Mekkî Wahy

610-622

 


061.037/es-SAFFAT

Esirgeyen Bağışlayan Allah'ın adıyla

                                                                  

I           Tewhid’in Galip Gelmesi :1-21

 

037.01-      Saflar halinde dizilenler’e andolsun.

037.02-      Haykırıp sürükleyenler’e,

037.03-      Zikir okumakta olanlar’a.

037.04-      Hiç tartışmasız Sizin İlahınız gerçekten Bir’dir.

037.05-      Gökler’in, Yer’in ve ikisi arasında bulunanların Rabb'idir, Doğuları’n da Rabb'idir.

037.06-      Elbette Biz Dünya Göğü’nü  Çekici bir Süs’le, Yıldızlar’la süsleyip donattık.

037.07-      Ve İtaat’ten çıkmış Her Azgın Şeytân’dan koruduk.

037.08-      Ki Onlar Mele i A'la’ya kulak verip dinleyemezler ve Onlar Her yandan kovulurlar.

037.09-      Uzaklaştırılırlar. Onlar için Kesintisiz bir Azab var’dır.

037.10-      Ancak çalıp kapan olursa, artık O’nu da delip geçen Yakıcı bir Alev izler.

037.11-      Şimdi Onlar’a sor: "Yaradılış bakımından Onlar mı daha  Zorlu, yoksa Bizim Yarattıklarımız mı? Doğrusu Biz Onlar’ı Cıvık-yapışkan bir Çamur’dan yarattık.

037.12-      Hayır Sen şaşırdın kaldın, Onlar ise alay ediyorlar.

037.13-      Kendilerine Öğüt verildiğinde Öğüt almıyorlar.

037.14-      Bir Ayet gördüklerinde de Alay konusu edinip eğleniyorlar.

037.15-      "Bu acıkça bir Büyü’den başkası değildir." dediler.

037.16-      "Biz öldüğümüz, Toprak ve Kemik olduğumuz da mı gerçekten Biz mi diriltilecek mişiz?"

037.17-      "Veya önceki Atalarımız da mı?"

037.18-      De ki: "Evet , üstelik Sizler Boyun bükmüş kimseler olarak."

 

II          Hüküm :22-74

 

037.19-      İşte O yalnızca bir Çığlık’tan ibaret’tir artık kendileri bakıp durmaktadırlar.

037.20-      Derler ki: "Eywah Bize, Bu, Din Günü'dür."

037.21-      Bu Sizin yalanlamakta olduğunuz Ayırma Günü'dür.

037.22-      Zulmedenler’i, Eşleri’ni ve tapmakta olduklarını biraraya getirip toplayın.

037.23-      Allah'tan başka (taptıklarını) artık Onlar’ı Cehennem’in Yolu’na yöneltip götürün.

037.24-      Ve Onlar’ı durdurup tutuklayın, çünkü Onlar Sorgu’ya çekileceklerdir.

037.25-      Ne oluyor Size birbirinizle yardımlaş mıyorsunuz?

037.26-      Hayır , bugün Onlar teslim olmuşlardır.

037.27-      Kimi kimine yönelmiş olarak birbirlerine soruyorlar:

037.28-      "Gerçekten Sizler Bize Sağ’dan yana gelip yanaşıyordunuz"  derler.

037.29-      "Hayır" derler, "Zaten Sizler  Mü’min olanlar değildiniz."

037.30-      "Bizim, Sizin üzerinizde Zorlayıcı hiç bir Gücümüz yoktu,  hayır Siz Azgın bir Qawim’diniz."

037.31-      Böylece Rabb'imizin Sözü Haqq oldu. Hiç Tartışmasız Tadıcılar’ız.

037.32-      Evet Biz Sizi azdırdık. Çünkü Biz de Azgın kimseler’dik.

037.33-      Artık o Gün Onlar Azab’a Ortak’tırlar.

037.34-      Doğrusu Biz Suçlular’a böyle yaparız.

037.35-      Çünkü Onlar’a " Allah'tan başka İlah yoktur" denildiği zaman Büyüklük taslarlardı (istikbar).

037.36-      Ve derlerdi ki "Biz Deli bir Şair için İlahlarımız’ı terk mi edeceğiz?"

037.37-      Hayır O Haqq’ı getirmiş ve Gönderilenler'i de doğrulamıştı.

