Mekkî Wahy

610-622

 


                                                 

072.051/ez-ZARİYAT

Esirgeyen Bağışlayan Allah'ın adıyla

                                                             

I           Batıl Mahkum’dur 1-23

 

051.01-      Andolsun Tozu dumana katıp savuranlar’a,

051.02-      Derken Ağır Yük taşıyanlar’a,

051.03-      Sonra Kolaylıkla akıp gidenler’e

051.04-      Sonra İş Bölümü yapanlar’a.

051.05-      Size waadedilmekte olan hiç Tartışmasız Doğru’dur.

051.06-      Elbette Din'de  kesinlikle wuku bulacaktır.

 

051.07-      Andolsun Yörüngeli-yollar’la donatılmış Göğe,

051.08-      Siz gerçekten birbirini tutmaz bir Söz içindesiniz.

051.09-      Ondan çevrilen çevrilir.

051.10-      Kahrolsun, O Tahminle yalan söylüyor.

051.11-      Ki Onlar, Bilgisizliğin kuşatması içinde Habersiz’dirler.

051.12-      Soranlar: "Din Günü ne zaman?"

051.13-      O Gün Onlar, Ateş'in üstünde tutulup eritilecekler.

051.14-      "Tadın Fitneniz’i. Bu, Sizin pek Acele isdediğiniz Şey’dir."

 

051.15-      Şüphesiz Muttaqiler, Bahçeler’de ve Pınarlar’dadırlar.

051.16-      Rabb'lerinin kendilerine verdiğini alanlar olarak. Çünkü Onlar, bundan önce İhsan’da bulunanlar’dı.

051.17-      Gece boyunca da pek az uyurlardı.

051.18-      Onlar, Seherler’de de İstiğfar ederlerdi.

051.19-      Onlar’ın Malları’nda isteyen Yoksul için de bir Haqq vardı.

 

051.20-      Arz’da Kesin bir Bilgi’yle inanacaklar için Ayetler var’dır.

051.21-      Ve kendilerinde de. Yine de görmüyor musunuz?

051.22-      Gök’te Rızqınız vardır ve Size Waadolunmakta olan da.

051.23-      İşte, Göğün ve Yer’in Rabb'ine andolsun ki, hiç tartışmasız Sizin konuştuklarınız kadar, Kuşkusu olmayan Kesin bir Gerçek’tir.

 

II          Önce Gelen Milletler’in Sonu 24-46

 

               İbrâhîm

 

051.24-      Sana İbrahim'in ağırlanan Konuklar’ının Haber’i geldi mi?

051.25-      Hani Onun yanına girdiklerinde: "Selam" demişlerdi. O da: "Selam" demişti. "Yabancı bir Topluluk."

051.26-      Hemen sezdirmeden Ailesi’ne gidip, çok geçmeden Semiz bir Buzağı ile geldi.

051.27-      Derken Onlara yaklaşıp "Yemez misiniz?" dedi.

051.28-      Bunun üzerine Onlar’dan içine bir tür Korku düştü. "Korkma" dediler ve Ona Bilgin bir  Oğlan Müjdesi  verdiler.

051.29-      Böylece Karısı çığlıklar kopararak geldi ve Yüzü’ne vurarak: "Kısır, Yaşlı bir Kadın mı?" dedi.

051.30-      Dediler ki: "Öyle. Senin Rabb'in buyurdu. Çünkü O, Hakim'dir, Bilen'dir.

051.31-      Dedi ki: "Şu halde Sizin asıl isteğiniz nedir, Ey Gönderilenler?"

051.32-      Dediler ki: "Gerçek şu ki Biz, Suçlu bir Qavwm’e gönderildik."

051.33-      "Üzerlerine Çamur’dan Taşlar  yağdırmak için."

051.34-      "Ki Rabb'inin katında Ölçü’yü taşıranlar için işaretlenmiştir.

051.35-      "Bu arada, Mü'minler’den orda kim varsa çıkardık.

051.36-      Ne var ki, orda  Teslim olanlar’dan bir Tek Ev bulduk.

051.37-      Ve orada , Acıklı Azab’tan bir Azab’tan korkanlar için bir Ayet bıraktık.

 

               Mûsa

 

051.38-      Musa'da da. Hani Biz O’nu İspatlı bir Delil’le Fir'awn'a göndermiştik.

051.39-      Fakat O, bütün Rüknü’yle ( kişisel ve askeri gücüyle) yüzçevirdi ve : "Ya bir Büyücü veya bir Deli’dir" dedi.

051.40-      Bunun üzerine, Biz Onu ve Orduları’nı yakalayıp Onlar’ı Deniz’e attık, kınanacak İşler yapmaktaydılar.

 

               Âd

 

051.41-      Ad'de de. Hani Onların üzerine de Kökleri’ni Kesintiye uğratan bir Rüzgar gönderdik.

