Mekkî Wahy

610-622

 


              

089.084/el- İNŞİQAQ

Esirgeyen Bağışlayan Allah'ın adıyla

 

I              Gök yarıldığında: 1-3

                                     

084.01-      Gök yarıldığı,

084.02-      Ve Yaradılış gereğince Rabb'ine Boyun eğdiğinde,

084.03-      Yer, düzlendiği,

084.04-      İçinde olanlar’ı dışa atıp boşaltıldığı,

084.05-      Ve kendi Yaratılış gereğince Rabb'ine Boyun eğdiği zaman,

084.06-      Ey İnsan, gerçekten Sen durmaksızın Rabb'ine doğru  çabalayorsun, sonunda  O'na varacaksın.

084.07-      Artık kimin Kitab’ı Sağı’ndan  verilirse,

084.08-      O, Kolay bir Hesap ile Sorgu’ya çekilecek.

084.09-      Ve kendi yakınlarına da  Sevinçle dönecekler.

 

084.10-      Kimin de Kitabı kendi ardından verilirse,

084.11-      O da, Helak’ı çağıracak.

084.12-      Çılgın Alev'e/tam yakıcı Ateş’e girecek/atılacak.

084.13-      Çünkü O, kendi Yakınları arasında sevinçliydi.

084.14-      Doğrusu O,  bir daha dönmeyeğini sanmıştı.

084.15-      Hayır, gerçekten O'nun Rabb'i, kendisini çok İyi gören’dir.

 

084.16-      Yoo, Şafağa yemin ederim.

084.17-      Gece’ye ve taşıdığı şeyler’e,

084.18-      Dolunay haline girdiği zaman Ay’a,

084.19-      Siz, gerçekten Tabaqa’dan Tabaqa’ya bineceksiniz.

084.20-      O halde Onlara ne oluyor ki (ahirete) inan mıyorlar?

084.21-      Kendilerine Qur'ân okunduğu zaman Secde etmiyorlar?

084.22-      Tersine, Küfretmekte olanlar, yalanlıyorlar.

084.23-      Oysa Allah, Onların içlerinde saklı tuttuklarını daha iyi Bilen'dir.

084.24-      Bu durumda Sen, Onlara Elîm bir Azab ile Müjde ver.

084.25-      Ancak İnanan ve Salih Çalışmalar da bulunanlar başka, Onlar için Kesintisiz bir Ecr var’dır.

 

Mekkî   Sureler  

Medenî   Sureler  

Qur'anu'l Hakîm (Qur'ane'n A'rabiyyen)

 

001 Fatiha

031 Luqman

061 Saf

091 Şems

002 Baqara

032 Secde

062 Cum'a

092 Leyl

003 Ali İmran

033 Ahzab

063 Münafiqun

093 Duha

004 Nisa

034 Sebe

064 Tegabun

094 İnşirah

005 Maide

035 Fatır

065 Talaq

095 Tin

006 En'am

036 YaSin

066 Tahrim

096 Alaq

007 A'raf

037 Saffat

067 Mülk

097 Qadr

008 Enfal

038 Sad

068 Qalem

098 Beyyine

009 Tewbe

039 Zümer

069 Haqqa

099 Zilzal

010 Yunus

040 Mü'min

070 Mearic

100 Adiyat

011 Hud

041 Fussilet

071 Nuh

101 Qaria

012 Yusuf

042 Şura

072 Cin

102 Tekasur

013 Ra'd

043 Zuhruf

073 Müzzemmil

103 Asr

014 İbrahim

044 Duhan

074 Müddessir

104 Hümeze

015 Hicr

045 Casiye

075 Qıyame

105 Fil

016 Nahl

046 Ahqaf

076 İnsan

106 Qureyş

017 İsra

047 Qıtal

077 Mürselat

107 Maun

018 Kehf

048 Fetih

078 Nebe

108 Kewser

019 Meryem

049 Hucurat

079 Naziat

109 Kafirun

020 TaHa

050 Qaf

080 Abese

111 Leheb

021 Enbiya

051 Zariat

081 Tekwir

111 Nasr

022 Hacc

052 Tur

082 İnfitar

112 İhlas

023 Mü'minun

053 Necm

083 Mutaffifin

113 Felaq

024 Nur

054 Qamer

084 İnşiqaq

114 Nas

025 Furqan

055 Rahman

085 Buruc

 

026 Şuara

056 Waqıa

086 Tarıq

 

027 Neml

057 Hadid

087 A'la

 

028 Qasas

058 Mücadile

088 Gaşiye

 

029 Ankebut

059 Haşr

089 Fecr

 

030 Rum

060 Mümtehine

090 Beled