037.38-      Hiç Tartışmasız Siz Elîm Azab’ı tadıcılarsınız.

037.39-      Yapmakta olduklarınızdan başkasıyla cezalandırılmayacaksınız.

 

037.40-      Ancak Muhlis olan Kullar başka.

037.41-      İşte Onlar; Onlar için bilinen bir Rızıq var’dır.

037.42-      Çeşitli Meyveler. Onlar İkram görenler’dir.

037.43-      Ni’metler’le donatılmış /Nâim Bahçeler'de.

037.44-      Birbirlerine karşı Tahtlar üzerinde

037.45-      Kaynak’tan (doldurulmuş) Kadehler’le çevrelerinde dolaşırlar.

037.46-      Bembeyaz İçenler’e Lezzet.

037.47-      Onda ne bir Gaile vardır, ne de kendilerinden geçip, Aqıllar’ı çelinir.

037.48-      Ve yanlarında Bakışları’nı yalnızca Eşleri’ne çevirmiş İri Gözlü Kadınlar var’dır.

037.49-      Sanki Onlar Saklı bir Yumurta gibi.  (çarpıcı ve pürüzsüz)

037.50-      Böyleyken kimi kimine yönelmiş olarak birbirlerine soruyorlar:

037.51-      Onlar’dan bir Sözcü der ki: "Benim bir Yakınım vardı."

037.52-      Derdi ki: "Sen de gerçekten (dirilişi) Doğrulayanlar’dan mısın?"

037.53-      "Bizler öldüğümüz, Toprak ve Kemikler olduğumuz da gerçekten Biz mi sorguya çekilecekmişiz?"

037.54-      (Konuşan yanındakilere) Der ki: "Sizler biliyor musunuz?"

037.55-      Derken bakıverdi O’nu Çılgınca yanan Ateş’in  tam ortası’nda gördü.

037.56-      Dedi ki: " Andolsun Allah'a. Neredeyse Beni de düşürecektin."

037.57-      Eğer Rabb'imin Ni’met’i olmasaydı elbette Ben de Hazır bulunanlar’dan olacaktım.

037.58-      Nasıl Biz ölecek olanlar değil miymişiz?

037.59-      Yalnızca Birinci Ölümümüz’den başka. Ve Biz Azab’a da uğratılacak olanlar da değil miymişiz?

037.60-      Elbette bu Asıl Büyük Kurtuluş ve Mutluluğun ta kendisidir.

037.61-      Böylece Çalışanlar da bunun bir benzeri için çalışmalıdır.

 

037.62-      Nasıl böyle bir Konaklama mı Hayırlı yoksa Zakkum Ağacı mı?

037.63-      Doğrusu Biz O’nu Kafirler için bir Fitne  kıldık.

037.64-      Elbette o Çılgınca yanan bir Ateş’in Dibi’nde bitip çıkar.

037.65-      Onun Tomurcukları Şeytânlar’ın Başları gibidir.

037.66-      Artık Hiç tartışmasız Onlar O’ndan yiyecekler, böylelikle Karınları’nı O’ndan dolduracaklar.

037.67-      Sonra kendileri için O’nun üzerinde Kaynar Su karıştırılmış bir İçkiler’i de vardır.

037.68-      Sonra Onlar’ın dönecekleri Yer elbette Çılgınca Yanan Ateş’tir.

037.69-      Çünkü Onlar Ataları’nı da Sapık Kimseler olarak bulmuşlardı.

037.70-      Kendileri de Onların İzleri üzerinde koşturup duruyorlardı.

037.71-      Andolsun Onlar’dan önce Evwwelkiler’in Çoğu da sapmıştı.

037.72-      Andolsun Biz içlerinde Uyarıcılar  göndermiştik.

037.73-      Uyarılanlar’ın nasıl bir Son’a uğradıklarına  bir bak.

037.74-      Ancak Muhlis olan Kullar başka.

 

III            Nûh ve İbrâhîm: 75-113

 

037.75-      Andolsun Nûh Bize seslenmişti de  ne Güzel icâbet etmiştik.

037.76-      O’nu ve Ailesi’ni o Büyük Üzüntü’den kurtarmıştık.

037.77-      Ve Onun Soyu’nu, Onlar’ı da Baqi kıldık.

