Mekkî Wahy

610-622

 


                                                   

084.069/el-HAQQA

Esirgeyen Bağışlayan Allah'ın adıyla

 

I           Büyük Haqiqat: 1-37

 

069.01-      Gerçekleşecek Olan.

069.02-      Nedir Gerçekleşecek Olan?

069.03-      Gerçekleşecek Olan'ın ne olduğunu idrak ettin mi?

 

               Semud, Âd Qawimleri

 

069.04-      Semud ve Âd Qaria'yı yalanladılar.

069.05-      Böylece Semud, Korkunç bir Ses’le yıkıma uğratıldı.

069.06-      Âd'a gelince, Onlar da Uğultu Yüklü, Azgın bir Kasırga ile yıkıldılar.

069.07-      Onu, Yedi Gece Sekiz Gün, aralıksız Onların üzerine Musallat etti. Öyle ki, o Qawmi, orada sanki içi kof Hurma-Kütükleri’ymiş gibi Onların çarpılıp yere yıkıldığını görürsün.

069.08-      Şimdi Onlar’dan Artakalan görüyor musun?

 

               Fir’awn

 

069.09-      Fir'awn, O’ndan Öncekiler ve Yerle bir olan Kentler o Hata ile geldiler.

069.10-      Böylece Rabb'lerinin Elçisi'ne İsyan ettiler. Bu yüzden Onları, Şiddeti gittikce artan bir Yakalayış’la yakaladı.

 

               Nûh

 

069.11-      Gerçek şu ki, Su taştığı zaman, o Gemi’de Biz Sizi taşıdık.

069.12-      Öyle ki, Onu Size bir ibret kılalım. Gerçeği kavrayabilen Kullar Onu kavrasınlar.

 

069.13-      Artık Sur'a tek bir Üfürüş’le üfürüleceği,

069.14-      Arz ve Dağlar Yerleri’nden oynatılıp kaldırılacağı, ardından da Tek bir Çarpma ile birbirlerine çarpılıp parçalanacağı zaman,

069.15-      İşte o Gün, Waqıa artık wuqu bulmuştur.

069.16-      Gök de yarılıp çatlamıştır. Artık o Gün sarkmıştır.

069.17-      Melek ise, Onun Çevresi üzerindedir. O Gün Rabb'inin Arşı’nı Onların da üstünde Sekiz’i  taşır.

069.18-      Siz o Gün arzolunursunuz. Sizden yana hiçbir Gizli, gizli kalmaz.

 

069.19-      Artık Kitab’ı Sağeli’ne verilen der ki: "Alın Kitabım’ı okuyun."

069.20-      "Çünkü Ben, gerçekten Hesabım’a kavuşacağımı sanmıştım."

069.21-      Artık O oldukca Hoşnut bir Yaşama içindedir.

069.22-      Yüksek bir Bahçe'de.

069.23-      Devşirecekleri de pek Yakın’dır.

069.24-      "Geride kalan Günler’de Peşinleriniz’e karşılık Afiyet’le yiyin ve için.

 

069.25-      Kitab’ı Soleli’ne verilen ise, O da der ki: "Bana keşke Kitabım verilmeseydi.

069.26-      "Hesabım’ı da hiç bilmeseydim."

069.27-      "Keşke O kesip bitirseydi."

069.28-      "Mal’ım Bana hiçbir Yarar sağlamadı."

069.29-      "Gücüm de Ben’den gitti."

069.30-      (denir:) "Onu tutuklayın, hemen bağlayın."

069.31-      "Sonra Onu Cahim'e atın."

069.32-      "Daha sonra Onu, Uzunluğu Yetmiş Arşın olan bir Zincir’e vurarak gönderin."

069.33-      "Çünkü o, Büyük olan Allah'a iman etmiyordu."

069.34-      Yoksul’a Yemeği desteklemezdi."

069.35-      "Bu nedenle Bugün, kendisine hiçbir Sıcak Dost yok’tur."

069.36-      "İrinli’den  başka Yemek yoktur."

069.37-      "Bunu da Hata edenler’den başkası yemez."

 

II             İftiralar’a Red :38-52

 

069.38-      Hayır, Gördükleriniz’e Yemin ederim.

069.39-      Görmediklerinize de.

069.40-      Elbette O, oldukca Şerefli bir Elçi'nin Kesin Sözü’dür.

069.41-      O, bir Şair’in Sözü değildir. Ne kadar az Öğüt alıyorsunuz.

069.42-      Bir Kahin’in Sözü de değildir.

069.43-      Alemler’in Rabb'inden bir İndirilme’dir.

069.44-      Eğer O, Bize Karşı bazı Sözler’i düzseydi,

069.45-      Elbette Onun Sağeli’ni çekip alırdık.

069.46-      Sonra O'nun Şahdamarı’nı keserdik.

069.47-      O zaman, Siz’den hiçbiriniz araya girerek bunu kendisinden engelleyemezdi.

069.48-      Çünkü O Muttaqiler için Kesin bir Öğüt’tür.

 

069.49-      Elbette Biz, içinizde Yalanlayanlar’ın bulunduğunu elbette biliyoruz.

069.50-      Gerçekten O, Kafirler için bir Hasret’tir.

069.51-      Ve elbette O, Kesin bir Gerçek’tir.

069.52-      Öyleyse, Büyük Rabb'ini İsmi’yle tesbih et.

 

 

Mekkî   Sureler  

Medenî   Sureler  

Qur'anu'l Hakîm (Qur'ane'n A'rabiyyen)

 

001 Fatiha

031 Luqman

061 Saf

091 Şems

002 Baqara

032 Secde

062 Cum'a

092 Leyl

003 Ali İmran

033 Ahzab

063 Münafiqun

093 Duha

004 Nisa

034 Sebe

064 Tegabun

094 İnşirah

005 Maide

035 Fatır

065 Talaq

095 Tin

006 En'am

036 YaSin

066 Tahrim

096 Alaq

007 A'raf

037 Saffat

067 Mülk

097 Qadr

008 Enfal

038 Sad

068 Qalem

098 Beyyine

009 Tewbe

039 Zümer

069 Haqqa

099 Zilzal

010 Yunus

040 Mü'min

070 Mearic

100 Adiyat

011 Hud

041 Fussilet

071 Nuh

101 Qaria

012 Yusuf

042 Şura

072 Cin

102 Tekasur

013 Ra'd

043 Zuhruf

073 Müzzemmil

103 Asr

014 İbrahim

044 Duhan

074 Müddessir

104 Hümeze

015 Hicr

045 Casiye

075 Qıyame

105 Fil

016 Nahl

046 Ahqaf

076 İnsan

106 Qureyş

017 İsra

047 Qıtal

077 Mürselat

107 Maun

018 Kehf

048 Fetih

078 Nebe

108 Kewser

019 Meryem

049 Hucurat

079 Naziat

109 Kafirun

020 TaHa

050 Qaf

080 Abese

111 Leheb

021 Enbiya

051 Zariat

081 Tekwir

111 Nasr

022 Hacc

052 Tur

082 İnfitar

112 İhlas

023 Mü'minun

053 Necm

083 Mutaffifin

113 Felaq

024 Nur

054 Qamer

084 İnşiqaq

114 Nas

025 Furqan

055 Rahman

085 Buruc

 

026 Şuara

056 Waqıa

086 Tarıq

 

027 Neml

057 Hadid

087 A'la

 

028 Qasas

058 Mücadile

088 Gaşiye

 

029 Ankebut

059 Haşr

089 Fecr

 

030 Rum

060 Mümtehine

090 Beled