.

087.04-         Yemyeşil Otlağı çıkardı.

087.05-         Ardından Onu Kuru, Kara bir duruma soktu.

 

087.06-         Sana (Kur'an'ı) okutacağız, Sen de unutmayacaksın.

087.07-         Ancak Allah'ın dilediği başka. O, Açık olanı da bilir, gizli olan’ı da.

087.08-         Seni Kolay olan Şey’de başarılı kılacağız.

087.09-         O halde, Öğüt bir Yarar sağlayacaksa, Öğüt ver.

087.10-         Haşyet duyan Öğüt alacaktır.

087.11-         Şakıy olan da Ondan/öğütten kaçınacaktır.

087.12-         Ve Büyük Ateş'e yollanacaktır.

087.13-         Onun içinde ne ölebilir, ne de  (doğru dürüst) yaşar.

                

                 İbrahim Ve Musa'nın Sahifeleri:

                 Arınan Kurtulmuştur

 

                 (Bak:    25/Necm 36-38)

 

087.14-         Doğrusu arınan Felah bulmuştur.

087.15-         Rabbi'nin İsmini anıp Salat eden.

 

087.16-         Hayır Siz, Dünya Hayatı’nı seviyorsunuz.

087.17-         Ahiret ise daha Hayırlı ve Sürekli’dir.

087.18-         Elbette bu, önceki Sahifeler’de de vardır:

087.19-         İbrahim'in ve Musa'nın Sahifeleri’nde.

 


 

009.092/el-LEYL

Esirgeyen Bağışlayan Allah'ın adıyla

 

I "En Güzel"i Tasdik Eden ve Tekzib Eden: 1-21

 

                 Farklı Eğilimlerde İnsanlar

 

092.01-         Andolsun bürüdüğü zaman Gece’ye,

092.02-         Ortaya çıktığı  zaman Gündüz’e,

092.03-         Erkeği ve Dişi’yi yaratana.’

092.04-         Gerçekten Sizin Çabalar’ınız Darmadağınık’tır.

 

092.05-         Fakat kim (malından) verir ve ittiqa ederse,

092.06-         Ve en Güzel olanı (Kur'an'ı) doğrularsa,

092.07-         Biz de Onu , Kolay olan’da Başarılı kılacağız.

 

092.08-         Kim de (infakta) Cimrilik eder ve kendini Müstağni görürse,

092.09-         Ve En Güzel Olan'ı da yalanlarsa,

092.10-         Biz de Ona en Zorlu olan’ı kolaylaştıracağız.

092.11-         Altüst olduğu  zaman, Mal’ı ona hiç Yarar sağlamaz.

 

                 Hidayet İçin Allah'a Düşen

 

092.12-         Elbette Bize düşen, Yol göstermektir.

092.13-         Son da İlk de bizimdir.

092.14-         Artık Sizi kabaran bir Ateş'le uyardım.

092.15-         Ona  Şakıy olandan başkası yollanmaz.

092.16-         Ki yalanlamış ve Yüz çevirmiştir.

 

092.17-         İttiqa eden ise Ondan uzaklaştırılacaktır.

092.18-         Ki  Mal’ını vererek arınan.

092.19-         Onun yanında  kimsenin karşılığı verilecek bir Ni’meti yok’tur.

092.20-         Ancak Yüce Rabb'inin Rızası için (verir.)

092.21-         Muhakkak kendisi de ileri de Razı olacaktır.

 


 

010.089/el-FECR

Esirgeyen Bağışlayan Allah'ın adıyla

 

I    Sahte ilahlık taslayanların Sonu : 1-30

 

089.01-         Andolsun Fecr’e,

089.02-         On Gece’ye

089.03-         Çift’e ve Tek’e

089.04-         Akıp gittiği zaman Gece’ye

089.05-         Bunlarda Aqıl sahibi  için bir Yemin  var.

 

                 Ad, İrem ve Fir'avn'ın Helakı

 

089.06-         Görmedin mi Rabb'in Ad'e ne yaptı? (Bak: 25/ Necm 50 vd.)

089.07-         Yüksek Sutunlar Sahibi İrem'e.

0.89.08-         Şehirler içinde Onun bir benzeri yaratılmış değildi.

089.09-         Ve Wadiler’de Kayaları oyan Semud'a.

 

 

                 Semud

 

                 (Bak:    25/Necm 51

                             28/ Şems 11-15

                             29/ Buruc 17-20

                             40/Kamer 23-32

                             41/Sad  12-16

                             42/ A'raf 73-79

                 45/Furkan38-40)

 

089.10-         Ve Kazıklar Sahibi Fir'awn'a. (Bak:      3/ Müzzemmil 15-16 vd.)