037.78-      Sonra gelenler arasında da O’na (Hayırlı ve şerefli bir isim) bıraktık.

037.79-      Alemler içinde Selam olsun Nûh’a.

037.80-      Gerçekten Biz İhsan’da bulunanlar’ı böyle ödüllendiririz.

037.81-      Elbette O Bizim Mü'min Kullarımız’dandı.

037.82-      Sonra diğerlerini Su’da boğduk.

 

037.83-      Doğrusu İbrâhîm de Onun bir Kolu’ndandır.

037.84-      Hani O Rabb'ine Arınmış bir Qalb’le gelmişti.

037.85-      Hani Babası’na ve Qawmi’ne demişti ki: "Sizler neye tapıyorsunuz?"

037.86-      Birtakım uydurma yalanlar için mi Allahtan başka İlahlar istiyorsunuz?

037.87-      Alemlerin Rabb'ı Konusundaki  Zannınız nedir?

037.88-      Sonra Yıldızlar’a bir göz attı.

037.89-      "Doğrusu Ben Hasta’yım." dedi.

037.90-      Böylelikle arkalarını çevirip Ondan kaçmaya başladılar.

037.91-      Bunun üzerine Onların İlahları’na sokulup. "Yemek yemiyor musunuz?" dedi.

037.92-      Size ne oluyor ki konuşmuyorsunuz.

037.93-      Derken Onların üstüne yürüyüp Sağeli’yle bir Darbe indirdi.

037.94-      Çok geçmeden birbirine geçmiş durumda kendisine yönelip geldiler.

037.95-      Dedi ki . "Yontmakta olduğunuz Şeyler’e mi tapıyorsunuz?"

037.96-      Oysa Sizi de yapmakta olduklarınızı da Allah yaratmıştır.

037.97-      Dediler ki: " O’nun için bir  Bina inşa edin de O’nu Çılgınca yanan Ateş’in içine atın."

037.98-      Böylelikle Ona bir Tuzak hazırlamak istediler. Oysa Biz Onlar’ı Alçaltılmışlar kıldık

037.99-      Dedi ki: " Elbette Ben Rabb'ime gidici’yim. O beni Hidayet’e eriştirecektir."

037.100-    Rabb'im Bana Sâlihler’den ( bir çocuk) Armağan et.

037.101-    Biz de Onu Halim bir Çocuk’la müjdeledik.

037.102-    Böylece O’nun yanında koşabilecek  Çağ’a erişince "Oğlum" dedi ."Gerçekten Ben Seni Rüya’m’da boğazlıyorken gördüm. Bir bak Sen ne düşünüyorsun?" Dedi ki: "Babacığım emrolunduğun Şey’i yap. İnşallah Beni Sabredenler’den bulacaksın."

037.103-    Sonunda ikisi de Teslim oldular, Onu Alnı üzerine yatırdı.

037.104-    Biz Ona "Ey İbrâhîm" diye seslendik.

037.105-    Gerçekten Sen Rü’ya’yı doğruladın. Elbette Biz İhsan’da bulunanlar’ı  böyle ödüllendiririz.

037.106-    Doğrusu bu Apaçık bir İmtihan idi.

037.107-    Ve O’na Büyük bir  Zibh’i Fidye olarak verdik.

037.108-    Sonra gelenler arasında O’na (hayırlı ve şerefli bir isim ) bıraktık.

037.109-    İbrâhîm'e selam olsun.

037.110-    Biz İhsan’da bulunanlar’ı böyle ödüllendiririz.

037.111-    Elbette O Bizim Mü'min Kullarımız’dandı.

037.112-    Biz Ona Sâlihler’den bir Nebi olarak İshâq'ı müjdeledik.

037.113-    O'na da İshâq'a da Bereketler verdik. İkisinin Soyu’ndan İhsan’da bulunan da var, açıkça kendi Nefsi’ne zulmetmekte olan’da.

 

IV           Mûsa, İlyas, Lût: 114-138

 

037.114-    Andolsun, Biz Mûsa'ya ve Hârun'a lutfettik.

037.115-    Onları ve Qawimleri’ni o Büyük Üzüntü’den kurtardık.

037.116-    Onlara Yardım ettik, böylece Üstün gelenler Onlar oldular.

037.117-    Ve ikisine Anlatım’ı Açık Kitab verdik.

