Medenî Wahiy

622-632


 

100.065/et-TALAQ

Bismillahirrahmanirrahim

 

                    

I    Talaq 1-7      

 

065.01-Ey Nebi, Kadınlar’ı boşadığınız zaman, İddetler’i süresinde boşayın ve İddet’i sayın. Rabb'iniz olan Allah'tan ittiqa edin. Onlar’ı Evleri’nden çıkarmayın, Onlar da çıkmasınlar, ancak Açık bir Fuhuş göstermeleri durumu başka. Bunlar Allah'nın Sınırları’dır. Kim Allah'ın Sınırları’nı çiğnerse, gerçekten O, kendine zulmetmiştir. Sen bilmezsin, olabilir ki Allah, bunun arkasından bir İş oluşturabilir.

065.02-Sonra (üç iddet) Süreleri’ne ulaştıklarında artık Onları Ma'ruf üzere tutun, ya da Ma’ruf üzere Onlar’dan ayrılın. İçinizden Adalatli İki Kişi’yi de Şahid yapın. Şahidliği Allah için Dosdoğru yerine getirin. İşte bununla, Allah'a ve Son Gün’e İnananlar’a Öğüt verilir. Kim Allah'tan ittiqa ederse Ona bir Çıkış Yolu gösterir.

065.03-Ve Onu Hesaba katmadığı bir Yön’den de rızıqlandırır. Kim de Allah'a tewekkül ederse, O Ona yeter. Elbette Allah, kendi Emr’ini yerine getirip gerçekleştirendir. Allah, Herşey için bir Ölçü kılmıştır.

065.04-Kadınlarınız’dan artık Adet’ten kesilmiş olanlar’la henüz Adet görmemiş bulunanlar’ın İddetler’i, eğer Şüphe’ye düşecek olursanız Üç Ay’dır. Hamileler’in beklemeleri ise, Yükleri’ni bırakmalarıdır. Kim Allah'tan ittiqa ederse Ona İşi’nde bir Kolaylık gösterir.

065.05-Bu, Allah'ın Size indirdiği Emri’dir. Kim Allah'tan ittiqa ederse, Allah Onun Kötülükleri’ni örter ve Onun Ecri’ni büyütür.

065.06-Boşadığınız-kadınlar’ı, Gücünüz oranında oturmakta olduğunuz Yer’in bir yanında oturtun, Onlar’ı Darlık ve Sıkıntı’ya düşürmek amacıyla kendilerine Zarar vermeyin. Eğer Onlar Hamile iseler, Yükleri’ni bırakıncaya kadar Onlar’a Nafaqa verin. Şayet Sizler için emzirirlerse Onlar’a Ücretleri’ni ödeyin. Kendi aranızda Ma’ruf üzere görüşün. Eğer Güçlük içine girerseniz, bu durumda Onun (babası) için bir başkası emzirebilir.

065.07-Geniş İmkanları olan, Nafaqa’yı İmkanları’na göre yapsın. Rızq’ı kendisine Kısıtlı tutulan da, artık Allah'ın kendisine verdiği kadarıyla versin. Allah, Hiçbir Nefs’e ona verdiğinden başkasıyla Yükümlülük koymaz. Allah, bir Güçlüğün ardından bir Kolaylık verecektir.

 

II   Mekke'ye İhtarlar 8-12        

 

 

065.08-Ülkeler’den Niceleri vardır ki, Rabb'lerinin ve O'nun Elçileri’nin Emri’ne karşı gelip azmışlardır. Böylece Biz de Onları Çetin bir Hesab’a çekmişiz ve Onları benzeri görülmedik bir Azab’la azablandırmışızdır.

065.09-Artık O, yaptığı Kötülüğü taddı ve İşi’nin Sonucu da bir Hüsran oldu.

065.10-Allah, Onlar için Şiddetli bir Azab hazırlamıştır, öyleyse ey İnanan Temiz Aqıl Sahipleri, Allah'tan ittiqa edin. Doğrusu Allah, Sizin için bir Zikir indirmiştir.

065.11-İnanıp Salih Çalışmalar’da bulunanlar’ı Karanlıklar’dan Aydınlığa çıkarması için Allah'ın apaçık Ayetleri’ni Size okuyan bir Elçi'de. Kim inanıp Salih bir Çalışma’da bulunursa, Onu içinde Ebedi kalacağı içlerinden Nehirlwer akan Bahçeler'e sokar. Allah, gerçekten Ona ne Güzel bir Rızıq vermiştir.

065.12-Allah, Yedi Göğü  ve Yer’den de Onların benzerini yarattı. Emir, bunların arasında durmadan iner, Sizin gerçekten Allah'ın her Şey’e Güç yetirdiğini ve gerçekten Allah'ın İlmi’yle Herşey’i sarıp kuşattığını bilmeniz için.

 

 

   Mekkî   Sureler

  Medenî   Sureler  

Qur'anu'l Hakîm (Qur'ane'n A'rabiyyen)

 

001 Fatiha

031 Luqman

061 Saf

091 Şems

002 Baqara

032 Secde

062 Cum'a

092 Leyl

003 Ali İmran

033 Ahzab

063 Münafiqun

093 Duha

004 Nisa

034 Sebe

064 Tegabun

094 İnşirah

005 Maide

035 Fatır

065 Talaq

095 Tin

006 En'am

036 YaSin

066 Tahrim

096 Alaq

007 A'raf

037 Saffat

067 Mülk

097 Qadr

008 Enfal

038 Sad

068 Qalem

098 Beyyine

009 Tewbe

039 Zümer

069 Haqqa

099 Zilzal

010 Yunus

040 Mü'min

070 Mearic

100 Adiyat

011 Hud

041 Fussilet

071 Nuh

101 Qaria

012 Yusuf

042 Şura

072 Cin

102 Tekasur

013 Ra'd

043 Zuhruf

073 Müzzemmil

103 Asr

014 İbrahim

044 Duhan

074 Müddessir

104 Hümeze

015 Hicr

045 Casiye

075 Qıyame

105 Fil

016 Nahl

046 Ahqaf

076 İnsan

106 Qureyş

017 İsra

047 Qıtal

077 Mürselat

107 Maun

018 Kehf

048 Fetih

078 Nebe

108 Kewser

019 Meryem

049 Hucurat

079 Naziat

109 Kafirun

020 TaHa

050 Qaf

080 Abese

111 Leheb

021 Enbiya

051 Zariat

081 Tekwir

111 Nasr

022 Hacc

052 Tur

082 İnfitar

112 İhlas

023 Mü'minun

053 Necm

083 Mutaffifin

113 Felaq

024 Nur

054 Qamer

084 İnşiqaq

114 Nas

025 Furqan

055 Rahman

085 Buruc

 

026 Şuara

056 Waqıa

086 Tarıq

 

027 Neml

057 Hadid

087 A'la

 

028 Qasas

058 Mücadile

088 Gaşiye

 

029 Ankebut

059 Haşr

089 Fecr

 

030 Rum

060 Mümtehine

090 Beled