089.11-         Ki Onlar, Şehirler’de azgınlaşmışlardı.

089.12-         Böylece oralarda Fesad’ı artırmışlardı.

089.13-         Bundan dolayı,  Rabb'in, üzerlerine Azab yağdırdı.

089.14-         Çünkü  Rabb'in, gerçekten Gözetleme yeri’ndedir.

 

                 İnsanın Nankörlüğü

 

089.15-         Fakat, İnsan, ne zaman  Rabb'i kendisini bir deneme’den geçirse, Ona bir Kerem’de bulunsa, Onu Ni’metler’e koysa: "Rabb'im Bana ikram etti" der.

089.16-         Ama ne Zaman Onu deneyerek, Rızq’ını kıssa, hemen der :  "Rabb'im Bana ihanet etti."

 

                 Mal Sevgisi

 

089.17-         Hayır, Siz Yetim’e İkram’da bulunmuyorsunuz.

089.18-         Yoksul’u yedirmek için birbirinizi teşvik etmiyorsunuz.

089.19-         Miras’ı, sınır tanımaz bir tarzda yiyorsunuz.

089.20-         Mal’ı da Yığma Hırsıyla  pekçok seviyorsunuz.

 

                 Kıyamet ve Azap

 

089.21-         Hayır, Yer Parça parça yarılıp Darmadağın olduğu,

089.22-         Rabb'in geldiği ve Melekler’in de Dizi dizi durduğu zaman,

089.23-         O Gün, Cehennem de getirilir. İnsan o Gün (olanları) hatırlar, ancak bu Hatırlama’nın Ona faydası yok?

089.24-         Der ki: "Keşke  (bu) Hayatım için  ( birşeyler) taqdim edebilseydim?"

089.25-         Artık o Gün  O'nun vereceği Azab gibi  kimse Azab yapamaz.

089.26-         Onun vuracağı Bağ’ı kimse vuramaz.

 

                 İlahi Çağrı: Gir Cennetime

 

089.27-         Ey Tatmin olan Kişilik!

089.28-         Artık dön Rabb'ine, Hoşnut edici ve Hoşnut olunmuş olarak.

089.29-         Artık gir Kullar’ımın arasına,

089.30-         Gir Bahçe'me.

 


 

011.093/ed-DUHA

Esirgeyen Bağışlayan Allah'ın adıyla

 

I    1-11

 

                 Allah Rasulu'nu Terketmedi

 

093.01-         Kuşluğa andolsun

093.02-         Karanlığı iyice söktüğü zaman Gece’ye

093.03-         Rabb'in Seni terketmedi ve darılmadı da.

093.04-         Elbette Senin için "Son" ," İlk olan"dan daha Hayırlı’dır.

093.05-         Elbette Rabb'in Sana verecek, böylece Sen Hoşnut olacaksın.

 

                 Allah'ın Rasulu'ne İkramları

 

093.06-         Seni bir Yetim’ken  bulup da barındırmadı mı?

093.07-         Seni Yolbilmez’ken Doğru yol’a iletmedi mi?

093.08-         Seni Yoksul’ken bulup da Zengin etmedi mi?

 

                 Rasul'e Düşen Görev

 

093.09-         Öyleyse, sakın Yetim’i üzme.

093.10-         İsteyeni de azarlama

093.11-         Rabb'ının Ni’met’ini durma anlat.

 


 

012.093/el-İNŞİRAH

Esirgeyen Bağışlayan Allah'ın adıyla

 

I    Sırtı Çatırdatan Yük: 1-8

 

094.01-         Biz Senin Göğsünü genişletmedik mi?

094.02-         Yükünü atmadık mı?

094.03-         -Ki  Senin Belini bükmüştü-.

094.04-         Zikrini yüceltmedik mi?

 

                 Rasul'e Düşen Görev

 

094.05-         Demek ki,  Güçlük’le beraber Kolaylık vardır.

094.06-         Gerçekten Güçlükle beraber Kolaylık vardır.

094.07-         O halde boşkaldın mı yine iş’e koyul.

094.08-         Ve yalnızca Rabb'ine rağbet et.

 


 

013.055/er-RAHMAN

Esirgeyen Bağışlayan Allah'ın adıyla

 

I    1-25

                 Rahman'ın Yaratışı, Öğretişi ve Mizan

 

055.01-         Rahman,

055.02-         Qur'an'ı öğretti.

055.03-         İnsan’ı yarattı.

055.04-         Ona Beyan’ı öğretti.

055.05-         Güneş ve Ay bir Hesap iledir.

055.06-         Bitki ve Ağaç secde etmektedir.

055.07-         Sema’yı  yükseltti ve Mizan’ı koydu.

055.08-         Sakın Mizan’da Haqqsızlık va Taşkınlık yapmayın.

