Mekkî Wahy

610-622

 


 


040.054/el-QAMER

Esirgeyen Bağışlayan Allah'ın adıyla

 

I              1-22

              

                Ay Toprağı’nın Yarılması’nın Qıyamet’in Yaklaşma Haberi Olması

                         

054.01-      Yaklaştı Saat ve yarıldı Ay (toprağı).

054.02-      Onlar bir Ayet görseler, Sırt çevirirler ve "Süregelen bir Büyü’dür" derler.

054.03-      Yalanladılar ve kendi Hewaları’na uydular. Oysa Her İş sonunda kendi Amacı’nda qarar kılacaktır.

 

               Diriliş

 

054.04-      Andolsun, Onlara caydıracak Nice Haberler geldi.

054.05-      Doruğu’nda  Hikmet. Fakat Uyarılar bir Yarar sağlamıyor.

054.06-      Öyleyse Sen Onlar’dan yüzçevir. O Çağırıcı’nın ne tanınmış ne görülmüş Şey’e çağıracağı Gün,

054.07-      Gözler’i Dehşet’ten düşmüş olarak sanki etrafa yayılan Çekirgeler gibi Qabirleri’nden kalkarlar.

054.08-      Boyunlar’ını çağırana doğru uzatmış olarak koşarlarken, Kafirler derler ki:  "Bu oldukca Zorlu bir Gün."

 

               Nûh Qawmi'nin Helakı

 

               (Bak:   25/Necm 53-55                                              41/Sad 12-16

                          37/Qaf 12-15                                                 42/A'raf 59-66

                          45/Furqan 37)

 

054.09-      Kendilerinden önce Nûh Qawmi de yalanlamıştı. Böylece Kulumuz’u yalanladılar ve "Mecnun" dediler. O Baskı’yla engellenmişti.

054.10-      Sonunda Rabb'ine dua etti:" Gerçekten Ben, yenildim. Artık Sen İntikamım’ı al."

054.11-      Biz de Bardak’tan boşanırcasına akan bir Yağmur ile Sema’nın Kapıları’nı açtık.

054.12-      Yeryüzünü de çoşkun Kaynaklar halinde fışkırttık. Sular taqdir edilmiş bir İş için birleşti.

054.13-      Ve O'nu da Tahtalar ve Çiviler (bunlarla yapılmış gemiler) üzerinde taşıdık.

054.14-      Gözlerimiz’in önünde akmaktaydı. Nankörlük edilmiş olana bir Karşılık olmak üzere.

054.15-      Andolsun  bunu bir Ayet yaptık.

Fakat Öğüt alıp düşünen var mı?

054.16-      Şu halde benim Azabım ve Uyarım nasılmış?

 

054.17-      Andolsun Biz Qur'ân'ı Zikr için kolaylaştırdık.

                Fakat Öğüt alıp düşünen var mı?

 

               Âd'in Helakı

 

( Bak:  10/Fecr 6-8

                          25/Necm50

                          37/Qaf 12-15

                          41/Sad 12-16

                          42/A'raf 65-72

                          45/Furqan38-40)

 

054.18-      Âd'de yalanladı. Şu halde Benim Azabım ve Uyarım nasılmış?

054.19-      Biz O Uğursuz Gün’de üzerlerine Kulaklar’ı patlatan bir Kasırga gönderdik.

054.20-      İnsanlar’ı söküp atıyordu. Sanki Onlar, Kökü’nden sökülmüş Hurma Kütükleri’ymiş gibi.

054.21-      Şu halde benim Azabı’m ve Uyarı’m nasılmış?

054.22-      Andolsun Biz Qur'ân'ı Zikr için kolaylaştırdık.

               Fakat Öğüt alıp düşünen var mı?

 

II             23-40

 

               Semud Qawmi

 

               (Bak:   10/Fecr 10-14                                                41/Sad 12-16

                          25/Necm 51                                                   42/A'raf73-79)

                          28/ Şems 11-15

                          29/Buruc 13-20

                          45/Furqan38-40)

 

054.23-      Semud da Uyarılar’ı yalanladı.

054.24-      Dediler ki: "Bizden biri olan bir Beşer’e mi uyacağız? O zaman  gerçekten  bir Şaşkınlık ve Çılgınlık içinde kalmış oluruz."

054.25-      "Zikr içimizden O'na mı bırakıldı? Hayır, o, çok Yalan söyleyen kendini beğenmiş bir Şımarık’tır."

054.26-      Onlar Yarın, kimin çok Yalan söyleyen kendini beğenmiş bir Şımarık olduğunu bilip öğreneceklerdir.

054.27-      Gerçek şu ki, bir Sınav olarak o Dişi-Deve’yi kendilerine gönderenleriz. Şu  halde Sen Onları gözle ve sabret.

054.28-      Ve Onlara Su’yun kendi aralarında kesin olarak Pay edildiğini haber ver. Her Su alış sırasında  ( rızası olan) hazır bulunsun.

054.29-      Derken Arkadaşları’nı çağırdılar. O da Bıçağı’nı kapıp, Hayvan’ı Ayağı’ndan biçip yere devirdi."

054.30-      Şu halde Benim Azab’ım ve Uyarı’m nasılmış?

054.31-      Çünkü Biz Onların üzerine bir tek Çığlık gönderdik. Böylece Onlar, Ağıl’daki Çalı çırpı olan Kuru Ot gibi oldular.

 

054.32-      Andolsun Biz Qur'ân'ı Zikr için kolaylaştırdık.

               Fakat Öğüt alıp düşünen var mı?

 

               Lût Qawmi'nin Helakı

 

               (Bak:   25/Necm 52                41/Sad 12-16

                          37/Qaf 12-15              42/A'raf 80-84)

 

054.33-      Lût Qawmi de Uyarılar’ı yalanladı.

