Medenî Wahiy

622-632

 

 

102.059/el-HAŞR

Bismillahirrahmanirrahim

 

                    

I    Sürülen Yahudiler 1-10        

 

059.01- Gökler’de ve Yer’de Olanlar’ın Tümü Allah'ı tesbih etmiştir. O Aziz'dir, Hakim'dir.

059.02- Kitap Ehli'nden küfredenler’i İlk Sürgün’de Yurtları’ndan çıkaran O'dur. Onların çıkacaklarını Siz sanmamıştınız, Onlar da Kaleleri’nin kendilerini Allah'tan koruyacağını sanmışlardı. Böylece Allah da, Onlara Hesab’a katmadıkları bir yönden geldi. Yürekleri’ne Korku salıverdi, öyle ki Evleri’ni Elleri’yle tahrip ediyorlardı. Artık ey Basiret Sahipleri ibret alın.

059.03- Eğer Allah, Onlara Sürgün’ü yazmamış olsaydı, elbette Onları (yine)Dünya’da azablandırırdı. Ahiret'te ise   Onlar için Ateş Azabı var’dır.

059.04- Bu, Onlar’ın Allah'a ve O'nun Elçisi'ne karşı başkaldırmaları nedeniyledir. Kim Allah'a karşı başkaldırırsa Allah Iqab’ı (sonuçlandırması) Şiddetli olan’dır.

059.05- Hurma Ağaçları’ndan her neyi kesmişseniz veya Kökler’i üzerinde Dimdik neyi bırakmışsanız Allah'ın İzni’yledir ve Fâsıqlar’ı aldatması içindir.

059.06- Onlar’dan Allah'ın Elçisi'ne verdiği Fey'e gelince, ki Siz bunu karşı ne At, ne Deve sürdünüz. Ancak Allah, kendi Elçileri’ni dilediklerinin üstüne Musallat kılar. Allah Herşey’e Güçyetiren'dir.

059.07- Allah'ın o Qarye Halkı’ndan Elçisi'ne verdiği Fey, Allah'a, Elçisi'ne, Yakın Aqrabalığı olanlar’a ve Yol’da kalmışlara ait’tir. Öyle ki Siz’den Zengin olanlar arasında dolaşan bir Devlet olmasın. Elçi Size ne verdiyse alın, Sizi neden sakındırırsa artık Ondan sakının ve Allah'tan ittiqa edin. Elbette Allah Azab’la sonuçlandınrması pek Şiddetli olan’dır.    

059.08- Hicret eden Faqirler ki, Onlar, Allah'tan bir Fadl arayıp, Allah'a ve O'nun Elçisi'ne Yardım ederlerken Yurtları’ndan ve Malları’ndan çıkarılmışlardır. İşte bunlar Sâdıq olanlar bunlardır.

059.09- Kendilerinden önce o Yurd’u hazırlayıp İman’ı yerleştirenler ise, kendilerine Hicret edenleri severler ve Onlara verilen Şeyler’den dolayı da içlerinde bir İhtiyaç duymazlar. Kendilerinde bir Açıklık olsa bile kendilerine tercih ederler. Kim Nefsi’nin Tuttuları’ndan korunmuşsa, işte Onlar Felah bulanlar’dır.

059.10- Bir de Onlar’dan sonra gelenler, derler ki: "Rabb'imiz, Bizi ve İman ile daha önce Bizi geçmiş olan Kardeşler’imizi bağışla ve Qalplerimiz’de İnananlar’a karşı bir Kin bırakma. Rabb'imiz, gerçekten Sen, Rauf'sun, Rahim'sin."

 

II   Münâfıqlar ve Yahudiler 11-17       

 

059.11- Münâfıqlık etmekte olanlar’ı görmüyor musun ki, Onlar Kitap Ehli'nden küfreden Kardeşleri’ne derler ki: "Andolsun, eğer Siz çıkarılacak olursanız, Biz de Sizler’le birlikte elbette çıkarız ve Size karşı olan hiç kimseye, hiçbir zaman itaat etmeyiz." Eğer Size karşı savaşılırsa elbette Size Yardım ederiz." Oysa Allah şahidlik etmektedir ki, Onlar, gerçekten Yalancı’dırlar.

059.12- Andolsun, Onlar çıkarılacak olurlarsa, kendileri Onlar’la birlikte çıkmazlar. Onlara karşı savaşırlarsa da kendilerine Yardım’da bulunmazlar, Yardım etseler bile dönüp kaçarlar. Sonra kendilerine Yardım edilmez.

059.13- Herhalde Onların içlerinde Dehşet ve Yılgınlık bakımından Siz Allah'tan daha çetinsiniz. Bu, gerçekten Onların Derin bir Kavrayış’a Sahip olmamaları dolayısıyla böyledir.