051.42-      Üzerlerinden geçtiği Herşey’i bırakmıyor, elbette Onu çürütüp Kül gibi dağıtıyordu.

 

               Semud

 

051.43-      Semud'de de. Hani Onlara: "Belli bir Süre’ye kadar metalanın" denmişti.

051.44-      Ancak Rabb'inin Emr’ine baş kaldırdılar, böylece bakıp dururken, Onlar’ı Yıldırım çarpmıştı.

051.45-      Artık ne Ayağa kalkmaya Güç yetirebilirler, ne de Yardım bulabilirler.

 

               Nûh

 

051.46-      Bundan önce Nûh Qawmi’ni de. Çünkü Onlar, Fasıq bir Qawim’di.

 

III            Mekkeliler'in Aqıbeti  47-60

 

051.47-      Yer’i de Biz döşeyip yaydık, ne güzel Döşeyiciler’iz.

051.48-      Biz Göğü Büyük bir Qudret’le bina ettik ve şüphesiz Biz Onu Genişletici’yiz.

051.49-      Ve Biz, Herşey’den İki Çift  yarattık. Umulur ki Öğüt alıp düşünürsünüz.

051.50-      Öyleyse, Allah'a doğru kaçın. Gerçekten Ben Sizi O'ndan yana açıkca uyarmakta olan’ım.

051.51-      Allah ile beraber başka bir İlâh kılmayın. Gerçekten Ben Sizi, O'ndan yana açıkça Uyaran'ım.

051.52-      İşte böyle, Onlar’dan Öncekiler de herhangi bir Elçi gelmeyiversin, kesinlikle Onlar da: "Büyücü  veya Mecnun"  demişlerdir.

051.53-      Onlar bunu birbirlerine Wasiyyet mi ettiler? Hayır, Onlar Taşkın bir Qawim’dirler.

051.54-      Öyleyse Sen, Onlar’dan yüz çevir. Artık Sen kınanacak değilsin.

051.55-      Sen Öğüt verip hatırlat, çünkü gerçekten Öğüt, Mü'minler’e yarar sağlar.

051.56-      Ben, Cinler’i de, İnsanlar’ı da, yalnızca Bana abdolsunlar diye yarattım.

051.57-      Ben, Onlar’dan bir Rızıq istemiyorum ve Ben, Onlar’ın Beni doyurmalarını da istemiyorum.

051.58-      Elbette, Rızıq veren, O,  Metin Quwwet Sahibi Allah'tır.

051.59-      Artık gerçekten, zulmedenler için, Arkadaşları’nın Günahları’na benzer bir Günah vardır. Şu halde Acele etmesinler.

051.60-      Kendilerine Waadedilen o Günler’inden dolayı way o Küfredenler’e.

              

 

Mekkî   Sureler  

Medenî   Sureler  

Qur'anu'l Hakîm (Qur'ane'n A'rabiyyen)

 

001 Fatiha

031 Luqman

061 Saf

091 Şems

002 Baqara

032 Secde

062 Cum'a

092 Leyl

003 Ali İmran

033 Ahzab

063 Münafiqun

093 Duha

004 Nisa

034 Sebe

064 Tegabun

094 İnşirah

005 Maide

035 Fatır

065 Talaq

095 Tin

006 En'am

036 YaSin

066 Tahrim

096 Alaq

007 A'raf

037 Saffat

067 Mülk

097 Qadr

008 Enfal

038 Sad

068 Qalem

098 Beyyine

009 Tewbe

039 Zümer

069 Haqqa

099 Zilzal

010 Yunus

040 Mü'min

070 Mearic

100 Adiyat

011 Hud

041 Fussilet

071 Nuh

101 Qaria

012 Yusuf

042 Şura

072 Cin

102 Tekasur

013 Ra'd

043 Zuhruf

073 Müzzemmil

103 Asr

014 İbrahim

044 Duhan

074 Müddessir

104 Hümeze

015 Hicr

045 Casiye

075 Qıyame

105 Fil

016 Nahl

046 Ahqaf

076 İnsan

106 Qureyş

017 İsra

047 Qıtal

077 Mürselat

107 Maun

018 Kehf

048 Fetih

078 Nebe

108 Kewser

019 Meryem

049 Hucurat

079 Naziat

109 Kafirun

020 TaHa

050 Qaf

080 Abese

111 Leheb

021 Enbiya

051 Zariat

081 Tekwir

111 Nasr

022 Hacc

052 Tur

082 İnfitar

112 İhlas

023 Mü'minun

053 Necm

083 Mutaffifin

113 Felaq

024 Nur

054 Qamer

084 İnşiqaq

114 Nas

025 Furqan

055 Rahman

085 Buruc

 

026 Şuara

056 Waqıa

086 Tarıq

 

027 Neml

057 Hadid

087 A'la

 

028 Qasas

058 Mücadile

088 Gaşiye

 

029 Ankebut

059 Haşr

089 Fecr

 

030 Rum

060 Mümtehine

090 Beled