054.34-      Biz de Onların üzerine Taş yağdıran bir Kasırga gönderdik. Yalnız Lût Ailesi/taraftarları hariç. Onları Seher’de kurtardık.

054.35-      Tarafımızdan bir Ni’met olarak. İşte Biz, Şükredenler’i böyle ödüllendiririz.

054.36-      Oysa Andolsun, Zorlu yakalamamız’a karşı Onlar’ı uyarmıştı. Fakat Onlar, bu Uyarılar’ı kuşkulanıp yalanlamakta direttiler.

054.37-      Andolsun Onlar, Onun Konukları’ndan da murad almak için Baskı yaptılar. Biz de Onların Gözleri’ni Kör ettik. "İşte Azabım’ı ve Korkutmam’ı tadın."

054.38-      Andolsun Onları bir Sabah erkenden, üzerlerine  bir Azab basıverdi.

054.39-      Şimdi Azabım’ı ve Uyarım’ı tadın.

 

054.40-      Andolsun Biz Qur'ân'ı Zikr için kolaylaştırdık.

               Fakat Öğüt alıp düşünen var mı?

 

III            Fir'awn İle Peygamber'in Düşmanları: 41-55

 

               (Bak:   3/Müzzemmil 15-16               41/Sad 12-16

                          10/Fecr 9                                42/A'raf 136-137)

                          29/Şems 17-20

                          37/ Qaf 12-15

 

054.41-      Andolsun Fir'awn Ailesi'ne de Uyarılar gelmişti.

054.42-      Onlar  Bizim Ayetlerimiz’in tümünü yalanladılar. Biz de Onları Güçlü, Quwwetli olan'ın Yakalama-Tarzı’yla yakalayıverdik.

 

054.43-      Sizin Kafirleriniz Onlar’dan daha Hayırlı mıdır? Yoksa Sizin için Kitaplar’da bir Beraat mı var?

054.44-      Yoksa Onlar: "Biz, birbiriyle yardımlaşıp Öcünü alan bir Toplumuz" mu diyorlar?

054.45-      Yakında o Qawim Bozgun’a uğratılacak ve Onlar arkalarını dönüp kaçacaklardır.

054.46-      Daha doğrusu Onlara Waadedilen Saat'tir. O, Saat Kurtuluş’u olmayan daha Korkunç bir Bela ve daha Acı’dır.

054.47-      Elbette Suçlular, bir Sapıklık ve Çılgınlık içinde’dirler.

054.48-      Ateş'in içinde yüzükoyun sürüklenecekleri Gün, Cehennemin Dokunuşu’nu tadın."

054.49-      Elbette, Biz Herşey’i bir Plan ile yarattık.

054.50-      Bizim Emrimiz, bir Göz Çarpması gibi yalnızca bir keredir.

054.51-      Andolsun Biz Sizin benzerlerinizi yıkıma uğrattık. Fakat Öğüt alıp düşünen var mı?

054.52-      Onların işlemiş oldukları Herşey Kayıtlar (altında)dadır.

054.53-      Küçük Büyük Herşey satır satır’dır.

054.54-      Elbette Muttaqiler Bahçeler’de ve Nehirler’dedirler.

054.55-      Oldukca Qudretli, Mülkü’nün Sonu olmayan’ın yanında Doğruluk Maqamı’ndadırlar.

 


 

 

 

 

Mekkî   Sureler  

Medenî   Sureler  

Qur'anu'l Hakîm (Qur'ane'n A'rabiyyen)

 

001 Fatiha

031 Luqman

061 Saf

091 Şems

002 Baqara

032 Secde

062 Cum'a

092 Leyl

003 Ali İmran

033 Ahzab

063 Münafiqun

093 Duha

004 Nisa

034 Sebe

064 Tegabun

094 İnşirah

005 Maide

035 Fatır

065 Talaq

095 Tin

006 En'am

036 YaSin

066 Tahrim

096 Alaq

007 A'raf

037 Saffat

067 Mülk

097 Qadr

008 Enfal

038 Sad

068 Qalem

098 Beyyine

009 Tewbe

039 Zümer

069 Haqqa

099 Zilzal

010 Yunus

040 Mü'min

070 Mearic

100 Adiyat

011 Hud

041 Fussilet

071 Nuh

101 Qaria

012 Yusuf

042 Şura

072 Cin

102 Tekasur

013 Ra'd

043 Zuhruf

073 Müzzemmil

103 Asr

014 İbrahim

044 Duhan

074 Müddessir

104 Hümeze

015 Hicr

045 Casiye

075 Qıyame

105 Fil

016 Nahl

046 Ahqaf

076 İnsan

106 Qureyş

017 İsra

047 Qıtal

077 Mürselat

107 Maun

018 Kehf

048 Fetih

078 Nebe

108 Kewser

019 Meryem

049 Hucurat

079 Naziat

109 Kafirun

020 TaHa

050 Qaf

080 Abese

111 Leheb

021 Enbiya

051 Zariat

081 Tekwir

111 Nasr

022 Hacc

052 Tur

082 İnfitar

112 İhlas

023 Mü'minun

053 Necm

083 Mutaffifin

113 Felaq

024 Nur

054 Qamer

084 İnşiqaq

114 Nas

025 Furqan

055 Rahman

085 Buruc

 

026 Şuara

056 Waqıa

086 Tarıq

 

027 Neml

057 Hadid

087 A'la

 

028 Qasas

058 Mücadile

088 Gaşiye

 

029 Ankebut

059 Haşr

089 Fecr

 

030 Rum

060 Mümtehine

090 Beled