037.118-    Onları Dosdoğru  olan  Yol’a yönelttik.

037.119-    Sonra gelenler arasında da ikisine (şan) bıraktık.

037.120-    Mûsa'ya ve Hârun'a Selam olsun.

037.121-    Elbette Biz İhsan’da bulunanlar’ı böyle ödüllendiriz.

037.122-    Elbette ikisi Bizim Mü’min Kullarımız’dandırlar.

 

037.123-    Gerçekten İlyas da Gönderilenler'dendi.

037.124-    Hani kendi Qawmi’ne demişti ki: "Siz ittiqa etmez misiniz?"

037.125-    Siz Ba'l'e tapıp da Yaratıcılar’ın en Güzeli’ni mi bırakıyor sunuz?

037.126-    Allah ki, Sizin de Rabb'iniz, önceki Atalarınız’ın da Rabbi'dir.

037.127-    Fakat O’nu yalanladılar. Bundan dolayı gerçekten Onlar Hazır bulundurulacak olanlar’dır.

037.128-    Ancak Muhlis Kullar başka.

037.129-    Sonra gelenler arasında Ona ( şan) bıraktık.

037.130-    İlyas'a da Selam olsun.

037.131-    Elbette Biz İhsan’da Bulunanlar’ı böyle ödüllendiririz.

037.132-    Elbette O Bizim Mü’min Kullarımız’dandı.

 

037.133-    Gerçekte Lût da Gönderilenler'dendi.

037.134-    Hani Biz Onu ve Ailesi’ni topluca kurtarmıştık.

037.135-    Geride bırakılanlar arasında bir Yaşlı Kadın  dışında.

037.136-    Sonra geride kalanları Yerle bir ettik.

037.137-    Siz Onların üstünden elbette geçip gidiyorsunuz, Sabah vakti.

037.138-    Ve Geceleyin. Yine de  aqıllanmayacak mısınız?

 

V          Yunus ve Peygamber'in Zaferi: 139-182

 

               (Bak:   2/Kalem 48-50

                          55/Yunus 98)

 

037.139-    Elbette Yunus da Gönrderilenler'dendi.

037.140-    Hani O Dolu bir Gemi’ye kaçmıştı.

037.141-    Böylece Kura’ya katılmıştı da böylece Kaybedenler’den olmuştu.

037.142-    Derken Onu Balık yutmuştu. Oysa kendisi kınanmıştı.

037.143-    Eğer Tesbih edenler’den olmayaydı.

037.144-    Onun Karnı’nda dirilip kaldırılacakları Gün’e kadar kalakalmıştı.

037.145-    Sonunda O Hasta bir durumda iken Onu Çıplak bir Yer’e attık.

037.146-    Ve üzerine Sık Geniş Yapraklı türden bir Ağaç bitirdik.

037.147-    Onu Yüzbin olan veya daha da artan (Nufuz)a gönderdik.

037.148-    Sonunda O’na iman ettiler. Biz de Onları bir Süre’ye kadar yararlandırdık.

 

037.149-    Şimdi Sen Onlara sor. "Kızlar Senin Rabb'inin, Erkekler Onların mı?

037.150-    Yoksa Onlar Şahidlik etmekteyken Biz Melekler’i Dişiler olarak mı yarattık?

037.151-    Dikkat edin, gerçekten Onlar Düzdükler’i Yalanlar’dan dolayı derler ki:

037.152-    "Allah doğurdu." Onlar elbette Yalan söyleyenlerdir.

037.153-    Kızlar’ı Erkekler’e tercih mi etmiş?

037.154-    Size ne oluyor, nasıl hükmediyor sunuz? 

037.155-    Hiç mi Öğüt alıp düşünmüyorsunuz?

037.156-    Yoksa Sizin Apaçık olan İspatlı bir Deliliniz mi var?

037.157-    Eğer Doğru söyleyenler iseniz öyleyse getirin Kitabınız’ı.

037.158-    Onlar kendisi ile Cinler arasında  bir Soybağı kurdular. Oysa andolsun Cinler de Onların gerçekten Hazır bulundurulacaklarını bilmişlerdir.

037.159-    Onların nitelendirmekte oldukları’ndan Allah Yüce’dir.

037.160-    Ancak Muhlis Kullar başka.