055.09-         Tartı’yı Adalet’le tutun ve Tartı’yı noksan yapmayın.

 

055.10-         Yer’e gelince, Onu da Varlıklar için alçalttı.

055.11-         Orada Meyveler ve Tomurcuklu Hurmalıklar var’dır.

055.12-         Yapraklı Taneler ve Güzel Kokulu Bitkiler.

055.13-         Öyleyse Rabb'inizin Hangi İyiliğini yalanlıyorsunuz?

 

055.14-         İnsan’ı, Pişmiş Kuru bir Çamur’dan yarattı.     

055.15-         Cinn'i de Dumansız bir Ateş’ten yarattı.

055.16-         Öyleyse Rabb'inizin Hangi İyiliğini yalanlıyorsunuz?

 

055.17-         O, İki Doğu’nun da Rabb'idir , İki Batı’nın da Rabb'idir.

055.18-         Öyleyse Rabb'inizin hangi İyiliğini yalanlıyorsunuz?

 

055.19-         Birbiriyle kavuşmak üzere İki Deniz’i salıverdi.

055.20-         İkisi arasında bir Engel var,  birbirlerinin Sınırlar’ını geçmezler.

055.21-         Öyleyse Rabb'inizin hangi İyiliğini yalanlıyorsunuz?

 

055.22-         İkisinden de İnci ve Mercan çıkar,

055.23-         Öyleyse Rabb'inizin Hangi İyiliğini yalanlıyorsunuz?

 

055.24-         Deniz’de Koca Dağlar gibi yükselen Gemiler de  O'nundur.

055.25-         Öyleyse Rabb'inizin Hangi İyiliğini  yalanlıyorsunuz?

 

II   Sorumluluktan Kaçış Yok, Cehennem: 26-45

 

055.26-         Onun üzerindeki Herşey  Yokolucu’dur.

055.27-         Celal ve İkram Sahibi Rabb'inin Yüz’ü baqi kalacaktır.

055.28-         Öyleyse Rabb'inizin Hangi İyiliğini  yalanlıyorsunuz?

 

055.29-         Gökler’de ve Yer’de olan ne varsa O'ndan ister. O, Hergün bir İş’tedir.

055.30-         Öyleyse Rabb'inizin Hangi İyiliğini  yalanlıyorsunuz?

 

055.31-         Ey İki  (sorumlu) Ağırlık,  yakında  Sizin için de Vakit ayıracağız.

055.32-         Öyleyse Rabb'inizin Hangi İyiliğini  yalanlıyorsunuz?

 

055.33-         Ey Cin ve İnsan Toplulukları, eğer Gökler’in ve Yer’in Bucakları’ndan aşıp geçmeye Güç yetirebilirseniz, hemen aşıp geçin. Ancak bir Sulta olmaksızın aşamazsınız.

055.34-         Öyleyse Rabb'inizin Hangi İyiliğini yalanlıyorsunuz?

 

055.35-         İkisinin de üzerine Ateş’ten Yalın bir Alev ve Kıpkızıl bir Duman salıverir de kurtulup başaramazsınız.

055.36-         Öyleyse Rabb'inizin Hangi İyiliğini yalanlıyorsunuz?

 

055.37-         Sonra Gök yarılıp Yağ gibi erimiş, Kıpkırmızı bir Gül gibi  olduğu zaman,

055.38-         Öyleyse Rabb'inizin Hangi İyiliğini yalanlıyorsunuz?

 

055.39-         İşte o Gün, ne İnsan’a, ne de Cinn’e Günah’ından sorulmaz.

055.40-         Öyleyse Rabb'inizin Hangi İyiliğini  yalanlıyorsunuz?

 

055.41-         Suçlular, Simalar’ından tanınır, Alınlar’ından ve Ayaklar’ından yakalanır.

055.42-         Öyleyse Rabb'inizin Hangi İyiliğini yalanlıyorsunuz?

     

055.43-         İşte bu, Suçlular’ın yalanlamakta oldukları Cehennem'dir.

055.44-         Onlar, kendisiyle Kaynar hale getirilmiş Su arasında dönüp dururlar.

055.45-         Öyleyse Rabb'inizin Hangi İyiliğini  yalanlıyorsunuz?

     

III İyiler İçin Bahçeler: 46-78

 

055.46-         Rabb’in Makamı’ndan korkan kimse için  İki Bahçe  vardır.

055.47-         Öyleyse Rabb'inizin Hangi İyiliğini  yalanlıyorsunuz?

     

055.48-         Çeşitli İncelikler’e ve Güzellikler’e sahiptirler.

055.49-         Öyleyse Rabb'inizin Hangi İyiliğini yalanlıyorsunuz?