059.14- Onlar iyice korunmuş Şehirler’de veya Duvar Arkası’nda olmaksızın Sizinle Toplu bir halde savaşmazlar. Kendi aralarındaki Çarpışmaları ise pek Şiddetli’dir. Sen Onları Birlik sanırsın, oysa Qalpler’i paramparça’dır. Bu, gerçekten Onların aqletmeyen bir Qawim olmalarındandır.

059.15- Kendilerinden önce Yakın geçmişte olanlar’ın durumu gibi, Onlar, yaptıklarının Sonucu’nu tadmışlardır. Onlar için Elîm bir Azab var’dır.

059.16- Şeyt’an'ın da durumu gibi, çünkü İnsan’a "Küfret" dedi, o da küfredince: "Gerçek şu ki, Ben Sen’den Uzağım. Doğrusu Ben, Alemler’in Rabb'i Allah'tan korkarım." dedi.

059.17- Sonunda Onların Aqıbetler’i, elbette Ateş'te ikisinin de Halid olması’dır. İşte Zalimlerin Cezası budur.

 

III  Bir Nasihat  18-24       

 

059.18- Ey inananlar, Allah'tan ittiqa edin. Herkes Yarın için neyi taqdim edip gönderdiğine bir baksın. Allah'tan ittiqa edin. Elbette Allah, yaptıklarınızdan Haberdar'dır.

059.19- Ve kendileri Allah'ı unutmuş, böylece O da Onlar’a kendilerin unutturmuş olanlar gibi olmayın. İşte Onlar Fâsıqlar’dır.

059.20- Ateş Ashabı ile Bahçe Ashabı bir olmaz. Bahçe Ashabı umduklarına kavuşup Mutluluk içinde olanlar’dır.

059.21- Eğer Biz bu Qur'an'ı bir Dağ’ın üzerine indirmiş olsaydık, andolsun O’nu Allah Korkusu’ndan Saygı ile baş eğmiş, Parça parça olmuş görürdün. İşte Biz, belki düşünürler diye, İnsanlar’a Örnekleri böyle vermekteyiz.

059.22- O Allah ki, O'ndan başka İlah yoktur. Gayb’ı da, Müşahede edilen’i de Bilen'dir. Rahman, Rahim O'dur.

059.23- O Allah ki, O'ndan başma İlah yok’tur. Melik'tir, Quddus'tür, Selam'dır, Mü'min'dir, Müheymin'dir, Aziz'dir, Cebbar'dır, Mütekebbir' dir. Allah Şirk koştuklarından çok Yüce’dir.

059.24- O Allah ki, Yaratan'dır, Kusursuzca-vardendir, Suretveren' dir, En Güzel İsimler O'nundur. Gökler’de ve Yer’de olanlar’ın tümü O'nu tesbih etmektedir. O, Aziz'dir, Hakim'dir.

 


 

   Mekkî   Sureler

  Medenî   Sureler  

Qur'anu'l Hakîm (Qur'ane'n A'rabiyyen)

 

001 Fatiha

031 Luqman

061 Saf

091 Şems

002 Baqara

032 Secde

062 Cum'a

092 Leyl

003 Ali İmran

033 Ahzab

063 Münafiqun

093 Duha

004 Nisa

034 Sebe

064 Tegabun

094 İnşirah

005 Maide

035 Fatır

065 Talaq

095 Tin

006 En'am

036 YaSin

066 Tahrim

096 Alaq

007 A'raf

037 Saffat

067 Mülk

097 Qadr

008 Enfal

038 Sad

068 Qalem

098 Beyyine

009 Tewbe

039 Zümer

069 Haqqa

099 Zilzal

010 Yunus

040 Mü'min

070 Mearic

100 Adiyat

011 Hud

041 Fussilet

071 Nuh

101 Qaria

012 Yusuf

042 Şura

072 Cin

102 Tekasur

013 Ra'd

043 Zuhruf

073 Müzzemmil

103 Asr

014 İbrahim

044 Duhan

074 Müddessir

104 Hümeze

015 Hicr

045 Casiye

075 Qıyame

105 Fil

016 Nahl

046 Ahqaf

076 İnsan

106 Qureyş

017 İsra

047 Qıtal

077 Mürselat

107 Maun

018 Kehf

048 Fetih

078 Nebe

108 Kewser

019 Meryem

049 Hucurat

079 Naziat

109 Kafirun

020 TaHa

050 Qaf

080 Abese

111 Leheb

021 Enbiya

051 Zariat

081 Tekwir

111 Nasr

022 Hacc

052 Tur

082 İnfitar

112 İhlas

023 Mü'minun

053 Necm

083 Mutaffifin

113 Felaq

024 Nur

054 Qamer

084 İnşiqaq

114 Nas

025 Furqan

055 Rahman

085 Buruc

 

026 Şuara

056 Waqıa

086 Tarıq

 

027 Neml

057 Hadid

087 A'la

 

028 Qasas

058 Mücadile

088 Gaşiye

 

029 Ankebut

059 Haşr

089 Fecr

 

030 Rum

060 Mümtehine

090 Beled