037.161-    Artık Siz de tapmakta olduklarınız da .

037.162-    Ona karşı kimseyi Fitne’ye sürükleyecek olanlar değilsiniz.

037.163-    Ancak kendisi Çılgınca Yanan Ateş’e girecek olan başka.

037.164-    (Melekler der ki:) "Bizden her birimiz için belli bir Maqam var’dır.

037.165-    Biziz o Saflar  halinde dizilmiş olanlar gerçekten Biziz.

037.166-    Biziz o Tesbih edenler de gerçekten biziz.

037.167-    Onlar, her ne kadar şöyle diyor idiyseler de.

037.168-    "Eğer yanımızda öncekilerden bir Zikir bulunmuş olsaydı

037.169-    Gerçekten Bizler de Allah'ın Muhlis olan Kulları’ndan olurduk.

037.170-    Fakat Onu tanımayıp küfrettiler, yakında bileceklerdir.

037.171-    Andolsun Gönderilen Kullarımız’a Sözümüz geçmiştir.

037.172-    Tartışmasız Onlar elbette Nusret bulacaklardır.

037.173-    Ve elbette bizim Ordularımız üstün gelecek olan da onlardır.

037.174-    Öyleyse Sen bir Süre’ye kadar Onlar’dan yüz çevir.

037.175-    Ve Onları seyret. Onlar da yakında seyredeceklerdir.

037.176-    Şimdi Onlar Bizim Azabımız’ı mı Acele istiyorlar?

037.177-    Fakat Onların Saha’sına indiği zaman Uyarılanlar’ın Sabahı ne kadar da Kötü olur?

037.178-    Sen bir Süre’ye kadar Onlar’dan yüzçevir.

037.179-    Ve seyret. Onlar da yakında seyredeceklerdir.

037.180-    İzzet Sahibi olan Senin Rabb'in Onların nitelendirmekte olduklarından Yüce’dir.

037.181-    Gönderilenler'e Selam olsun.

037.182-    Ve Alemler’in Rabb'i  Allah'a  da Hamd olsun.

 

   Mekkî   Sureler

  Medenî   Sureler  

Qur'anu'l Hakîm (Qur'ane'n A'rabiyyen)

 

001 Fatiha

031 Luqman

061 Saf

091 Şems

002 Baqara

032 Secde

062 Cum'a

092 Leyl

003 Ali İmran

033 Ahzab

063 Münafiqun

093 Duha

004 Nisa

034 Sebe

064 Tegabun

094 İnşirah

005 Maide

035 Fatır

065 Talaq

095 Tin

006 En'am

036 YaSin

066 Tahrim

096 Alaq

007 A'raf

037 Saffat

067 Mülk

097 Qadr

008 Enfal

038 Sad

068 Qalem

098 Beyyine

009 Tewbe

039 Zümer

069 Haqqa

099 Zilzal

010 Yunus

040 Mü'min

070 Mearic

100 Adiyat

011 Hud

041 Fussilet

071 Nuh

101 Qaria

012 Yusuf

042 Şura

072 Cin

102 Tekasur

013 Ra'd

043 Zuhruf

073 Müzzemmil

103 Asr

014 İbrahim

044 Duhan

074 Müddessir

104 Hümeze

015 Hicr

045 Casiye

075 Qıyame

105 Fil

016 Nahl

046 Ahqaf

076 İnsan

106 Qureyş

017 İsra

047 Qıtal

077 Mürselat

107 Maun

018 Kehf

048 Fetih

078 Nebe

108 Kewser

019 Meryem

049 Hucurat

079 Naziat

109 Kafirun

020 TaHa

050 Qaf

080 Abese

111 Leheb

021 Enbiya

051 Zariat

081 Tekwir

111 Nasr

022 Hacc

052 Tur

082 İnfitar

112 İhlas

023 Mü'minun

053 Necm

083 Mutaffifin

113 Felaq

024 Nur

054 Qamer

084 İnşiqaq

114 Nas

025 Furqan

055 Rahman

085 Buruc

 

026 Şuara

056 Waqıa

086 Tarıq

 

027 Neml

057 Hadid

087 A'la

 

028 Qasas

058 Mücadile

088 Gaşiye

 

029 Ankebut

059 Haşr

089 Fecr

 

030 Rum

060 Mümtehine

090 Beled