 

055.50-         İkisinde de akmakta olan İki Pınar vardır.

055.51-         Öyleyse Rabb'inizin Hangi İyiliğini yalanlıyorsunuz?

 

055.52-         İkisinde de Her Meyve’den İki Çift vardır.

055.53-         Öyleyse Rabb'inizin Hangi İyiliğini yalanlıyorsunuz?

 

055.54-         Astarlar’ı, Ağır işlenmiş Atlas’tan Yataklar üzerinde yaslanır/dayanırlar.  İki Bahçe'nin de Meyve Devşirme vakti’dir.

055.55-         Öyleyse Rabb'inizin Hangi İyiliğini yalanlıyorsunuz?

 

055.56-         Orada Bakışlar’ını yalnızca Eşler’ine çevirmiş Kadınlar vardır. Kendilerinden önce Onlara ne  İnsan, ne de bir Cin dokunmuştur.

055.57-         Öyleyse Rabb'inizin Hangi İyiliğini yalanlıyorsunuz?

 

055.58-         Sanki O (kadı)nlar Yakut ve Mercan..

055.59-         Öyleyse Rabb'inizin Hangi İyiliğini yalanlıyorsunuz?

 

055.60-         İhsan’ın Karşılığı İhsan’dan başka mıdır?

055.61-         Öyleyse Rabb'inizin Hangi İyiliğini yalanlıyorsunuz?

 

055.62-         Bu ikisinin ötesinde iki  Bahçe daha var.

055.63-         Öyleyse Rabb'inizin Hangi İyiliğini yalanlıyorsunuz?

 

055.64-         Alabildiğine Yemyeşil.

055.65-         Öyleyse Rabb'inizin Hangi İyiliğini yalanlıyorsunuz?

 

055.66-         İçlerinde durmadan Fışkıran İki Kaynak var.

055.67-         Öyleyse Rabb'inizin Hangi İyiliğini yalanlıyorsunuz?

 

055.68-         Meyveler, Eşsiz Hurma ve Eşsiz Nar var.

055.69-         Öyleyse Rabb'inizin Hangi İyiliğini yalanlıyorsunuz?

 

055.70-         Huyları Güzel, Yüzleri Güzel Eşler.

055.71-         Öyleyse Rabb'inizin hangi İyiliğini yalanlıyorsunuz?

 

055.72-         Otağlar içinde korunmuş Huriler.

055.73-         Öyleyse Rabb'inizin Hangi İyiliğini yalanlıyorsunuz?

 

055.74-         Bunlardan önce kendilerine ne İnsan, ne de bir Cin dokunmuştur.

055.75-         Öyleyse Rabb'inizin Hangi İyiliğini yalanlıyorsunuz?

     

055.76-         Yeşil Yastıklar’a ve Çarpıcı Döşekler’e yaslanırlar.

055.77-         Öyleyse Rabb'inizin Hangi İyiliğini yalanlıyorsunuz?

 

                 Celal ve İkram sahibi Yüce Rabb

 

055.78-         Celal ve İkram Sahibi olan Rabb'inin Adı ne Yüce'dir.

 


 

014.103/el-ASR

Esirgeyen Bağışlayan Allah'ın adıyla

 

I    İnsanlardan Kurtulanlar: 1-3

 

103.01-         Andolsun Asr’a / Zorlu yıllara,

103.02-         İnsan (lar) gerçekten Hüsran’dadır.

103.03-         Ancak İnananlar, Salih Çalışmalar’da bulunanlar, birbirlerine Haqq'ı ve Sabr’ı tawsiyeleşenler dışında.

 


 

015.099/el-ZİLZAL

Esirgeyen Bağışlayan Allah'ın adıyla

 

I    1-8

 

                 Deprem Sonrası Yeryüzü Haberleri

 

099.01-         Yer, o Deprem’le sarsıldığı

099.02-         (Barındırdığı bütün) Ağırlıklar’ını çıkardığı,

099.03-         Ve İnsan: "Buna ne oluyor?" dediği zaman:

099.04-         O Gün,  (Yeryüzü kaydettiği ) Haberler’ini anlatacak.

099.05-         Çünkü Rabb'in O’na wahyetmiştir.

099.06-         O Gün İnsanlar, Çalışmaları kendilerine gösterilmek üzere, Bölük bölük çıkarlar.

 

                 Yargı Yasası

 

099.07-         Artık kim Zerre kadar Hayr’a çalışmışsa onu (un sonucunu) görür.

099.08-         Kim de zerre  kadar  Şerr’e çalışmışsa onu (un sonucunu) görür.

 


 

 

 

 

 

Medenî   Sureler  

 

Qur'anu'l Hakîm (Qur'ane'n A'rabiyyen)