Mekkî Wahy

610-622


 

085.070/el-MEARİC

Esirgeyen Bağışlayan Allah'ın adıyla

                                                             

I              Allah'a Yükselme’nin Yolları: 1-35

 

070.01-      İsteyen biri Wuwu bulacak Azab’ı istedi.

070.02-      Kafirler için olan bunu geri çevirecek Kimse yoktur.

070.03-      Yüce Maqamlar Sahibi olan Allah'tandır.

070.04-      Melekler ve Ruh, O'na Süresi Ellibin Yıl olan bir Gün’de çıkarlar.

070.05-      Şu halde, Güzel bir Sabır’la sabret.

070.06-      Çünkü gerçekten Onlar, bunu oldukca Uzak görmektedirler.

070.07-      Biz ise, Onu pek Yakın görmekteyiz.

070.08-      Göğün Erimiş Maden gibi olacağı Gün,

070.09-      Dağlar da Rengarenk bir Yün gibi olacak.

070.10-      Hiçbir Yakındost bir Yakındostu sormaz.

070.11-      Onlar birbirlerine gösterilirler. Bir Suçlu, o  Günün Azabı’na karşılık olmak üzere, Oğulları’nı  Fidye olarak vermek ister.

070.12-      Kendi Eşi’ni ve Kardeşi’ni,

070.13-      Ve Onu barındıran Aşireti’ni de.

070.14-      Arz’da olanlar’ın Tümü’nü verse sonra bir kurtulsa.

070.15-      Hayır, Doğrusu o Cayır cayır yanan’dır.

070.16-      Başderisi’ni yüzüp soyar.

070.17-      Yüzçevirip arka dönen’i çağırır.

070.18-      Toplayıp bir Yer’de yığmakta olanı.

 

070.19-      Gerçek şu ki, İnsan Haris olarak yaratıldı.

070.20-      Kendisine bir Şerr dokunduğu zaman Feryad eder.

070.21-      Ona bir Hayr dokunduğunda Engelleyici olur.

070.22-      Ancak Salat kılanlar haric.

070.23-      Ki Onlar Salatları’nda Sürekli’dirler.

070.24-      Ve Onların Malları’nda belirli bir Haqq vardır.

070.25-      Yoksul ve Yoksunlar için.

070.26-      Onlar Din Günü'nü de tasdiq ederler.

070.27-      Onlar Rabb'lerinin Azabı’na karşı bir Korku duyarlar.

070.28-      Elbette Rabb'lerinin Azabı’ndan Emin olunamaz.

070.29-      Ve Onlar Irzları’nı  korurlar.

070.30-      Ancak kendi Eşler’i ya da Sağelleri’nin Mâlik olduğu başka. Çünkü Onlar kınanmazlar.

070.31-      Fakat bunun ötesini arayanlar, artık Onlar Sınır’ı çiğneyenler’dir.

070.32-      Onlar, kendilerine verilen Emanet’e ve verdikleri Ahd’e riayet edenler’dir.

070.33-      Şahidlikleri’nde de Doğru davrananlar’dır.    

070.34-      Salatları’nı koruyanlar’dır.

070.35-      İşte Onlar, Bahçeler içinde ağırlananlar’dır.

 

II          Yeni Bir ümmet doğuyor : 36-44

 

070.36-      Şimdi Küfretmekte olanlar’a ne oluyor da, Boyunları’nı Sana uzatıp koşuyorlar.

070.37-      Sağ yandan ve Sol yandan Bölükler halinde.

070.38-      Onlar’dan her biri, Ni’metler’le donatılmış Bahçe'ye gireceğini mi umuyor?

070.39-      Hayır, doğrusu Biz Onları bildikleri Şey’den yarattık.

070.40-      Artık, Doğular’ın ve Batılar’ın Rabb'ine yemin ederim, Biz gerçekten Güçyetirenler’iz.

070.41-      Onların yerine kendilerinden daha Hayırlıları’nı getirmeye. Üstelik Bizim önümüze geçilemez.

070.42-      Şu halde Sen, kendilerine Waadedilen Günleri’ne kavuşuncaya kadar Onları bırak. Oynayıp  oyalansınlar.

070.43-      Qabirler’den koşarcasına çıkacakları Gün, sanki Onlar Dikili birşeye yönelmişler gibidirler.

070.44-      Gözler’i Dehşet’ten düşmüş, Yüzleri’ni de Zillet kaplamıştır. İşte bu, kendilerine Waadedilen Gün'dür.

 

 

Mekkî   Sureler  

Medenî   Sureler  

Qur'anu'l Hakîm (Qur'ane'n A'rabiyyen)

 

001 Fatiha

031 Luqman

061 Saf

091 Şems

002 Baqara

032 Secde

062 Cum'a

092 Leyl

003 Ali İmran

033 Ahzab

063 Münafiqun

093 Duha

004 Nisa

034 Sebe

064 Tegabun

094 İnşirah

005 Maide

035 Fatır

065 Talaq

095 Tin

006 En'am

036 YaSin

066 Tahrim

096 Alaq

007 A'raf

037 Saffat

067 Mülk

097 Qadr

008 Enfal

038 Sad

068 Qalem

098 Beyyine

009 Tewbe

039 Zümer

069 Haqqa

099 Zilzal

010 Yunus

040 Mü'min

070 Mearic

100 Adiyat

011 Hud

041 Fussilet

071 Nuh

101 Qaria

012 Yusuf

042 Şura

072 Cin

102 Tekasur

013 Ra'd

043 Zuhruf

073 Müzzemmil

103 Asr

014 İbrahim

044 Duhan

074 Müddessir

104 Hümeze

015 Hicr

045 Casiye

075 Qıyame

105 Fil

016 Nahl

046 Ahqaf

076 İnsan

106 Qureyş

017 İsra

047 Qıtal

077 Mürselat

107 Maun

018 Kehf

048 Fetih

078 Nebe

108 Kewser

019 Meryem

049 Hucurat

079 Naziat

109 Kafirun

020 TaHa

050 Qaf

080 Abese

111 Leheb

021 Enbiya

051 Zariat

081 Tekwir

111 Nasr

022 Hacc

052 Tur

082 İnfitar

112 İhlas

023 Mü'minun

053 Necm

083 Mutaffifin

113 Felaq

024 Nur

054 Qamer

084 İnşiqaq

114 Nas

025 Furqan

055 Rahman

085 Buruc

 

026 Şuara

056 Waqıa

086 Tarıq

 

027 Neml

057 Hadid

087 A'la

 

028 Qasas

058 Mücadile

088 Gaşiye

 

029 Ankebut

059 Haşr

089 Fecr

 

030 Rum

060 Mümtehine

090 Beled